29 Ιαν 2021

Κατὰ τοὺς ἐργαστηριακοὺς ἐλέγχους τῶν ἐμβολίων, δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ - βιοηθικὸ ζήτημα, ὅταν χρησιμοποιοῦνται ἐκτρωμένα ἔμβρυα;

Σχόλιο «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Σὲ ποιὰ Ἐκκλησία ἐννοοῦν πώς πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή; Ὅταν ἀκοῦς ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο νὰ λέει πὼς τὰ ἔμβρυα ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι νεκρωμένα καὶ δὲν ὑπάρχει ἠθικὸ ζήτημα, τί ἄλλο νὰ πεῖς; Δηλαδὴ αὐτὰ τὰ ἔμβρυα δὲν εἶναι νεκροὶ πλήρεις ἄνθρωποι; Εἶναι ἄνθρωποι ἐξ ἄκρας συλλήψεως. Πρῶτον λοιπόν, γνωρίζουμε ἀπὸ ποῦ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο καὶ ἀπὸ ποιὰ μήτρα «ἠρπάγησαν»; Μήπως ἦταν θύματα δολοφονικῆς πράξεως καὶ ἴσως ἀπόλυτα ἐσκεμμένης; Κι ἂν δὲν ἦταν καὶ ἔγινε ἡ ἔκτρωση ἄνευ συγκεκριμένης εὐθύνης, ἐμεῖς ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κανιβαλίζουμε ἐπὶ τῶν νεκρῶν ἀνθρώπων; Νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦμε ὡς... ἐργαλεῖα γιὰ τὴν προσωρινότητα αὐτῆς τῆς ζωῆς; Οὐδὲν ἄλλο σχόλιο. Ἀπογοητευόμαστε μὲ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ καὶ ἐκλογικευμένη ἀντίληψη ποὺ ἔχει καταλάβει ἀκόμη καὶ τοὺς ποιμένες, «οὓς ὁ Θεὸς ἔθετο ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος»!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος προσκεκλημένος εἰς Ἱερατικὴν Σύναξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως Βαρνάβα τῆς 24ης Ἰανουαρίου 2021 διὰ τὸ ἐμβόλιον τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐδήλωσε ὅτι ἐγνώριζε αὐτὸς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ βιοηθικῆς της Ἐκκλησίας ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιον 2020 περὶ τῶν ἐμβολίων. Ὡστόσο, μᾶς προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἔκπληξιν ὅτι δὲν ἐγνώριζε τίποτε περὶ ἐμβρυϊκῶν κυττάρων εἰς τὰ ἐμβόλια πρὶν τὸ ἀναφέρει ὁ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ, χαρακτηρίζει τὴν ἔκτρωσιν “διακοπὴν κυήσεως” καὶ καταλήγει ὅτι δὲν τίθεται ἠθικὸν ζήτημα ἐπειδὴ πρόκειται ἤδη διὰ “νεκρωμένα ἔμβρυα” ποὺ δὲν ὁδηγήθησαν εἰς τὴν ἔκτρωσιν διὰ τὸ ἐμβόλιον!

Ἀπομαγνητοφώνηση «ὈρθόδοξοςΤύπος»:

«Τὰ Χριστούγεννα ἐμφανίστηκε αὐτὴ ἡ ἀπὸ ἄμβωνος παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ τὰ ἔμβρυα, κατὰ πόσο ὑπάρχουν παράγωγα τῶν ἐμβρύων στὰ ἐμβόλια, κατὰ πόσον αὐτὸ ἂν τὸ δεχτοῦμε κατὰ κάποιον τρόπο καταδεικνύει ὅτι ἐμεῖς ὑποχωροῦμε στὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς γενικῶς τοποθέτησης ἐναντίον τῆς διακοπῆς τῆς κυήσεως, ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς καὶ γενικά της ἐπιφυλακτικῆς στάσης ποὺ κρατᾶνε γενικότερα οἱ Ἐκκλησίες καὶ ἡ δική μας Ἐκκλησία ἀσφαλῶς στὶς ἀμβλώσεις.

