10 Νοε 2020

Lockdown 2: Κυβέρνηση στό ἀπυρόβλητο. Ἐπιστημονική ἐπιτροπή στό ἀπυρόβλητο. Πολίτης… στό «ἀπόσπασμα»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἄς ξεκαθαρίσουμε μία καί καλή τήν πραγματική ἀλήθεια, ὅσον ἀφορᾶ τά δύο κυρίαρχα ἀφηγήματα τῆς κυβέρνησης καί ἐκείνης τῆς μερίδας ἐπιστημόνων πού σκόπιμα ὑπερπροβάλλονται καί ἀνακηρύσσονται ἀπό τά μέσα, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ ὡς «ἡ ἀδιαμφισβήτητη φωνή τῆς Ἐπιστήμης». 
Παρακολουθούμε νά καταβάλλεται μία ὑπερπροσπάθεια μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσο, ὥστε νά «ἁγιοποιηθοῦν» πλήρως ὅλες οἱ ἐπιλογές τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Τό ἴδιο ἀκριβῶς παρατηρεῖται καί στίς ὅποιες ἐπιλογές τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία δέν παύει νά ἀπολαμβάνει τήν «ἀσυλία» πού τῆς χαρίζει μία κυβέρνηση πού ἀρνεῖται πεισματικά νά ἀναγνωρίσει τά τραγικά... λάθη της. 

Καί ὄχι μονο δέν τά ἀναγνωρίζει, ἀλλά μέ ἀνήθικο τρόπο μεταθέτει συνεχῶς τό μεγαλύτερο μερίδιο εὐθύνης, στόν πολίτη. Στό πρόσφατο διάγγελμα παρακολουθήσαμε ἕναν Πρωθυπουργό χωρίς ἴχνος πολιτικῆς τσίπας, νά δηλώνει ἀπειλητικά πώς: «δέν εἶναι ὥρα νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες, ἀλλά ξέρουμε πολύ καλά ἀπό ποῦ προῆλθε ἡ ἔξαρση τοῦ νέου κύματος, καί πρέπει νά τό λάβουν πολύ σοβαρά ὑπόψη ὅλοι». 

Τό πρωτο ανυπόστατο καί ἄκρως παραπλανητικό ἀφήγημα, ἔχει ἀμιγῶς πολιτική χροιά: 
«Μήν διαμαρτύρεστε γιά τό κλείσιμο τῆς χώρας. Δεῖτε τί γίνεται στόν κόσμο. Δεῖτε τί γίνεται στήν Εὐρώπη. Ὅλοι κάνουν lockdowns. Ὁπότε ἔτσι πρέπει νά κάνουμε κι ἐμεῖς, γιά νά προστατέψουμε ζωές. Εἶναι ὑποχρέωσή μας νά τό πράξουμε». 
Ἀκόμα καί ἀν δεν ἐξετάσουμε τό κατά πόσο ἕνα lockdown θά προστατέψει περισσότερες ζωές ἀπ’ ὅσες θά θερίσει, θά ἦταν ὀλέθριο σφάλμα νά δικαιολογοῦμε ἔτσι ἀλόγιστα ἕνα τόσο ἀνόητο ἐπιχείρημα ὅπως τό παραπάνω. 

Προφανῶς, τό ντόμινο τῶν lockdowns πού συνέβη στήν Εὐρώπη, ἔγινε περισσότερο γιά πολιτικούς λόγους καί λιγότερο γιά ὑγειονομικούς. Εἶναι μία προσπάθεια νά ἐλαχιστοποιήσει ὁ κάθε ἡγέτης χώρας, τό ἐνδεχόμενο πολιτικό κόστος πού μπορεῖ νά προκύψει ἀπό ἕνα ἀνεξέλεγκτο ξέσπασμα τῆς πανδημίας, στήν ἐπικράτειά του. Μέ λίγα λόγια, ἕνα lockdown δέν προστατεύει μόνο ζωές (ἄν τίς προστατεύει καί αὐτές). Προστατεύει καί ψήφους. 

