24 Ιαν 2021

Ἐθνικὴ κατάθλιψη: Ναρκωτικά, ἠρεμιστικά, ὑπνωτικά, ἀντικαταθλιπτικὰ σαρώνουν τὴν «κορονοϊόπληκτη» Ἑλληνικὴ κοινωνία!

Γράφει ὁ Ἐλυθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴ sportime
Ἐνῷ ἡ παγκόσμια ὑγειονομικὴ ὑστερία ἐξακολουθεῖ νὰ μαίνεται καὶ ἐνῷ παρακολουθοῦμε νὰ ἐξελίσσεται ἕνα διεθνὲς μπραντεφὲρ μεταξὺ φαρμακευτικῶν κολοσσῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπικρατήσουν στὴν ἀγορὰ μὲ ἐμβόλια ποὺ ἀκόμα διερευνῶνται στὸ κατὰ πόσο εἶναι ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικά, οἱ δοκιμαζόμενοι λαοὶ ποὺ βρίσκονται σὲ παραζάλη ἐξαιτίας τῆς ἐκτεταμένης ἀποσταθεροποίησης, φαντάζουν ὁλοένα καὶ περισσότερο μὲ κοινωνικὲς ὡρολογιακὲς βόμβες ὀργῆς καὶ συσσωρευμένης ἀγανάκτησης, πρᾶγμα ποὺ ἐξηγεῖ τὶς...πολιτικὲς (καὶ πολιτειακὲς) ἀνωμαλίες ποὺ παρατηροῦνται σὲ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες τὸ τελευταῖο διάστημα. 

Στὴν Ἑλλάδα πάλι, ἔχουμε τὴν ἀτυχία νὰ βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ ἕνα πολιτικὸ καθεστὼς ποὺ ἐπιβάλλει ἴσως τὶς αὐστηρότερες ἀπαγορεύσεις στὴν Εὐρώπη, ἕναν ἐπικίνδυνο Πρωθυπουργὸ ποὺ ἀνυπομονεῖ νὰ φέρει ἕναν καταστρεπτικὸ διχασμὸ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία (μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ), σπρώχνοντας τὴν χώρα πρὸς τὸ μάτι μίας ἐμφυλιοπολεμικῆς καταιγίδας. 

Καὶ ὅλα αὐτά εξελισσονται στὶς πλάτες ἑνὸς τσακισμένου οἰκονομικὰ καὶ ἠθικὰ λαοῦ, ποὺ βγῆκε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἀπὸ μία δεκαετία σκληρῶν μνημονίων, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ ἕνας ὑπερφίαλος Πρωθυπουργός, ποὺ μὲ τὶς καταστροφικὲς ἐπιλογές του, μᾶς ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια πρὸς ἕνα νέο μνημόνιο σκληρότερο ὅλων, ποὺ θὰ ἀποτελέσει καὶ τὴν οἰκονομικὴ ταφόπλακα τῶν Ἑλλήνων. 

Ἦταν ἀπολύτως προφανες πὼς τὰ ἐκτεταμένα lockdowns καὶ ἡ μονόπλευρη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ποὺ ἀκολούθησε ἡ κυβέρνηση, θὰ ὁδηγοῦσαν τοὺς Ἕλληνες σὲ μαζικὴ κατάθλιψη καὶ μαρασμό, ποὺ μὲ τὴ σειρὰ τους δύνανται νὰ πυροδοτήσουν μία καταστροφικὴ ἁλυσίδα σοβαρῶν ψυχοσωματικῶν ἐπιπτώσεων. 

Ἀνθρωποι πού δὲν μποροῦσαν νὰ χειρουργηθοῦν λόγω τοῦ «μονοπωλίου» τῶν περιπτώσεων covid (ἀναστολὴ τακτικῶν χειρουργείων στὸ 80%) ποὺ ἐφάρμοσε ἡ κυβέρνηση, ἄνθρωποι ποὺ δὲν τολμοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὰ δημόσια νοσοκομεῖα (ἀπὸ φόβο) καὶ ἀναγκαστικὰ παραμελοῦσαν τὰ συμπτώματά τους, ἄνθρωποι ποὺ ἄφησαν στὴ μέση τὶς θεραπεῖες τους, οἰκογένειες χαμηλῶν εἰσοδημάτων ποὺ βρέθηκαν ἀντιμέτωπες μὲ τὸν αὐστηρὸ ἐγκλεισμό, τὴν ἀνεργία, τὴν ἀβεβαιότητα. Σπίτια ποὺ ἐντός τους μεταδόθηκε ὁ καταστρεπτικὸς«ἰὸς» τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας. Ἡλικιωμένοι ποὺ παρακολουθοῦσαν καθημερινὰ δελτία εἰδήσεων μὲ στατιστικὲς θανάτου. 

Τα σοκαριστικά στοιχεια ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὶς μετρήσεις στὰ λύματα τῆς Ἀττικῆς ποὺ πραγματοποίησε ὁ καθηγητὴς Ἀναλυτικῆς Χημείας τοῦ ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης, ἀποκαλύπτουν σὲ ἐμφατικὸ βαθμὸ τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐπιφέρουν τὰ αὐστηρὰ ἀπαγορευτικὰ καὶ ἡ ἄκρατη τρομολαγνεία. 

