21 Ιουλ 2020

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Δυστυχῶς, ὅπως καὶ στὴν πρώτη ἅλωση ἡ Δύση δὲν μίλησε»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ 

Πένθιμα θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 24η Ἰουλίου – ὥρα 10:00’, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία, ὅπως ἀνακοινώθηκε, μετατρέπεται σὲ τζαμὶ ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἐπίσης, τὴν ἴδια ὥρα τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ ὅλους, θὰ τελεσθῆ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Παναγία μας.
Ἡ Ἱερὰ Παράκληση θὰ τελεσθῆ, ὥρα 10:00’ (μονοεκκλησιὰ) στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς πόλεως Ἀγρινίου, Ζωοδόχου Πηγῆς, ἐνῶ στὴν Ἱερὰ Πόλη τοῦ Μεσολογγίου θὰ τελεσθῆ τὸ μεσημέρι ὥρα 12:00’ (μονοεκκλησιὰ) στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος. 
Σχετικὰ μὲ τὸ ἀνωτέρω ζήτημα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς κ. Κοσμᾶς προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση: 
Οἱ καμπάνες «χτύπησαν» πένθιμα τὴν 29η Μαΐου 1453 στὴ Βασιλεύουσα τῶν πόλεων καὶ ἀκούστηκαν σὲ ὅλο τὸν...
κόσμο. Γιατί χτύπησαν πένθιμα; «Ἡ Πόλις ἑάλω»! 
Ἂς θυμηθοῦμε πόσο καλὰ ἦταν τὰ πρῶτα χρόνια στὴ Θεοφύλακτη Βυζαντινὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ἀλλὰ καὶ σὲ ποιὰ πνευματικὴ κατάσταση βρίσκονταν στὶς ἔσχατες ἐκεῖνες ἡμέρες! Τὸ κέντρο τῆς αὐτοκρατορίας, τὸ «ἐγκαλλώπισμα» αὐτῆς, ἡ Κωνσταντινούπολη ἀγωνιζόταν γιὰ τὸν ἑαυτό της. 

Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς γενναῖοι καὶ ἀτρόμητοι, ὅμως μετρημένοι. Ἀτρόμητος, ἀγωνιζόταν σὰν λιοντάρι καὶ ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. 

Ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας, οἱ βάρβαροι, οἱ ἀπολίτιστοι, οἱ ἀλλόθρησκοι, περιέζωναν τὴν Πόλη τῶν πόλεων. 

Την σφυροκοποῦσαν λυσσαλέα, μὲ κραυγὲς πόνου καὶ ἐξόντωσης. Ἦταν πολυάριθμοι, ἀμέτρητοι, κι ἔπεσαν σὰν τίγρεις ἐπάνω στὰ ἱερὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας. 

Τὴν αὐγὴ τῆς 29ης Μαΐου 1453, «ἡ Πόλις ἑάλω»! Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ οἱ ἡρωικοὶ συμπολεμιστές του, ἔπεσαν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα. Ἔγιναν μάρτυρες καὶ ἥρωες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ρωμαίϊκου Γένους. 

Στράγγισε τότε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τὸ πιὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ πόνου, ἀπὸ ὅλα ὅσα δοκίμασαν ποτὲ οἱ ἑλληνικὲς γενιές. 

Ἔμεινε ὅμως ὄρθια τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ καμάρι της, τὸ σέμνωμά της, ἡ «Ἅγια-Σοφιά». Ὁ μεγάλος, ὁ μεγαλοπρεπὴς Ἱερὸς Ναός. Τὸ ἔμβλημα τῆς Ὀρθοδοξίας! 

Κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τῆς εἶχαν χειροτονηθῆ τόσοι Πατριάρχες. Εἶχαν στεφθῆ τόσοι Ἰσαπόστολοι, Αὐτοκράτορες. 

Εἶχαν τελεσθῆ μεγαλοπρεπεῖς ἀκολουθίες καὶ τόσες ἀναίμακτες Θυσίες ἀπὸ ἁγίους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς. Εἶχαν ψαλλῆ ἀριστουργήματα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Εἶχαν ἀναγεννηθῆ ἀναρίθμητες ψυχές. 

