30 Νοε 2020

Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας: Εἶναι φόνος ἡ ἄμβλωση. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξαναγκάζουμε τοὺς γιατροὺς νὰ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ

Ὁ ἀρχίατρος ἀναπαραγωγῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας Ὄλεγκ Ἀπολίχιν.
Ὁ εἰδικὸς ἀρχίατρος ἀναπαραγωγῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀμβλώσεις δὲν μποροῦν πλέον νὰ διενεργοῦνται στὰ κρατικὰ ἰατρικὰ ἱδρύματα. 
Ὁ εἰδικὸς ἀρχίατρος ἀναπαραγωγῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Ρωσικς Ὁμοσπονδίας σὲ συνέντευξή του στὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «Govorit Moskva» («Ἐδῶ Μόσχα») δήλωσε ὅτι δὲν ἐπαρκεῖ νὰ ἀποκλείσουμε τὶς ἀμβλώσεις ἀπὸ τὸ σύστημα ὑποχρεωτικῆς ἀσφαλίσεως. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ παύσουν νὰ εἶναι τῆς μόδας. Ἐπίσης, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἱδρύσουμε εἰδικὰ κέντρα, ὅπου οἱ γιατροὶ θὰ ἀποκαλοῦνται abortmacher, ἐνῶ οἱ ἐγχειρήσεις τεχνητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης δὲν θὰ ἀποτελοῦν μέρος τῆς... ἰατρικῆς βοήθειας. 

«Θεωρῶ ὅτι ἀμβλώσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνονται μέσα στὰ ἰατρικὰ ἱδρύματα. Γι΄αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἱδρυθοῦν κλινικὲς ἀμβλώσεων, ὅπως παλαιότερα, ποὺ ἀνῆκαν στὸ σύστημα Διευθύνσεως τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συστήματος Ἐκτελέσεως Ποινῶν, καὶ ὅπου γινόντουσαν οἱ ἀμβλώσεις. Ναί, βεβαίως, καὶ θὰ γίνονται ἀπὸ ἰατρικὸ προσωπικό. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἰατρικὴ βοήθεια. Σὲ τί συνίσταται ἐδῶ ἡ βοήθεια; Νὰ ἐξαναγκάζουμε γιατρὸ νὰ συμμετάσχει σὲ μία ἁμαρτωλὴ (γιὰ τοὺς θρησκευόμενους) πράξη, στὸ φόνο; Σήμερα πραγματοποίησε μία ἐπέμβαση, ἔσωσε μία ζωή, καὶ νά, ἔρχεται μία γυναίκα καὶ ἀναγκάζεται νὰ σκοτώνει. Πολλοὶ γιατροὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἐπιλογή. Σὲ αὐτὰ τὰ ἱδρύματα, τὶς κλινικὲς ἀμβλώσεων, θὰ πρέπει νὰ ἐργάζονται ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι τὰ δέχονται αὐτά, οἱ abortmacher, ἀλλά, μὲ συγχωρεῖτε, δὲν εἶναι γιατροὶ αὐτοί. Εἶναι ἄνθρωποι μὲ πτυχίο ἰατρικῆς», δήλωσε στὴ συνέντευξη πρὸς τοὺς δημοσιογράφους ὁ Ὄλεγκ Ἀπολίχιν. 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος ἐπὶ τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας μὲ τὴν Κοινωνία καὶ τὰ ΜΜΕ, Βλαδίμηρος Λεγκοΐντα σχολιάζοντας στὸν λογαριασμὸ του στο Telegram τα λεγόμενα τοῦ εἰδικοῦ ἀρχίατρου ἀναπαραγωγῆς, ἐπεσήμανε ὅτι οἱ δημοσιογράφοι, ἀντὶ νὰ συζητήσουν ἕνα σοβαρὸ θέμα, παρουσίασαν τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀπολίχιν ἔτσι, ὥστε νὰ προκαλέσουν αἴσθηση, ἐπικεντρώνοντας στὶς κλινικὲς ἀμβλώσεων καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἐντάξεως αὐτῶν στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Σύστημα Ἐκτελέσεων Ποινῶν. 

«Ἀποτέλεσμα ἦταν, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ εἶπε ὁ καθηγητὴς Ἀπολίχιν, νὰ περάσουν σὲ δεύτερη μοίρα, ἐξαιτίας τῶν ἀπροκάλυπτα προκλητικῶν τίτλων. Ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἐπανειλημμένως δηλώσει παλαιότερα ὅτι οἱ γιατροί, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ τὰ θρησκευτικά τους πιστεύω ἢ τὶς ἐσωτερικὲς πεποιθήσεις δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ πραγματοποιοῦν ἐγχειρίσεις τεχνητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης, θὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μὴν τὶς κάνουν. Ὡστόσο, ἡ γνώμη τοῦ καθηγητῆ Ἀπολίχιν, ἑνὸς σπουδαίου εἰδικοῦ στὸν τομέα τῆς ἀναπαραγωγῆς, γιατροῦ μὲ πολυετῆ προϋπηρεσία ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπου μὲ σταθερὴ θέση ὡς πολίτη, περιορίσθηκε σὲ μία μόνον καὶ καθόλου κεντρικὴ θέση», τόνισε ὁ Βλαδίμηρος Λεγκοΐντα. 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἐν λόγω Συνοδικοῦ Τμήματος κάλεσε τοὺς συναδέλφους τοῦ δημοσιογράφους νὰ μεταφέρουν στὸν ἀναγνώστη ἀντικειμενικὲς πληροφορίες ἐπὶ διαφόρων ἐπικαίρων ζητημάτων, καὶ ὄχι νὰ ἐπιδίδονται σὲ clickbait. 

«Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ γνωρίζω τὸν Ὄλεγκ Ἰβάνοβιτς καὶ μπορῶ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι καθημερινὰ σώζει τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωὴ πολλῶν καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ χαίρει μεγάλου σεβασμοῦ τόσο τῶν ἀσθενῶν, ὅσο καὶ τῶν συναδέλφων του», πρόσθεσε ὁ Λεγκοΐντα. 

Τὸν Νοέμβριο 2020 συμπληρώνεται ἐκατονταετία ἀπὸ τὴ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων στὴ Ρωσία. Αὐτὸ συνέβη στὶς 16 Νοεμβρίου 1920, σύμφωνα μὲ τὸν Ὁρισμὸ τῆς Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ὑγείας καὶ τῆς Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιοσύνης «Περὶ τεχνητῆς διακοπῆς τῆς ἐγκυμοσύνης». Η ΕΣΣΔ ἀναδείχθηκε στὴν πρώτη χώρα, ὅπου νομιμοποιήθηκαν οἱ ἀμβλώσεις.

1 σχόλιο:

 1. ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΣ!
  τό κράτος δέν μπορεῖ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νά τίς ἐπιτρέπει καί νά δίνει δωρεάν χρήματα τῶν φορολογουμένων.
  Τά χρήματα αὐτά νά πηγαίνουν γιά τήν ἀγορά τορπιλῶν καί πολεμικοῦ ὑλικοῦ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ὅλα στό 5ο παιδί.
  ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ!
  ΤΑ ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ! ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ, ΟΣΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΑΡΣΛΙΔΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.