Συμφωνα με τὶς τελευταῖες μετρήσεις, ἡ ἔκρηξη τῆς χρήσης ναρκωτικῶν, ἀντικαταθλιπτικῶν καὶ ἀγχολυτικῶν οὐσιῶν (πάλι κερδισμένες οἱ φαρμακευτικές…) παρατηρήθηκε ἀρχικὰ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πρώτου lockdown. Ἀκολούθησε μία σημαντικὴ μείωση ὅταν τὸ lockdown ἔληξε καὶ μέχρι τὸν μήνα Αὔγουστο. Στὴ συνέχεια ξεκίνησε μία δεύτερη ἐκτίναξη τῆς χρήσης –ὑψηλότερη ἀπὸ τὴν πρώτη- ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο. Ἡ αὔξηση συνεχίστηκε τὸν Ὀκτώβριο καὶ ἐκτιμᾶται πὼς Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο τὰ ποσοστὰ ἔχουν πιάσει ἱστορικὰ ρεκόρ. 

Ἀμφεταμίνες, κοκαΐνη, ἀγχολυτικά, ἠρεμιστικά, ὑπνωτικά, ἀντικαταθλιπτικὰ σαρώνουν τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει στὴ βαναυσότητα τῶν σκληρῶν περιοριστικῶν μέτρων, στὴν ἀβεβαιότητα ποὺ γεννᾶ ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ κράτους, στὸν τρόμο ποὺ διασπείρουν οἱ κατευθυνόμενες πληροφορίες τῶν μέσων ἐνημέρωσης. 

Ἡ χρήση κοκαϊνης αὐξήθηκε κατὰ πολὺ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 (σὲ σχέση μὲ τὸν Μάρτιο τοῦ 2019), ἐνῷ τὸν Σεπτέμβριο καὶ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2020, διπλασιάστηκε σὲ σχέση μὲ τὸν Μάρτιο. Ρεκὸρ καταγράφηκε καὶ στὴ χρήση τοῦ λεγόμενου «street drug», τῆς ἀμφεταμίνης. Οἱ βενζοδιαζεπίνες (ἠρεμιστικὰ) καὶ ἰδιαίτερα ἡ ὀξαζεπάνη, παρουσίασαν καὶ αὐτὲς ἐντυπωσιακὴ ἄνοδο στὴ χρήση, ποὺ ἔφτασε σὲ κάποιες περιπτώσεις μέχρι καὶ τὸ 70%. Ἀνάλογη ἐκτίναξη παρατηρήθηκε καὶ στὰ ἀντικαταθλιπτικὰ (σιταλοπράμη, βενλαφαξίνη) ποὺ κινήθηκε ἀπὸ 30% ἕως 60%. Μάλιστα ὁ καθηγητὴς τόνισε πὼς εἶναι ἡ μεγαλύτερη χρήση βενλαφαξίνης ποὺ ἔχει καταγραφεῖ ποτὲ ἕως τώρα στὴν Ἑλλάδα. 

Ἀντιστοιχες αυξητικὲς τάσεις παρατηροῦνται καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα Εὐρωπαϊκὰ κράτη. 

Ἀπτά αποτελεσματα λοιπόν, τῆς βαθιᾶς κρίσης ποὺ βιώνουν οἱ πολῖτες, ἐγκλωβισμένοι σὲ μία ὑγειονομικὴ φρενίτιδα ποὺ δείχνει νὰ μὴν ὑπολογίζει πὼς ἡ ψυχικὴ ὑγεία εἶναι τὸ ἴδιο σημαντικὴ μὲ τὴν σωματικὴ καὶ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ὑφίσταται ὑγεία χωρὶς ἐλευθερία, χωρὶς ἀνθρωπιά, χωρὶς κοινωνικὴ πρόνοια καὶ στιβαρὸ σύστημα ὑγείας, χωρὶς σεβασμὸ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, χωρὶς ψύχραιμη καὶ ἰσορροπημένη ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προκλήσεων ποὺ παρουσίασε ἡ πανδημία. 

Τραγική η κατάσταση τῶν Ἑλλήνων λοιπόν. Καὶ ἀσφαλῶς ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη «δένει τὸ γλυκὸ» τῆς ἐθνικῆς κατάθλιψης καὶ τσακίζει τὸ ἠθικό τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ – ὄχι μόνο μὲ τοὺς τρόπους ποὺ ἀντιμετωπίζει τὰ τῆς πανδημίας- ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἄλλη εὐκαιρία. 

Μὲ τὸν ἀσυγκράτητο ενδοτισμο πρὸς τὰ Ἑλληνοτουρκικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ «παρακάλια» πρὸς τοὺς Ἑταίρους, γιὰ κυρώσεις. Μὲ τὴν πλήρη ἀποδοχὴ τῆς κατάπτυστης συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Μὲ τὴν ἀπολυταρχικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὸν ἄτυπο διωγμὸ πρὸς τοὺς Χριστιανούς. Μὲ τὴν προώθηση μίας ντροπιαστικῆς ἐπιτροπῆς ποὺ καλεῖται νὰ γιορτάσει τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ ‘21, μὲ μία ἀποστειρωμένη, ἀνήθικη καὶ οὐσιαστικὰ ἀνθελληνικὴ προσέγγιση τοῦ ἱεροῦ ἔργου ποὺ κλήθηκαν νὰ φέρουν εἰς πέρας. Καὶ μὲ μία Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ποὺ δείχνει νὰ παθαίνει… ἀναφυλαξία μὲ κάθε τί ποὺ συνδέει τοὺς Ἕλληνες μὲ τὴν ἱστορία τους καὶ μὲ τὴ Θρησκεία τους. 

Βαδίζουμε καὶ ἐπίσημα πλέον σὲ χρονιὰ (ἢ σὲ χρόνια) ἐθνικῆς κατάθλιψης…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.