17 Ιουν 2020

Μεγάλη φαρμακευτικὴ ἑταιρεία σταματᾶ τὴ χρήση κυττάρων ἀπὸ εκτρωθέντα ἔμβρυα σὲ ἐμβόλια πολιομυελίτιδας

CLEARWATER, Φλόριντα, 5 Ἰουνίου τοῦ 2020 

Ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία στὸν κόσμο ποὺ εἰδικεύεται στὰ ἐμβόλια σταμάτησε τὴ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν (MRC-5) σὲ ἐμβόλια πολιομυελίτιδας προερχόμενων ἀπὸ ἐκτρωθέντα μωρά. Τὸ Sanofi Pasteur, τὸ τμῆμα ἐμβολιασμοῦ τῆς γαλλικῆς φαρμακευτικῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας Sanofi δὲν παράγει πιὰ τὸ “Poliovax”, ἕνα ἐμβόλιο ποὺ χρησιμοποίησε τὴν κυτταρικὴ σειρὰ ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα MRC-5. 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐκστρατεία Children of God for Life, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἠθικὰ ἐμβόλια καὶ φάρμακα, τὸ Sanofi Pasteur ἔχει ἐπίσης σταματήσει νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν MRC-5 γιὰ νὰ κατασκευάζει τὰ ἐμβόλια πολιομυελίτιδας “Pentacel” καὶ “Quadracel”. Ἡ ἑταιρεία θὰ χρησιμοποιήσει τώρα κύτταρα Vero (σημείωση: τὰ κύτταρα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ ἐπιθηλιακὰ κύτταρα νεφρῶν μαϊμοῦς), γιὰ νὰ φτιάξει ἐμβόλια γιὰ τὴν πολιομυελίτιδα. Θὰ συνεχίσει ἐπίσης νὰ παράγει τὸ ἐμβόλιο “IPOL”, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ καὶ αὐτὸ τὰ κύτταρα Vero. 
«Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, o Sanofi Pasteur δὲ θὰ ἔχει πια ἐκδοχὴ τοῦ ἐμβολίου τῆς πολιομυελίτιδας ποὺ περιέχει ἱστοὺς...
ἐκτρωθέντος ἐμβρύου», δήλωσαν ἄτομα ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία.
Η MRC-5, ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς Medical Research Council 5, εἶναι μία σειρὰ κυττάρων ἢ καλλιέργεια κυττάρων, τῆς ὁποίας τὰ κύτταρα καλλιεργοῦνται ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ-μητρικὰ κύτταρα. Ἡ σειρὰ MRC-5 ἔχει προέλθει ἀπὸ κύτταρα ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ κύτταρα πνεύμονα ἑνὸς λευκοῦ ἀγοριοῦ ποὺ ἐκτρώθηκε κατὰ τὴν 14η ἑβδομάδα κύησης, τὸ 1966 στὴν Ἀγγλία. Ἡ μητέρα τοῦ ἦταν 27 χρονῶν τότε, καὶ τὸ παιδὶ θανατώθηκε μὲ ἔκτρωση γιὰ «ψυχολογικοὺς λόγους». Γὶ΄αὐτό, κερδοσκοπικὲς ἑταιρεῖες μποροῦν νὰ ἀγοράσουν τὴν κυτταρικὴ γραμμὴ ἡ ὁποία παραχθηκε ἀπὸ τοὺς πνεύμονές του ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Coriell γιὰ 257 δολάρια(!) γιὰ ἰατρικὴ ἔρευνα- ὑπάρχει δυνατότητα ἔκπτωσης γιὰ ἐρευνητὲς καὶ μὴ κερδοσκοπικοὺς ὀργανισμούς. 
Ἀλλὰ ἡ MRC-5 δὲν εἶναι ἡ μόνη κυτταρικὴ σειρὰ τῆς ὁποίας τὰ κύτταρα προέρχονται ἀπὸ ἐκτρωθὲν παιδί! Ἡ ἄλλη πιὸ εὐρέως χρησιμοποιούμενη κυτταρικὴ γραμμὴ εἶναι ἡ Ἱ-38, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1962 ἀπὸ κύτταρα προερχόμενα ἀπὸ ἕνα λευκὸ κορίτσι ποὺ ὑπέστη ἔκτρωση κατὰ τὴν 12η ἑβδομάδα κύησης. Εἶναι καὶ αὐτὸ διαθέσιμο γιὰ ἐμπορικοὺς σκοποὺς στὴν ἴδια τιμή.
Αὐτὲς οἱ κυτταρικὲς σειρὲς (ἢ καλλιέργειες) ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἰῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ ἐμβόλια ἱλαρᾶς, πολιομυελίτιδας, παρωτίτιδας, ἐρυθράς, ἀνεμοβλογιᾶς, καὶ στὰ ἀντιλυσσικά. Σύμφωνα μὲ τὸν δρ. Paul Offit, ἕναν εἰδικὸ στὸν ἐμβολιασμὸ στὸ Νοσοκομεῖο Παίδων τῆς Φιλαδέλφεια, εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀφαιρεθοῦν ὅλα τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα ἀπὸ τὰ ἐμβόλια πρὶν χρησιμοποιηθοῦν. Εἶπε, βέβαια, ὅτι «ἐνδεχομένως δισεκατομμυριοστὰ τοῦ ἑνὸς γραμμαρίου» τοῦ ἀνθρώπινου DNA παραμένει. 
Ὡστόσο, ἡ προέλευση τῶν MRC-5, Ἱ-38 καὶ ἄλλων ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων προβληματίζει βαθιὰ πολλὰ ἄτομα. Πρόσφατα, ἀνθρωποι ἄρχισαν νὰ ἐκφράζουν τὴν ὀργή τους γιὰ τὴ χρήση ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν γραμμῶν στὴν παραγωγὴ ἑνὸς ἐμβολίου γιὰ τὸν κορωνοϊό.
H Debi Vinnedge, ἐκτελεστικὴ διευθύντρια τῆς ἐκστρατείας «Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ Ζωὴ» ἀνέφερε τὸν προηγούμενο μήνα ὅτι ὁ φαρμακευτικὸς κολοσσὸς GSK εἶχε συνεργαστεῖ μὲ τὸν Sanofi Pasteur γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἕνα νέο κορωνοϊό, χρησιμοποιώντας μία «πλατφόρμα ποὺ βασίζεται σὲ ἔντομα ὡς τὸ μέσο τῆς καλλιέργειας.» 
Τώρα ἡ ἐκστρατεία ἐνθαρρύνει τὸν κόσμο νὰ γράψουν στὸν τομέα Sanofi Pasteur τῆς πολυεθνικῆς γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τὴν ἀνάπτυξης ἐμβολίων στὰ ὁποῖα δὲ χρησιμοποιεῖται ἡ MRC-5 γιὰ τὴν πολιομυελίτιδα καὶ τὸν κορωνοϊό. 
«Ἡ ἑταιρεία Sanofi δικαοῦται νὰ γνωρίζει τὴν ἐκτίμησή μας γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή της στὶς δημόσιες ἀνησυχίες», εἶπε ὁ Vinnegde.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.