20 Μαρ 2021

Λοιμωξιολόγοι καὶ ἱστορικοὶ... ἐν Ἑλλάδι

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὅλο καὶ περισσότεροι συνειδητοποιοῦν ὅτι ὁ μεγαλύτερος λοιμωξιολόγος στὸν κόσμο, ὁ καθηγ. Ἰωαννίδης, ἔχει πέσει μέσα σὲ ὅ,τι ἔχει πεῖ γιὰ τὸν κορωνοϊό. Αὐτὸ στὸν ἡμιβάρβαρο καὶ τελείως ἀνορθολογικὸ δημόσιο λόγο στὴν χώρα μας μοιάζει ὡς ἔκπληξη! Τὸ ἀπολύτως αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ ὁ σπουδαιότερος ἐπιστήμονας θὰ ἔχει ἀκριβέστερες προβλέψεις καὶ ὄχι ὁ τελευταῖος, στὴν Ἑλλάδα χρειάζεται νὰ ἐπέλθει ἡ βλάβη ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ τελευταίου γιὰ νὰ γίνει κατανοητό. Αὐτὸ ὀφείλεται σὲ μία σειρὰ ἀπὸ λόγους μὲ πρῶτον καὶ κύριον τὴν κατασυκοφάντηση τοῦ κορυφαίου ἐπιστήμονα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ περίπου...

ὡς ψεκασμένου. 

Ὁ δεύτερος, στενὰ συνυφασμένος μὲ τὸν πρῶτον, εἶναι ὅτι στὸν δημόσιο λόγο στὴν Ἑλλάδα πάσχουμε ἀπὸ ἕναν ἐπαρχιώτικο διεθνισμό: μᾶς ὁμιλοῦν γιὰ τὰς Εὐρώπας, τὴν πρόοδό τους καὶ τὰ καλά τοῦ νὰ εἴμαστε ἀνοικτοὶ καὶ κοσμοπολίτες διανοούμενοι, δημοσιογράφοι καὶ πανεπιστημιακοὶ ποὺ δὲν θὰ ἔκαναν οὔτε γιὰ θυρωροὶ στὰ ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκὰ ἢ ἀμερικανικὰ ἱδρύματα. 

Αὐτὸ ἰδίως στὸν πανεπιστημιακὸ χῶρο ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει ἀμείλικτος καὶ ξεκάθαρος διωγμὸς στὴν ἀντίθετη ἄποψη (ὄχι ἐλευθερία λόγου δὲν ὑφίσταται, ἀλλὰ πλήρης ἰδεολογικὸς διωγμὸς ὅσων δὲν συμμορφώνονται πρὸς τὰς ὑποδείξεις, πολὺ χειρότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐφαρμόστηκε πχ. ἀπὸ τὴν Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν) καθὼς καὶ μία ἀστεία οἰκογενειοκρατία (θὰ ἦταν, ἀλήθεια, σπουδαία μία ἔρευνα ποὺ θὰ μᾶς ἔδειχνε ποιὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν ΔΕΠ στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια χωρὶς κάποια συγγενικὴ σχέση μὲ ἄλλα μέλη ΔΕΠ, μὲ βουλευτές, ὑπουργοὺς καὶ κομματικὰ στελέχη). Αὐτὰ τὰ δύο ἦταν καὶ αὐτὰ ποὺ ἒδιωξαν τὸν Ἰωαννίδη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 

