10 Φεβ 2021

Ἅγιος Χαράλαμπος: "Σὲ ὅποιον τόπο βρεθεῖ τεμάχιο ἀπὸ τὸ λείψανό μου καὶ σ’ ὅποια χώρα γιορτάζουν τὸ μαρτύριό μου, νὰ μὴν γίνει ἐκεῖ ποτὲ πείνα οὔτε πανώλης ποὺ θὰ θανατώνει τοὺς ἀνθρώπους"

«Σὲ ὅποιον τόπο βρεθεῖ τεμάχιο ἀπὸ τὸ λείψανό μου καὶ σ’ ὅποια χώρα γιορτάζουν τὸ μαρτύριό μου, νὰ μὴν γίνει ἐκεῖ ποτὲ πείνα οὔτε πανώλης ποὺ θὰ θανατώνει τοὺς ἀνθρώπους πρόωρα οὔτε πονηρὸς ἄνθρωπος ποὺ νὰ βλάπτει τοὺς καρποὺς , ἀλλὰ νὰ εἶναι σ’ αὐτὸν τὸν τόπον εἰρήνη σταθερὴ , ψυχῶν σωτηρία καὶ σωμάτων θεραπεία . Νὰ εἶναι ἀφθονία σίτου , οἴνου , ἐλαίου , τετραπόδων καὶ ἄλλων χρησίμων πραγμάτων.»
Γράφει ὁ Βαγγέλης Μητράκος 
1753: O Ἅγιος Χαράλαμπος σώζει τὴν Τρύπη ἀπὸ τὴν πανούκλα 
ΘΕΟΣ ΥΨΙΣΤΟΣ ΑΓΙΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ 
ΕΠΑΤΑΞΕΝ ΕΝΘΑΔΕ ΕΤΕΙ 1753 
ΠΑΝΩΛΗΝ ΧΩΡΟΥΣΑΝ ΤΡΥΠΗΝ 
ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΙΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 
ΤΗΝ ΔΕ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝΤΕΣ 
Τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι χαραγμένα πάνω στὴ βάση τοῦ μαρμάρινου Σταυροῦ ποὺ συντροφεύει τὸ εἰκονοστάσι τοῦ Α. Χαραλάμπους , πλάι στὴν ἐκκλησία τῆς Α. Τριάδος, στὴν εἴσοδο τοῦ καταπράσινου χωριοῦ τῆς Τρύπης Λακωνίας , ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ περίφημη Λαγκάδα τοῦ Ταϋγέτου.
Ἡ ἐπιγραφὴ μνημονεύει ἕνα πραγματικὸ περιστατικὸ , τὸ ὁποῖο - ὡς παράδοση - ἔχει διασωθεῖ στὴν Τρύπη , στόμα μὲ στόμα καὶ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ , κι ἔχει σχέση μὲ τὴ φοβερὴ ἀρρώστια τῆς πανώλης (πανούκλας) , ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὶς παλιὲς ἐποχὲς , ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε τρόπος νὰ ἀντιμετωπιστεῖ , μεταδιδόταν εὔκολα , δημιουργοῦσε μεγάλες ἐπιδημίες καὶ ὁδηγοῦσε στὸ θάνατο , μαζικὰ , χιλιάδες ἀνθρώπους .
Ἡ πανώλη (τὸ ὄνομά της σημαίνει : «ἡ ἀσθένεια ποὺ καταστρέφει τὰ πάντα») εἶναι λοιμώδης νόσος , ἀνήκει στὶς πέντε σοβαρότερες μεταδιδόμενες ἀσθένειες καὶ μεταδίδεται στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ τσίμπημα ψύλλων ποὺ παρασιτοῦν σὲ ἄρρωστο μαῦρο ἀρουραῖο . Εἶναι βαριᾶς μορφῆς ἀσθένεια , γνωστὴ ἀπὸ...
τὴν ἀρχαιότητα . Ὁ λοιμὸς τῶν Ἀθηνῶν ((430 – 426 π.Χ) , κατὰ τὸν πελοποννησιακὸ πόλεμο , ποὺ ἀναφέρει ὁ Θουκυδίδης , μᾶλλον ἦταν ἡ πανώλη . Ἀπὸ τὸν 6ο αἵ. μ.Χ. καὶ σὲ ὅλον τὸν Μεσαίωνα ἐκδηλώνονταν μεγάλες ἐπιδημίες πανώλης , μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμείνουν μόνιμα ἐνδημικὲς ἑστίες . Γνωστὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιδημία τοῦ 14ου αἰώνα , ἡ ὁποία ὀνομάστηκε Μαῦρος Θάνατος . Μετὰ τὸν 14ο αἰώνα, ἡ νόσος ἔγινε ἐνδημικὴ καὶ γιὰ 300 χρόνια ὑπῆρχαν ἐπιδημικὲς ἐξάρσεις . Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, σημειώθηκε πανδημία . 

Ὁ Λαὸς μᾶς , σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση ποὺ μνημονεύει ὡς «ἰατροὺς» συγκεκριμένων ἀσθενειῶν διάφορους Ἁγίους της Ἐκκλησίας μᾶς , ἔχει ἐπιλέξει ὡς Ἅγιο-Προστάτη κατὰ τῆς πανούκλας τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο . Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦταν ἱερέας στὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας . Ὑπολογίζεται ὅτι γεννήθηκε τὸ 89 μ.Χ.. Συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τῆς Μαγνησίας Λουκιανὸ , κατὰ τὴν περίοδο τοῦ διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν (περὶ τὸ 198 μ.Χ.) ποῦ ἐξαπέλυσε ὁ αὐτοκράτορας Σεπτήμιος Σεβῆρος . Βασανίστηκε σκληρὰ καὶ ἀποκεφαλίστηκε σὲ ἡλικία 113 ἐτῶν (202 μ.Χ.) , πιθανῶς στὴν Ἀντιόχεια τοῦ Μαιάνδρου . 

Ὡς Ἅγιος ποὺ προστατεύει ἀπὸ τὴν πανούκλα , ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος , ἀπεικονίζεται πατώντας τὴν Πανώλη , ἡ ὁποία παρουσιάζεται, σὰν μία τερατόμορφη γυναίκα ποὺ ξερνάει καπνοὺς ἀπὸ τὸ στόμα . Γι’ αὐτὸ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ χάρη αὐτὴ . 

Σύμφωνα μὲ τὸ Συναξάρι τοῦ ὁ Α. Χαράλαμπος , πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του , σὲ ἡλικία 112 ἐτῶν , ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μίας τελευταίας χάρης καὶ ζήτησε , πρὸς χάριν τῶν ἀνθρώπων , τὰ ἑξῆς: 

«Σὲ ὅποιον τόπο βρεθεῖ τεμάχιο ἀπὸ τὸ λείψανό μου καὶ σ’ ὅποια χώρα γιορτάζουν τὸ μαρτύριό μου, νὰ μὴν γίνει ἐκεῖ ποτὲ πείνα οὔτε πανώλης ποὺ θὰ θανατώνει τοὺς ἀνθρώπους πρόωρα οὔτε πονηρὸς ἄνθρωπος ποὺ νὰ βλάπτει τοὺς καρποὺς , ἀλλὰ νὰ εἶναι σ’ αὐτὸν τὸν τόπον εἰρήνη σταθερὴ , ψυχῶν σωτηρία καὶ σωμάτων θεραπεία . Νὰ εἶναι ἀφθονία σίτου , οἴνου , ἐλαίου , τετραπόδων καὶ ἄλλων χρησίμων πραγμάτων.» 

