1 Δεκ 2020

Ἡ σοβαρότητα ἀργοπεθαίνει στήν Μ.Υ.Θ. (Μονάδα «ὑψηλῆς θεολογίας»)

Γράφει ὁ πατήρ Παῦλος Καλλίκας
Περίπτωση 1η 
Ἀκούστηκε δημόσια ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης: «…γέμισε ἡ κοινωνία μας ἀπό ἀνισόρροπους ἀνθρώπους… γιά νά εἶναι κανείς ἰσoρροπημένος ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος ἐπιστήμονας (ἐν. πού νά πιστεύει στόν Θεό) ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος Θεολόγος καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀρχίζουν οἱ ἀνισορροπίες …».

Διερωτᾶται ὁ κοινός καί ἁπλούς νοῦς (καί μᾶλλον ἀνισόρροπος, ὅπως ὑπαινίσσεται ὁ ὁμιλητής):

- Ἄν ὁ ὁμιλητής, τουλάχιστον ἐπίσημα, δέν συγκαταλέγεται στίς δύο αὐτές κατηγορίες τοῦ ἰσορροπημένου ἀνθρώπου ὅπως ὁ ἴδιος τίς...

ὁρίζει, δηλ. τοῦ χριστιανοῦ ἐπιστήμονα π.χ. τοῦ μεγέθους ἐνός Francis S. Collins (ὅπως ἀναφέρει ἀλλοῦ), ἤ τοῦ μεγάλου Θεολόγου τοῦ Ἁγίου, διερωτῶμαι, πόσο μποροῦμε νά τόν ἐμπιστευθοῦμε; Λέω… ἄν.1

 Περίπτωση 2η

 Ἀργολίδος Νεκτάριος: ''Ἡ πανούκλα καί ὁ covid-19''

Σέ ἄρθρο πού δημοσιεύτηκε μέ τόν παραπάνω τίτλο ὁ ἀρθρογράφος παραθέτει τά λόγια τοῦ π. Κλεόπα σχετικά μέ τούς πέντε τρόπους κοινωνίας τοῦ χριστιανοῦ γιά νά δώσει ἕνα φωτάκι ἐλπίδας, ὅπως λέει. (Οἱ προβολεῖς χάθηκαν ἄραγε; Μήπως κοστίζουν;)

"Ὅταν πῆγα στήν Ἀθήνα (ὁ π. Κλεόπας διηγεῖται), στήν Ἱερά Σύνοδο μέ ρώτησαν πόσων εἰδῶν κοινωνίες ἔχουμε. Καί τούς ἀπάντησα πώς μέ 5 τρόπους μπορεῖ νά κοινωνήσει ὁ χριστιανός.

Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι μέ τήν συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὅταν ὁ ἱερέας μᾶς κοινωνεῖ μέ τήν λαβίδα.

Ὁ δεύτερος τρόπος, μέ τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ. Ὅταν λές τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», εἴτε μέ τό νοῦ, εἴτε μέ τήν καρδιά, μπορεῖς καθημερινά νά κοινωνεῖς ἄπειρες φορές τόν Χριστό.

Ὁ τρίτος τρόπος εἶναι μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, ἑνώνεται μέ τήν Ἁγία Τριάδα. …

Ὁ τέταρτος τρόπος κοινωνίας, γίνεται μέ τήν ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται μέ τήν ἀκοή καί διοχετεύεται στήν καρδιά. Τήν ἴδια κοινωνία πού δέχεσαι ἀπό τόν ἱερέα μέ τή λαβίδα, τήν ἴδια δέχεσαι ἀπό τά αὐτιά, ὅταν ἀκοῦς μέ εὐλάβεια τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐάν λοιπόν κάθεσαι στήν ἐκκλησία ἥσυχα, ὅπως κάθεστε ἐδῶ, κι ἔχεις φόβο Θεοῦ, τότε λοιπόν κάθε φορᾶ κοινωνεῖς τό Χριστό ἀπό τά αὐτιά.

