8 Φεβ 2021

«Ἀνύπαρκτοι» γιὰ τὴν ΕΛΣΤΑΤ οἱ κάτοικοι Λεβίθων καὶ Κινάρου

Οἱ κάτοικοι τῶν Λεβίθων καὶ τῆς Κινάρου ἀπαιτοῦν τὴ νόμιμη ἀπογραφὴ τους τὸ 2021.  Ἐκ μέρους τῆς Κίνησης Πολιτῶν γιὰ τὴν Προστασία τῶν Νησίδων τοῦ Αἰγαίου καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴ εἴκοσι πέντε πολιτῶν στάλθηκε στὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία ζητοῦν τὴ νόμιμη ἀπογραφὴ κατοίκων τῶν νησιῶν τῶν Λεβίθων καὶ τῆς Κινάρου γιὰ τὸ ἔτος 2021.

Τὸ 2011 «ἐξαφανίζονται» ἀπὸ τὶς στατιστικές τῆς ΕΛΣΤΑΤ οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῶν νησιῶν τῆς Κινάρου καὶ τῶν Λεβίθων.

Μόλις δύο μῆνες ἀργότερα ἡ ἑταιρεία «Κυκλαδικὰ Μελτέμια», θυγατρική τῆς...

Eunice Energy, λαμβάνει ἄδεια παραγωγῆς γιὰ τεράστιες βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις αἰολικῆς ἐνέργειας στὴν Κίναρο, τὰ Λέβιθα καὶ 12 ἀκόμα νησίδες.

Τὸ 2021 εἶναι ξανὰ χρονιὰ ἀπογραφῆς. Οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῆς Κινάρου καὶ τῶν Λεβίθων ἀπαιτοῦν νὰ ἀπογραφτοῦν ὅπως ὁρίζει ὁ νόμος. Μαζὶ μὲ τὴν «Κίνηση γιὰ τὴν προστασία τῶν νησίδων τοῦ Αἰγαίου» καὶ πολίτες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς χώρας ἔστειλαν στὶς 2 Φεβρουαρίου 2021 ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, ὥστε νὰ δώσει μία σαφῆ καὶ δημόσια ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα:

Τὰ νησιὰ τῶν Λεβίθων καὶ τῆς Κινάρου κατοικοῦνται μόνιμα ἢ ὄχι;

Ἡ κ. Εἰρήνη Κατσοτούρχη, μόνιμη κάτοικος στὴν Κίναρο, εἶναι εὐρέως γνωστὴ στὸ ἑλληνικὸ κοινό, εἰδικὰ ἀπὸ τότε ποὺ κατέπεσε στὸ νησὶ ἕνα ἑλικόπτερο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη στὶς 23/12/2020 στὴν Κίναρο καὶ τὴν ἐπισκέφτηκε.

Τὰ Λέβιθα, μόλις 6 ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὴν Κίναρο, κατοικοῦνται ἐδῶ καὶ 250 χρόνια. Τοὺς κατοίκους, τὴν οἰκογένεια Καμπόσου, ἐπισκέπτονται ὄχι μόνο καΐκια καὶ σκάφη, ἀλλὰ καὶ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης. Τὸν Ὀκτώβριο 2020 ἕνα συνεργεῖο ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κρατικὸ κανάλι ARD ἔκανε τὸ μεγάλο ταξίδι μέχρι τὰ Λέβιθα, δείχνοντας τοὺς κατοίκους νὰ ἀσκοῦν τὶς γεωργικὲς δραστηριότητές τους καὶ νὰ ἀρνοῦνται ἐμφατικὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ τόπου τους.

Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργὲ Ἐθνικῆς Ἄμυνας,

Ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ τὸ 2011 γιὰ πρώτη φορὰ δὲν ἀπέγραψε τοὺς κατοίκους τῶν δύο νησιῶν Κίναρος καὶ Λέβιθα ποὺ διοικητικὰ ὑπάγονται στὸ Δῆμο Λέρου (στὸ ἑξῆς ΔΛ).