Ἔκτοτε ἀναφέρονται , κατὰ τόπους , πολλὰ θαύματα τοῦ Α. Χαραλάμπους ἐναντίον τῆς πανούκλας . Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ συνέβη καὶ στὴν Τρύπη κατὰ τὸ ἔτος 1753 . 

Ἦταν τότε ποὺ στὴ Λακεδαίμονα εἶχε ἐνσκήψει αὐτὴ ἡ φοβερὴ ἀρρώστια καὶ φόβος καὶ τρόμος εἶχε καταλάβει τοὺς κατοίκους ὄχι μόνο τοῦ κάμπου ἀλλὰ κι ἐκείνων τοῦ Ταΰγετου καὶ τοῦ Παρνωνα . Κάποια στιγμὴ ἡ πανούκλα χτύπησε ΚΑΙ στὴν Τρύπη : ‘Ἕνας Τρυπιώτης ὀνόματι Γιάννης ἐμφάνισε τὰ φοβερὰ συμπτώματα τῆς ἀρρώστιας . Ἔντρομοι οἱ συγχωριανοὶ τοῦ ἔσπευσαν νὰ ἀπομονώσουν τὸν συμπατριώτη τους σὲ μία σπηλιὰ τοῦ βράχου ποὺ βρίσκεται στὴν τοποθεσία «τὰ δύο ψηλὰ κοτρώνια» , κάτω ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ ἔρχεται μέχρι καὶ σήμερα ἀπὸ τὴ Σπάρτη στὴν Τρύπη . Ἐκεῖ , καθημερινὰ πήγαιναν φαγητὸ , νερὸ καὶ ἄλλα χρειαζούμενα στὸν «Πανουκλόγιαννη» (ἔτσι ἔμεινε τὰ’ ὄνομά του στὴν τοπικὴ ἱστορία καὶ παράδοση) ἀφήνοντας τὰ κάπου μακριὰ γιὰ νὰ μὴν ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί του καὶ κολλήσουν τὴ φοβερὴ ἀρρώστια. Ἀπὸ τότε , ἡ σπηλιὰ αὐτὴ , πῆρε τὸ ὄνομα τοῦ καημένου τοὺ Γιάννη καὶ λέγεται μέχρι σήμερα : « τοῦ Πανουκλόγιαννη ἢ σπηλιά» . Βυθισμένοι μέσα στὸν τρόμο καὶ τὴν ἀγωνία οἱ κάτοικοι τῆς Τρύπης , μετὰ τὸ τραγικὸ περιστατικὸ , καρτέραγαν νὰ δοῦν ποιὰ θὰ ἦταν τὰ ἑπόμενα θύματα τῆς πανούκλας καὶ ἄλλο δὲν ἔκαναν παρὰ προσευχὲς καὶ δεήσεις στὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους (ἰδιαίτερα στὸν Α. Χαράλαμπο) νὰ τοὺς φυλάξει ἀπὸ τὴ φοβερὴ ἀρρώστια ποὺ εἶχε χτυπήσει τὴν πόρτα τοῦ χωριοῦ τους . 

Καὶ τότε ἔγινε τὸ θαῦμα : Ὁ Ἀγὰς τοῦ χωριοῦ , ὁ Μπεκὴρ Ἀγὰς , ποὺ εἶχε τὸ κονάκι τοῦ σ’ ἕνα μέρος ἀγναντερὸ στὴν τοποθεσία «Ξενίτσα» καὶ καθότανε ἕνα σούρουπο στὸ χαγιάτι συντροφιὰ μὲ τοὺς ὑπηρέτες τοῦ οἱ ὁποῖοι φρόντιζαν κάθε τοῦ ἐπιθυμία , εἶδε (κι αὐτὸς καὶ ἡ συντροφιὰ τοῦ) μία γριὰ ἄσχημη , ξεδοντιάρα καὶ ξεμαλλιασμένη , νὰ ἔρχεται ἀγριεμένη ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ Μυστρὰ ἀκουμπώντας σὲ ἕνα ροζιασμένο ραβδὶ . Δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴ φοβερὴ Πανούκλα ποὺ ἐρχόταν νὰ μολύνει μὲ τὸ μίασμα της ΟΛΟ τὸ χωριὸ . Ὅταν ἡ γριὰ - Πανούκλα ἔφτασε στὸ ἔμπα τοῦ χωριοῦ , ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ εἶναι σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Α. Τριάδας , φάνηκε ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ δρόμο , ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ λόφου ποὺ βρίσκεται ὡς καὶ σήμερα τὸ παλιὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἀϊ - Γιώργη , νὰ ροβολάει στὸν κατήφορο ἕνας ἀσπρομάλλης γέροντας , μὲ γένια μακριὰ , ποὺ ἔλαμπε τὸ πρόσωπό του σὰν τὸ φεγγάρι . Δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν Α. Χαράλαμπο ποὺ ἀκούγοντας ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ , ἐκεῖ στὸν Ἀϊ-Γιώργη , τὶς ἱκεσίες τῶν Τρυπιωτῶν ἐρχόταν νὰ προλάβει τὸ κακὸ . Πρόφτασε τὴν Πανούκλα πρὶν μπεῖ στὸ χωριὸ , τὴν ἔριξε χάμω καὶ ἄρχισε νὰ τὴν πατάει στὸ στῆθος . Οὐρλίαζε ἐκείνη φρικτὰ κι ἔβγαζε φωτιὲς ἀπ’ τὸ στόμα τῆς , πασχίζοντας νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὸν Ἅγιο , μέχρι ποὺ ξεψύχησε . Ὁ Μπεκὴρ Ἀγὰς καὶ οἱ Τοῦρκοι ὑπηρέτες τοῦ μολόγησαν αὐτὰ ποὺ εἴδανε στοὺς Τρυπιῶτες κι ἐκεῖνοι , μὲ τὸν παπὰ τοὺς μπροστὰ , ἀνεβήκανε στὸ ξωκλήσι τοῦ Ἀϊ-Γιώργη καὶ μπροστὰ στὸ εἰκόνισμα τοῦ θαυματουργοῦ Α. Χαραλάμπους κάνανε παράκληση καὶ Θεία Λειτουργία γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουνε γιὰ τὴν προστασία ποὺ ἔφερε στὸ χωριό τους . Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες , σὲ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος στήσανε στὸ σημεῖο ποὺ ὁ Ἅγιος σταμάτησε τὴ γριὰ – Πανούκλα ἕνα χοντρὸ δέντρινο ξύλο μὲ ἕνα σιδερένιο Σταυρὸ σφηνωμένο στὴν κορφή του καὶ πάνω σ’ αὐτὸ τὸ ξύλο κρέμασαν ἕνα μικρὸ «Φανάρι» μὲ τζάμια γιὰ καντηλάκι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους , τὸ ὁποῖο ἀναβαν εὐλαβικὰ οἱ Τρυπιῶτες καὶ οἱ περαστικοὶ . 

