9 Σεπ 2020

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Δὲν ἀφήνει ὁ Θεός, ἄνθρωπέ μου, μέσα στὸ Ναὸ νὰ μολυνθεῖς. Εἶναι χῶρος ἅγιος, εἶναι οὐρανὸς ὁ Ναὸς»

Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα, ὁλοκληρώθηκε ἡ Ἱερὰ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κατερινούς Μακρυνείας, τῆς Ι. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ποὺ τιμᾶται τὴν 8η Σεπτεμβρίου στὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸ θεῖο λόγο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμᾶς, ἀναφέρθηκε στὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ ἀποδίδει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία στὴν...Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ποὺ σήμερα «δια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, παρακαλεῖ καὶ καλεῖ ὅλους τους χριστιανοὺς νὰ χαροῦν, νὰ πανηγυρίσουν, γιατί γεννήθηκε ἡ σώτηρα τοῦ κόσμου, γιατί ἦρθε στὸν κόσμο ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀξιοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό μας, νὰ προσφέρει τὰ ἁγνά του αἵματα γιὰ νὰ λάβει σάρκα ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ Ἕνας τῆς Τριάδος, καὶ νὰ χαρίσει στὸν ἄνθρωπο τὴ σωτηρία. Χαρεῖτε, λέει ὁ Αγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Πανηγυρίστε. Ὅλοι μας νὰ πανηγυρίσουμε, γιατί παύει πλέον ἡ λύπη ἡ ὁποία εἶχε προσφερθεῖ στὸν κόσμο ἀπὸ τὴν Εὔα».

Ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιὰ τὴν παρουσία δύο γυναικών, τῆς Εὔας καὶ τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἔπαιξαν τὸ ρόλο τους στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Κυρίως ὅμως, ἀναφέρθηκε στὴν ἀμόλυντη ζωὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τονίζοντας πὼς «ἡ Παναγία μᾶς επελέγει νὰ γίνει Μητέρα τοῦ Κυρίου μας ἐπειδὴ ἦταν καθαροτάτη, ἁγνοτάτη, ἄσπιλη καὶ ἀμόλυντη, ἀλλὰ επελέγει καὶ γιατί ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς μεγαλυτέρας ὑπακοῆς στὸν κόσμο. Εἶναι ἐκείνη ποὺ πάντοτε ὑπακούει... Χάρη στὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν πίστη, ἔγινε ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ μεγάλη Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. Θεοτόκος: ἐγέννησε ὡς ἄνθρωπο τὸ Θεό! Μήν το ξεχνᾶμε αὐτό. Ἦρθε ὁ Θεὸς στὴ γῆ, γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει τὴ σωτηρία μας».

Ὁ Σεβασμιώτατος, τόνισε τὴν τελεία ὑπακοὴ τῆς Παναγίας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Σωτηρία, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καὶ στὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ποὺ εἶχε ἡ ἀνυπακοὴ τῆς Εὔας στὸν παράδεισο, «τὴν ὁποία ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα, δυστυχῶς.

Γιατί καὶ ἀνυπακοή,ἀνυπακοῇ κάνουμε καὶ ολιγοπιστούμε, ἀλλὰ καὶ ἀχάριστοι μένουμε ἀπέναντι στὸ Χριστό, ἀπέναντι στὴν Εὐλογία τοῦ Θεοῦ μας, ἀπέναντι στὶς Δωρεὲς Τοῦ.

Γιατί ἐμεῖς σήμερα, μὲ τὴ δικαιολογία τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κοσμικῆς ζωῆς, προδίδουμε τὸν Χριστὸ καὶ δὲν ἀκολουθοῦμε σωστὰ τὰ πνευματικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρέσουμε σ' αὐτὸν ποὺ πλάνεψε τὴν Εὔα, ἐφόσον ὁδηγούμαστε στὴν πνευματικὴ παράβαση καὶ ἁμαρτία.