Ὁ πέμπτος τρόπος κοινωνίας γίνεται μέ τήν προσκομιδή, ὅπου ὁ ἱερέας μνημονεύει τά ὀνόματα καί βγάζει μερίδες πάνω στόν Ἅγιο Δίσκο. Τή στιγμή τῆς συστολῆς πού ὁ ἱερέας ρίχνει τίς μερίδες στό Ἅγιο ποτήριο καί ἑνώνονται μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, οἱ πιστοί πού μνημονεύθηκαν κοινωνοῦν τόν Χριστό καί καθαρίζονται ἀπό τίς ἁμαρτίες.2

 

Διερωτᾶται ὁ κοινός καί ἁπλούς νοῦς:

Φωτάκι ἐλπίδας ἤ κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἄλλα λόγια νά ἀγαπιόμαστε;».

Γιατί ὁ ἀρθρογράφος παρουσιάζει ἔτσι αὐτούς τούς 5 τρόπους κοινωνίας; Αὐτό ἐννοεῖ ὁ π. Κλεόπας ἤ τελικά τόν «χρησιμοποιεῖ»; Τί θέλω νά πῶ;

Θά δώσω ἕνα παράδειγμα: Γράφει «…οἱ πιστοί πού μνημονεύθηκαν (στήν Ἱ. Προσκομιδή) κοινωνοῦν τόν Χριστό καί καθαρίζονται ἀπό τίς ἁμαρτίες (5ος τρόπος κοινωνίας)». Ἄν σταματήσουμε ἐδῶ τί συμπέρασμα βγαίνει; Μᾶλλον λάθος συμπέρασμα, τουλάχιστον ὄχι Ὀρθόδοξο. Γιά νά δοῦμε ὅμως καί τήν συνέχεια τῆς συγκεκριμένης συνέντευξης τοῦ συγκεκριμένου ἀρθογράφου ἀπό τόν π. Κλεόπα, πού ἀναρτήθηκε σέ παλαιότερη ἀνάρτηση στό διαδίκτυο:

«…οἱ πιστοί πού μνημονεύθηκαν κοινωνοῦν τόν Χριστό καί καθαρίζονται ἀπό τίς ἁμαρτίες.

-Πέστε μας κάτι γιά τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση.

-Κατ’ ἀρχήν αὐτό πού πρέπει νά γνωρίζουμε εἶναι ὅτι ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἄλλοι περισσότερο καί ἄλλοι λιγότερο…. Καί συνεχίζει: «Ἐάν ὁμολογῶμεν τάς ἁμαρτίας ἠμῶν, πιστός ἐστι καί δίκαιος, ἴνα ἄψη ἠμίν τάς ἁμαρτίας καί καθαρίση ἠμᾶς ἀπό πάσης ἀδικίας» ( Ἰωάν. Α’, 8-9).

Οἱ προϋποθέσεις γιά μία σωστή ἐξομολόγηση εἶναι οἱ ἑξῆς:

α) Νά γίνεται ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ.

β) Νά εἶναι πλήρης.

γ) Νά γίνεται μέ τή θέλησή μας.

δ) Νά γίνεται μέ ταπείνωση καί συντριβή….»3

Τελικά τί λέτε; ἡ μνημόνευση τῶν πιστῶν στήν Ἱ. Προσκομιδή καθαρίζει ἀπό τίς ἁμαρτίες, ὅπως ἀφήνει (ἄθελά του πιστεύω) νά ἐννοηθεῖ ὁ ἀρθρογράφος; Ὄχι. Τί λέει παρακάτω ὁ γέροντας Κλεόπας; Λέει καθαρά ὅτι ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση καθαρίζει τίς ἁμαρτίες μας.

Αὐτό ἐννοῶ ὅτι ὁ ἀρθογράφος τόν «χρησιμοποιεῖ» γιά νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα (δηλ. ἀποπομπή τῶν πιστῶν ἀπό τόν Ναό τοῦ Θεοῦ, ἀποχή ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, ἐξομολόγηση κ.α., μάλιστα ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν).