Εἶναι κάποιοι ποὺ στὸ βωμὸ τοῦ ὀρθολογισμοῦ ἀμφισβητοῦν τὰ θαύματα καὶ προβάλλουν ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ τὰ ἑρμηνεύσουν μὲ βάση τὴ λογικὴ καὶ τὴν ἐπιστήμη . Ὅμως , ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Ἅγιος Παΐσιος : 

«Ἡ λογικὴ δὲν ἔχει καμιὰ θέση στὴν πνευματικὴ ζωὴ … Στὴν ἐποχή μας , ποὺ ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ γνώσεις , δυστυχῶς , ἡ ἐμπιστοσύνη μόνο στὴν λογικὴ κλόνισε τὴν πίστη ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ γέμισε τὶς ψυχὲς ἀπὸ ἐρωτηματικὰ καὶ ἀμφιβολίες. Γι’ αὐτὸ στερούμαστε τὰ θαύματα . Γιατί τὸ θαύμα βιώνεται καὶ δὲν ἐξηγεῖται μὲ τὴν λογικὴ … Ὅποιος νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἐξωτερικὴ ἐπιστημονικὴ θεωρία , μοιάζει μὲ ἀνόητο ποὺ θέλει νὰ δεῖ τὸν Παράδεισο μὲ τὸ τηλε¬σκόπιο .» 

Ἐξάλλου , τὸ θαῦμα κρίνεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος . Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα στὴν Τρύπη ἦταν πὼς μετὰ τὸν Πανουκλόγιαννη κανεὶς ἄλλος Τρυπιώτης δὲν ἀρρώστησε ἀπὸ τὴ φοβερὴ αὐτὴ ἐπιδημικὴ ἀρρώστια . Γι’ αὐτὸ ἡ πίστη τῶν Τρυπιωτῶν στὸ θαῦμα τοῦ Α. Χαραλάμπους ἦταν ἀδιαμφισβήτητη καὶ γι’ αὐτὸ τὸ θαῦμα ἐπέζησε στὴ συλλογικὴ μνήμη καὶ παραδίδεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ ὡς μαρτυρία Ἀλήθειας . 

Πέρασαν τὰ χρόνια , σὲ ἔνδειξη εὐλάβειας κι εὐγνωμοσύνης οἱ Τρυπιῶτες ἔχτισαν τὸ ξωκλήσι τοῦ Α. Χαραλάμπους δίπλα ἀκριβῶς σ’ ἐκεῖνο τοῦ Ἀϊ-Γιώργη , πάνω στὴν κορφὴ τοῦ λόφου , κι ὅταν χτίστηκε καὶ ὁ ναὸς τῆς Α. Τριάδας , ἐφτίαξαν στὸ σημεῖο τοῦ θαύματος ἕναν μαρμάρινο Σταυρὸ ὅπου καὶ χάραξαν τὴν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος μαζὶ κι ἕνα προσκυνητάρι μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους . Δίπλα στὸ προσκυνητάρι στέκεται ἀκόμα ὄρθιο τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ , ἀναλλοίωτο ὕστερα ἀπὸ 265 ὁλόκληρα χρόνια (!!!) , ἕνας ζωντανὸς μάρτυρας καὶ κήρυκας τοῦ μεγάλου καὶ ἀνεπανάληπτου θαύματος τοῦ Α. Χαραλάμπους ἐνῶ ὁ Σταυρὸς στηρίζει τὴν Πίστη τῶν ἀνθρώπων καὶ μαρτυρᾶ πὼς : 

«Τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῶ». (κατὰ Λουκᾶν – ἰη’ 27) 

*Τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ἄρθρου προέρχονται ἀπὸ ἀφηγήσεις κατοίκων τῆς Τρύπης κι ἀπὸ τὸ ἄρθρο : «Τὸ ξύλο μὲ τὸ Σταυρὸ στὴν Τρύπη» τοῦ Ἀποστ. Ι. Καραγιαννάκου , ποὺ δημοσιεύθηκε στὰ «ΛΑΚΩΝΙΚΑ» , τεῦχος 37 , τοῦ 1970 . 

*Εὐχαριστίες θερμὲς πρὸς τὸν Ἡγούμενο τῆς Ι.Μ. Α.Τεσσαράκοντα Σπάρτης , π. Ἐφραὶμ , γιὰ τὴν πρόθυμη ἀναζήτηση καὶ ἀνεύρεσή του ὡς ἄνω ἄρθρου στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς . 

42 σχόλια:

 1. Aυτό το θαύμα όπως και τα μύρια όσα θαύματα πρός γνώση και συμμόρφωση για όσους το παίζουν ΔΙΠΟΡΤΟ.
  Βάζω την μασκούλα μου εντός του ναού για παν ενδεχόμενο αλλά και κοινωνάω για να είμαι σίγουρος 100%....
  Και αυτό ως απάντηση για κάποιους που υποστηρίζουν πως η μάσκα δεν είναι θέμα πίστεως δόγματος κλπ....
  Η πιο σωστή απάντηση από τον Άγιο Παϊσιο ΄΄ η λογική δεν έχει καμμία θέση στην πνευματική ζωή...΄΄και αν δεν είναι απόδειξη της υγιούς πνευματικής ζωής το Θαύμα τότε....
  Ο Άγιος βοήθεια και σκέπη μας.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι Πολύτεκνε η μάσκα δεν είναι θέμα πίστεως και δόγματος κλπ
   Έχεις λάθος απόψεις.

   Διαγραφή
  2. Ο άγιος Παϊσιος δεν έχει μιλήσει για την μάσκα ποτέ γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα.
   Ούτε είπε ότι είναι πίστεως και δόγματος κλπ.
   Μην λέτε ό,τι σας έρθει κ."Πολύτεκνε".

   Διαγραφή
  3. Προς τον 9 20
   Η μασκα κ ιδιαιτερα εντος του ναου ΝΑΙ ειναι θεμα πιστεως κ βλασφημια. Αρκει καποιος να ανατρεξει σ αυτα που ειπε ο γεροντας Ευθυμιος απο την καψαλα,μαθητης του αγιου Παισιου,στο κειμενο του «Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον» στις 01-14/04/2020. (Σχετικο αποσπασμα)
   Ἄν ζοῦσε σήμερα (ο αγιος Παισιος) εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.

   Προς τον 9 57
   Μα δεν ισχυριστηκε ο πολυτεκνος οτι συγκεκριμενα ο ιδιος αγιος Παισιος μιλησε για την μασκα. Ο μαθητης του γερων Ευθυμιος απο την Καψαλα μιλησε σχετικα.

   Να διαβαζεις-διαβαζετε-καλα τα σχολια πριν σχολιαστε.
   Καλη μετανοια σε ολους.

   Διαγραφή
  4. Παιδιά, καρφωθήκατε...

   Με όλ'αυτά... που μεγαλώσαμε...
   η θέση σας είναι κατανοητή
   όμως...
   νάχουμε το Νού μας, μην πιαστούμε στον ύπνο...

   και περάσουμε θάλασσα μεγάλη!

   Διαγραφή
  5. Εσύ να διαβάζεις καλά πριν σχολιάσεις 12;44 πμ
   Η φράση του γεροντα Ευθυμιου απο την καψαλα, του μαθητη του αγιου Παισιου,στο κειμενο του «Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον» στις 01-14/04/2020. (Σχετικο αποσπασμα)
   Ἄν ζοῦσε σήμερα (ο αγιος Παισιος) εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.