Ἀλλά ἀκόμα καί ἄν δεχθοῦμε a priori πώς ἦταν ἀπολύτως ἀπαραίτητα τά lockdowns σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, τό ἀφήγημα καί πάλι δέν πείθει. Διότι ΝΑΙ κάνουν ὅλοι lockdowns, ἀλλά οἱ πλεῖστες ἀπό τίς ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊκές χῶρες πού κατέβασαν ρολά, δέν διαθέτουν τό ἀποσαθρωμένο σύστημα δημόσιας ὑγείας πού ἔχει ἡ Ἑλλάδα. Σακατεμένο μέσα ἀπό μία δεκαετία σκληρῶν μνημονίων, ἀπό κόμματα σάν αὐτό, πού οἱ πολιτικοί του σήμερα μᾶς κουνᾶνε τό δάχτυλο γιά τήν «ἀτομική εὐθύνη» μας… 

Κάνουν ὁλοι lockdowns, ἀλλά ἡ δική μας κυβέρνηση, δέν διδάχθηκε τίποτα ἀπό τό πρῶτο lockdown, δέν ἐνίσχυσε τίς ΜΕΘ ἔτσι ὅπως ὄφειλε, δέν ἐκμεταλλεύτηκε αὐτούς τούς 7 μῆνες χάριτος γιά νά εἶναι ἕτοιμη νά ἀντιμετωπίσει τίς συνέπειες ἑνός δεύτερου κύματος, δέν ἐνίσχυσε τήν ἐξωνοσοκομειακή περίθαλψη ἔτσι ὥστε νά ἀπορροφᾶ μεγάλο μέρος τῶν πολιτῶν πού κατακλύζει καί ἐπιβαρύνει τά νοσοκομεῖα χωρίς νά ὑπάρχει σοβαρός λόγος, μόνο καί μόνο ἐπειδή εἶναι τρομοκρατημένοι ἀπό τήν καθημερινή τρομο-πλύση ἐγκεφάλου τῶν ΜΜΕ. 

Τρόμος, συρροή στά (σακατεμένα) νοσοκομεῖα, φρακάρισμα τῆς δημόσιας ὑγείας, lockdown! Ἕνας φαῦλος κύκλος πού δημιουργεῖται ἀπό τούς ἴδιους καί «ἀντιμετωπίζεται» ἀπό τούς ἴδιους! Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔργο καί στά δύο κλεισίματα τῆς χώρας! 

Κάνουν ὅλοι lockdowns, ἀλλά δέν ἐπιδοτοῦν τούς πολίτες μέ ἐπιδόματα – ἀσπιρίνες, δέν ἀφήνουν -οὐσιαστικά- στή μοίρα τους, τούς μικρομεσαίους, τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, τούς μακροχρόνια ἄνεργους. Δέν σκοτώνουν ἀργά καί βασανιστικά τήν ἑστίαση, δέν καταδικάζουν σέ ἀνυπαρξία τά συνοικιακά μαγαζιά πού δέν μποροῦν νά συμμετέχουν στόν στίβο τοῦ διαδικτυακοῦ ἐμπορίου. Δέν ἀφήνουν τά δημόσια νοσοκομεῖα ὑποστελεχωμένα. Δέν ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνάπαυλα τῆς πανδημίας, γιά νά περάσουν πτωχευτικούς κώδικες – καρμανιόλες, πού θά κατασπαράζουν τήν πρώτη κατοικία! 

Ἄν θέλουν να κάνουν λοιπόν ὅ,τι κάνει ὅλη ἡ Εὐρώπη, ἄς μήν τούς ἀντιγράφουν μόνο γιά τά lockdowns πού κάνουν οἱ ὑπόλοιπες χῶρες, ἀλλά καί γιά τά μέτρα πού θά κρατήσουν τήν χώρα ζωντανή καί δέν θά τήν στείλουν στόν πάτο μία ὥρα ἀρχύτερα! 
Τό δεύτερο ἀφήγημα, εἶναι αὐτό τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδας τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία –σύμφωνα μέ τήν κυβέρνηση- δέν ἐπιδέχεται κριτικῆς. Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε «νά πιστεύουμε τούς εἰδικούς καί τά δεδομένα» καί νά ἀσκεῖται κριτική μόνο στόν ἴδιο καί σέ καμία περίπτωση στήν ἐπιτροπή. Σάν ἡ ὁμάδα ἐπιστημόνων νά μήν ἀποτελεῖται ἀπό 26 ἄτομα πού μπορεῖ καί νά διαφωνοῦν μεταξύ τους, ἀλλά ἀπό ἕνα. 

Προσπαθοῦν νά δώσουν τήν ψευδή ἐντύπωση πώς οἱ εἰσηγήσεις αὐτῆς τῆς ὁμάδας εἶναι ἡ μία καί μοναδική «φωνή τῆς Ἐπιστήμης». Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Πρωθυπουργός παραδέχθηκε πώς ὑπῆρξαν ἀντίθετες γνῶμες ἐπιστημόνων γιά τό θέμα τῶν σχολείων καί τῶν ΜΜΜ πού «λήφθηκαν ὑπόψη» μεν, ἀλλά ἡ τελική ἀπόφαση ἦταν τῆς κυβέρνησης. Τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῶν ἐπιστημόνων, συνεχίζουν νά μήν γίνονται γνωστά. Ἀσφαλῶς ὄχι τυχαία. 

