7 Μαΐ 2021

Οἱ Ἀρχιερεῖς (ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) ἀπολαμβάνουν τὴν ἀρχιερωσύνη σὰν κοσμικὸ τρόπο ζωῆς. Ἡ ποιμαντορικὴ ράβδος εἶναι γιὰ νὰ ἀπειλεῖ καὶ ὄχι νὰ στηρίζει τοὺς ἀνθρώπους!

«Τὰ τῆς Ἐκκλησίας Ἀποίμαντα»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πολλὲς φορὲς σκανδαλώδεις ἐπιλογὲς καλύπτονται ἢ ὡραιοποιοῦνται γιὰ νὰ μὴ μειώνεται ἡ εἰκόνα τῶν ὑπευθύνων, δηλαδὴ τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου ἢ κάποιων γνωστῶν Μητροπολιτῶν. Καλλιεργεῖται ἡ ψευδὴς αἴσθηση ὅτι ἐνεργοῦν μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἄρα δὲν κάνουν λάθος. Ἐπικαλοῦνται κάποτε καὶ οἱ ἴδιοι τὴν ἐμπειρία τους στὴ διαχείριση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ αὐτοπροβάλλονται ὡς ἱκανοὶ στὴ διοίκηση, γιὰ νὰ μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι... εἶναι εὐλαβεῖς καὶ χαρισματοῦχοι!

Τὰ πράγματα ὡστόσο εἶναι διαφορετικά. Κάνουν λάθη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητροπολίτες. Αὐτὸ φαίνεται καθαρά, ὅταν γίνονται ἐκλογὲς γιὰ τὶς χηρεύουσες Μητροπόλεις. Δημιουργεῖται μιὰ κοσμικὴ ἀτμόσφαιρα, ὅπου λείπει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἠθικὸ κριτήριο, ὅπως ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ νὰ φωτίσει τοὺς συνοδικούς, γιὰ νὰ ἐκλέξουν τοὺς καλύτερους γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέα. Στὴν ὅλη αὐτὴ διαδικασία προΐσταται ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶναι κοντόφθαλμος καὶ ἐπιλέγει μόνο τοὺς φίλους καὶ γνωστούς του, χωρὶς νὰ ἀνησυχεῖ ἂν αὐτὰ τὰ πρόσωπα εἶναι ἠθικὰ καὶ ἔχουν ὁράματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Δυσ­τυχῶς, τὸν ἐνδιαφέρει μόνο νὰ ἐξασφαλίσει τὴν πλειοψηφία στὴ Σύνοδο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει, δηλ. νὰ κάνει ὅ,τι διευκολύνει τὶς προσωπικές του φιλοδοξίες!

Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ στὶς μέρες μας, ὅπου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος χειροτόνησε ὅλους τοὺς γνωστούς του Ἀρχιμανδρίτες, ἀδιαφορώντας ἂν θὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ ὄντως ὑψηλά τους καθήκοντα. Κάποτε χειροτόνησε καὶ κληρικούς, γιὰ τοὺς ὁποίους εἶχε ψευδαισθήσεις ὅτι ἦταν δραστήριοι καὶ ἐνάρετοι καὶ γρήγορα ἀποδείχτηκε ὅτι κάτι τέτοιο δὲν συνέβαινε. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο «ποιμαίνουν» εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἀπωθεῖ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πικρότατη ἐμπειρία ἀπὸ τὶς ἡφαιστειώδεις ἐκδηλώσεις τους (μὲ λόγια ποὺ θυμίζουν πεζοδρόμιο καὶ λιμάνι) καὶ τὸ ἀκόρεστο ἐπιχειρηματικὸ πάθος τους προκειμένου νὰ ἱκανοποιοῦν ὅλες τὶς προσωπικές τους ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες συνήθως δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸ πραγματικὸ ποιμαντικὸ ἔργο. Περιγράφοντας αὐτὲς τὶς περιπτώσεις προβληματικῶν Μητροπολιτῶν δὲν μπορῶ νὰ θεωρήσω ἀνεύθυνο τὸν πνευματικό τους πατέρα, ποὺ μὲ ἐπιπόλαιο τρόπο καταδίκασε μεγάλες μητροπόλεις σὲ πνευματικὸ μαρασμὸ ἢ γιὰ νὰ ἀκριβολογήσω, ἐπέτρεψε νὰ συνεχίζεται ὁ πνευματικὸς μαρασμὸς ποὺ ἐπὶ δεκαετίες βασίλευε στὶς «θεόσωστες» Μητροπόλεις τους.