   Δεν λέει πουθενά ότι είναι βλασφημία να φοράει κανείς μάσκα στον Ναό.
   Απλά λέει ότι δεν θα φορούσε ο Άγιος Παϊσιος.
   Ο Γέροντας Ευθύμιος ούτε βρίζει, ούτε κατακρίνει αυτούς που φορούν μάσκα, τουλάχιστον στο κείμενο που μας κουνάς επιδεικτικά και δεν ξέρεις να διαβάζεις.
   Αν έχεις άλλες πηγές έγκυρες από τον Γέροντα Ευθύμιο είμαι πρόθυμος να τις ακούσω.
   Αλλά το κείμενο που επικαλείσαι δεν το γράφει πουθενά αυτό που ισχυρίστηκε ο ανεγκέφαλος και ανόητος [του απαντώ όπως ο ίδιος αποκαλεί αυτούς με τους οποίους διαφωνεί] "Πολύτεκνος" αλλά ούτε και αυτά που γράφεις εσύ.
   Να διαβαζεις-διαβαζετε-καλα τα σχολια πριν σχολιαστε.
   Καλη μετανοια σε ολους.

   Διαγραφή
  6. 1 51

   Υ.Γ 1 προσωπικα δεν σου κουνησα κανενα κειμενο επιδεικτικα. Σε παρεπεμψα. Απο εκει κ περα ελευθερος εισαι να κανεις οτι θελεις.

   Υ.Γ 2 Μεσα στον ναο κ ποσο μαλλον την ωρα της λειτουργιας ΝΑΙ ειναι μεγιστη βλασφημια κ θεμα πιστεως η χρηση μασκας κ ο φοβος της "αρρωστιας". Εαν καταλαβαινεις διαφορετικα παω πασο... Απο εκει κ περα ο Θεός κ η ψυχη σου.

   Καλη μετανοια σε ολους.

   Διαγραφή
  7. 6,30
   Μέσα στον Ναό δεν είναι καθόλου βλασφημία ούτε θέμα πίστεως η χρήση της μάσκας. Δεν μίλησα ποτέ για φόβο της "αρρώστιας".
   Εαν εσύ καταλαβαίνεις διαφορετικά απο εκεί και πέρα ο Θεός και η ψυχή σου.
   Καλη μετανοια σε ολους.

   Διαγραφή
  8. 9 40 ωραια. Ποιος ο λογος τοτε καποιος να φοραει μασκα μεσα στον ναο ;

   Διαγραφή
  9. 10:20 μ.μ.
   Σου απαντώ. Γιατί το επιβάλλει η Πολιτεία και για να μην κλείσουν οι Ναοί.

   Υ.Γ.
   Σου είχα ξανα-απαντήσει αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε το σχόλιο.

   Διαγραφή
 2. Βρε ανοητοι και ανεγκέφαλοι.
  Επειδη οι εικόνες της ορθόδοξου ΠΙΣΤΕΩΣ απεικονίζουν το ΔΟΓΜΑ και ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ σας προκαλώ να μου αναφερεται σε ποια εικόνα εικονίζεται ο Χριστός η Παναγία η κάποιος Άγιος μς μάσκα... η να κλαίει εξ αφορμής κάποιου λοιμου η θανατικου. Εκτός και αν πιστεύουν κάποιοι πως η ιδιότητα και η δύναμη του Θεού αυξομειώνετε αναλόγως τις συνθήκες.
  Τέλος επειδή κάποιοι ενοχλούνται από την ιδιότητα μου ως ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ και ειρωνεύονται χρησιμοποιώντας εισαγωγικά έχω να τους πω πως με την χάρη του Θεού έλαβα αυτήν την ιδιότητα και με την χάρη του Θεού αγωνίζομαι για την 9μελη οικογένεια μου.
  Για οτιδήποτε άλλο όπου ενδεχομένως τους ενοχλεί ας προσευχηθουν στον ΘΕΟ ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει γιατί επέτρεψε να είμαι πολύτεκνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανόητος και ανεγκέφαλος είσαι και φαίνεσαι και με αυτά που γράφεις 8:51πμ
   Αν έχεις 9μελή οικογένεια αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να βρίζεις αυτούς που δεν καταλαβαίνεις σαν ανόητους και ανεγκέφαλους.
   Ούτε τις σαχλαμάρες που γράφεις τις κάνει άξιες προσοχής.
   Σαχλαμάρες γράφεις.
   Και κανείς δεν σε ειρωνεύτηκε. Δεν υπάρχει καμία ειρωνεία στην πολυτεκνική σου ιδιότητα που φαντάζεσαι τόσο καχύποπτα και ανόητα και ανεγκέφαλα!!
   Ηρέμησε και μην βλέπεις φαντάσματα ειρωνείας!!!

   Διαγραφή
  2. Δεν πας καλά "Πολύτεκνε"!!
   Σε βάζουν το όνομα που υπογράφεις σε εισαγωγικά, γιατί δεν είσαι ο μόνος πολύτεκνος στον κόσμο. Αλλά ο σχολιαστής που υπογράφει ως "Πολύτεκνος". Μην τρελλαίνεσαι.
   Και είναι και δικαίωμα μας να πιστέψουμε ή όχι κατα πόσο είσαι αληθινός πολύτεκνος ή ψεύτικος πολύτεκνος.
   Η πολυτεκνική ιδιότητα είναι σεβαστή, αλλά δεν αρκεί αυτή για να μην γράφεις σχόλια ανόητα.
   Φρόνιμα λοιπόν!

   Διαγραφή
  3. Ρε τι είσαστε εσείς που δεν σηκώνεται διάλογο και μύγα στο σπαθί σας;;; Είσαστε φτηνοι στα πίτουρα και ακριβοί στις κότες. Βρε επικαλούμαι την λέξη ανόητος την οποία επικαλείται ο ίδιος ο Χριστός και οι Πατερες της εκκλησίας για να ελέγξουν την απιστία και την ολιγοπιστια την οποία δείχνετε με την τοποθέτηση σας εαν πρέπει να φοραμαι η όχι μάσκα εντός των Ναών.
   Περιμενω επί της μασκολογιας σας απάντηση.
   Και κάτι ακόμα. Διαγράψτε την φράση του Χριστού από το ευαγγέλιο " ω ανοητοι και βράδυ την καρδιά" μια και ενοχλειστε...
   Περιμενω απάντηση στο ερώτημα μου.
   Τελος Όποιος από εσάς είναι πολύτεκνος ας το επικαλείτε και ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση.
   Ουτε φαΐ σας ζήτησα ούτε λεφτά ούτε καμία άλλη βοήθεια...
   Την πολυτεκνια την βιώνεις και μόνο όταν περάσεις μεσα από τις δοκιμασίες της και τις δυσκολίες της τότε και μόνο τότε μπορείς να μιλάς για αληθινή η ψεύτικη πολυτεκνια.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  4. Αυτός που χάνει την ψυχραιμία του και βρίζει τους συνομιλητές του, χωρίς να τον έχουν βρίσει είσαι εσύ "Πολύτεκνε". Στον εαυτό σου να κάνεις τις συστάσεις που γράφεις για τους άλλους!
   Δεν ασχολήθηκαμε με την πολυτεκνική ιδιότητα σου. Ασχοληθήκαμε την αρρωστημένη καχυποψία σου να φαντάζεσαι ειρωνείες της πολυτεκνικής σου ιδιότητας, στα εισαγωγικά!!! Έλεος με την καχυποψία σου! Μην μας κάνεις και το θύμα όταν θίγεται από το τίποτα!
   Η πολυτεκνική ιδιότητα έχει καλή αξία, αλλά δεν σε κάνει αυτόματα να μην γράφεις σαχλαμάρες.

