13 Μαρ 2021

Γκράφιτι γιὰ τὸ 1821 καὶ ἀπὸ γυναίκα καλλιτέχνη!

Ἡ Γεωργία Κουσαξίδου στολίζει τοίχους μὲ τοὺς ἐπαναστάτες τοῦ ’21.

Στὰ χνάρια τοῦ «Εὔρυτου» τῆς Ἀθήνας, μία καθηγήτρια εἰκαστικῶν τεχνῶν ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης, ἡ Γεωργία Κουσαξίδου, ἡ ὁποία ζωγραφίζει ἥρωες τοῦ 1821, ὕστερα ἀπὸ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Λαγκαδᾶ καὶ τὴν Κοινότητα Καβαλαρίου.

Ἤδη ὁ Μάρκος Μπότσαρης κοσμεῖ ἕναν τοῖχο ποὺ ἦταν «γυμνὸς» καὶ θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλα ἔργα, ὅπως ἀναφέρει στὴ «δημοκρατία» ἡ ζωγράφος, ἡ ὁποία κέρδισε τὰ συγχαρητήρια ὅλων: «Ἦταν μία δική μου σκέψη νὰ ξεκινήσω νὰ ζωγραφίζω τοὺς ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης, στὸ πλαίσιο τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὸ 1821, ἀλλὰ εἶδα καὶ ἀνάλογη ἀνακοίνωση τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, ποὺ...

ζητοῦσε ἐθελοντὲς γιὰ κάτι τέτοιο, καὶ φυσικὰ ἀνταποκρίθηκα. Μίλησα μὲ τὸν δήμαρχο τὸν κ. Ταχματζίδη καὶ τὴν Κοινότητα Καβαλαρίου, μέσω τῆς προέδρου της, κυρίας Γεωργίας Μιχαηλίδου, μοῦ ζήτησαν νὰ ζωγραφίσω σὲ ἕναν τοῖχο τοῦ χωριοῦ. Ἀνέλαβα δράση καὶ παρουσίασα τὴν εἰκόνα τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Μάρκου Μπότσαρη, μὲ ἕνα μήνυμα, ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι».

Ἤδη τὸ ραντεβοὺ ὅλων ἔχει κλειστεῖ γιὰ τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὸ κέντρο τοῦ Λαγκαδᾶ, ὅπου, ὅπως λέει ἡ ζωγράφος, «θὰ παρουσιάσουμε το Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ λίγο ἀργότερα θὰ ζωγραφίσουμε τὸν Θόδωρο Κολοκοτρώνη σὲ τοῖχο τοῦ Γυμνασίου Λαγκαδᾶ, ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὸν δήμαρχο. Ὅλα τὰ ἔργα θὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὴν 25η Μαρτίου». Ἡ Γεωργία Κουσαξίδου διδάσκει εἰκαστικὰ σὲ δημοτικὸ σχολεῖο τῶν Σερρῶν (!) καὶ καθημερινὰ σχεδὸν κάνει αὐτὴ τὴ διαδρομή. «Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μου ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τελείωσε τὸ πρῶτο αὐτὸ ἔργο, ἐνῶ ἔχω φτιάξει καὶ ἄλλα μικρότερα, ὅπως οἱ Καρυάτιδες καὶ ὁ Ἱπποκράτης, ἐνῶ σκέφτομαι νὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλα ἔργα σὲ τοίχους τῆς περιοχῆς» τόνισε.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ δήμαρχος Λαγκαδᾶ Ἰωάννης Ταχματζίδης, μιλώντας στὴ «δημοκρατία» γιὰ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, τόνισε: «Εὐχαριστοῦμε τὴν κυρία Κουσαξίδου γιὰ τὴν προσφορά της, ἐνῶ θὰ δραστηριοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ προσεχὲς Σάββατο μαθητὲς τοῦ ΕΠΑ.Λ. καὶ παιδιὰ δημοτικῶν σχολείων τοῦ Λαγκαδᾶ, ὅπως καὶ νηπιαγωγείων, ποὺ προθυμοποιήθηκαν νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ ζωγραφίσουν ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης ὡς ἐθελοντές. Ἔχουν ἐνεργοποιηθεῖ καὶ ἐκπρόσωποι πολιτιστικῶν συλλόγων, γιατί κανένας δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τὴν Ἱστορία μας. Μπορεῖ νὰ μὴ γιορτάσουμε ὅπως θέλουμε τὴν ἐπέτειο 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση, ἀλλὰ θὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ μὴν ξεχνάει κανένας τί ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ἥρωες τοῦ 1821».Τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὴν κεντρικὴ πλατεία τοῦ χωριοῦ, ὅπου θὰ ζωγραφίσουν τὸ Κρυφὸ Σχολειό, θὰ εἶναι παρόντες καὶ μαθητὲς τῶν δημοτικῶν σχολείων μαζὶ μὲ τοὺς δασκάλους τους, προκειμένου νὰ γίνει μία ἐπανάληψη στὰ μικρὰ παιδιὰ τί ἦταν τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ τί πρόσφερε στὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἐνῶ παράλληλα θὰ γίνουν δράσεις σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς πόλης ἀπὸ μαθητὲς τοῦ ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδᾶ, μὲ εἰκαστικὲς παρεμβάσεις, πάντα μὲ θέμα τὴν Ἐπανάσταση καὶ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ αὐτή.

Ἡ Γεωργία Κουσαξίδου εἶναι πολύτεκνη μητέρα, ἀλλὰ βρίσκει τὸν τρόπο νὰ εἶναι παροῦσα σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, γιατί, ὅπως λέει, «πρέπει νὰ ἀγαπᾶς αὐτὸ ποὺ κάνεις, ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας, δὲν θέλουμε νὰ ξεχαστεῖ ὁ μεγάλος ἐπαναστατικὸς ἀγώνας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς θυμόμαστε καὶ ἔτσι νὰ μεγαλώνουν τὰ μικρὰ παιδιά».

Μυρίζει… Ἑλλάδα καὶ τὸ αἰσθάνεσαι στὸν Λαγκαδᾶ τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀκολουθοῦν κατὰ πόδας τὶς κινήσεις καὶ τὸ ἔργο τοῦ «Εὔρυτου», τὸν ὁποῖο δήλωσαν ὅτι τὸν θαυμάζουν γι’ αὐτὰ ποὺ ἔχει φτιάξει.


dimokratia

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.