 

Ποιό περιστατικό δέν θά ἄρεσε στόν ἀρθρογράφο μας στήν προκειμένη περίπτωση; [Διήγηση τοῦ Ρουμάνου, Γέροντα Κλεόπα Ἰλιέ (1912-1998)]: Κάποτε ὁ πατήρ Καλλίστρατος τελοῦσε τή Θεία Λειτουργία καί, ὅταν ἐπικαλέσθηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατέλθει, μέ ἔκπληξή του εἶδε ὅτι ὁ Ἀμνός ἔγινε κρέας καί ἔτρεχε τό Ἅγιο Αἷμα ἀπό τό Δισκάριο καί τό Ἀντιμήνσιο. Ὅταν παρετήρησε μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο, εἶδε ἀνθρώπινο Αἷμα. Τότε μέ κάλεσε καί μοῦ εἶπε:

– Ἀδελφέ Κωνσταντῖνε [τό ὄνομα τοῦ Γέροντα Κλεόπα ὡς δόκιμου μοναχοῦ καί διακονητή στήν ἐκκλησία], ἔλα ἐδῶ κοντά! Τί βλέπεις;

– Πῶ, πῶ, πάτερ Καλλίστρατε! Ἡ Θεία Κοινωνία ἔγινε κρέας καί αἷμα!

Τότε ἔστειλα νά εἰδοποιήσουν γρήγορα τόν Ἡγούμενο.

Ὅταν ἦρθε ὁ στάρετς, ἔβαλε μοναχούς νά διαβάζουν τό Ψαλτήριο στόν χορό καί εἶπε:

– Ἐε, πάτερ Καλλίστρατε! Πιστεύεις τώρα ὅτι ἔρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μεταβάλλει τά Δῶρα ἤ ὄχι;

– Συγχώρησέ με, πάτερ! Κι ἔπεσε στά γόνατά του κλαίγοντας.

– Πρόσεχε! Κατῆλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μετεβλήθη τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σέ κρέας! Μετεβλήθη τό νερό καί κρασί σέ Τίμιο Αἷμα Του! Γιατί πλέον ἀμφιβάλλεις, πάτερ;

– Πιστεύω, Γέροντα. Σέ παρακαλῶ συγχώρησέ με!

– Πιάσε σφιχτά τά Τίμια Δῶρα!

Κατόπιν μ’ ἕνα σκαρπέλο ἄνοιξε μία ὀπή στή βάση τῆς Ἁγίας Τράπεζας, διότι συμβολίζει τόν Τάφο τοῦ Κυρίου μας καί ἔθαψε ἐκεῖ τά Ἅγια Μυστήρια, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας. Τό Ἅγιο Ποτήρι τό ἁγίασε ἐκ νέου καί τό ἔπλυνε μαζί μέ τό Ἀντιμήνσιο στό χωνευτήρι.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο “Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων” τῶν ἐκδόσεων Ὀρθόδοξος Κυψέλη.3

 

Δέν βολεύει αὐτό τό περιστατικόπου ἀφορᾶ τόν «πρῶτο τρόπο» (sic) δηλ. τόν τρόπο τῆς Θείας Κοινωνίας (μέσα ἀπό μαρτυρία τοῦ ἴδιου γέροντα Κλεόπα); Τῆς καθ‘ αὐτό δηλ. ἕνωσης τοῦ πιστοῦ μέ τόν Θεό; Δέν βολεύει; Μήπως ἐπειδή τήν ἔχουν στερήσει ἀπό τούς πιστούς τους;

Ὄχι νά ξεχάσουμε καί αὐτά πού ξέρουμε.

 

Περίπτωση 3η

«Μακάρι νά μποροῦσα καί ἐγώ νά δῶ τά πρόσωπά σας μέ τά αἰσθητά μου μάτια, τήν ὥρα ποῦ θά λειτουργῶ, ὅπως, εὐτυχῶς, ἕνεκα τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, μέσω τῶν συγχρόνων μέσων δύνασθε νά βλέπετε ἐσεῖς τό πρόσωπό μου, συμμετέχοντες προσευχητικά, ἀπ’ ὅπου καί ἀνευρίσκεσθε, στήν Θεία Λατρεία».