   Επι της μασκολογίας
   Δεν είναι ολιγοπιστία να φοράς μάσκα επειδή σε υποχρεώνει η Πολιτεία.
   Δεν είναι αυτό βλασφημία.

   Διαγραφή
  5. Εσύ μπορεί να είσαι πολύτεκνος(εάν είσαι ...), άλλοι μπορεί να έχουν άλλες καλές ιδιότητες.
   Είναι φαρισαϊσμός να κομπάζει ο καθένας για τις καλές του ιδιότητες και να μην δέχεται μύγα στο σπαθί του και αντίλογο στις απόψεις του.
   Ο κ. "Πολύτεκνος" δεν έχει δίκαιο σε όσα γράφει για δήθεν δογματικό ζήτημα και θέμα πίστεως.

   Διαγραφή
  6. Ο Χριστός, κ."Πολύτεκνε" χρησιμοποιούσε την λέξη ανόητος εκεί που πρέπει.
   Εσύ κ."Πολύτεκνε" την χρησιμοποιείς όπου "σου καπνίσει" για να εκφραστώ πεζά.
   Ζήτα συγγνώμη και μην δικαιολογήσαι.

   Διαγραφή
 3. Πλάκα έχετε όλοι σας... Τα καλά κα συμφέροντα είσαστε.
  Δηλ. Οι Πατερες της εκκλησίας και όποιος χρησιμοποιεί χωρια του ευαγγελίου είναι κατακριτέος και πρέπει να ελέγχεται...
  Ανωνυμε 3.50 ποτέ δεν ένοιωσα θύμα ουτε προκειτε να νοιώσω. Πολύ περισσότερο δεν προκειτε να απολογηθώ στον κάθε τυχαιο ανώνυμο που ασχολείστε με τις απόψεις μου.
  Όσο για τον τίτλο του ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ που επικαλούμε το κάνω μόνο προς δόξα Θεού και για τις προσευχές όσων καταλαβαίνουν τις οποίες έχουμε ανάγκη όλοι οι πολύτεκνοι... ΓΙΑ ΌΠΟΙΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΙ.
  Παρ' όλα αυτά περιμένω απάντηση αν και που είναι καταγεγραμενη η χρήση μασκας εντός Εκκλησίας και αν υπάρχει εικόνα που να εικονίζεται Άγιος με μάσκα.
  Όσο για την φράση "όταν σου καπνίσει" λυπάμαι αλλά θα σε στεναχωρήσω μια και δεν καπνίζω...
  Κατά τα άλλα με αφήνουν παγερά αδιάφορο οι θέσεις και απόψεις σας μια που έχουν προκαλέσει μεγάλη ακαταστασία εντός Εκκλησίας και πίστεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε πολύτεκνε 7,22 τα καλά και συμφέροντα είσαι.
   οι Πατέρες της Εκκλησίας και όποιος χρησιμοποιεί χωρια του ευαγγελίου ΣΩΣΤΑ, δεν είναι κατακριτέος και δεν πρέπει να ελέγχεται...
   Όμως όποιος σαν εσένα βρίζει άδικα τους άλλους σαν ανόητους και ανεγκέφαλος, δεν είναι Πατέρας της Εκκλησίας και δεν χρησιμοποιεί τα χωρια του ευαγγελίου ΣΩΣΤΑ.
   Πλάκα έχεις να νομίζεις ότι χρησιμοποιείς τα χωρια του ευαγγελίου με το να βρίζεις τους άλλους άδικα σαν ανόητους και ανεγκέφαλους!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε πολύτεκνε 7,22 περιμένουμε απάντηση πού είναι καταγεγραμμένη η απαγόρευση χρήσης ιατρικής μάσκας εντός της Εκκλησίας.
   Και αν υπάρχει εικόνα που να εικονίζεται Άγιος με επιγραφή όπου θα λέει "Απαγορεύεται η χρήση της ιατρικής μάσκας εντός της Εκκλησίας γιατί είναι βλασφημία και δογματικό θέμα".
   Περιμένουμε ανώνυμε πολύτεκνε να μας απαντήσεις.

   Διαγραφή
  3. 8 11 αδερφε,ποιος ειναι ο λογος της χρησης μασκας εντος των ναων ; Ο φοβος ;

   Διαγραφή
  4. 9:40 μ.μ.
   Φοράει μάσκα συνέλληνα μου για να λειτουργούν οι εκκλησίες αφού τις διώκει το νεοταξίτικο Κράτος αν δεν φοράς μάσκα.
   Αν δεν φορέσεις τότε θα κλείσουν οι Ναοί και θα είναι χειρότερα χωρίς Θ.Λειτουργία και όσοι είναι προετοιμασμένοι χωρίς Θ.Κοινωνία.

   Διαγραφή
  5. 11 34 στις δικαιολογιες ολοι εχουμε γινει δασκαλοι με διδακτορικο..

   Εαν εισαι καλοπροαιρετος ψαξε να δεις τι λενε οι αγιοι π.x για τα εσχατα χρονια,το σφραγισμα,τις δικαιολογιες που θα λεν τοτε οι ανθρωποι,οι ιερεις,οι μοναχοι κλπ κλπ
   Αναρωτησου γιατι επετρεψε ο Θεός να γινονται ολα αυτα που ζουμε,τις προδοσιες σε ολα τα επιπεδα κλπ

   Σημερα σε υποχρεωνει να βαζεις μασκες-προσωπεια-για να μην σου κλεισει τον ναο.
   Aυριο μπορει να υποχρεωσει να κανεις πρωκτικο τεστ για να μην σου κλεισει τον ναο.
   Μεθαυριο μπορει να υποχρεωσει να κανεις ενα εμβολιο-δηλητηριο-για να μην σου κλεισει τον ναο.
   Παραμεθαυριο μπορει να σε υποχρεωσει να εχεις ενα σημαδι στο δεξι σου χερι η στο μετωπο για να μην σου κλεισει τον ναο.
   Παρα παραμεθαυριο μπορει να σε υποχρεωσει να προσκυνας κ καποιον που θα λεει οτι "εγω ειμαι" για να μην σου κλεισει τον ναο.

   Αυτοι θα βρισκουν παντα μια δικαιολογια που στον καιρο της θα εχει μια ψευτικη αληθοφανεια.
   Εσυ ; Eγω ;

   Υ.Γ Χιλια χρονια να ναι κλειστες οι εκκλησιες παρα τετοια χαλια. Ειναι ακρως τιμιοτερο προς τον αγιον Θεό.

   Καλο ξημερωμα αδερφε.

   Διαγραφή
  6. 12:52 πμ
   Για τις δικαιολογίες έχεις ότι έχουμε όλοι και με διδακτορικό, έχεις δίκαιο αλλά στον εαυτό σου να το πεις πρώτα.