Τὸν 10ο σὲ σειρὰ ἐπιστήμονα στὸν κόσμο μὲ τὶς περισσότερες ἐτεροαναφορὲς (δηλαδὴ αὐτὸν ποὺ περισσότερο ἀναφέρουν οἱ ἄλλοι ἐπιστήμονες στὶς ἐργασίες τους). Μὲ τὸ ζόρι εἶχε καταφέρει καίτοι μὲ ἔργο σαφῶς μεγαλύτερο ὅλων νὰ γίνει στὴν Ἑλλάδα ἐπίκουρος καθηγητὴς στὰ Γιάννενα! Οὔτε λόγος βέβαια γιὰ τὴν Ἀθήνα, ὅπου ὑπῆρχε θέση γιὰ ψάλτες καὶ λοιποὺς συγγενεῖς! Καὶ ἀπὸ τὰ Γιάννενα ἐξελέγη κατευθείαν καθηγητὴς στὸ Στάνφορντ! Καὶ γιατί ἔγινε αὐτό; Γιατί ἐκεῖ σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ τὰ τμήματα τῶν πανεπιστημίων πρέπει νὰ βγάζουν τὰ ἔξοδά τους καὶ ἂν δὲν τὰ βγάζουν κλείνουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύει ἡ θέση ὅλων, ὅταν ἐκλέγουν γιούς, ἀδελφές, κόρες συζύγους, ἀνηψιούς, ἀγαπητικοὺς καὶ ἀγαπητικές. 

Ὁπότε ἐκεῖ ἀναγκάζονται, ὄχι ὅτι εἶναι καλύτεροι ἄνθρωποι, νὰ ἐπιλέγουν τοὺς κατὰ τεκμήριο καλύτερους, καθὼς γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ ποὺ θὰ κάνουν καὶ τὴν ἀπόδοση ποὺ θὰ ἔχει αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ κρίνεται καὶ ἡ δική τους θέση. Ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα, πέρα βρέχει... Τὰ κορόιδα πληρώνουν... Ἐδῶ ὁρισμένοι τοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ σημειώνουν ὅτι τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, καθὼς κατὰ τὴν γνώμη τους τὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ καταλαμβάνουν ὑψηλὲς θέσεις στὶς διεθνεῖς κατατάξεις τῶν πανεπιστημίων. 

Ὄντως καὶ μὲ τοὺς τριτοδεύτερους ποὺ ἐκλέγονται στὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ συνήθως δὲν εἶναι ἄσχημη ἡ θέση τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ στὶς σχετικὲς κατατάξεις. Ἀλλὰ ἂν εἶχαν τοὺς καλύτερους, δὲν θὰ ἦταν πολὺ ψηλότερα; Αὐτά, ὅμως, αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔκαναν οὔτε γιὰ κλητῆρες σὲ πανεπιστήμια καὶ στὴν Ἑλλάδα παριστάνουν τοὺς καθηγητὲς δὲν τοὺς ἀφοροῦν. Βασικά, δὲν τοὺς ἀφορὰ τίποτα πέρα ἀπὸ τὴν πάρτη τους. Ἔτσι, φτάνουμε νὰ ἀκοῦμε τοὺς λοιμωξιολόγους τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ, ποὺ ἒδιωξαν τὸν ἀποδεδειγμένα μὲ παγκόσμια ἀποδοχὴ καλύτερο λοιμωξιολόγο ἐπειδὴ ἒνοιωθαν κόμπλεξ ἀπέναντί του, καὶ ὄχι τὸν Ἰωαννίδη. 

Ἀντίστοιχα, νὰ ἀκοῦμε τὸν ἀνθελληνικὸ ἑσμὸ πανεπιστημιακῶν τελείως ἄσχετων μὲ τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τοῦ 1821, νὰ προσπαθοῦν σὲ ἑκατοντάδες ἐκπομπὲς καὶ δεκάδες ντοκιμαντὲρ νὰ ἀμαυρώσουν τὴν Ἐπανάσταση καὶ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι πρέπει νὰ ντρεπόμαστε γιὰ αὐτὴν καὶ νὰ ὑποτασσόμαστε μόνο στὴν Δύση ποὺ ξέρει πάντα ποιὸ εἶναι τὸ καλό μας. Καὶ μὴν διερωτηθεῖ κανεὶς τί μᾶς βλάπτει περισσότερο... Καὶ τὰ δύο, οἱ λανθασμένες ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν ἐπιδημία καὶ τὰ σχετικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ οἱ προπαγανδιστικὲς ἀνθελληνικὲς τοποθετήσεις τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ἔχουν: τὸν ἀφανισμό μας.

1 σχόλιο:

  1. Να κρατήσω το επίπεδο ή να γράψω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι, για τους εγχώριους σωτήρες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.