Τὰ τῆς Ἐκκλησίας μας προβλήματα οὐσιαστικὰ παραμένουν ἄλυτα, παρὰ τὶς πανηγυρικὲς ἐκλογὲς νέων Μητροπολιτῶν καὶ νέων βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς, παλιοὶ καὶ νέοι, (ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) εἶναι «παραδοσιακοί», δηλαδὴ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀρχιερωσύνη σὰν νὰ εἶναι κοσμικὸς τρόπος ζωῆς καὶ δράσης. Εὐφραίνονται συλλειτουργοῦντες καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ τί συμβαίνει γύρω τους. «Ποιμαίνουν», ἀλλὰ τὸ ποίμνιό τους βρίσκεται πολὺ μακριά, σὲ ἀπρόσιτες γι’ αὐτοὺς πλαγιές, ἀφοῦ τὸ δεσποτικὸ πόδι δὲν ἀντέχει στὶς ὁδοιπορίες καὶ ἡ ποιμαντορικὴ ράβδος εἶναι, γιὰ νὰ ἀπειλεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι νὰ τοὺς στηρίζει! Ὅμως δὲν ἀπελπιζόμαστε, γιατί τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔχουν ἀναλάβει πρὸ πολλοῦ οἱ ταπεινοὶ ἱερεῖς καὶ οἱ ἐνάρετοι γέροντες, τοὺς ὁποίους, ἀλίμονο, δὲν ἀνέχονται κοντὰ τους οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας μας!

4 σχόλια:

 1. Επιτρέψατε μου σεβάστε πατέρα Διονυσιε να χαρακτηρίσω το άρθρο σας λίαν επιεικη.
  Σε αυτό στοχευεται σε πρόσωπα και αναφέρεται γεγονότα τα οποί είναι κοινό μυστικό.... Γεγονότα για τα οποία έχω κάνει πλείστες; αναφορές και έχω κατηγορηθεί για κατακριση... Ιεροκατακριση... Περιαυτολογια.
  Σε ένα μόνο περιστατικό θα κάνω αναφορά.
  Με την ιδιότητα μου ως νεωκορος γνώριζα ΈΝΑΝ και ΜΙΣΌ ΧΡΌΝΟ πριν την εκλογή του νέου επισκοπου της περιφέρειας μας, ο οποίος θα αντικαθιστουσε τον υπεργηρο μακαριστό πλέον τότε επισκοπο.
  Είχα διαφωνήσει με τον τρόπο εκλογής και έφαγα άγριες κατσαδες επειδή και μόνο κατηγγειλα τον τρόπο εκλογής.
  Αξιόλογος ο νέος Επίσκοπος όμως υπήρχαν δύο Ιερείς της μητροπόλεως οι οποίοι ήταν κατάλληλοι για την διαδοχή αλλά αγνοηθηκαν από το '' συστημα'' και δεν έθεσαν καν υποψηφιότητα.
  Και κάτι ακόμα. Μήπως να ψάχναμε λίγακι τι ακριβώς συνεβει στην τελευταία ΔΙΣ μεταξύ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ και των υπολοίπων ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ όπου και αποφασίστηκε ο εορτασμός του ΠΑΣΧΑ να γίνει στις 9,00 το βραδυ;;;;Δύο λέξεις μόνο για να βοηθήσω.
  ΔΗΜΟΨΉΦΙΣΜΑ.... ΕΠΙΤΑΓΕΣ....
  Λυπάμαι που επί βεβαιώνεται τις θέσεις μου και στοχευεται στους γνωστούς άγνωστους που έχουν καταντήσει την εκκλησία μια τεράστια ΜΚΟ η οποία για το μόνο που δε νοιάζοντται είναι η πνευματική σωτηρία των πιστών.
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η αμήχανη στιγμή όπου κάθε επίσκοπος που διαβάζει το κείμενο αισθάνεται ότι είναι στην κατηγορία «εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων» χαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάντως, χωρίς διάθεση
  να σκορπίσουμε σχωροχάρτια
  στούς υπευθύνους...

  οι κάθε είδους... άρχοντες
  οι...κεφαλές τού λαού...

  παραχωρούνται
  με βάση το περιεχόμενο
  τών καρδιών μας...

  Αποστάτες...ακατήχητοι...

  έχοντας χάσει πλέον, την πολύτιμη
  και τόσο περιφρονημένη πίστη,
  τής "απλοϊκής λαϊκής ψυχής"...

  μετέωροι...

  ανάμεσα στο χυδαίο
  εχθές που μας έφερε ως εδώ

  και το πλέον ανόσιο πού δείχνει να έρχεται...

  εγκλωβισμένοι,

  αλλά αγνοούντες
  την δύναμη τού ελέους τού Θεού μας
  και πως να το ενεργοποιήσουμε...

  ανελεείς

  απέναντι στον αδελφό, τον οικείο,
  το ίδιο μας το σαρκίο,τελικά,
  το κατατσακισμένο από
  υπερβολές και πάθη
  -συχνά ανεπίγνωστα-...!

  ...

  "Ελεησόν με ο Θεός
  κατά το μέγα ελεός σου... "  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αναξιοι οι περισσοτεροι με κοσμικο φρονημα...καλα για τον αρχιεπισκοπο ουτε λογος...ο ορισμος της μετριοτητας...παμε για τα βραχια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.