Ἐκεῖ κάναμε πάλι μία πολὺ βιαστικὴ μελέτη γιατί δὲν εἴχαμε πολλὰ περιθώρια χρόνου δεδομένου ὅτι συνήρχετο σὲ λίγες μέρες ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἔπρεπε νὰ ὑποβάλλουμε ἕνα ἀκόμη ὑπόμνημα καὶ καταθέσαμε ὅ,τι ξέραμε. Μπήκαμε στὰ κείμενα τοῦ Βατικανοῦ, στὰ διάφορα ἄλλα τὰ ὁποία καὶ κυκλοφόρησαν καὶ εὐρύτερα καὶ ἡ δική μας ἄποψη εἶναι ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ θέμα δὲν εἶναι ἕνα θέμα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολήσει ἰδιαίτερα τὴ Σύνοδο δεδομένου μάλιστα ὅπως καὶ τελικῶς βγῆκε στὴν ἀπόφασή της καὶ ὅπως ἀκούσατε καὶ σήμερα τουλάχιστον στὰ δύο ἐν χρήσει ἐμβόλια γιὰ τὴ δική μας χώρα τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna δὲν ὑπάρχουν τέτοια παράγωγα καν κυτταρικῶν σειρῶν ἀφοῦ βέβαια ἀναλύσαμε τὸ ὅλο θέμα. Καὶ ἐπίσης κάνοντας τὴν διευκρίνιση ὅτι δὲν σκοτώνονται ἔμβρυα. Εἶναι ἀρχικὰ κύττταρα, ἤτανε κύτταρα ἀπὸ ἐμβρυϊκὸ ἱστὸ ἤδη νεκρωμένων ἐμβρύων. Τὰ ὁποία δὲν προσκρούουν σὲ κάποιο ἠθικὸ ἐμπόδιο, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότητα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἔκτρωση ἀλλὰ εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητο γεγονὸς τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Καὶ ἐπίσης ὅπως ἀνέφερε καὶ ὁ κ. Καθηγητὴς ἤδη πλέον ὑπάρχουν τὰ βλαστοκύτταρα ἀπὸ ἄλλες πηγὲς καὶ δὲν χρειάζονται πλέον ὅλα αὐτά. Ἐν πάση περιπτώσει εἴπαμε καὶ σ’ αὐτὸ ὅτι θὰ ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν μπεῖ σὲ ἕνα τέτοιο διάλογο σχολαστικοῦ ὑποβάθρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀρκετὰ ἕωλος καὶ καταθέσαμε ἔτσι τὴν πρότασή μας»

6 σχόλια:

 1. Σε λίγο θα πρέπει να μακαρίζουμε τη δυστυχισμένη εκείνη μανούλα που δεκαετίες πριν "ματαίωσε" νόμιμα το έμβρυο που αναπτυσσόταν στα σπλάχνα της, (ε, τι να κάνουμε.... υπάρχουν κι αυτά στη ζωή)για να μπορούμε εμείς οι μη ματαιωμένοι, ψεκασμένοι και μη, να πιάνουμε τόπο...μη πεθάνουμε και χάσει η βενετιά βελόνι... Δέσποτα, η Εκκλησία, Ο ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, δεν είναι επιφυλακτική στις εκτρώσεις, συγγνώμη, στη διακοπή κύησης, μην ακούγεται το ρήμα "τιτρώσκομαι" και πάθουμε πλάκα, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ. ΥΠΟΦΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΕΧΩ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΚΡΙΝΩ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΔΩ ΤΟΝ ΤΟΥ ΟΦΕΩΣ ΕΛΙΓΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΝΩΝΥΜΙΑ,ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΑ ΛΟΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΓΙΟΙ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑ ΚΟΥΝΩ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΧΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΩΓΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ χωρίς να βάλουμε στο νου μας δίλημμα για...ματαίωση..... αν τα μηχανήματα δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να ζήσεις, αδελφέ! Και εγώ θα γράψω ανωνύμως, κάτι που το απεχθάνομαι. Έχω γράψει εκατοντάδες άρθρα σε διάφορα ιστολόγια, όπως αυτό.Έχει αρκετόν καιρό όμως που σταμάτησα. Γιατί; Η γνώμη μου είναι πως δεν αξίζει τον κόπο πλέον! Όλα πήραν τον δρόμο τους και μόνο ο Θεός θα δώσει την λύση, που Εκείνος ξέρει. Τώρα στο θέμα μας. Όλα αυτά γίνονται από τους επισκόπους. Τους φύλακες της πίστης. Και πλανάται το ερώτημα σε κάθε απλό άνθρωπο, που έχει την βεβαιότητα πως ανήκει σε ένα σώμα, που είναι καθιδρυμένο από τον Θεό και λέγεται Εκκλησιά του Χριστού : Αν είναι έτσι τα πράγματα και οι επίσκοποι συμφωνούν και αποδέχονται ως ακίνδυνα και αβλαβή στην πίστη όλα όσα προωθούνται στην ζωή και εφαρμόζονται από το κοσμικό κράτος, τότε ποια είναι η "ειδοποιός" διαφορά, ποιο είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει την Εκκλησία από τον κόσμο; Πώς είναι δυνατόν να γίνει γεγονός αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του: "Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς"; Βλέπει κανείς αυτό το σώμα του Χριστού να μιμείται την ζωή των πρώτων Χριστιανών, τους κατά καιρούς μάρτυρες και ομολογητές και να λάμπει; Να θαμπώνει τους εχθρούς του, να τους πείθει με την αγιωτική ζωή του και να επιστρέφουν στην αγκαλιά της Εκκλησίας; Με έναν λόγο` Τι σημαίνει σήμερα κοινωνία, κόσμος; Τι σημαίνει Εκκλησία; Απάντηση: Ένα και το αυτό πράγμα!

