14 Μαΐ 2021

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ. Κοιν. Θ. ΕΚΠΑ)
«Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται», Λκ. 10,38-40.
ΔΙΣ: «Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι οἱ ἀδελφοί μας Αἰτωλοκαρνανίας Κοσμᾶς καὶ Κυθήρων Σεραφεῖμ μᾶς ἄφησαν μόνους νὰ διακονοῦμεν τὴν Ἐκκλησίαν Σου καὶ νὰ φροντίζουμεν γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ διοικητικὰ θέματα, γιὰ ἐκλογὲς καὶ χειροτονίες, γιὰ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συλλείτουργα, γιὰ φιλανθρωπίες καὶ ἱδρύματα, γιὰ θεμελιώσεις καὶ ἀνακαινίσεις καὶ τόσα ἄλλα; Αὐτοὶ εἶναι μόνο θεωρίες καὶ νὰ... κοιτὰν νὰ ἀντιδροῦν στὰ ὅσα ἀποφασίζουμε καὶ συνεννοούμαστε τόσο ἀποτελεσματικὰ καὶ εἰρηνικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία.

Εἰδικὰ αὐτὸς ὁ Κυθήρων, μία τοῦ φταίει ποὺ βάλαμε λουκέτο λιγάκι στὶς Ἐκκλησίες, μία ποὺ φοράμε αὐτὲς τὶς τόσο προστατευτικὲς μάσκες, μία  τὰ βάζει μὲ τὰ ἐμβόλια ποὺ μᾶς χάρισε ἡ ἐπιστήμη καὶ τὰ ἐξασφάλισε ἡ καλή κυβέρνηση, μία τὸν πείραξε τώρα ποὺ ἀλλάξαμε πρὸς λιγάκι νωρίτερα τὴν ὥρα τῆς Ἀναστάσεώς Σου. Ἐκτὸς τὰ ὅσα λέει γιὰ τὰ ἀδέλφια μας τους Παπικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς Οὐκρανούς, ποὺ τοὺς ἔσωσε ἀπὸ τὸ σχίσμα ὁ ἀγαπητὸς Πατριάρχης μας. Δὲν πάει ἄλλο, πές τους Σὲ παρακαλοῦμε νὰ συνεργαστοῦν μαζί μας, γιατὶ ἔχουμε τόσα νὰ κάνουμε καὶ δὲν τὰ προλαβαίνουμε ὅλα. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἔχουμε συνεχῶς πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας νὰ μᾶς λένε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια. Ἀλλιῶς, νὰ, ἤδη τοὺς κάναμε φάκελους στὴν συνεδρίασή μας στὶς 11 Μαΐου, καὶ θὰ ἀναγκαστοῦμε ἄν συνεχίσουν ἔτσι νὰ μὴν συνεργάζονται, νὰ ἀρχίσουμε νὰ τοὺς διώκουμε, ὅπως καὶ κάθε ἄλλον ποὺ τοὺς ἀκολουθεῖ».

«ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς», Λκ. 10,41-42.

Ἀπάντηση στὴν ΔΙΣ: «Ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδας, Ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδας, μεριμνάτε καὶ τυρβάζετε περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· οἱ ἄξιοι Ἱεράρχες τοῦ Θεοῦ Αἰτωλοκαρνανίας Κοσμᾶς καὶ Κυθήρων Σεραφεῖμ, ὅπως καὶ μερικοὶ ἀκόμα μεταξύ σας, τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξέλεξαν, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτούς. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλα καὶ ἡ πεμπτουσία τῆς διακονίας σας εἶναι νὰ διαφυλάξετε τὴν ὀρθὴ πίστη σας καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις σας ποὺ κληρονομήσατε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους προκάτοχούς σας καὶ ἔτσι νὰ ὁδηγήσετε τὸ ποίμνιό σας στὴν σωτηρία του. Ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὰ καὶ στὸ Κολυμπάρι δὲν τὰ κρατήσατε, ἀλλὰ καὶ στὸ Κίεβο, ὅπως καὶ σκανδαλίζετε τὸ ποίμνιο μὲ τὴν ἀνοχή σας στὸν οἰκουμενισμὸ καὶ στὶς συμπροσευχές, ἐνῶ ἔχετε παρατήσει τὴν παιδεία τῶν Ἑλληνόπουλων στὰ χέρια τῆς Κυβέρνησης, ἡ ὁποία ἔχει σκοπό τὸν νέο χρόνο νὰ διδάσκει τὰ παιδιά τοῦ ποιμνίου σας πῶς μποροῦν νὰ ζοῦν μιὰ ἀχαλίνωτη σεξουαλικὴ ζωὴ μὲ πολλοὺς συντρόφους, ὄχι μόνο τοῦ ἄλλου φύλου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου.

Καὶ τώρα ποὺ βρέθηκαν κάποιοι Ἱεράρχες ποὺ καταλαβαίνουν κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐσᾶς καὶ μποροῦν νὰ σᾶς ξυπνήσουν καὶ ἐσᾶς, ζητάτε καὶ αὐτοὶ νὰ σωπάσουν; Ὅμως, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται (Λκ. 19,40). Αὐτοὶ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξέλεξαν, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτούς, πρὸς δικό σας παραδειγματισμό. Ἀφήστε τους λοιπὸν καὶ ζητεῖτε καὶ σεῖς (ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας), ὅπως αὐτοί, τὰ κρείττονα, κατὰ τὸ θέλημα, ὄχι τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τοῦ Κυρίου».

3 σχόλια:

 1. Όταν υπάρχει ιεράρχης, μέλος της φετινής ΔΙΣ, συνοδικός μητροπολίτης που συναποφασίζει άλλα και άλλα πράττει την άλλη μέρα- ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν θέλω επώνυμα να μιλήσω και να μπλέξω μαζί τους, έχω πιο σοβαρές ασχολίες- από ποιά θέση ισχύος θα επιπλήξει τους μητροπολίτες Κυθήρων και Αιτωλίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε, κ. Ευσταθίου! Ο επίλογος συνοψίζει αληθώς και μετριοπαθώς και γιατί όχι και αγαπητικώς; Σας συγχαίρω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Αναστάντας Χριστός μεθ ημών αγαπητέ.

  Β. Ευσταθίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.