   Εαν είσαι καλοπροαίρετος ψάξε να δεις ότι η μάσκα δεν την κατηγόρησε κανείς άγιος για βλασφημία και ότι είναι δογματικό ζήτημα.
   Το σφράγισμα δεν έχεις καμία σχέση και με την μάσκα.
   Δικαιολογίες θα λένε οι άνθρωποι των εσχάτων αλλά οι άγιοι μας είπαν να προσέχουμε και από τον πειρασμό της πλάνης και της υπερβολής. Αν είσαι καλοπροαίρετος ψάξε να βρεις τί γράφουν για την πλάνη, την κατάκριση και τον κακό ζήλο.

   Μετά φαίνεται ότι έχεις χάσει το μέτρο και κάνεις σύγχυση της μάσκας με τα εμβόλια και το χάραγμα. Έχεις χάσει το μέτρο και έχεις μπερδευτεί με τις υπερβολές.
   Δεν σου είπε κανείς να δεχτείς το εμβόλιο υποχρεωτικά και το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Αυτά τα πεις αλλού, όχι σε μένα.
   Αλλά η μάσκα δεν είναι βλασφημία όπως θέλουν να την χαρακτηρίζουν ορισμένοι.

   Άλλοι π.χ. μπορεί να νιώθουν μοναξιά από την αποτείχιση τους και να καλούν τον κόσμο σε αποτείχιση για το παραμικρό, ακόμα και για την χρήση μάσκας. Αυτοι θα βρισκουν παντα μια δικαιολογια που στον καιρο της θα εχει μια ψευτικη αληθοφανεια. Είναι ο πειρασμός της υπερβολής και του κακού ζηλωτισμού. Όπως έκαναν με το παλαιοημερολογίτικο άλλοι.
   Εσυ ;

   Θέλει προσοχή.

   Υ.Γ.
   Χίλιες φορές καλύτερα να φορέσει κανείς μάσκα, παρά να μείνει αλειτούργητος και χωρίς Θεία Κοινωνία. Ειναι ακρως τιμιοτερο προς τον Θεό.

   Καλά μυαλά αδελφέ.

   Διαγραφή
  7. 12:52 π.μ.
   Και μια και ρωτάς γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Αυτό σκέψου το και εσύ και βάλε και την αμαρτία της κατάκρισης μέσα στις αιτίες και των σχισμάτων.

   Διαγραφή
  8. 12:52πμ
   Στο Υ.Γ που γράφεις σαν αφορισμό Παπικό, ρώτησε τον Γέροντα Ευθύμιο της Καψάλας να δεις αν συμφωνεί με τις απόψεις σου.
   Στείλε άνθρωπο και ρώτησε τον:
   α.Είναι βλασφημία η μάσκα στον Ναό, αν την φοράει κάποιος επειδή το επιβάλλει η Πολιτεία;
   β. Είναι καλύτερο να μην εκκλησιάζεται κάποιος από ότι να εκκλησιάζεται με μάσκα;

   Διαγραφή
  9. Αδερφε 11 36,11 38,11 55 καλη μετανοια.
   Πρωτα σε εμενα.

   Διαγραφή
 4. Ω ανοητοι και ολιγοπιστοι.
  Σας προτρέπω να διαβάζεται τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου "Περί ασθενειας και ιατρών". Και συνδιαστε το άγιο κείμενο με το ότι ο Κορωναίος είναι καθαρά δαιμονικό ενέργεια κατά παραχώρηση Θεού η οποία μας οδηγεί στην απώλεια.
  Και αναφέρει ο Άγιος στον λόγο του..... "όταν λοιπόν περιπεσεις εις κάποιαν σοβαρή ασθένεια η απειλή και πολλοί έρχονται και σε αναγκάζουν, άλλοι με εξορκισμούς, άλλοι με φύλακτα, και άλλοι με άλλα για να ανακουφίζουν το κακόν, συ δε δια τον φόβον του Θεού, να υπομένει γενναίως και σταθερως τους πόνους της ασθένειας, και προτιμάς να πάθεις οτιδήποτε πάρα να δεχθείς να πράξεις κάτι από αυτα...στιχ.11—12.
  Και εμεις αντί να πιάστουμε από τη δύναμη του Τιμίου Σταύρου του Αγίου ευχελαιου και της θείας μετάλήψης συζητάμε κια ζητάμε σωτηρία στις μάσκες προστασίας και στους εμβολιασμούς....
  ΝΤΡΟΠΉ σε όσους θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι και καταφεύγουν στην σωτηρία του ΣΩΤΗΡΑΚΗ και της μάσκας αυτού.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ12 Φεβρουαρίου 2021 - 12:18 π.μ.

   "Πολύτεκνε" δυστυχώς με το σχόλιο σου 11:05 μμ μας έδειξες ότι δεν ξέρεις να διαβάζεις τον Ιερό Χρυσόστομο.
   Το εδάφιο του Ιερού Χρυσοστόμου που μας έβαλες αναφέρεται στην αποφυγή της καταφυγής σε μαγικά, εξορκισμούς, φυλακτά και άλλα για να ανακουφιστεί κάποιος από την ασθένεια.
   ΑΣΧΕΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ με την χρησιμοποίηση των ιατρών και των φαρμάκων τα οποία δεν έρχονται καθόλου σε αντίθεση με τον Ιερό Χρυσόστομο και το Ευαγγέλιο.
   Όταν χρησιμοποιείς τους ιατρούς και τα φάρμακα δεν αρνείσαι την δύναμη του Τιμίου Σταύρου του Αγίου ευχελαιου και της θείας Μετάλήψης που δεν ενεργεί μαγικά αλλά μόνο κατόπιν προετοιμασίας και μετανοίας και εξομολόγησης και όποτε θέλει ο Θεός θεραπεύει.
   ΝΤΡΟΠΗ σε όσους θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι και παρερμηνεύουν τον Ιερό Χρυσόστομο ότι καταδικάζει δήθεν την ιατρική επιστήμη και τα καλά φάρμακα!

   Διαγραφή
  2. ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ12 Φεβρουαρίου 2021 - 12:21 π.μ.

   Και κάτι ακόμα. Από πουθενά δεν βγαίνει "Πολύτεκνε" φαρισαίε, ότι είναι ανόητοι και ολιγόπιστοι, οι πιστοί που κάνουν χρήση της ιατρικής επιστήμης και των φαρμάκων.

