10 Αυγ 2021

Τὸ ἄθεο κράτος ἀπαγόρευσε τὶς σωτήριες λιτανεῖες – Νὰ ποὺ σήμερα τὶς χρειαζόμαστε περισσότερο ἀπὸ ποτὲ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Οἱ κάτοικοι τὸ ζητοῦν ἀπὸ μόνοι τους. Φωνάζουν γιὰ βοήθεια πρὸς τοὺς Ἁγίους μας. Ἀψηφοῦν τὶς ἀνόητες ἀπαγορεύσεις τοῦ ἄθεου κράτος. Νὰ ποὺ ἀποδείχθηκε πὼς οἱ λιτανεῖες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ παύουν σὲ τοῦτο τὸν τόπο.
Νὰ ποὺ ἀποδείχθηκε μὲ τὸν πιὸ σκληρὸ τρόπο πὼς οἱ λιτανεῖες δὲν πρέπει ποτὲ νὰ παύουν σὲ τοῦτο τὸν τόπο.
«Σκηνὲς Ἀποκάλυψης». «Βιβλικὴ καταστροφή».« Στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ». «Παναγία μου βοήθα μας». Αὐτὰ ἀκοῦμε συνεχῶς αὐτὲς τὶς μαῦρες μέρες γιὰ τὴν πατρίδα μας. Κάθε φορᾶ ποὺ ἡ χώρα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ ἱστορικὲς θεομηνίες, ξυπνᾶ ἀπότομα ἀπὸ τὸν λήθαργο ἡ... κοιμισμένη συνείδηση.

Ὁ νους όλων τῶν ἀνθρώπων αὐτομάτως στρέφεται στὴ Θεϊκὴ βοήθεια. Λειτουργεῖ ὁ πνευματικὸς νόμος καὶ ἡ «σφαλιάρα» σὲ ξυπνᾶ ἀπὸ τὶς ψευδαισθήσεις σου. Παρομοιάζουν τὸν ὄλεθρο ποὺ ζοῦν, μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὴ Βίβλο καὶ μὲ προφητεῖες τοῦ Ἰωάννη, ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι ποὺ ὅταν ἡ ζωὴ τους εἶναι ἀνέφελη, ἀμφισβητοῦν καὶ χλευάζουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.

Λίγοι, ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐμμένουν στὴ διεστραμμένη πώρωσή τους καὶ ξερνοῦν ὀχετὸ ἀπὸ τὰ στόματα τους ἀκόμα καὶ τοῦτες τὶς στιγμές. Λίγοι ἀρνοῦνται – ἀκόμα καὶ τώρα – νὰ στρέψουν τὸ βλέμμα στὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ ζητήσουν βοήθεια. Καὶ λόγω τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐγωισμοῦ τους, ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο τῆς ἐμπάθειας καὶ τῆς πόλωσης, ἀπελευθερώνοντας ἀπὸ τὶς διάνοιές τους περισσότερη μαυρίλα καὶ ρύπανση, ἀπ’ ὅση ἔχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ οὐρανὸς τῆς Ἑλλάδας.

Αὐτοῖ ειναι ὅσοι ἀσπάζονται παραληρήματα ὅπως αὐτὰ τῆς Έλενας Ἀκρίτα πού τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα φλέγεται ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη, ἔγραψε αὐτὸ το μίνι μανιφέστο ἐμπάθειας , διχασμοῦ καὶ μίσους πρὸς κάθε τί πνευματικὸ καὶ Ὀρθόδοξο:

«Διώξατε 5.000 δασοπυροσβέστες καὶ προσλάβατε περίπου 4.000 παππάδες. Μπορεῖ νὰ μὴ σβήνουν οἱ φωτιὲς στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ τουλάχιστον κάποιοι προσεύχονται πάνω στὶς στάχτες της».

Ὑπάρχουν εκατονταδες πράγματα ποὺ μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ ρατσιστικὸ – πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους χριστιανοὺς – παραλήρημα, ἄλλα εἶναι τέτοιες οἱ στιγμὲς ποὺ δὲν ἁρμόζει νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ τέτοιες μικροπρέπειες καὶ μὲ τὴ δυσωδία ποὺ ἀναδίδουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς ψυχές τους. Διότι αὐτὴ ἡ δυσωδία καλύπτεται ἐντελῶς ἀπὸ τὴ μυρωδιὰ τῆς στάχτης ποὺ πλανιέται πάνω ἀπὸ ὅλη τὴν ἐπικράτεια.

Ὁ κόσμος αρχιζει νὰ στρέφει τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ βλέπει μὲ ἀπέχθεια τοὺς γραφικοὺς ποὺ πνίγονται μέσα στὸ δηλητήριό τους. Οἱ λιτανεῖες ξεκίνησαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τὸ βαρὺ πνευματικὸ «πυροβολικὸ» βγῆκε ξανὰ στοὺς δρόμους. Παρὰ τὶς βλακώδεις ἀπαγορεύσεις τοῦ κράτους ποὺ ἀπαγόρευσε τὶς λιτανεῖες λόγω… φόβου ὑπερμετάδοσης.

Βγήκαν τα πνευματικὰ ὄπλα καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ πύρινη λαίλαπα, αὐτὰ μυρίζουν μύρο, λιβάνι καὶ δοξολογία. Μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴ δύναμη θαυματουργῶν εἰκόνων, ἱερῶν λειψάνων, εὐχῶν καὶ προσευχῶν ὑπὲρ προστασίας. Γιὰ νὰ διαφυλαχθεὶ «πάσα πόλη ἀπὸ ὀργῆς καὶ πυρός».

