4 Ιουν 2020

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ τέλειος ...οὑμανισμός! Πόσα θὲς νὰ μᾶς τρελάνεις Σεβασμιώτατε;

Οἰκουμενισμός, ὁ τέλειος οὐμανισμός! 

Σχόλιο: Ὅταν στὴν Ἑλλάδα κοιμόμαστε, ὁ κ.κ. Ἐλπιδοφόρος διαδηλώνει μὲ ὑπερηφάνεια γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀδικημένων αὐτοῦ του κόσμου. Πρῶτα κλείνει τὶς ἐκκλησίες (ἀπὸ ἀγάπη) καὶ μετὰ διαδηλώνει γιὰ τὰ “ἀνθρώπινα δικαιώματα”.Σήμερα γιὰ τοὺς “νέγρους”, αὔριο μπορεῖ γιὰ τοὺς …LGΒΤ. 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέσει, ἀλλὰ πραγματικὰ δὲν μπορῶ νὰ βλέπω τέτοια πράγματα καὶ νὰ πέφτω γιὰ ὕπνο, ἔτσι εὔκολα. 
Σὲ μετάφραση ὁ σχολιασμὸς τῆς ἀνάρτησης, ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα στὸ Facebook [1], τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς: 
«Ἦρθα σήμερα ἐδῶ στὸ Μπρούκλιν γιὰ νὰ σταθῶ ἀλληλέγγυος μὲ τὶς ἀδελφὲς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῶν ὁποίων τὰ δικαιώματα ἔχουν παραβιαστεῖ σοβαρά. Αὐτὴ ἦταν μία εἰρηνικὴ διαμαρτυρία, χωρὶς βία κανενὸς εἴδους, καὶ εὐχαριστῶ ὅλους τους ἐμπλεκόμενους, διότι ἡ βία προκαλεῖ περισσότερη βία. Πρέπει νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ μιλᾶμε δυνατὰ ἐνάντια στὴν ἀδικία στὴ χώρα μας. Εἶναι ἠθικό...
μας καθῆκον καὶ ὑποχρέωσή μας νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ἱερότητα κάθε ἀνθρώπου. Ἀντιμετωπίσαμε μία πανδημία σοβαρῆς σωματικῆς ἀσθένειας, ἀλλὰ ἡ πνευματικὴ ἀσθένεια στὸν τόπο μᾶς τρέχει ἀκόμα βαθύτερα καὶ πρέπει νὰ θεραπευτεῖ μὲ πράξεις καθὼς καὶ μὲ λόγια. Καὶ ἔτσι, θὰ συνεχίσω νὰ στέκομαι στὸν ἀγώνα, μαζὶ μὲ ὅλους ἐκείνους ποῦ δεσμεύονται γιὰ τὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἰσότητας γιὰ κάθε πολίτη καλῆς θέλησης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ φυλὴ τὴ θρησκεία, τὸ φύλο ἢ τὴν ἐθνικὴ καταγωγή.» 
Τελικά, πόσο ἐπιβεβαιώνεται ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς... 
«Ὁ σύγχρονος Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ψεύτικους Χριστούς, ψεύτικους μεσσίες, ψεύτικους προφῆτες, γεμάτος ἀπὸ ποικιλότητα πίστεων, ὀλιγοπιστίας καὶ τέλος παντελοῦς ἀπουσίας. 
Ἡ προβληματική του συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ εἶναι καθαρὰ κοσμική, πολιτικάντικη καὶ στὴν οὐσία τῆς κομμουνιστικὴ – παπιστική. 
Τὰ πάντα ἀνάγονται σὲ «κοινωνικὲς» ἀξίες καὶ μάλιστα γήινες καὶ παροδικές. Δέν ὑπάρχει τὸ Θεανθρώπινο ἐπίκεντρο, ἡ προβληματική του Εὐαγγελίου: δὲν ἐπιζητεῖται «πρῶτον ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» καὶ ἡ δικαιοσύνη Τοῦ ἀλλὰ τὸ βασίλειο τοῦ κόσμου αὐτοῦ καὶ ὅλα ὅσα εἶναι ἐξ αὐτοῦ.»[2] 
Ὅλα μας τὰ λέει ὁ ἅγιος καὶ ὁ κάθε ἅγιος… Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε πιά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.