Ἡ κυβέρνηση λοιπόν, ἐπιλέγει τό τί βγαίνει πρός τά ἔξω καί παρουσιάζει μεθοδικά σάν ἐπιστημονικό θέσφατο, κάθε (δημοσίως ἐκφραζόμενη) εἰσήγηση τῶν ἐπιστημόνων τῆς ἐπιτροπῆς, εἴτε στήν καθιερωμένη ἐνημέρωση γιά τόν κορωνοϊό, εἴτε στά τηλεοπτικά παράθυρα τῶν δελτίων εἰδήσεων. 

Ἡ πραγματικότητα ὅσον ἀφορᾶ τήν «φωνή τῆς Ἐπιστήμης» εἶναι σαφῶς διαφορετική. Ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς κυβέρνησης δέν ἔχει τούς μοναδικούς «εἰδικούς» πού παρουσιάζουν τά μοναδικά «δεδομένα», τά ὁποῖα «πρέπει νά πιστεύουμε». Σέ αὐτήν τήν διαρκῶς ἐξελισσόμενη κατάσταση τῆς πανδημίας, δέν ὑπάρχει ἐπιστημονικό θέσφατο καί κανένας δέν εἶναι ὑπεράνω κριτικῆς. 

Ἡ Ἐπιστημονική κοινότητα πανελλαδικά ἀλλά καί παγκοσμίως, βρίσκεται σέ μία μεγάλη σύγκρουση ἀπόψεων, ὡς πρός τίς στρατηγικές πού πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ. Ἕνα πλῆθος ἀπό καταξιωμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες, εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετοι μέ τό μέτρο τοῦ καθολικοῦ lockdown. Τό θεωροῦν μή ἀποτελεσματικό, καταστροφικό καί ἐντελῶς ἀχρείαστο. Προτείνουν διαφορετικά στοχευμένα μέτρα, τά ὁποῖα –ἰσχυρίζονται- πώς θά σώσουν πραγματικά ζωές. 

Καί αὐτοί εἶναι εἰδικοί. Καί αὐτοί παρουσιάζουν σοβαρότατα στοιχεῖα. Καί αὐτοί πρέπει νά ἀκουστοῦν. Σέ καμία περίπτωση δέν θά πρέπει νά ἀποκλείονται ἀπό τά ΜΜΕ ἤ καί νά στοχοποιοῦνται αὐτοί οἱ ἐπιστήμονες, μόνο καί μόνο ἐπειδή δέν συμφωνοῦν μέ τήν «τελική κουβέντα» τῆς κυβέρνησης. 
Λοιπόν; Τί ἄλλο εἶναι ὁ ἐξοστρακισμός τῆς ἀντίθετης ἐπιστημονικῆς ἄποψης καί ἡ ἀποσιώπηση τῶν διαφωνιῶν τῆς ὑπάρχουσας ἐπιτροπῆς, παρά μία Ἐπιστήμη πού βρίσκεται ὑπό πολιτική ὁμηρία;

4 σχόλια: 1. – ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΥ

  – https://www.youtube.com/watch?v=Ulds4L-y2A4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ὁ ἰὸς καὶ ἡ ἐπιστήμη,στὴν ὑπηρεσία
  τῶν δούλων τῶν τραπεζῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένας ιός

  όχι απλά υπαρκτός

  (κόντρα στα παραληρήματα
  των ψεκασμένων...)

  αλλά και τόσο... υπάκουος
  στις ...ανάγκες των
  πολυχρονεμένων πολιτικών
  μας αφεντάδων

  που εάν.. (λέμε...εάν...)

  δεν υπήρχε ...θα έπρεπε
  άμεσα να τον ανακαλυψουν
  (στην ανάγκη να τον... φκιάσουν...βρ' αδερφέ)

  ώστε να συγκαλύψουν ...
  απαντα τ' ασυμμάζευτα
  και να μας σ ώ σ ο υ ν
  ακόμη κι αν χρειαστεί
  να μας κόψουν...σε
  ...
  μικροσκοπικά κομματάκια
  ... !

  ...άφεριμ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είσαι (πάντα) μέσα δον,αλλά οχι και
  πολυχρονεμένων πολιτικών...αλοίμονό μας θα μάς στείλουν αδιάβαστους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.