Πόσο ὄμορφα θὰ ἦταν, ὅμως, ἂν θελήσουμε ὅλοι μας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, νὰ μιμηθοῦμε τὴν Παναγία μας καὶ νὰ ἐνδυναμώσουμε τὴν πίστη μας!».

Κάνοντας ἔκκληση νὰ προσέξουμε ἰδιαίτερα τὴν πίστη μας καὶ νὰ προστατεύσουμε τὰ παιδιά, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε καὶ τὰ σχετικὰ σημερινὰ γεγονότα, λέγοντας τὰ ἑξῆς:

«Εἶναι καιρός, νὰ μὴν χάσουμε τὴν πίστη μας ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, σήμερα, ποὺ βλέπουμε τόσα πολλὰ νὰ γίνονται γύρῳ,γύρω μας. Σήμερα ποὺ μᾶς λένε νὰ μπαίνουμε στοὺς Ναοὺς καὶ νὰ φορᾶμε μάσκες γιὰ νὰ μὴν μολυνθοῦμε.

Σὲ ποιὸν πηγαίνουμε ὅταν μπαίνουμε μέσα στὸ Ναό; Σὲ ἕναν ἄνθρωπο ἀδύναμο; Κοντὰ στὸν Παντοδύναμο Θεὸ πηγαίνουμε.

Μέσα στοὺς Ναοὺς οἱ πρόγονοί μας γονάτισαν, προσευχήθηκαν θερμά, ἀπομάκρυναν καὶ λοιμώδεις νόσους καὶ κινδύνους καὶ ἐπαναστάσεις καὶ πολέμους καὶ ἐχθροὺς καὶ τὰ πάντα. Ἐκεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς πήγαιναν, κι ἐμεῖς φοβούμαστε σήμερα νὰ πᾶμε στοὺς Ναοῦ μας γιατί, λένε, «κινδυνεύουμε«!

Δὲν ἀφήνει ὁ Θεός, ἄνθρωπέ μου, μέσα στὸ Ναὸ νὰ μολυνθεῖς. Δὲν μολύνει ὁ Θεός! Ἄς τὸ καταλάβουμε... Εἶναι χῶρος ἅγιος, »εἶναι οὐρανὸς ὁ Ναὸς» λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Εἶναι τοῦ Θεοῦ τὸ θυσιαστήριο.

Τί θὰ ἔκανε ἡ Παναγία μας; Θὰ φοβόταν; Μὰ πρεσβεύει γιά μας ἡ Παναγία μέσα στὸ Ναό, κι ἐμεῖς δὲν θὰ πᾶμε νὰ ἀσπασθοῦμε τὴν εἰκόνα; Μᾶς λένε «μὴν ἀσπάζεστε τὶς εἰκόνες».

Μὰ ἡ Παναγία δίνει τὴ χάρη της. Χάρη Θεοῦ δίνει ἡ Παναγία, καὶ Εὐλογία. Ἀσθένεια θὰ δώσει ἡ Παναγία μας; Τόσα θαύματα εἴδαμε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας! Κι ἐμεῖς φοβόμαστε νὰ πᾶμε νὰ προσκυνήσουμε τὴν Προυσιώτισσα ἢ τὴν Κατερινιώτισσα ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν μεταδοθοῦν ἀσθένειες;

Ποῦ εἶναι ἡ Πίστις; Μᾶς προσέβαλε ἡ ὀλιγοπιστία καὶ ἡ ἀχαριστία, κι ἐμεῖς τὰ δεχόμαστε δυστυχῶς καὶ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴν πίστη μας. Ἀμέτρητοι οἱ ἐχθροὶ οἱ ὁποῖοι ἐπαναστατοῦν κατὰ τοῦ Χριστοῦ σήμερα. Καὶ φωνάζουν καὶ σκορπίζουν τόσα δηλητήρια, γιατί δὲν θέλουν τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Θὰ τελεσθοῦν, μεθαύριο Ἁγιασμοὶ γιὰ τὰ σχολεῖα, ἀγαπητοί. Μόνο μιὰ ἀντιπροσωπεία μαθητῶν θὰ εἶναι κοντὰ στὸν Ἁγιασμό, εἶπαν, καὶ τὰ παιδιὰ θὰ εἶναι μέσα στήν αἴθουσα.