Τὴν ἴδια χρονιά, στὶς 25/07/2011, ἡ ἑταιρεία Κυκλαδικὰ Μελτέμια (στὸ ἕξης ΚΜ) λαμβάνει «ἄδεια παραγωγῆς» (σχ. 1) ἀπὸ τὴ Ρυθμιστικὴ Ἀρχὴ Ἐνέργειας (στὸ ἑξῆς ΡΑΕ) γιὰ τοποθέτηση ἀνεμογεννητριῶν (Α/Γ) σὲ 14 νησίδες τῶν Δωδεκανήσων καὶ Κυκλάδων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Κίναρος καὶ τὰ Λέβιθα. Στὶς 30/12/2013 ἡ ΡΑΕ τροποποιεῖ τὴν ἄδεια παραγωγῆς, ἀποδεχόμενη πλῆθος στοιχείων ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν κατοίκηση στὰ Λέβιθα, καὶ μειώνει τὸν ἀριθμὸ τῶν Α/Γ σὲ 12 καὶ στὰ δύο νησιά, ἐφαρμόζοντας τὸ κριτήριο τῆς «φέρουσας ἱκανότητας» (σχ. 2).

Ὡστόσο, στὶς 04/12/2014, ἔπειτα ἀπὸ αἴτηση ἀναθεώρησης τῆς ΚΜ, ἡ ΡΑΕ ἐπαναφέρει τὴν ἰσχὺ τῆς ἀρχικῆς ἄδειας παραγωγῆς, ποὺ προβλέπει τὴν ἐγκατάσταση 40 Α/Γ στὰ νησιὰ Κίναρος καὶ Λέβιθα (σχ. 3), ἀποδεχόμενη στὴν τακτική της συνεδρίαση στὶς 17/07/2014 ὡς μόνο ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τὴν ἀπογραφὴ τῆς ΕΛΣΤΑΤ (σχ. 4). Παράλληλα ὁ ΔΛ τὸ 2013 διενεργεῖ διαγωνισμὸ καὶ στὴν συνέχεια ἀποφασίζει τὴ σύναψη μισθωτήριων συμβάσεων μὲ τὴν ΚΜ γιὰ τὰ ἐν λόγω νησιὰ (τὸ ἴδιο συνέβη στοὺς Δήμους Ἀνάφης, Νισύρου καὶ Ἀστυπάλαιας), θεωρώντας τα »ἀκατοίκητα» (σχ. 5), ἐνῶ μέχρι τὸ 2012 χορηγοῦσε βεβαιώσεις στοὺς κατοίκους ὅτι κατοικοῦν ἐκεῖ.

Ἡ μόνιμη κατοίκηση τῆς οἰκογένειας Καμπόσου ἐπὶ τῆς νήσου Λέβιθα ἀποδεικνύεται ἀπὸ πλῆθος δημοσίων ἐγγράφων ποὺ ἔλαβε ὑπόψη ἡ τροποποίηση τῆς ἄδειας παραγωγῆς τῆς ἑταιρείας ἐκ μέρους τῆς ΡΑΕ (βλ. σχ. 2), καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τὴν ὁποία χορήγησε στὶς 10/03/2016 ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Πάνος Καμμένος (βλ. σχ. 8).

Τὸ ΓΕΕΘΑ μὲ ἔγγραφό του πρὸς τὸ ΔΛ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2013 παρεμβαίνει ζητώντας νὰ μὴν χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «ἀκατοίκητη βραχονησίδα» γιὰ τὰ Λέβιθα, διότι τὸ νησὶ κατοικεῖται καὶ κάτι τέτοιο «ἐγκυμονεῖ ἐθνικοὺς κινδύνους ἀπὸ παρανοήσεις ποὺ ἐνδέχεται νὰ προκύψουν σὲ τρίτους ὡς πρὸς τὰ νομικὰ δικαιώματα τοῦ ἐν λόγω νησιοῦ» (σχ. 2, ἄρ. πρώτ. ΡΑΕ Ἰ-177161/23.10.2013). Ἐπίσης ξεκαθαρίζει ὅτι οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νὰ ἀποδίδουν αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμοὺς εἶναι ἡ Γεωγραφικὴ Ὑπηρεσία Στρατοῦ καὶ ἡ Ὑδρογραφικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Ὁ ΔΛ λίγες ἡμέρες μετά, στὶς 29/11/2014, ἀγνοώντας τὴν παρέμβαση τοῦ ΓΕΕΘΑ καὶ συμφωνώντας μὲ τὴν ΚΜ, ὑπερψηφίζει αἴτημά της γιὰ «διοικητικὴ ἀποβολὴ» τῶν κατοίκων τῶν Λεβίθων (σχ. 6). Ἡ ὑπόθεση δὲν προχώρησε γιατί ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Πάτμου ἔκανε Ἀγωγὴ κατὰ τοῦ ΔΛ καὶ τοῦ Ἔλλ. Δημοσίου γιὰ τὴν ἰδιοκτησία τῶν Λεβίθων.

