23 Απρ 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐφόσον ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπ' τὸ σῶμα καὶ ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπ' τὸν κόσμο ὁ Θεὸς ποὺ τὸν δημιούργησε, ἐκεῖνος ποὺ προτιμᾶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ Θεό, δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες.
Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητὴς

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.