Μέσα στοὺς πολλοὺς καὶ περίτεχνα διακοσμημένους κίονές της, ὁ Ἰουστινιανὸς ἐτοποθέτησε Ἱερὰ Λείψανα καὶ πέρα ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζά της, ἡ Ἁγία Σοφία ἦταν καὶ εἶναι μία τεράστια λειψανοθήκη Ἁγίων. 

Ποιὸς θὰ μποροῦσε ἀλήθεια νὰ περιγράψη τὰ θαυμάσια ψηφιδωτὰ καὶ τὶς μοναδικὲς τοιχογραφίες αὐτοῦ του μοναδικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ! 

Ἂν καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεσε καὶ λεηλατήθηκε, τὴν Ἁγία Σοφία τὴν σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες. Ἀλίμονο ὅμως! 

Σήμερα ποὺ ὅλοι μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα, γιὰ πολιτισμό, γιὰ ἐλεύθερα μνημεῖα, ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ μίσος, μὲ πάθος καὶ φανατισμὸ μετατρέπεται σὲ τουρκικὸ τζαμί. 

Ἐκεῖ ποὺ λατρευόταν ὁ Τριαδικὸς Θεός, ἐκεῖ ποὺ ἀναιμάκτως θυσιαζόταν ὁ Ἐσταυρωμένος καὶ Ἀναστᾶς Χριστός, ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός μας, ἐκεῖ τώρα θὰ λατρεύεται ὁ Ἀλλάχ. 

Τὸ κατανοοῦμε αὐτό, ἀγαπητοί; Πονᾶμε πολὺ καὶ συγκλονιζόμαστε! Θὰ ἐπιθυμούσαμε, σύσσωμος ὁ χριστιανικὸς κόσμος νὰ ἐπαναστατήση καὶ νὰ ἀποτρέψη τὴν δευτέρα ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δυστυχῶς, ὅπως καὶ στὴν πρώτη ἅλωση ἡ Δύση δὲν μίλησε, ἔτσι καὶ τώρα! 

Ἀγαπητοί, μόνοι μας θὰ ἀντιταχθοῦμε. Ὅλοι μας ὀφείλουμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ παντοδύναμο ὅπλο τῆς προσευχῆς. 

Ἂν εἴμαστε ἄξιοι θὰ μᾶς ἀκούση ὁ Κύριος. Θὰ μεσιτεύση ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. 

Σᾶς καλῶ ὅλους σὲ ἱερὰ καὶ ἁγία ἐξέγερση. Μεθαύριο Παρασκευή, τὴν ἡμέρα ποὺ οἱ ἀλλόπιστοι θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ μολύνουν τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐμεῖς θὰ γονατίσουμε ἐμπρὸς στὸν Κύριό μας, ἐμπρὸς στὴν εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου. 

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 24η Ἰουλίου, θὰ σημάνουν πένθιμα οἱ καμπάνες ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ θὰ τελεσθῆ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Παναγία μας, στοὺς Ἱερούς μας Ναούς, ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ ὅλους. 

Ἀδελφοί μου, μὴν ἀπουσιάσετε. «Ἡ Πόλις καὶ πάλι ἑάλω»! Ἡ Ἁγία Σοφία μᾶς γίνεται τζαμί..! Ἐλᾶτε ὅλοι νὰ γονατίσουμε, νὰ λυπηθῆ ὁ Θεὸς τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἅγια-Σοφιά. 

Ὅλοι μας ἑνωμένοι νὰ ἀνεβάσουμε τὴν προσευχή μας στὸ Οὐράνιο Θυσιαστήριο.

3 σχόλια:

 1. Τί νά τίς κάνω τις καμπάνες να χτυπήσουν πένθιμα για τήν Αγ.Σοφια,αφού η ελλάς ..εάλω.!
  καί δέν πάει άλλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η καμπάνα έχει κι αυτή
  τη σημασία της και τη
  χάρη της...

  και η Αγία Σοφία ήταν ήδη στα χέρια των βέβηλων που
  το έπαιζαν και καλά
  ...αναβαθμισμένοι...

  οπότε, ας μην μασάμε
  τα πολιτικά παιχνίδια τους...

  ...

  "σώπασε Κυρά Δέσποινα
  και μην πολυδακρύζεις...
  πάλι με χρόνια με καιρούς
  παλι δικά Σου θάναι...

  Άμποτες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή 3. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΑΛΩΘΗΚΕ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

  https://www.youtube.com/watch?v=NhuosGju1C0

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.