20 Ιουλ 2021

Ὁμολογία ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ: «Μειωμένης ἀποτελεσματικότητας τὸ Pfizer»

Ἐμβόλιο: Ἀσθενέστερο ἔναντί τῆς μετάλλαξης Δέλτα ἀποδεικνύεται τὸ δημιούργημα τῶν Pfizer/BioNTech, σύμφωνα μὲ τὸν Ναφτάλι Μπένετ.
Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός Ναφταλι Μπένετ υποστηριζει ὅτι παρέχει «σημαντικὰ λιγότερη» προστασία ἀπὸ ὅτι ἤλπιζαν οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχές.
Ἀπὸ τὴν μετάλλαξη Δέλτα ἔχει ἤδη μολυνθεῖ τὸ 80% τῶν... κρουσμάτων κορονοϊοῦ στὴ χώρα.

Οἱ ὑγειονομικὲς ἀρχὲς καταγράφουν σημαντικὴ αὔξηση τῶν κρουσμάτων τῆς νόσου Covid τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες.

Τὸ Ἰσραὴλ ἀνακοίνωσε ὅτι μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα ἡ χορήγηση δύο δόσεων τοῦ ἐμβολίου παρέχει προστασία ἔναντί τῆς συγκεκριμένης μετάλλαξης μόνο κατὰ 64%.

Στὸ μεταξύ, ἤδη τὸ 61% τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει ἐμβολιαστεῖ πλήρως μὲ τὸ ἐνέσιμο σκεύασμα τῶν Pfizer/BionTech.

«Ἡ μετάλλαξη Δέλτα ἐξαπλώνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ σὲ χῶρες μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἐμβολιασμοῦ ὅπως ἡ Βρετανία, τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ ΗΠΑ.

Στὴ Βρετανία, τὶς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρήσαμε μία αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν ποὺ νοσηλεύονται καθημερινά. Αὐτὴ εἶναι μία ἐξέλιξη ποὺ γνωρίζουμε. Τὴν ἀντιμετωπίζουμε ὀρθολογικὰ καὶ ὑπεύθυνα.

Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, τὰ ἐμβόλια εἶναι ἀποτελεσματικὰ κατὰ τοῦ ἰοῦ. Ἑπομένως, βλέπουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἐμβολιαστικὸ πρόγραμμα.

Ὅποιος ἤλπιζε ὅτι μόνο τὰ ἐμβόλια θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα, αὐτὸ δὲν ἰσχύει», τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Ναφτάλι Μπένετ.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.