6 Ιουν 2020

Xρειάζονται κι ἄλλα βροντερά «ὄχι» ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο!

Xρειάζονται κι άλλα βροντερά «όχι» από την Ιερά Σύνοδο!

Γράφει ὁ Ελευθέριος Ανδρώνης
Καλή καί ἅγια ἡ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ νά ὑπενθυμίσει στούς χριστιανούς πώς ἡ γιόγκα εἶναι κατά βάθος μιά συγκεκαλυμμένη λατρευτική πράξη πού οὐσιαστικά ἔχει τίς ρίζες της στή θρησκεία τοῦ Ἰνδουισμού καί ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη.

Ἡ «ἀπογυμνωμένη» μορφή τῆς γιόγκα πού πλασάρεται στή σύγχρονη γυμναστική, μπορεῖ νά μοιάζει ἀθώα,ἀθῶα πιά, ἀλλά δέν εἶναι.

Ἡ διαχείριση καί ὁ «καθαρισμός» τῶν ἐνεργειακῶν κέντρων/τσάκρας, τό ἄνοιγμα τοῦ «τρίτου ματιοῦ», τά μάντρας ὡς «ἱερές ἐκφράσεις» καί πολλά ἄλλα θρησκευτικά Ἰνδουιστικά στοιχεῖα, βρίσκονται ἀκόμα ἐκεῖ, κρυμμένα πίσω ἀπό τό προσωπεῖο τῆς σύγχρονης ἐμπορευματοποιημένης μορφῆς τῆς γιόγκα.

Καλή καί σωστή ἦταν καί ἡ σύσταση ἀποχῆς ἀπό ὀργανώσεις τύπου «Lions» καί «Rotary», οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν προθάλαμους πού προαλείφουν ἀνθρώπους γιά νά τούς κατευθύνουν πρός τίς Μασονικές στοές.

Αὐτά τά βροντερά «ὄχι» κινοῦνται μέν πρός τήν σωστή κατεύθυνση, ἀλλά... δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού ἀντιμετωπίζουμε στίς μέρες μας, ἴσως θά ἦταν προτιμότερο νά δοθεῖ ἀπό τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας περισσότερο βάρος πρός κάποια ἄλλα βροντερά «ὄχι» πού θά πρέπει νά εἰπωθοῦν ἀπό μέρους της.

Σωστό σάν κίνηση, ἀλλά τό timing αὐτῆς τῆς κίνησης ὁμολογουμένως προκαλεῖ μιά κάποια ἀπορία...

Τό πρῶτο καί βασικότερο «ὄχι» πού θά πρέπει νά διασαφηνιστεῖ, εἶναι τό «ὄχι» πρός τήν οἰκουμενιστική «γάγγραινα» πού ταλανίζει τίς τάξεις τῆς ἐκκλησίας.

Ἡ πανδημική κρίση μπόρεσε νά δημιουργήσει ἕνα «πεδίον δόξης λαμπρόν», γιά τούς ὀπαδούς τοῦ οἰκουμενισμοῦ οἱ ὁποῖοι -ὡς γνωστόν - ἐπικέντρωσαν τό ἐνδιαφέρον τῶν στρεβλῶν ἀναθεωρητικῶν παρεμβάσεων τους, πού ἀλλοῦ παρά στό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καί τόν τρόπο πού τελεῖται.

Ὡς πρός αὐτὸ τό θέμα, ἡ ΔΙΣ πῆρε μιά σαφῆ θέση ἀφοῦ διευκρίνισε πώς «ἡ διαδικασία μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας πρός τούς πιστούς παραμένει ὡς ἔχει καί ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ὑπό τῶν ἁγίων Πατέρων καί ὑπό τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως».

Ἦταν μιά ξεκάθαρη ἀπάντηση πού φαίνεται πώς ἀκυρώνει μέν τίς οἰκουμενιστικές μεθοδεῖες ὡς πρός τόν τρόπο πού τελεῖται ἡ Θεία Μετάληψη στήν Ἑλλάδα, ἀλλά δέν ἀναφέρεται στοὺς ἴδιους τούς «ἀρχιτέκτονες» αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν.

