4 Οκτ 2020

Στὴν Κορυτσὰ τὰ 2/3 τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸ 1913-14 ἦταν Ἕλληνες σύμφωνα μὲ Γαλλικὸ ντοκουμέντο

Ἡ ἱστορία εἶναι μία ὡραία ἀλλὰ καὶ δύσκολη ἐπιστήμη, ἀφοῦ οἱ ἀποδείξεις καὶ τὰ πραγματικὰ γεγονότα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐσκεμμένη παράβλεψή τους, ἀνάλογα μὲ τὰ συμφέροντα, εἶναι ἀδιαμφισβήτητα. 
Ἔτσι στὸ ἀρχεῖο τῆς σελίδας μας, διαθέτουμε ἕνα γαλλικὸ ἔγγραφο, ἀναφορὰ τῆς Διεθνὴς Ἔνωσης για τὴν Ὑπεράσπιση τῶν Δικαιωμάτων τῶν Λαῶν στὰ γαλλικὰ "Ligue International pour le defense du Droit des Peuples" τοῦ 1913-1914. 
Στὴν ἀναφορὰ αὐτὴ μὲ ἐθνογραφικό χαρακτηρα μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανεὶς εὔκολα πὼς ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς... στὸ Σαντζάκι τῆς Κορυτσᾶς ἀλλὰ καὶ στὸ Καζὰ Κορυτσᾶς ἀποτελοῦσε τὰ 2/3 τοῦ πληθυσμοῦ. 
Ποιὸ συγκεκριμένα: Τὸ Σαντζάκι τῆς Κορυτσᾶς (ποὺ περιλάμβανε καὶ τὴν Κολόνια) εἶχε 62250 Ἕλληνες καὶ 31500 Ἀλβανούς, ἐνῶ τὸ ἴδιο τὸ Καζὰ τῆς Κορυτσᾶς εἶχε 35000 Ἕλληνες (Ἕλληνες 31750 καὶ 3250 ἑλληνόβλαχους). 

Ἐὰν δεῖτε τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ στὸ συγκεντρωτικὸ πίνακα θὰ δεῖτε πὼς στὴν Ἤπειρο ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς ἀποτελοῦνταν ἀπὸ 440250 Ἕλληνες ἐνῶ ὁ ἀλβανικὸς πληθυσμὸς ἀπὸ 277250. 

Ἰδοὺ οἱ ἱστορικὲς ἀποδείξεις ὅπως δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τον Πελασγὸ Κορυτσᾶς, ὅλα τὰ ἄλλα ἀποτελοῦν μύθους ποὺ ἐξυπηρετοῦν καλὰ τὴν κομμουνιστικὴ προπαγάνδα ποὺ μετέτρεψε τὴν ἱστορία τῆς Ἀλβανίας σὲ ἕνα στραβὸ τέρας. 

Δεῖτε τὸ ἔγγραφο…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.