2 Αυγ 2020

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, 
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Μετά ἀπό τή σημερινή Κ.Υ.Α. γιά τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στούς ἱερούς Ναούς, ἐκφράζουμε μέ δυσανασχέτηση τήν ἀπορία: δέν εἶναι εὐχαριστημένη ἡ κυβέρνηση γιατί οἱ ἱεροί Ναοί μας ἀπό τόν Μάιο πού ἄνοιξαν γιά τούς πιστούς δέν ὑπῆρξαν πολλαπλασιαστές κρουσμάτων τοῦ κορονοϊοῦ; Παρά ταῦτα σκληραίνει τά μέτρα ἐντός τῶν ἱερῶν Ναῶν καί μάλιστα τήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου ζητώντας ἀκόμα καί τά μικρά παιδιά νά φοροῦν μάσκες.
Ὅπως δηλώνουν οἱ καλοί μας κυβερνῆτες, ὅτι οἱ μάσκες μᾶς προστατεύουν ἀπό τόν ἰό, ἔτσι καί ἐμεῖς ὡς ὑπεύθυνοι γονεῖς καί κηδεμόνες δηλώνουμε ὅτι βάσει ἐγκρίτων γνωμοδοτήσεων, πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἄχρηστες ἤ ἐπικίνδυνες γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά τά παιδιά μας ἕως καί θανατηφόρες.
Ἡ ὑπουργός ὑγείας τῆς Ὀλλανδίας δηλώνει: «Δέν θά καταστεῖ ὑποχρεωτική χρήση μάσκας στήν Ὀλλανδία, καθώς ἡ κυβέρνηση ὑποστηρίζει ὅτι τά ἐπιστημονικά στοιχεῖα τῆς ἀποτελεσματικότητάς της εἶναι ἀνάμεικτα». Μάλιστα ἡ ἀνακοίνωση ἔγινε τήν Τετάρτη (29/7/2020) καί ἡ... ὀλλανδική κυβέρνηση τόνισε ὅτι δέν θά συστήσει στούς πολίτες νά φοροῦν μάσκα γιά τήν ἐπιβράδυνση τῆς διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ. Τήν ἀποφαση αὐτή ἀνακοίνωσε ἡ ἀρμόδια ὑπουργός ἰατρικῆς Περίθαλψης Ταμάρα βάν Ἄρκ μετά μιά ἐπανεξέταση ἀπο τό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῆς χώρας (RIVM).
Ἐπίσης τήν ἄποψη ὅτι οἱ ὑφασμάτινες μάσκες εἶναι ἐν δυνάμει «ἐπικίνδυνες» ἐξέφρασε ὁ καθηγητής Πνευμονολογίας Ἐντατικῆς Θεραπείας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημειώνοντας πώς ἕως σήμερα δέν ὑπάρχουν ἐπιστημονικές ἐνδείξεις ὅτι ἡ υφασμάτινη μάσκα μᾶς προστατεύει ἀπό τή μετάδοση λοιμώξεων καί ἄρα καί ἀπό τόν κορονοϊό.
«Μέχρι σήμερα δέν ὑπάρχει καμία σοβαρή ἐπιστημονική ἀπόδειξη ὅτι οἱ υφασμάτινες μάσκες προστατεύουν. Ὑπάρχουν μάλιστα σοβαρές μελέτες, ἡ καλύ-τερη πού κυκλοφορεῖ, πού λένε ὅτι ἄν φοράω συνέχεια ὑφασμάτινη μάσκα, γιά ἀρκετή ὥρα, ἔχω 13 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα νά πάθω λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ, ἀπ’ ὅ,τι ἄν φοράω χειρουργική μάσκα καί 8 φορές ἀπό τό νά μή φοράω καμία μάσκα», ἀνέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στήν ἐκπομπή «Ἐκτός Γραμμῆς» στόν Alpha.