Οἱ συναφθεῖσες συμβάσεις μίσθωσης μὲ τοὺς προαναφερόμενους Δήμους εἶναι «ἀπολύτως ἄκυρες» σύμφωνα μὲ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ὕστερα ἀπὸ σχετικὸ αἴτημα τοῦ ΓΕΕΘΑ μὲ ὑπογραφὴ ΥΠΕΘΑ, διότι δὲν ἔχουν τὴν ἄδεια τοῦ ΥΠΕΘΑ (σχ. 7).

Ὅλες οἱ περιβαλλοντικὲς ὑπηρεσίες ποὺ ἔχουν γνωμοδοτήσει γιὰ τὸ ἔργο (Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχῶν Δωδεκανήσων, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχῶν Κυκλάδων, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικοῦ Περιβάλλοντος καὶ Βιοποικιλότητας τοῦ ΥΠΕΝ) τὸ ἔχουν ἀπορρίψει συνολικὰ καὶ κατηγορηματικά, καθὼς καταστρέφει ὁλοσχερῶς τὸ προστατευτέο ἀντικείμενο καὶ τὸν πυρήνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου γιὰ τὴν βιοποικιλότητα NATURA 2000.

Ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων μὲ δελτίο τύπου στὶς 27/11/2020 ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα στὶς νησίδες, ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ τὸ ἔργο, καὶ τὴν πολιτιστική τους σημασία.

Πρόσφατα, ἐπιτόπιο ρεπορτὰζ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης (ARD), ποὺ προβλήθηκε τὴν Κυριακὴ 25/10/2020 στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ Weltspiegel, προέβαλε τὴν ἀνθρώπινη, γεωπολιτικὴ καὶ περιβαλλοντικὴ διάσταση τοῦ θέματος, δείχνοντας τοὺς κατοίκους τῶν δύο νησιῶν νὰ ἀσκοῦν τὶς ἤπιες γεωργικὲς δραστηριότητές τους καὶ νὰ ἀρνοῦνται ἐμφατικὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ τόπου τους.

Ἐπιπλέον, στὶς 23/12/2020 ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη στὴν Κίναρο καὶ ἐπισκέφτηκε τὴν κ. Εἰρήνη Κατσοτούρχη, μόνιμη κάτοικο τοῦ νησιοῦ, τὴν ὁποία ἡ ΕΛΣΤΑΤ λογαριάζει ὡς «μηδέν». Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προβλήθηκε ἀπὸ ὅλα τὰ μεγάλα ΜΜΕ τῆς Ἑλλάδας.

Παρόλα αὐτὰ τὸ ἔργο τῆς ΚΜ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ τὶς 14/01/2021 σὲ διαβούλευση ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ ἔνταξη στὰ «Ἔργα Κοινοῦ Ἐνδιαφέροντος» (Projects of Common Interest). Ἡ συμπερίληψη ἑνὸς ἔργου στὴ λίστα τῶν PCIs συνεπάγεται ταχύτερη ἀδειοδοτικὴ διαδικασία, εὐκολότερη χρηματοδότηση κ.α. Στὴν περιγραφὴ τοῦ ὑποψηφίου ἔργου ἡ ἑταιρεία ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Ἐντός τοῦ 2021 τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καὶ Ἐνέργειας θὰ ἐγκρίνει τὴν Μελέτη Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων τοῦ ἔργου, ὅπως καὶ τοὺς ὁριστικοὺς ὅρους διασύνδεσης ἀπὸ τὸν AΔMHE, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀδειοδοτικῆς διαδικασίας καὶ τὴν ἔναρξη τῆς ὑλοποίησης τοῦ ἔργου».

Οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες τοῦ ΥΠΕΘΑ καὶ οἱ στρατιωτικοί τοῦ ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν τοὺς κατοίκους τῶν νησιῶν αὐτῶν προσωπικά. Τὸ 2021 εἶναι χρονιὰ ἀπογραφῆς. Ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες πολίτες, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε στὴν ΕΛΣΤΑΤ νὰ κάνει τὸ ἴδιο μεγάλο «λάθος».

Σᾶς καλοῦμε νὰ πάρετε ἀνοιχτὰ θέση στὸ ἑξῆς κρίσιμο ἐρώτημα:

Τὰ νησιὰ Λέβιθα καὶ Κίναρος κατοικοῦνται μόνιμα ἢ ὄχι;»

Πηγή: rodiaki.gr

orthodoxia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.