4 Ιουν 2020

Κερκύρας Νεκτάριος: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατέλυσε τὸ συνοδικό μας σύστημα»

Σκληρὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατέλυσε τὸ συνοδικό μας σύστημα» τονίζει ὁ κ. Νεκτάριος σὲ ἐπιστολὴ-κόλαφο ποὺ ἔστειλε στὴ ΔΙΣ
Συνεχίζεται ἡ κόντρα μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου καὶ μητροπολίτη Κερκύρας ποὺ ἄρχισε τὴν περίοδο τῆς καραντίνας μὲ ἀφορμὴ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης. Ὁ σεβασμιότατος ἐμμένει στὴ θέση του ὅτι ὑπάρχει ζήτημα κατάλυσης τοῦ συνοδικοῦ συστήματος κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ἐνῶ ζήτησε καὶ πάλι ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ δοθοῦν οἱ ὅποιες διευκρινίσεις καὶ νὰ φύγουν τὰ γκρίζα σύννεφα. 
Ὁ μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος ἀπέστειλε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἐπιστολὴ στὴ ΔΙΣ καὶ σὲ ὅλους τους μητροπολίτες στὴν ὁποία θέτει ὅλες τὶς παρατηρήσεις του καὶ τὰ παράπονά του. Συγκεκριμένα, ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφό της ΔΙΣ, στὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ θλίψη της γιὰ τὶς ἀρχικὲς δηλώσεις τοῦ μητροπολίτη περὶ κατάλυσης τοῦ συνοδικοῦ συστήματος. 
Ὑπογραμμίζει, ὡστόσο, ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ αὐτὲς ἦταν σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ ὄχι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου ἢ τὴ Σύνοδο καὶ ἀφοροῦσαν τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὑπουργοῦ νὰ γίνει ἡ λιτάνευση τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, λιτανεία τὴν...
ὁποία σεβάστηκαν ἀκόμη καὶ οἱ Γερμανοὶ κατακτητές. 

«Δὲν εἶδα νὰ δείξατε ἀνάλογη λύπη, μακαριότατε, ὄχι δὶ’ ἐμέ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν πρὸς τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα» ἀναφέρει ὁ κ. Νεκτάριος καὶ κάνει γνωστὴ τὴ σημασία τῆς ἑορτῆς, τῆς λιτανείας καὶ τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου. Ὁ σεβασμιότατος ἔκανε σαφὲς ὅτι ὅλο αὐτὸ ὑποκινήθηκε ἀπὸ συγκεκριμένο ἐπίσκοπο, ἐνῶ θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔπρεπε νὰ εἶχε καλέσει τὸν ἴδιο καὶ νὰ τοῦ ζητήσει ἐξηγήσεις, καὶ ὄχι νὰ δείξει περιφρόνηση στὴν ἰσότητα καὶ στὸ δικαίωμα γνώμης ὅλων τῶν μητροπολιτῶν. 

Ὁ μητροπολίτης Κερκύρας εἶχε ζητήσει, ἄλλωστε, ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἀντίγραφο τῶν πρακτικῶν της συνεδρίασης τῆς 1ης Ἀπριλίου, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔγινε δεκτὸ μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι δὲν τὸν ἀφοροῦν. Ὁ ἴδιος, ὡστόσο, ζητᾶ ἐκ νέου τόσο τὰ πρακτικὰ τῆς συνεδρίασης τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020 ὅσο καὶ τῆς 30ής Ἀπριλίου, ἰδίως ὅσα ἀφοροῦν τελικὰ τὸ ὄνομά του. 

«Τὸ νὰ ὀχυρώνεσθε πίσω ἀπὸ μία τροποποίηση κανονισμοῦ, τὸ πνεῦμα τῆς ὁποίας ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν προστασία τοῦ ἀπορρήτου τῶν συνεδριάσεων τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τρίτα πρόσωπα καὶ πάντως ὄχι ἀπὸ ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἱεραρχίας, γιὰ τοὺς ὁποίους στὶς συνεδριάσεις γίνεται λόγος, δὲν δείχνει κατὰ τὴ γνώμη μου καὶ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸ συνοδικό μας σύστημα» ἐπισημαίνει ὁ κ. Νεκτάριος. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ὑπερασπίστηκε τὴ θεία κοινωνία 

Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς θείας μετάληψης, ὁ σεβασμιότατος ἐκφράζει τὴ λύπη του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διότι δεν ὑπερασπίστηκε τὴ θεία κοινωνία, ἐνῶ ἐξέφρασε καὶ τὸ παράπονό του ποὺ δὲν τὸν στήριξε κατὰ τὴ σύλληψή του ἀπὸ τὶς Ἀρχές. Ἐπίσης, θέτει τὰ ἐρωτήματα ἂν ἡ ἀργία κληρικῶν καὶ μοναχῶν καὶ τὸ ἐπιτίμιο στὸν λαὸ νὰ μὴν κοινωνεῖ, ἦταν τρεχούσης φύσεως ἐκκλησιαστικὸν θέμα, ἀλλὰ και ποια ἦταν ἡ ἐπαγρύπνηση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τῶν κληρικῶν καὶ τῶν μοναχῶν, ἰδίως κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, καί, βέβαια, γιὰ ποιὸ λόγο ἀνέχθηκαν τὶς ΚΥΑ ποὺ ἀπαγόρευαν σὲ ἀδελφότητες ἄνω τῶν 10 μοναχῶν νὰ τελοῦν θεία λειτουργία. 

Ὁ μητροπολίτης ἀναφέρθηκε ἀκόμη καὶ στὴ σχετικὴ ἐγκύκλιο σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀρχικὰ ἐπιτρεπόταν νὰ εἶναι ἀνοιχτοὶ οἱ ναοὶ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα γιὰ τὴν προσέλευση πιστῶν καὶ μετὰ τὸν δημοσιογραφικὸ θόρυβο ἔσπευσε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου μητροπολίτης Ναυπάκτου νὰ διευκρινίσει ὅτι τὸ μέτρο αὐτὸ εἶναι καθαρὰ περιοριστικό. Ὁ κ. Νεκτάριος δηλώνει ὅτι αὐτὸ βέβαια δὲν ἦταν τὸ πνεῦμα τῆς ἀπόφασης τῆς ΔΙΣ καὶ ἀποδεικνύεται ἀπὸ ἐγκύκλια σημειώματα μητροπολιτῶν ποὺ καλοῦν τοὺς πιστοὺς νὰ προσέρχονται στοὺς ναοὺς γιὰ προσκύνηση καὶ προσευχή, ἐνῶ τονίζει μὲ ἀγανάκτηση ὅτι ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ ἦρθε μὲ ἔγγραφο ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν προϊστάμενο τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Διοίκησης τοῦ ὑπουργείου Παιδείας κ. Πιτταδάκη καὶ ὄχι τὸν γ. γ. Θρησκευμάτων ἢ τὴν ὑπουργό. Θεωρεῖ δὲ λυπηρὸ νὰ διατάζει τὴν Ἐκκλησία ὁ προϊστάμενος Θρησκευτικῆς Διοίκησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.