«Ἡ μόνη λογική πού μπορεῖ νά ἔχει μία ὑφασμάτινη μάσκα εἶναι νά τή φοράω γιά πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι νά νοτίσει. Μέχρι, δηλαδή, ἀπό τήν ἐκπνοή μου νά ὑγρανθεῖ. Πρίν λίγο καιρό, ἐπίσημα ὄργανα τῆς ἐπιστήμης δέν ἔλεγαν γιά ὑφασμάτινες μάσκες. Ὑπάρχει σοβαρή μελέτη πού εἶναι ἐναντίον τῆς χρήσεως καί ὑπάρχει ἐλεύθερα στό διαδίκτυο μελέτη πού συλλέγει τά ἀποτελέσματα ἀπό ὅλες τίς μελέτες πού ἔχουν γίνει, πού ἀφοροῦν ὅμως κυρίως τίς χειρουργικές μάσκες, καί πού λέει ὅτι τό ὄφελος εἶναι μᾶλλον μικρό», συμπλήρωσε ὁ καθηγητής.
Ὁ κ. Ἀναστάσιος Χατζής, MD, PhD, Παιδίατρος - Ἐντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικῆς Μονάδας Ἐντατικῆς θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο Ἀθηνῶν ἔχει δηλώσει πρόσφατα τά ἑξῆς:
«Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως θά πρέπει νά γνωρίζουμε ἕνα σοβαρό κίνδυνο πού ἔχουν τά παιδιά ὅταν φοροῦν τή μάσκα.
Ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι γιά νά προστατεύει ἡ μάσκα θά πρέπει νά ἐφαρμόζει καλά γύρω ἀπό τό στόμα καί τή μύτη καλύπτοντας καί τό πηγούνι.
Ὅμως, μιά τέτοια ἐφαρμογή ἀναπόφευκτα δυσκολεύει τήν ἀναπνοή.
Ἕνας ἐνήλικας, ἄν δέν ἔχει χρόνιο ἀναπνευστικό ἤ καρδιακό πρόβλημα, μπορεῖ νά προσαρμοστεῖ καί νά ρυθμίσει ἀνάλογα τήν ἀναπνοή του. Ἕνα μικρό παιδί αὐτό δέ μπορεῖ νά τό κάνει. Πολύ περισσότερο ἄν τρέξει, παίξει, γελάσει ἤ φωνάξει!
Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ ἀναπνοή του γίνεται πιό γρήγορη, πιό ἀπότομη καί πιό βαθιά. Ἄν λοιπόν τό παιδί προσπαθήσει νά πάρει μιά ἀπότομη καί βαθιά ἀναπνοή μέσα ἀπό τή μάσκα, εἶναι σάν κάποιος νά τοῦ ἔχει κλείσει τό στόμα καί τή μύτη μέ τήν παλάμη του.
Ἡ προσπάθεια ἀναπνοῆς μέ φραγμένο τό στόμα καί τή μύτη δέν προκαλεῖ εἴσοδο τοῦ ἀέρα, ὅπως γίνεται στήν κανονική ἀναπνοή.
Αὐτό ἔχει δύο συνέπειες:
1. ἀπότομη πτώση τοῦ ὀξυγόνου στό αἷμα τοῦ παιδιοῦ.
2. μεγάλη αὔξηση τῆς (ἀρνητικῆς) ἐνδοθωρακικῆς πίεσης.
Καί τά δύο μαζί δυσκολεύουν τήν καρδιακή λειτουργία μέ κίνδυνο ἤ τήν καρδιακή ἀνακοπή ἤ τήν ἐμφάνιση ὀξέος πνευμονικοῦ οἰδήματος.
Καί τά δύο μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ αἰφνίδιο θάνατο».
Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μᾶς παρέχει τίς παραπάνω ἀπαραίτητες πληροφορίες γιά τή χρήση τῆς μάσκας, εἰδικῶς στά παιδιά.
Ὅμως, ἐμεῖς ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί σέ ὅλη τήν ἁγιασμένη διάχυτη ἀτμόσφαιρα τοῦ ὀρθοδόξου ἱεροῦ Ναοῦ. Μολονότι δέν περιφρονήσαμε τίς συστάσεις τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων μας, ὅμως ταπεινῶς φρονοῦμε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀσφαλῶς καί δέν χρειάζονται οἱ ἀποστάσεις, ἀσφαλῶς καί δέν φοβόμαστε νά προσκυνήσουμε τίς ἱερότατες ἅγιες εἰκόνες, ἀσφαλῶς καί δέν χρειάζεται νά φορᾶμε μάσκες. Φεύγουμε ἀπό τόν ἱερό Ναό κοινωνημένοι, ἔχοντες παροξυσμόν ἀγάπης, φιλοθεΐας καί φιλαδελφείας.

