15 Οκτ 2020

Ὑποκλοπὴ ἑκατομμυρίων τηλεφωνικῶν κλήσεων μέσω τοῦ ΟΤΕ

Τεράστια ὑποκλοπὴ κι ὑφαρπαγὴ τηλεφωνικῶν δεδομένων ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων πολιτῶν (ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοῦ πρωθυπουργοῦ, κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ ἑκατοντάδων ἄλλων πολιτικῶν, ὑπηρεσιακῶν παραγόντων κᾶ) φέρεται νὰ ἔχει πραγματοποιηθεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες μέσω τοῦ δικτύου τοῦ ΟΤΕ, ὅπως ἀποκαλύπτει Τὸ Βῆμα. 
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἄγνωστοι «εἰσβολεῖς» κατέγραψαν τὰ δεδομένα τὴν περίοδο 1η ἕως 5 Σεπτεμβρίου δεκάδων ἑκατομμυρίων τηλεφωνικῶν κλήσεων καὶ SMS σὲ μία πρωτοφανῆ... ὑπόθεση, ποὺ παρουσιάζει τὸ vima.gr. 
Ποιὰ στοιχεῖα ὑπεκλάπησαν; 
Τὰ στοιχεῖα ἀφοροῦν τὸ δίκτυο τηλεφωνικῶν κλήσεων ἀπὸ σταθερὰ καὶ κινητά, στοιχεῖα καλοῦντος καλουμένου, κεραῖες κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ κάλυψαν τὶς κλήσεις κλπ., με μεγάλο ζητούμενο ποιοὶ καὶ πῶς μπορεῖ νὰ διαχειρίζονται ἤδη τὰ δεδομένα αὐτά, καὶ τὸ ἂν δημιουργοῦνται θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας. 

Στελέχη τοῦ ΟΤΕ μνημονεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἠλεκτρονικὴ ἐπιδρομὴ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἐνῶ ἐκφράζεται ἡ ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἔχει γίνει γιὰ «ἐμπορικοὺς» -διαφημιστικοὺς λόγους. 

Σημειώνεται ὅτι γιὰ αὐτὴ τὴν τεράστια διαρροὴ τῶν στοιχείων φέρεται νὰ ἔχει γίνει ἐνημέρωση τοῦ Μαξίμου. 

Γιὰ κυβερνοεπίθεση μιλᾶ ἡ Cosmote – Καθησυχάζει τοὺς πελάτες 
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε ἡ Cosmote, ὅπως ἀναφέρεται σὲ ἀνακοίνωσή της ἑταιρείας, ἀλλά, ὅπως ἡ ἴδια δηλώνει, ἀπέκλεισε ἄμεσα τὴν πρόσβαση, ἔλαβε ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα καὶ ἐνημέρωσε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές. 

Πιὸ ἀναλυτικά, ἡ COSMOTE Κινητὲς Τηλεπικοινωνίες ΑΕ μὲ ἀνακοίνωσή της, ἐνημερώνει ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἐλέγχου τῶν συστημάτων της, ἀνιχνεύτηκε μὴ ἐξουσιοδοτημένη ἐξαγωγὴ ἀρχείου ἀπὸ σύστημα τῆς ἑταιρείας, ὡς ἀποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. 

Τὸ ἐν λόγω ἀρχεῖο περιελάμβανε στοιχεῖα, χωρὶς ὀνοματεπώνυμο, τῶν κλήσεων ποὺ πραγματοποίησαν ἢ δέχθηκαν συνδρομητὲς κινητῆς τὸ πενθήμερο 1 ἕως 5/9/2020 καὶ συγκεκριμένα: ἀριθμὸ τηλεφώνου, ἡμέρα καὶ ὥρα πραγματοποίησης τῆς κλήσης καὶ διάρκειά της. 

Ἐμφανίζονταν, ἐπιπλέον, τύπος συσκευῆς, IMSI, ἡλικία, φύλο, ARPU, συντεταγμένες σταθμοῦ βάσης καὶ πρόγραμμα κινητῆς τῶν συνδρομητῶν COSMOTE. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἑταιρεία γιὰ τὴ βελτιστοποίηση τοῦ δικτύου καὶ τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν. 

Τὸ ἀρχεῖο, ὅπως τονίζει στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ ἑταιρεία, «δὲν περιελάμβανε περιεχόμενο κλήσεων (συνομιλίες) ἢ περιεχόμενο μηνυμάτων, ὀνοματεπώνυμα ἢ διευθύνσεις, οὔτε κωδικοὺς πρόσβασης ἢ δεδομένα πιστωτικῶν καρτῶν ἢ τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Δὲν ἀπαιτεῖται καμία ἐνέργεια ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν πελατῶν». 

Καὶ συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση «ἡ ἑταιρεία ἀπέκλεισε ἄμεσα τὴν πρόσβαση, ἔλαβε ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα καὶ ἐνημέρωσε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές, ὅπως προβλέπεται. Ἡ διερεύνηση τοῦ συμβάντος βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη καὶ μέχρι στιγμῆς, δὲν ὑπάρχει καμία ἔνδειξη περὶ δημοσιοποίησης ἢ ἄλλης χρήσης τοῦ παρανόμως ἀποκτηθέντος ἀρχείου.» 

«Τὸ φαινόμενο τῶν κυβερνοεπιθέσεων (cyberattacks) παγκοσμίως, ἀποτελεῖ καθημερινότητα γιὰ ὅλα τὰ συστήματα τεχνολογίας ἑταιρειῶν, ὀργανισμῶν καὶ θεσμῶν. Τὰ συστήματα κυβερνοασφάλειας τῆς ἑταιρείας ἀποκρούουν κάθε μήνα πάνω ἀπὸ 500 χιλιάδες κακόβουλες ἐπιθέσεις τρίτων καὶ ἐπιθέσεις ἄρνησης ὑπηρεσιῶν (DDoS)». 

2 σχόλια:

  1. Δηλαδή εκτός από τις ίδιες τις εταιρείες μας καταγράφουν και επιδρομείς..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τώρα ξύπνησες? πού ήσουν τόσο καιρό?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.