   Διαγραφή
  3. ΑΦΡΩΝΑ ΦΑΡΙΣΑΙΖΟΝΤΑ δήθεν "ορθόδοξε"
   Ο τίτλος του λόγου του Ιερού Χρυσοστομου είναι Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Σ και αναφέρει "ΠΕΡΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ" στον οποίον ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ γίνεται αναφορά σε μάγους και τα γιατρικα τους κάτι το οποίο ο κάθε νοήμων διαβάζοντας το κείμενο το καταλαβαίνει και δεν το αρνηθηκα....
   Γινεται αναφορά σε κάποιου είδους θεραπείες (μάγων) η οποία απασχόλησε πολύ την εκκλησία μας και έχουν γράφει πολλά και όχι μόνο αλλά κυρίως στην Ιατρική....
   Γίνεται λοιπόν αναφορά και στην ιατρική και ισχύουν τα ίδια και τότε και τώρα όταν αυτή καταργεί τον Θεό και γίνεται η επιστήμη Θεός.
   Εσύ λοιπόν βλέποντας το δέντρο χάνεις το δάσος. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν οι ΤΣΙΟΔΡΑΣ... ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ... ΣΥΨΑΣ... ΠΑΓΩΝΗ και ο κάθε ΑΘΕΟΣ αποφασίζουν για το πως θα γίνονται οι ακολουθιες,για το πως θα κοινώναμε, πόσοι πιστοί και με ποιον τρόπο θα προσέρχονται στους ναούς, ας πούμε με μάσκες αντησιπτικα και κάθε είδους φαρμακευτική προφύλαξη τότε τίθεται θέμα δόγματος και λατρείας τα οποία έχουν θεμελιωθει από τις οικουμενικής συνοδούς και και τους πατερες και ουδείς άσχετος μπορεί να αλλάζει κατά το δοκούν τον τρόπο λατρείας και πίστεως....
   ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΩΣ Η ΧΑΡΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΊ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ και μετά Παύει οπόταν με αυτήν τη λογική σίγουρα ο πιστός χρειάζεται την μάσκα εντός και εκτός του ναού.
   Και βέβαια όλα αυτά χρειάζονται προπαρασκευή, μετάνοια, εξομολόγηση, αλλά και ο Θεός ενεργεί η δεν ενεργεί αναλόγως πως αυτός κρίνει κατά περίπτωση.
   Και για να μην παρεξηγηθώ είμαι υπέρ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και φυσικά καταφεύγω σε αυτήν, με πίστη στον Θεό και προσευχή σαν δώρο Θεού προς τον άνθρωπο, ευχαριστωντας πρώτα τον Θεό και κατά δεύτερον τον επιστήμονα, πλην όμως όταν η έπιστημη καταργεί τον Θεό, προκαλεί σκανδαλισμο και αποκοπτεί τον ανθρωπο από τον Θεό τότε θα πρέπει να απέχουμε. Και να πω και κάτι που ψυθιριζεται και είναι άκρως ανυσηχητικο. Από κάποια στιγμή και μετά στο άμεσο μέλλον θα μπορούν να εισέρχονται εντός των ναών μόνο τα άτομα τα οποία θα έχουν εμβολιαστεί.
   Οπως δικαίωμα στην εργασία στην αναψυχή στο ταξίδι θα έχουν μόνο οι εμβολιασμοί. Εάν αυτό δεν είναι αντίθετο προς κάθε λογική και νόμο Θεού τότε.... εάν αυτό δεν είναι η απόλυτη διαστροφή τότε...
   Επειδη όμως η κουβέντα με κούρασε και επειδή ίσως έχω αγύριστο κεφάλι (δυστυχώς έτσι με έμαθαν κάποιοι ιερείς από τα παλαια) σταματάω να ασχολούμαι και ο χρόνος είναι που θα δικαιώσει τον κάθε έναν.

   Διαγραφή
  4. ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ12 Φεβρουαρίου 2021 - 8:23 μ.μ.

   ΑΦΡΟΝΑ και ΦΑΡΙΣΑΪΖΟΝΤΑ "ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ"
   Αφού είσαι υπερ της Ιατρικής Επιστήμης τότε γιατί στρεβλώνεις το εδάφιο του ιερού Χρυσοστόμου σαν να καταδικάζει την ιατρική και τα φάρμακα; Εχεις σύγχυση φρενών και δεν ξέρεις τί γράφεις.

   Μπέρδεψες την Ιατρική Επιστήμη με τους συγκεκριμένους λοιμωξιολόγους και όσα λένε. Η Ιατρική Επιστήμη δεν ταυτίζεται με τους συγκεκριμένους λοιμωξιολόγους που προανέφερες και τα λεγόμενα τους, είναι πολύ ευρύτερη και ανώτερη και έχει μέσα της και μεγάλους επιστήμονες της Ιατρικής πολύ μεγαλύτερους από τους συγκεκριμένους λοιμωξιολόγους που δεν συμφωνούν πάντα σε όσα λένε (π.χ. Ιωαννίδης, Μοντανιέ )και πολλούς άλλους. Είσαι σε σύγχυση.

   Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ενεργεί όχι μόνο μία ώρα, αλλά δεν είναι ιατρικό που καταργεί τα φάρμακα και τους ιατρούς που έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Δεν αντικαθιστά την μάσκα, το φάρμακο, την ακτινογραφία, τον ιατρό κτλ.

   Διάβασε πώς ο άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής μόλις έμαθε για την στάση του Αγίου Νεκταρίου απέναντι στα φάρμακα και στους ιατρούς, έδωσε παραγγελία ενώ τότε δεν δεχόταν, και τους έφεραν όλο το φαρμακείο.

   Γι΄ αυτό προσπάθησε να ηρεμήσεις και να βάλεις σε τάξη αυτά που έχεις στο μυαλό σου, αντί να βρίζεις και κοκορεύεσαι ως Πολύτεκνος. Έχει ανάγκη να μάθεις πολλά ακόμα για να ξεχωρίζεις απλά πράγματα. Μην είσαι αγύριστο κεφάλι με τόση σύγχυση.

   Διαγραφή
  5. ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ12 Φεβρουαρίου 2021 - 8:29 μ.μ.

   Ξεκαθαρίζω ότι δεν συμφωνώ να επεμβαίνει η Πολιτεία στους Ναούς για κανένα λόγο και για κανένα ζήτημα.
   Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε μη δογματικά ζητήματα όπως η χρήση μάσκας στους Ναούς επειδή το επιβάλλει η Πολιτεία ως δογματικά και ως θέματα πίστεως!
   Και δεν μπορούμε να απορρίπτουμε ολάκερη την Ιατρική Επιστήμη που σαν ανθρώπινη προσπάθεια έχει λάθη και ατέλειες, αλλά δεν είναι κάτι κακό.

   Διαγραφή
  6. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ... Αφρων ορθόδοξε.
   Να μην ξεχάσεις Την ΔΙΠΛΑ επενδυμένη μασκουλα σου κατόπιν παρότρυνση των ΣΩΤΗΡΩΝ σου.
   Από μέσα άνεση και απ έξω εμφάνιση...
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ Άφρων και φαρισαίε Πολύτεκνε!!!
   Μην ξεχάσεις τον φαρισαϊσμό σου όταν μπεις στην Εκκλησία ξανά.
   Ουκ ειμί ώσπερ οι λοιποί οι φορούντες μάσκα!!
   Για σένα φαίνεται ΣΩΤΗΡΑΣ είναι ο φαρισαϊσμός σου στον οποίο πιστεύεις και όχι ο Θεός που δέχεται τον καθένα που επιστρέφει με μετάνοια και πίστη!

   Διαγραφή
  8. Ποιός του είπε του "Πολύτεκνου" ότι ο ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ φοράει μάσκα στην Εκκλησία;
   Έχει χάρισμα ή πλάθει φαντασίες;
   Αυτό που έκανε ο ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ μια συζήτηση αν μπορούμε να ειρωνευόμαστε αυτούς που φορούν μάσκα ως επιβολή της Πολιτείας και ότι δεν είναι δογματικό ζήτημα.

   Διαγραφή
  9. Καλύτερα η τελευταία φράση του 1:05μμ
   Αυτό που έκανε ο ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είναι μια συζήτηση για το αν μπορούμε να ειρωνευόμαστε αυτούς που φορούν "μάσκα" ως επιβολή της Πολιτείας και για το αν είναι δογματικό ζήτημα το να φορέσει "μάσκα" μέσα στην εκκλησία για να μπορεί να μπεί μέσα στην εκκλησία.