10 σχόλια:

 1. να είναι ευλογημένο!!! αυτή είναι η αλήθεια την οποία εκφράζει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σαράντης Σαράντος!!! Τελείωσε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. επιτέλους αφήστε μας να αναπνεύσουμε,μην μας κόβετε το οξυγόνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστούμε τον Αντιοικουμενιστή π. Σαράντη Σαράντο για τα άρθρα του!!!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στόν Ι.Ναό μάσκες φοράνε τά πρόβατα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχώς αδελφοί ο ιερος κλήρος δεν αντέδρασε ούτε τώρα...
  Πρώτα σφράγισμα ναών,τώρα σφράγισμα αναπνευστικών οδών τού ανθρώπινου προσώπου,να μην οσμιζεται το ιερό θυμιάμα,
  να μην κατευθύνεται ουσιαστικώς η προσευχή μας ενώπιον του Κυρίου...
  Ιεροί συμβολισμοί με ουσία αιωνίου κύρους...
  Λυπουμαι αδελφοί κληρικοί για όλα αυτά,και γι'αυτο και σεις και μεις
  δύσκολα θα δώσουμε καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού....
  Ερχου Κύριε Ιησού και φώτισε μας,
  πρεσβείας της Παναχράντου Σου Μητρός...
  Συγχώρεσε μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνώ μέ τόν 7:25 μ.μ.,αγαπητέ έτσι είναι αλλά δυστυχώς ό έλληνας
  είναι λοβοτομημένος τουλάχιστον γιά νά μην πώ κακιά λεξη,καί γιά νά ξυπνήσει θέλει δουλειά πολύ...
  Όσο γιά τούς ιερείς θά είναι : ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΊ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΑ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. «...(...) Ο παράδοξος συμβιβασμός της Ιεραρχίας, στο να αποδεχθεί αδιακρίτως και υποτακτικώς την υποχρεωτική κρατική και υπουργική οδηγία περί της χρήσεως μάσκας ΕΝΤΟΣ ιερών Ναών, επ απειλής μάλιστα χρηματικής ποινής σε κάθε πιστό, συνιστά πράξη ανίερη, βλάσφημη, διαβολική και βδελυρή, και ταυτίζεται πλέον με τον εν λόγω επίσημο συμβιβασμό της (η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος), με την σατανόσχημη αίρεση του νεο-Βαρλααμισμού.

  Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δυστυχώς, αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, αφού συμπεριφέρεται όπως την πόρνη πολυτελείας, και συμβιβάζεται ανόμως και δουλικώς με βλάσφημα και φασιστικά διατάγματα που αντικανονικά παρεμβαίνουν στην εσωτερική εκκλησιαστική ζωή και στο ατομικό δικαίωμα της ελευθέρας εκφράσεως της θρησκευτικής πίστης των πιστών μελών της.

  Η αδιάκριτη και αντιευαγγελική υπακοή, πρός τα ανίερα διατάγματα του Κράτους είναι κακή και εωσφορική υπακοή, πράξη δειλίας με αντιησυχαστικό πνεύμα. Υπάρχει βέβαια και ο δρόμος της ΑΓΙΑΣ εκκλησιαστικής ανυπακοής.

  Στώμεν καλώς!!!... (Παναγιώτης Νούνης)» (και για την αντιγραφή -και μικρή μετατροπή- Πέτρος Ιωάννου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άν είμασταν,πραγματικά,πιστοί χριστιανοί,δέν θα φορούσε ΚΑΝΕΙΣ μάσκα στον Ι.Ναό.
  Αλλα δυστυχώς είμαστε..ιμιτασιόν
  χριστιανοί,μούφα χριστιανοί,τής καλοπέρασης χριστιανοί,ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ
  και παρτάκηδες χριστιανοί....κλπ
  Τά τραγικά γεγονότα πού έρχονται ολοταχώς θά τά φτιάξουν όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.