11 Αυγ 2020

Ἡ ἐξόριστη Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα τῆς Αἰγύπτου ἐπικρίνει τὴ συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ΑΟΖ

Μέλη τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας τῆς Αἰγύπτου ποὺ ὑπηρέτησαν κατα τὸ παρελθὸν τὴν κυβέρνηση τοῦ Μοχάμεντ Μόρσι καὶ σήμερα εἶναι αὐτοεξόριστοι στὸ ἐξωτερικὸ (κυρίως στὴν Τουρκία) κατέκριναν τὴ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων συνόρων ποὺ ὑπέγραψε «τὸ κυβερνῶν καθεστὼς τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὴν περασμένη Πέμπτη, τονίζοντας τῆς ἐλλείψεις αὐτῆς τῆς συμφωνίας», ὅπως σημειώνει ἡ Arabi 21.

Στὴν προσκείμενη στὴ Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα, ἀραβικὴ ἰστοσελίδα, δημοσιεύεται.
ἡ κοινὴ δήλωσή τους τὸ Σάββατο, ὅπου “ἐξέφρασαν τὴν ἀπόρριψή τους γιὰ αὐτὴν τὴν ὕποπτη συμφωνία, καὶ τὴν δημοσιοποιοῦν μὲ ὅλα τὰ διαθέσιμα μέσα ἐνημέρωσης, προκειμένου νὰ οἰκοδομήσουν μία ἑνοποιητικὴ ἐθνικὴ κοινὴ γνώμη ἐνάντια σὲ ὅ,τι θὰ ἀπειλοῦσε τοὺς πόρους καὶ τὸν πλοῦτο αὐτοῦ του...
λαοῦ», ὅπως σημειώνεται. 
Καλοῦν ὅλες τὶς αἰγυπτιακὲς ἐθνικὲς δυνάμεις νὰ ὑπογράψουν αὐτὴ τὴ δήλωση «ὡς προκαταρκτικὸ βῆμα καθὼς θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα μελλοντικὰ βήματα γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἱστορικὰ δικαιώματα τῆς Αἰγύπτου καὶ νὰ προστατεύσουν τὸν φυσικὸ πλοῦτο της». 

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ διαβιοῦν στὸ ἐξωτερικὸ (διάβαζε Τουρκία) καλοῦν τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο τῆς Αἰγύπτου «νὰ διαδραματίσει τὸν ἐπιθυμητό του ρόλο στὴν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν συναφῶν συμφωνιῶν, μὲ γνώμονα τὰ θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἀσφάλειας τῶν συνόρων, τῆς προστασίας καὶ τῆς Ἄμυνας, ποὺ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ἱδρύθηκαν οἱ ἐθνικοὶ στρατοὶ καὶ ὄχι νὰ ἐθνικοποιοῦν τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ζωή, τὴν κυριαρχία καὶ τὴν οἰκονομία». 

Κατά τῆς Συμφωνίας με τὴ Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα 

«Παρακολουθοῦμε μὲ μεγάλη ἀνησυχία τὶς ἐξωτερικὲς πολιτικὲς τοῦ πραξικοπηματικοῦ καθεστῶτος Σίσι στὴν Αἴγυπτο ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ἔφερε ἀτζέντα σὲ βάρος τῶν αἰγυπτιακῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἀσφάλειας καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ θεμέλια της αἰγυπτιακῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τὰ καθιερωμένα ἱστορικά της δικαιώματα βάσει διεθνῶν συμφωνιῶν καθὼς καὶ τὴ συστηματικὴ ἀποξένωση τοῦ οἰκονομικοῦ πλούτου καὶ τῶν γεωγραφικῶν του ὁρίων. 

»Ξεκινώντας μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συμφωνίας ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων συνόρων μὲ τὴν Κύπρο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013, στὴ συνέχεια ἦρθε ἡ συναίνεση μὲ τὴν Αἰθιοπία γιὰ τὸ Φράγμα στὸ Νεῖλο τὸ 2015, οἱ παραχωρήσεις τῶν νησιῶν Τιρᾶν καὶ Σαναρὶφ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016 (στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία) καὶ τὸ τελευταῖο, ὄχι λιγότερο σημαντικό, τὸ ἔγκλημα τῆς ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα στὶς 6 Αὐγούστου τοῦ 2020», ὅπως σημειώνεται. 

Τὸ κείμενο τὸ ὁποῖο ὑπογράφουν μέλη τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας τῆς Αἰγύπτου ποὺ συμμετεῖχαν στὴν κυβέρνηση τοῦ Μοχάμετ Μόρσι σημειώνουν ὡς κατακλείδα τῆς δήλωσής τους: 

«Ἡ ἴδια προσέγγιση (ὅπως μὲ τὴν Ἑλλάδα) υἱοθετήθηκε σὲ ὅλες τὶς συμφωνίες ποὺ ὑπέγραψε τὸ σημερινὸ καθεστὼς τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Κύπρο, τὴν Αἰθιοπία, τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰσραήλ, μὲ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια τῆς Αἰγύπτου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.