10 Οκτ 2020

Ἱερά βιώματα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Διονυσίου Τάτση 
Πολλὲς φορὲς ὁ ἄνθρωπος συνηθίζει μερικὰ οὐσιώδη πράγματα καὶ χάνει τὴν αἴσθηση τῆς ἱερότητας καὶ τῆς μεγάλης ἀξίας ποὺ ἔχουν. Φτάνει στὸ σημεῖο νὰ τὰ βλέπει καθημερινὰ καὶ νὰ μὴ ἐντυπωσιάζεται ἀπ’ αὐτὰ καὶ νὰ μὴ τὰ θεωρεῖ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ ζωή του. Ὡστόσο, ὁ ἐνάρετος μὲ τὶς ὀρθὲς καὶ σώφρονες σκέψεις βλέπει τὰ ἴδια πράγματα, τὰ ἐκτιμᾶ καὶ ἀναγνωρίζει τὴν ἀξία ποὺ ἔχουν. 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης ἔλεγε σχετικὰ μὲ τὸ πῶς βίωνε τὴν εἴσοδό του στὸ ναὸ καὶ τί σκέψεις ἔκανε καθὼς ἔβλεπε τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τί μηνύματα ἔπαιρνε γιὰ τὴ δική του πνευματικὴ τροφοδοσία, ἡ ὁποία τοῦ διατηροῦσε ἀμείωτο τὸν ἱερό του ζῆλο γιὰ τὸ τεράστιο ποιμαντικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦσε. «Στὸν ναό, ἔλεγε ὁ ἅγιος, νιώθω ὁλοφάνερη τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου, τῆς Μητέρας Του, τῶν οὐρανίων δυνάμεων καὶ ὅλων τῶν ἁγίων. Ὁ ναὸς εἶναι ὁ ἐπίγειος οὐρανός. Ἐδῶ ἀναγνωρίζεις καὶ αἰσθάνεσαι τὸν ἑαυτό σου ὡς πραγματικὸ μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του, ἰδιαίτερα τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας. Ὤ, πῶς πρέπει νὰ ζῶ, γιὰ ν’ ἀξιώνομε νὰ βρίσκομαι σ’αὐτὸν τὸν ἐπίγειο οὐρανό!». Καὶ συνέχιζε... μὲ τὰ μηνύματα ποὺ ἔπαιρνε ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ ἔβλεπε μέσα στὸ ναό: «Στὶς εἰκόνες εἶναι ἀποτυπωμένες οἱ μορφές τῶν ἁγίων, τῶν μελῶν ἐκείνων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ σφράγισαν τὴν πίστη τους μὲ τὴν ἄσκηση καὶ τὸ αἷμα τους. 

Μὲ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὶς νηστεῖες τὶς ἀγρυπνίες, τὶς προσευχὲς ἢ καὶ τὸ μαρτύριο ἀπέκτησαν παρρησία στὸν Θεὸ καὶ πρεσβεύουν γιά μᾶς. Αὐτοὶ κηρύσσουν αἰώνια τὴν ἀληθινὴ ὀρθόδοξη πίστη καὶ μαρτυροῦν ἀδιάψευστα τὴ ζωοποιὸ δύναμη ποὺ ξεπηδᾶ μέσα ἀπὸ τὸν θάνατο γιὰ τὸν Κύριο. Ἀποτελοῦν τὴ δόξα, τὴν ὡραιότητα καὶ τοὺς στύλους τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ διαφυλάσσεται πάντοτε ἄτρωτη καὶ ἀκλόνητη μὲ τὶς προσευχές τους». 

Ὁ κατὰ Θεὸς ἐργαζόμενος, προκειμένου νὰ διατηρήσει τὰ βιώματά του, προσέχει στὴ ζωή του, γιὰ νὰ μὴ παρασύρεται σὲ ἐφήμερα καὶ μάταια πρά-γματα. Ἔγνοιά του μόνιμη εἶναι τὰ ἱερά του βιώματα νὰ μὴ γίνονται παρελθόν, ἀλλὰ νὰ συνεχίζονται στὴν καθημερινή του ζωή. Νὰ διαρκοῦν, νὰ ἀνανεώνονται καὶ νὰ ἀποτελοῦν τὸν πνευματικὸ ὁδηγό, πέρα ἀπὸ τὶς ἐπαγγελματικές του ἀπασχολήσεις. 

Τὰ ἱερὰ βιώματα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ὑπόμνηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ γίνει πολίτης τοῦ οὐρανοῦ, τηρώντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἔχει μία μυστικὴ διάθεση ἀποδημίας. Νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ θεοφιλεῖς ἐπιθυμίες. Νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη του πρὸς τὸν πλησίον, θὰ ἀποτελεῖ τὸ φῶς ποὺ θὰ διευκολύνει τὴν πρὸς τὰ ἄνω πορεία, τόσο τὴ δική του ὅσο καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του.

2 σχόλια:

 1. Εμάς, οι εικόνες των
  Αγίων,
  μάς φαίνονται
  μάλλον βαρετές...

  και οι αγιογράφοι μας...
  συναγωνίζονται σε
  νεωτερισμούς και...
  "βελτιώσεις"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άγιε Ιωάννη της Κροστάνδης, βοήθησε μας, καί εμείς να νιώσουμε τις ιερές μορφές των εικόνων,των Αγίων μας,ως ένδειξη αγάπης μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.