10 Νοε 2020

Ὁ πραγματικός ρόλος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κομάνων κ. Μιχαήλ, Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καί Προεστῶτος τοῦ Σταυροπηγίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στό Κίεβο. Μεταξύ ἄλλων εἶπε: «Πάσα ἀμφισβήτησις τοῦ ρόλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κλονίζει τήν εὐστάθειαν καί διαρρηγνύει τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας». 
Καί τοῦ ἀπαντᾶμε: Ἄφησε τήν διπλωματική γλῶσσα, ἐπίσκοπε τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μίλησε τήν γλῶσσα τήν καθαρή, αὐτήν τήν Ἀληθείας. Ποιά εἶναι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐκτός ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Κανένας ἀπό τούς πιστούς δέν ἀμφισβητεῖ... τόν ρόλο τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, (ἄφησε τούς τίτλους σέ -ώτατος καί Πατριάρχης καί Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Μητροπολίτης, Μητρόπολις καί Δεσπότης κλπ, καί ἔλα στήν οὐσία), ἀλλά ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ τόν ρόλο αὐτῶν, πού ὁρκίστηκαν νά τήν διακονήσουν. 
Αὐτοί κάνουν φοβερή ἀνυπακοή καί στούς ἁγίους της καί στήν Ἁγία Παράδοση. Τήν προδίδουν καί τήν παραδίδουν στά χέρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀμαχητί ἤ μᾶλλον «ἐν χορδαῖς καί ὀργάνοις». Ὁ Οἰκουμενισμός, γιά τόν ὁποῖον ἐργαστήκατε πεισματικά καί ἐργάζεστε οἱ τοῦ Φαναρίου, ὑπῆρξε ὁ πρόδρομος ὅλων αὐτῶν τῶν κακῶν πού πλήττουν τόν πλανήτη. Ἄνοιξε τόν δρόμο στόν πολιτικό οἰκουμενισμό, στήν φανερή πιά καταιγίδα τῆς παγκοσμιοποίησης, πού χτυπάει καί θέλει νά ἰσοπεδώσει τά πάντα καί δή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Καί ἐπειδή εἶσαι καί ἐσύ ἕνας ἀπό αὐτούς καί μάλιστα ὁ «πρῶτος», μήν προσπαθεῖς νά συγκαλύψεις τά καταφανή «ἐγκλήματα», ναί, ἐγκλήματα, κατά τό τροπάριο τῶν νεκρωσίμων Εὐλογηταρίων, πού συνεχίζουν νά διαπράττονται ἀνά τήν οἰκουμενική Ὀρθοδοξία, ἐλέῳ τῆς ὑμετέρας συμφωνίας καί ἀνοχῆς καί προτροπῆς.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.