Διερωτᾶται ὁ κοινός καί ἁπλούς νοῦς:

Μήπως αὐτός εἶναι ὁ ἕκτος τρόπος κοινωνίας (facebook, TV, διαδίκτυο κ.α.); Συμμετοχή στήν «θεία λατρεία» ἀπό τόν καναπέ; Νά βλεπόμαστε;

 «Παιδιά μου εὐλογημένα, ὅταν μέ τό καλό ἀρθοῦν τά περιοριστικά μέτρα, θά τιμήσωμε πανηγυρικῶς τόν Ἅγιό μας καί λιτανευτικά θά τόν παρακαλεσωμε να σκέπη καί νά φρουρῆ, ὅπως μέχρι τώρα πράττη, τήν πόλη του καί τόν Λαό του».4

 

Πάλι μετάθεση; Πάλι στήν ἀπόδοση, ὄπως στήν ἑορτή τοῦ Πάσχα; (σημ. ἔπεσε καθημερινή, κανείς δέν πῆρε χαμπάρι). Καί αὐτοί ποῦ μπορεῖ βιολογικά νά «μήν προλάβουν»; Μᾶλλον θά ἀκούγεται συχνά αὐτή ἡ θέση γιά ψευτοπαρηγοριά στό ἑξῆς.

Ἡ λιτανεία; Καί αὐτή μετά; Γιατί νά μήν τόν παρακαλέσουμε λιτανευτικά τώρα ποῦ τόν ἔχουμε ἀνάγκη; Οἱ λιτανεῖες δέν γίνονταν ὅταν ὑπῆρχε πρόβλημα (λιμοί, λοιμοί, ἀκρίδες, πολιορκίες κ.α.); Δέν εἶχαν ἐπιτυχία τότε; Τί λείπει ἄραγε σήμερα;

Ἀδελφοί χριστιανοί, ὅσοι πιστοί καί φίλοι ἀκόμη, σᾶς εὔχομαι πολλές, πολλές ἀκόμη ὑπομονές (ἕπονται καί ἄλλα ἀκόμη) καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Εὐλογημένα Χριστούγεννα ὅπου καί ὅπως ἐσεῖς θά βιώσετε, μακάρι χωρίς τήν βοήθεια τῶν συγχρόνων μέσων, σέ κάποια κοντινή ἤ μακρινή σας Βηθλεέμ.

 παπα-Παῦλος Καλλίκας

πηγές:

1.https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/40488-naupaktou-ierotheos-xreiazetai-katharos-nous-kai-koinos-nous-foto

2.https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/40729-argolidos-nektarios-i-panoukla-kai-o-covid19

3.https://fdathanasiou.wordpress.com/2011/05/27/%CF%84%CE%AF-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80-%CE%BA%CE%BB%CE%B5/

4.https://www.skaipatras.gr/2020/11/26/egkyklios-apo-ton-mitropoliti-patron-k-k-chrysostomo-schetika-me-tin-eorti-toy-agioy-andreoy/

3 σχόλια:

  1. Ευχαριστούμε, πάτερ! Νομίζουν πως μπορούν να "διαφύγουν" της αληθείας και του βάρους της αρχιερατικής συνειδήσεως με διάφορες "κατασκευασμένες" υπεκφυγές. Με τέτοιες επινοήσεις, αντί να ελαφρύνει την συνείδηση αυτή αύτη η Αλήθεια, το βάρος καθίσταται επαχθέστερο και η ζημιά στις ψυχές μεγαλύτερη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ.ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ???.ΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Αν δεν απαιτήσουν το άνοιγμα των εκκλησιών ή αν δεν τις ανοίξουν μονομερώς, δεν εκφράζουν το ορθόδοξο πλήρωμα, που κατάντησε να ζει ως κρυπτοχριστιανοί. Πώς μπορούν οι επίσκοποι να το δεχθούν αυτό;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.