   Διαγραφή
 2. Δοξάζω Τον Θεό που ενώ η "μανούλα μου" αποφάσισε να διακόψη την κύηση της που ήταν έγκυος με μένα επειδή ήταν "κουρασμένη" με τα δύο παιδιά που ήδη είχε,επέτρεψε να επιζήσω μετά από την έκτρωση που έκανε. Μου το διηγήθηκε στα 14 χρόνια μου πως δεν με ήθελε και είχε προχωρήσει σε έκτρωση αλλά όταν μετά την ολοκλήρωσή της πήγε σπίτι της και με βλέπει σαν μωρό στον ύπνο της να της λέω..."Γιατί το έκανες αυτό;...εγώ είμαι κοριτσάκι και πρέπει να ζήσω γιατί εγώ θα σε προσέχω όταν γεράσεις." Το πρωί που ξύπνησε και τις επόμενες ώρες ένιωθε ακόμη τα συμπτώματα της σύλληψης...ναυτίες, λιγούρες, εμετούς, κτλ. Τηλεφωνεί στον μαιευτήρα της και του λέει αυτά που αισθάνεται, αυτός την καλεί στο ιατρείο του να την εξετάσει. Με μεγάλη του έκπληξη η έκτρωση δεν πέτυχε με το καυστικό διάλυμα που είχε χρησιμοποιήσει να διαλυθεί το έμβρυο! Δηλαδή εγώ η ίδια που σας τα τα λέω τώρα μετά από 53 χρόνια. Μετά από 53 χρόνια την έχουν απορρίψει όλοι και την γηροκομώ εγώ που δεν με ήθελε. Χαίρετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θαυμαστό το γεγονός που περιγράφετε!!!
   Να σας αγιάζει ο Θεός και να Τον δοξάζει κι η μητέρα σας.
   Α. Γ.

   Διαγραφή
 3. ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 30000000 =ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΕΠ! ἀναγκαστικῶς, ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ! ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ 30000000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΓΡΙΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητε πολυτεκνε πατερα, ο Θεος να ευλογει εσενα και την οικογενεια σου και ολες τις πολυτεκνες οικογενειες. Αγαπω, τιμω, σεβομαι και θαυμαζω ολους τους πολυτεκνους κι οταν τυχαινει καμια φορα να ακουγεται εκεινο το βλακωδες και κακεντρεχες "δεν ειχατε τηλεοραση στο σπιτι σας;", καταλαβαινω ξαφνικα πως ο Αγιος Νικολαος εφτασε στο σημειο να χαστουκισει στην Οικουμενικη Συνοδο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.