   Διαγραφή
 5. Ή Θεία χάρις....δεν είναι ιατρικό που καταργεί τα φάρμακα και τους ιατρούς..δεν αντικαθιστά την μάσκα το φάρμακο την ακτινογραφία....
  Άραγε ανώνυμε αναφέρεσαι στην χάρη του Αγίου πνεύματος που ενεργεί μέσω των εικόνων στην χάρη του Αγίου πνεύματος των μυστηρίων η στο μυστήριο της θείας κοινωνίας;δηλαδή λες πως σε περίπτωση ασθένειας η ιατρική είναι πιο πάνω από τις ενέργειες του Αγίου πνεύματος.
  Μένω έκπληκτος με αυτά που διαβάζω και την θεολογία που προβάλεις....
  Και από αυτά που καταλαβαίνω είναι πως η ενστάσεις του πολύτεκνου είναι στο ότι οι συγκεκριμένοι επιστήμονες παρεμβαίνουν ωμά και απροκάλυπτα στα της εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε δεν καταλαβαίνεις τα Ελληνικά ή πάσχεις από φανατισμό που δεν σε αφήνεις να δεις τί γράφει ο σχολιαστής, μάλλον επειδή δεν συμφωνεί με τις δικές σου ιδέες.

   Μην στρεβλώνεις τί γράφει ο Εχέφρων Ορθόδοξος Χριστιανός.
   Πουθενά δεν είπε ότι "η ιατρική είναι πιο πάνω από τις ενέργειες του Αγίου πνεύματος".
   Ακόμα πρέπει να μάθεις εκτός απο Ελληνικά ότι το Άγιο Πνεύμα γράφεται με Π. κεφαλαίο.
   Όταν τα μάθεις, ξαναδιάβασε απο την αρχή την συζητήση για να καταλάβεις τί αρχικά είπε ο Πολύτεκνος και πού εστιάζεται η αντίρρηση του Εχέφρονα Ορθόδοξου Χριστιανού.

   Διαγραφή
  2. Άραγε ανώνυμε 9:10 μ.μ. οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δέχονται την θεία χάρη του Αγίου Πνεύματος σταμάτησαν να πηγαίνουν στους γιατρούς και να παίρνουν φάρμακα;
   Δεν βλέπεις παντού τριγύρω σου τί γίνεται;

   Στην αρχή ο πολύτεκνος δεν έγραψε για παρεμβάσεις των συγκεκριμένων επιστημόνων στα της εκκλησίας, άλλα γράφουν τα αρχικά του σχόλια και μπορεί ο καθένας να κοιτάξει να δει τί έγραψε ο πολύτεκνος στην αρχή και πάνω σε ποιά λόγια του ήταν οι αντιρρήσεις του Εχέφρονα Ορθόδοξου Χριστιανού.

   Διαγραφή
  3. Αν και θεωρώ πως με προσβάλεις λέγοντας μου να μάθω Ελληνικά για ένα λάθος το οποίο προήλθε άθελά μου και λόγω ταχύτητας, να σου απαντήσω πως ο πολύτεκνος ητο σαφείς.
   Στην εποχή μας όπου τα πάντα έχουν αποχριστιανοποιηθει θα πρέπει να είμαστε επυφυλακτικοι.
   Όταν η ιατρική επιστήμη λειτουργεί χωρίς Θεό, με έπαρση και διεκδικεί θέση κατά του Θεού τότε οι επιλογές μας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές.
   Αυτό μάλλον ήθελε να επισημάνει ο πολύτεκνς και καλό θα είναι να βλέπουμε σε βάθος και πίσω από τα γραφόμενα βάζοντας σε προβληματισμό το μυαλό για κάθε αντίθετη γνώμη.
   Όταν σε συγκεκρενο εμβολιο το οποίο περιέχει εκτρωμενα έμβρυα σύμφωνα με μαρτυρίες και επιχειρηματα ιατρών οι οποίοι αντιτίθενται και στην μασκα και ουδείς από την ιατρική επιστήμη κάνει κουβέντα τότε μιλάμε για μια επιστήμη η οποία λειτουργεί χωρίς Θεό και τουλάχιστον στο ζήτημα του κωρονοιου δεν πρέπει να έχουμε καμία απόλυτος εμπιστοσύνη.
   Το ίδιο ισχύει και με το εμβολιο κατά του καρκίνου της μήτρας όπου μετά από δεκαετια εμβολιασμών σύμφωνα με έρευνες προκαλεί στείρωση.
   Νομίζω πως η ουσία των πραγμάτων έχει βάθος και πως η μασκοφόρο η οποία μας επέβαλαν ιατροί επιστήμονες και πολιτικοί είναι η κορυφή του παγόβουνου.

   Διαγραφή
  4. ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ13 Φεβρουαρίου 2021 - 8:25 μ.μ.

   Ανώνυμε 2:26 μ.μ. έχεις εγωισμό γι΄ αυτό προσβάλλεσαι όταν σου κάνουν σωστές υποδείξεις. Στ΄αλήθεια έχεις ανάγκη να μάθεις τα Ελληνικά καλύτερα.
   Σου κάνω δύο διορθώσεις ορθογραφικές πριν σε διορθώσω στο περιεχόμενο του σχολίου σου.
   1.Γράφεις "ο πολύτεκνος ητο σαφείς.". Το σωστό είναι "ήτο σαφής".
   2. Γράφεις "θα πρέπει να είμαστε επυφυλακτικοι." Το σωστό είναι "επιφυλακτικοί".

   Γράφεις για το εμβόλιο και αραδιάζεις διάφορα. Μα δεν έγινε κανένας λόγος για το εμβόλιο. Έγινε λόγος για την μάσκα και αν είναι αυτό ζήτημα δογματικό και ζήτημα πίστεως.
   Γράφεις ότι οι ειδικοί αντιτίθεται στη μάσκα; Ποιοί ειδικοί εννοείς; Επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι; Ποιοί; Ο επιδημιολόγος και καθηγητής που τον σέβονται οι ειδικοί, ο Ιωάννης Ιωαννίδης δεν είπε ότι κάνει κακό στην υγεία μια λογικευμένη χρήση της μάσκας, το αντίθετο είπε ότι προστατεύει σε πολλές περιπτώσεις. Άρα από Ιατρικής Επιστήμης δεν είναι κακό να φορέσεις μάσκα με κάποιο μέτρο και όταν χρειάζεται.
   Τώρα αν είναι λάθος από ιατρικής πλευράς, απλά είναι λάθος. Η Θεολογία δεν αναμιγνύεται καθόλου. Και όμως ο Πολύτεκνος έμπλεξε και την Θεολογία και τον ιερό Χρυσόστομο και προσπάθησε να μας πει ότι αν την φοράμε στον Ναό είναι βλασφημία και έχει να κάνει με το δόγμα και με την Πίστη!!!
   Σ΄ αυτή την θεολογία που προβάλλει ο Πολύτεκνος έπρεπε να μείνεις έκπληκτος και όχι σε όσα σωστά του απάντησα.
   Η υποχρεωτική επιβολή της μάσκας είναι άλλο ζήτημα και εκεί μπαίνουν πολλές δίκαιες διαφωνίες.
   Μένω όμως στο ότι δεν έχει να κάνει με την Εκκλησιαστική θεολογία το να φορέσει κανείς μάσκα, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, φθάνει να δέχεται την ιερότητα του χώρου την θεία Χάρη που υπάρχει εκεί.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.