3 Δεκ 2020

Ζηλεύω τούς... παπικούς!

Γράφει ὁ πατήρ Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος

ΦΩΤΟ: Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ (ἀριστερά), τό Γαλλικό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (κέντρο),                                                     ὁ ἀπροσπέλαστος γιά τούς πιστούς Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν στή μνήμη Του (δεξιά).

1.ΗΠΑ25.11.20: Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ (Supreme Court of the United States), ἀντίστοιχο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας,μέ τήν ἱστορική ἀπόφασή του «Ρωμαιοκαθολική Ἐπισκοπή τοῦ Μπρούκλιν  κατά A. Cuomo, Κυβερνήτη τῆς Ν. Ὑόρκης» (25.11.20)[1]διακήρυξε μέ πανηγυρικό τρόπο: «ἀκόμα καί σέ μία πανδημία, τό Σύνταγμα δέν μπορεῖ νά τεθεῖ στήν ἄκρη καί νά λησμονηθεῖ». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματική τήν παραβίαση τοῦ συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ἐλευθερίας τῆς λατρείας μέ τόν περιορισμό...

στήν ἄσκησή της (ὅριο 10 ἤ 25 πιστῶν στούς Ναούς), κάνοντας δεκτή τήν προσφυγή τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Μπρούκλιν κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ Κυβερνήτη τῆς Ν. Ὑόρκης A. Cuomo.

Οἱ παπικοί ἐπίσκοποι τῶν ΗΠΑ προστατεύοντας τό δικαίωμα λατρείας τῶν πιστῶν τους προσέφυγαν κατά τῆς κρατικῆς ἀποφάσεως καί δικαιώθηκαν! Μπράβο τους!

 

2. Γαλλία 29.11.20: Τό  Γαλλικό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Conseild’ Etat) θεωρεῖ ὡς ἀντισυνταγματικό περιορισμό τοῦ δικαιώματος τῆς θ. λατρείας τό ὅριο τῶν 30 πιστῶν γιά τή συμμετοχή τους στή θ. Λατρεία  καί διέταξε τή Γαλλική Κυβέρνηση νά ἀναθεωρήσει τό σχετικό διάταγμα, διότι τό Δικαστήριο θεωρεῖ ὅτι κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἕνα μεγάλο μέρος τῶν πιστῶν θά στερηθεῖ τοῦ συνταγματικά ἀναγνωρισμένου δικαιώματος τῆς λατρείας.

Ἡ Σύνοδος τῶν [Ρωμαιοκαθολικῶν] Ἐπισκόπων τῆς Γαλλίας (CEF) ζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνηση «νά ἀναθεωρηθεῖ τό μή ρεαλιστικό καί ἀνεφάρμοστο μέτρο τῶν τριάντα πιστῶν, το οποῖο εἶναι ἐντελῶς ἀσεβές γιά τήν πραγματικότητα τῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς τῶν Καθολικῶν».

Οἱ παπικοί ἐπίσκοποι τῆς Γαλλίας προστατεύουν τό δικαίωμα λατρείας τῶν πιστῶν τους! Μπράβο τους!

 

3. Ἑλλάδα 

16.3. ἔως 11.4.20: Ἀπαγόρευση λατρείας-ποινικοποίηση Θ. Λειτουργίας (πρόστιμα, μηνύσεις),

12.4. ἕως 16.5.20: Ἀπαγόρευση παρουσίας - συμμετοχῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ (πρόστιμα, μηνήσεις),

7.11.20 ἕως ὁ Θεός ξέρει…: Ἀπαγόρευση συμμετοχῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ (πρόστιμα, μηνύσεις)

Πλήν ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, ἡ Ι. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…

Δυστυχῶς, ζηλεύω τούς παπικούς…

 

Πάτρα 30.11.20 - Ἑορτή τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέα

(Μέχρι πέρσι: ἡμέρα χαρᾶς, εὐφροσύνης  καί πανηγύρεως στήν Πάτρα.

Φέτος: πίκρα, θλίψη, ὀργή, ἀπογοήτευση, σκότος καί σκιά θανάτου ἐπί τήν πόλη τοῦ Πρωτοκλήτου, 

μέ τόν περικαλλή Ναό Του «σφραγισμένο μέ κουστωδία». Ἀσφαλῶς, γιά τό καλό μας…).

Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει!  Καλά Χριστούγεννα!

 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Πρωτοπρεσβύτερος

Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.