Ὁ Ἁγιασμὸς ποὺ κάνει θαύματα, δὲν θὰ δοθεῖ στὰ παιδιὰ γιὰ νὰ προφυλάξουν, τάχα, τὴν ὑγεία. Ὄχι, ἄνθρωπέ μου, ὅποιος κι ἂν εἶσαι... Τὰ παιδιὰ θέλουν Χάρη Θεοῦ!

Ἀγαπητοί, χάνουμε τὰ παιδιά μας, χάνουμε τὴν πίστη μας, χάνουμε τὸ Θεό μας! Πρέπει οἱ γονεῖς νὰ φωνάξουν κάποτε, κι ἐμεῖς, ὅλοι μας. Ἀρκετὰ πλέον. Δὲν μπορεῖ μιὰ ἐπιδημία νὰ διώχνει τὸ Θεὸ ἀπ' τὴν καρδιά μας καὶ νὰ διώξει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ πάνω μας.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀρρώστια. Ἄν ἐκεῖνοι, ὅποιοι εἶναι, θέλουν νὰ ζήσουν ἀλλιῶς καὶ δὲν ξέρουν ἀπὸ Χάρη Θεοῦ, ἂς πᾶνε νὰ βροῦν ἐκεῖνα ποὺ ἀγαποῦν. Ἐμεῖς ἀνήκουμε στὸ Χριστὸ καὶ πιστεύουμε στὸ Χριστό. Ἄς ἐνδυναμώσουμε τὴν πίστη μας καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἀχάριστοι ἀπέναντι στὸ Θεό.

Ἄς μιμηθοῦμε τὴν πίστη καὶ τὴν ὑπακοὴ ποὺ εἶχε ἡ Παναγία μας. Νὰ ἀκοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μας, νὰ ἔρθουμε στὴν Ἐκκλησία μας, νὰ ἀγαποῦμε τὰ Μυστήρια καὶ νὰ τρέχουμε σ' αὐτὰ γιὰ νὰ ἁγιαζόμαστε.

Ἐπαναλαμβάνω: ἂς προσέξουμε πολὺ τὰ παιδιά μας! Μὴν τὰ ἀφήνουμε χωρὶς Χάρη Χριστοῦ. Κάποτε ρωτούσαμε τὰ παιδιὰ τί εἶναι ὁ Ἁγιασμός, καὶ ἤξεραν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν.

Τώρα δὲν ξέρουν τί σημαίνει Χριστός. Γιατί, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται, τὰ ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Παναγία μας, ἀγαπητοί, θαύματα κάνει. Μᾶς ἀγκαλιάζει καὶ προσεύχεται γιά μας. Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι μας, σὰν τὴν Παναγία μας κι ἐμεῖς, νὰ ἐνισχύσουμε τὴν πίστη μας.

Σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας, περισσότερο τώρα ποὺ πολεμεῖται ἡ Πίστη, παρακαλῶ πολύ, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὅλοι μας, μὴν χάσουμε τὸ θάρρος μας. Πάντα κοντὰ στὸ Χριστό!».

Πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ι. Μητροπόλεως ποὺ μετεῖχαν στὴ Θ. Λειτουργία, τὴν Καθηγουμένη Μαριάμ μοναχὴ καὶ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοὺς χοροὺς τῶν Ἱεροψαλτῶν, τοὺς ἄρχοντες τῆς περιοχῆς, καὶ τέλος τὸν πιστὸ καὶ φιλέορτο λαὸ ποὺ προσῆλθε μὲ εὐλάβεια νὰ τιμήσει τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμᾶς τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τῆς νέας πύλης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.