13 Σεπ 2020

Φιλόθεος Ζερβάκος: «Οὔτε ἐσὺ εἶσαι ἀλάθητος, οὔτε ἐγὼ εἶμαι Παναγιώτατος»

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πάπας Παῦλος ἐὰν εἶχαν λίγο φόβο Θεοῦ, εἶχαν λίγη ταπείνωση ἔπρεπε νὰ ἐνδυθοῦν σάκους τρίχινους, νὰ κλάψουν τὶς ἁμαρτίες τους, νὰ μετανοήσουν καὶ ὁμολογήσουν τὶς ἁμαρτίες τους καὶ ζητήσουν τὸ ἔλεος παρὰ τοῦ Κυρίου... καὶ ὄχι νὰ ζητοῦν ἑορτὲς καὶ τελετές, ἐπαίνους καὶ ἐγκώμια γιὰ τὴν μεγάλη καταφρόνηση ποὺ κάνουν στὸν Θεό, τὶς Ἀποστολικὲς Παραδόσεις καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες!
Ὅταν κολακεύει τὸν Πάπα ὁ Ἀθηναγόρας τοῦ είπε∙ σὺ εἶσαι πρῶτος, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τοῦ πεῖ ἐσὺ εἶσαι πρῶτος στὴν ὑπερηφάνεια, διότι λέγεσαι ἀλάθητος καὶ δεύτερος ἐγὼ ποὺ λέγομαι Παναγιώτατος. Οὔτε ἐσὺ εἶσαι ἀλάθητος οὔτε ἐγὼ εἶμαι Παναγιώτατος!
Εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐνάντιοι τῆς...
διδασκαλίας καὶ τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Ὁ θέλων γενέσθω πρῶτος ἔστω πάντων ἔσχατος», καὶ ὅταν ποιήσετε πάντα νὰ λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοι ἐσμὲν καὶ ὁ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν...

Παρακαλέστε τὸν Θεὸ νὰ φυλάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς λυσσώδεις λύκους.

Πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ ἀφήσει, δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τὴν Ἐκκλησία Του, ἀλλὰ θὰ τὴν ὑπερασπιστεῖ, θὰ τὴν προστατέψει καὶ θὰ συντρίψει τοὺς ἐχθροὺς της ὡς σκεύη κεραμέως.

Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου / "Σοφὲς Πατερικὲς Διδαχὲς καὶ Σωτήριες Ἀλήθειες"
Ἐκδόσεις - Ὀρθόδοξος Κυψέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.