Προστατεύει μέν τήν ἀκεραιότητα τοῦ Μυστηρίου, ἀλλά δέν φροντίζει νά κατακεραυνώσει τούς κύριους ὑπαίτιους πού διαμορφώνουν αὐτὸ τό νοσηρό κλίμα.

Καί σίγουρα οἱ κύριοι ὑπαίτιοι γιά τά φαινόμενα ἐξάπλωσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι οἱ... θαυμαστές τῆς γιόγκα.

Οἱ πιό ἐπικίνδυνοι «λύκοι» βρίσκονται ἐντός τῶν τειχῶν καί αὐτούς ὀφείλουμε νά ἀπομονώσουμε πρώτους.

Θά ἦταν περισσότερο ἀποτελεσματική μιά ἰσχυρή σύσταση γιά κατακραυγή πρός ἀπαράδεκτες συμπροσευχές «ὀρθοδόξων» Μητροπολιτῶν ἄλλων κρατῶν μαζί μέ... Καρδιναλίους, Πάστορες, Ραβίνους, ἀκόμα καί Μουφτῆδες! Συμπροσευχές πού λαμβάνουν χώρα δῆθεν γιά τήν κατάπαυση τῆς πανδημίας, ἐξαπλώνοντας ἔτσι τόν κατά πολύ σοβαρότερο «ἰό» τοῦ οἰκουμενισμοῦ μέσα στόν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀλήθεια, σέ ποιόν ἀκριβῶς «Θεό» συμπροσεύχονται ὅλοι αὐτοί; Σέ ἕναν κοινό Θεό ἤ ὁ καθένας στόν δικό του; Περιμένουν νά εισακουστούν οἱ προσευχές τους ἀπό 2-3 θεούς ταυτόχρονα ἤ ἀπευθύνονται στόν ἴδιο «θεό»; Καί ποιός εἶναι αὐτός; Ποιό εἶναι τό ὄνομα του;

Πώς ἀκριβῶς συμβαδίζουν οἱ ἀλήθειες πού διακηρύττει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως μας μέ τίς αἱρετικές δοξασίες ἑνός Πάστορα, ἑνός Παπικοῦ, ἑνός Ραβίνου καί ἑνός Ἰσλαμιστῆ ἱερέα;

Θά ἦταν ἐπίσης πολύ χρήσιμη καί μιά ἰσχυρή σύσταση πρός τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, νά ἀποδοκιμάσει ἔντονα καί νά ἀπέχει ἀπό τίς ἐναλλακτικές μορφές μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας πού ἐφαρμόζονται σέ κάποιες Ἐκκλησίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἀποχή ἀπό κουταλάκια μίας χρήσης καί ἀπό κάθε ἄλλου εἴδους οἰκουμενιστική «πατέντα».

Ἀκόμα, θά ἦταν ἀπολύτως εὔστοχη καί εὔλογη ἡ σύσταση ἀποχῆς ἀπό τούς πολιτικούς πού ὑπέβαλλαν τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία σέ καθεστώς ἄτυπου διωγμοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης φάσης τῆς «πανδημιοκρατίας». Ἀλλά καί ἡ ἀναζήτηση εὐθυνῶν ἀπό αὐτούς, ἀφοῦ ἀποδείχθηκε περίτρανα πώς τά μέτρα πού ἐφαρμόστηκαν σχετικά μέ τίς Ἐκκλησίες, ἦταν παράλογα, ἐξουθενωτικά καί ἄδικα.

Ἀλήθεια, ὅλοι αὐτοί οἱ διάφοροι μαϊντανολόγοι πού ἐξέφεραν γνώμη γιά τή δῆθεν ἐπικινδυνότητα τῆς Θείας Κοινωνίας, ἔχουν υπόψιν τους πώς οἱ ἐκκλησίες ἔχουν ἀνοίξει ἐδῶ καί τρεῖς ἑβδομάδες; Χιλιάδες πιστοί ἔχουν ἤδη κοινωνήσει ἀπό κοινές λαβίδες.

Πού εἶναι τά κρούσματα;

Πού βρίσκεται ἡ... καμπύλη;

sportime.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.