Εἴδαμε τό θαῦμα με τή σωτηρία τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στήν Εὔβοια ποὺ ἔμεινε ἀνέπαφο ἀπὸ τὴν πύρινη «θάλασσα» ποὺ κατέκαψε τὰ πάντα γύρω του. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ φρόντισαν νὰ κάνουν οἱ πατέρες ἐπιστρέφοντας στὸ μοναστῆρι, ἦταν νὰ λιτανεύσουν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἅγια λείψανα δοξολογώντας τὸν Θεό.

Εἴδαμε και το μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας. Τὸ βράδυ ποὺ κατευθυνόταν ἀπειλητικὰ ἡ φωτιὰ πρὸς τὸ Προκόπι, ποὺ ἀργότερα δόθηκε ἐντολὴ νὰ ἐκκενωθεῖ, βγῆκε ὁ ἱερέας μὲ τοὺς κατοίκους νὰ λιτανεύσουν τὶς θαυματουργὲς εἰκόνες. Καὶ σὲ ἕναν οὐρανὸ ὅπου δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνα σύννεφο, μέσα σὲ λίγες ὧρες ἦρθε μία νεφέλη πάνω ἀπὸ τὸν τόπο καὶ ἔβρεξε καταρρακτωδῶς γιὰ 20 λεπτά, μουσκεύοντας ὅλη τὴν περιοχή.

Αὐτὴ εἴναι η τεράστια δύναμη τῆς λιτανείας. Καὶ τώρα, ἀρχίζουν νὰ γίνονται λιτανεῖες σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας. Οἱ κάτοικοι τὸ ζητοῦν ἀπὸ μόνοι τους. Φωνάζουν γιὰ βοήθεια πρὸς τοὺς Ἁγίους μας καὶ σπεύδουν πρὸς τοὺς ἱερεῖς μας. Ἔρχονται ξανὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ πνεῦμα τῶν προγόνων τους, ποὺ λιτάνευαν σὲ χωριὰ καὶ πόλεις, γιὰ κάθε συμφορὰ τοῦ τόπου τους, καὶ πάντα εἰσακούγονταν οἱ προσευχές τους. Ρυθμίζουν τὶς πνευματικὲς «κεραῖες» τους πρὸς τὴ συχνότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος.

Ἀψηφούν τούς γελοίους περιορισμοὺς τοῦ ἄθεου κράτους, ποὺ ἀποδείχθηκε ἀνεπαρκὲς καὶ πολὺ μικρό, μπροστὰ σὲ τέτοιες κρίσεις. Βλέπουν νὰ καταρρέει μπροστὰ στὰ μάτια τους, τὸ τεχνητὸ οἰκοδόμημα μίας θεοποιημένης ἐπιστήμης ποὺ στήθηκε τὰ τελευταία δύο χρόνια. Μίας ἐπιστήμης ποὺ δῆθεν ἔχει λύση γιὰ τὰ πάντα καὶ παρουσιάζει τὸν ἄνθρωπο ὡς ὑπεράνθρωπο, βγάζοντας ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ἐξίσωση τὸν Θεάνθρωπο.

Καὶ ὄταν βγαζεις ἀπὸ τὴ ζωή σου τὸν Θεάνθρωπο, μοιραία θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ τὸν ἀναζητήσεις καὶ πάλι.

Ὄσο καὶ νὰ λυσσομανοῦν κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀπαγορεύουν τὶς λιτανεῖες, ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα τοὺς ξεπερνᾶ. Ἡ ἴδια ἡ συνείδηση τοῦ λαοῦ τοὺς καθιστὰ γραφικούς. Οἱ χαρτογιακάδες ποὺ ἐκφράζουν τή… θλίψη τους ἀπὸ τὰ κλιματιζόμενα γραφεῖα τους, ἐνῷ φλέγεται ἡ Ἑλλάδα, δὲν μποροῦν νὰ σώσουν οὔτε ἕνα πράσινο φύλλο. Τόση εἶναι ἡ ἐξουσία τους.

Μόνο ο Θεὸς καὶ οἱ πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας, μποροῦν νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα, ὅπως διαχρονικὰ τὸ κάνουν θαυματουργικά. Μόνο ἡ προσευχὴ καὶ ἡ μετάνοια θὰ φέρουν τέλος σὲ αὐτὸ τὸ κακό. Ξεχάσαμε τὴ δύναμη τοῦ γονατίσματος καὶ τώρα μᾶς γονατίζει ἀναγκαστικὰ ἡ ἀπέραντη θλίψη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας.

Στοὺς δρόμους λοιπόν. Στὶς λιτανεῖες. Στὴ μάχη.

sportime.gr

2 σχόλια:


 1. > ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ --

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. - Μας είπαν "Έχουμε εντολή να μη ρίξουμε νερό, η Β. Εύβοια θα καεί"» Βαριές καταγγελίες για τη φωτιά

  3'37'' - Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ , ΕΙΠΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  -- > ΦΥΓΕΤΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ,
  Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΘΑ ΚΑΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ !

  >>> ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΗΝ ΡΙΞΟΥΜΕ ΝΕΡΟ !!

  https://www.youtube.com/watch?v=rAijL11ca3k&t=233s

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.