23 Ιουν 2020

«Πινελιὰ» Μαξίμου στὴ γιορτὴ τῆς διαφορετικότητας - Ἡ ἀτζέντα τῆς κυβέρνησης

Πρόθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ ἐντάξει στὴν κυβερνητικὴ ἀτζέντα δράσεις ποὺ ἀπευθύνονται σὲ ἕνα προοδευτικὸ κοινὸ. Πρωτοβουλiες ποὺ ταυτίζονται μὲ τὶς προτεραιότητες μίας προοδευτικῆς ἀτζέντας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο φαίνεται ὅτι θέλει νὰ ἀναδείξει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, προτρέποντας κυβερνητικὰ στελέχη νὰ ἀνοίξουν τὸν δημόσιο διάλογο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον. Μπορεῖ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς νὰ ἡγεῖται ἑνὸς συντηρητικοῦ κόμματος -μέλους του Ευρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, στοὺς κόλπους τοῦ ὁποίου καταγράφονται ἀκόμη καὶ ἀκραῖες φωνές-, ὡστόσο δείχνει ἀποφασισμένος νὰ ἐντάξει στὴν κορυφὴ τῆς κυβερνητικῆς ἀτζέντας δράσεις ποὺ ἀπευθύνονται σὲ ἕνα προοδευτικὸ κοινὸ καὶ περιβάλλον.
Ἔτσι, ἀνταποκρίθηκε θετικὰ καὶ χωρὶς δεύτερες σκέψεις στὴν πρόταση κυβερνητικῶν στελεχῶν νὰ συμμετάσχει στὶς...κεντρικὲς εἰσηγήσεις του Διεθνοὺς Διαδικτυακοὺ Συνεδρίου γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα στὸ Ἐργασιακὸ Περιβάλλον (Human Rights in Business), τὸ ὁποῖο διοργανώνουν τὴν προσεχῆ Πέμπτη οἱ Γενικὲς Γραμματεῖες Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων & Ἐξωστρέφειας τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης καὶ Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων. 

Τὸ συνέδριο -ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης- ἐπρόκειτο ἀρχικὰ νὰ γίνει στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν του Thessaloniki EuroPride 2020, ἀλλὰ λόγω του κορονοϊοὺ καὶ τῶν μέτρων κοινωνικῆς ἀπόστασης ἀποφασίστηκε νὰ διεξαχθεῖ διαδικτυακᾶ. Η Θεσσαλονίκη είχε ἐπιλεγεῖ νὰ ὀργανώσει το EuroPride για πρώτη φορὰ στη Νοτιοανατολικὴ Εὐρωπη – μάλιστα, εἶχε πάρει τὸ χρίσμα ἐπικρατώντας Βρυξελλων και Αμβουργου, κυρίως χάρη στὶς προσπάθειές του τότε δημάρχου Γιαννη Μπουτάρη να σηματοδοτήσει τὴν προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Βαλκάνια. Προτεραιότητα του EuroPride εῖναι ἡ ἀντιμετώπιση τῶν διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου καὶ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ σὲ χῶρες μὲ προβληματικὸ ἱστορικὸ σὲ σχέση μὲ τὶς δυτικὲς κοινωνίες. 

Τὸ δὲ συνέδριο τῆς ἐρχόμενης Πέμπτης, δίνοντας ἔμφαση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, θέλει νὰ ἀναδείξει τὸν ρόλο τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν ἀλλαγὴ τῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων καὶ συμπεριφορῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ μότο «Εὐημερία μέσω διαφορετικότητας» (Prosperity through diversity) . Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ὁμόλογό του τῆς Νορβηγίας, Erna Solberg, τὶς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου θὰ ἀνοίξουν κορυφαῖοι παράγοντες τῆς Βόρειας Εὐρώπης ποὺ πρωτοστατοῦν στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐπὶ χρόνια, ὀ Μαργαρίτης Σχοινᾶς, ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΕ, καὶ ἠ Michele Bachelet, ὕπατη ἁρμοστὴς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα. Ἡ κυρία Bachelet ἔχει ξεχωριστὴ πορεία στὴ διεκδίκηση τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, διετέλεσε δύο φορὲς πρόεδρος τῆς Χιλῆς, ἐνώ υπηρξε θύμα βασανιστηρίων καὶ ἐξορίας ἀπὸ τὸ καθεστὼς Πινοσέτ. 

Μήνυμα ἀπὸ Καναδὰ 

Ξεχωριστὴ θεωρεῖται καὶ ἡ παρουσία του Robert Oliphant, τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν του Καναδᾶ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει νὰ μεταφέρει ἕνα διακριτὸ μήνυμα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας του, Τζάστιν Τριντό, γιὰ τὴν πρωτοβουλία τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀναδείξει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον σὲ μία στιγμὴ κρίσης καὶ ὕφεσης λόγω τῆς πανδημίας. 

Ὁ κ. Oliphant εἶναι τὸ νούμερο 2 τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν του Καναδᾶ, ἐκλέγεται σὲ περιφέρεια μὲ ἑλληνικὴ διασπορὰ -ἡ ὁποία καὶ τὸν στηρίζει-, ἐνῶ εἴναι ανοιχτα ὁμοφυλόφιλος, παντρεμένος καὶ ἱερέας τῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καναδᾶ. Στὸ πρῶτο πάνελ, ἀναμένεται μὲ ἐνδιαφέρον ἡ τοποθέτηση τῆς Janina Hasenson, ἀναπληρώτριας διευθύντριας στὸν Τομέα Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ ὑπεύθυνης γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν της Φινλανδίας. 

Η Hasenson έχει μεγάλη πείρα στὴ δημιουργία δομῶν μέσα στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν προώθηση τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, τόσο γιὰ τὸ ἐσωτερικό του ὑπουργείου ὡς ἐργασιακὸ περιβάλλον ὅσο καὶ γιὰ τὴ διαμόρφωση ἐξωτερικῆς πολιτικῆς στὰ θέματα αὐτά. Πολλὰ καὶ πολύτιμα στοιχεῖα ἀνὰ χώρα, ποὺ συμπεριλαμβάνονται στὴν τελευταία ἔκθεση τοῦ Ὀργανισμοῦ Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (FRA), θὰ παρουσιάσει ὁ Γιάννης Δημητρακόπουλος. Μὲ βάση -γιὰ παράδειγμα- τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ + ἔχει βιώσει διακρίσεις, παρενόχληση καὶ βία σὲ διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς, ἡ Ἑλλάδα μόλις ποὺ πληροὶ τὸν μέσο ὄρο τῆς ΕΕ, ἐνῶ τὰ ἄλλα κράτη-μέλη τῆς ΕΕ στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη ἀποκλίνουν ἀρνητικὰ ἀπὸ τὸν μέσο ὄρο τῆς ΕΕ. 

Ἰσότητα τῶν φύλων 

Τὸ συνέδριο πάντως θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ σχετικὰ θέματα, ὅπως ἡ ἰσότητα τῶν φύλων. Τὰ στοιχεῖα ἄλλωστε δείχνουν ὅτι ἡ ΕΕ ἐξακολουθεῖ νὰ προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἴση πληρωμὴ (χάσμα στὶς ἀμοιβὲς μεταξὺ τῶν φύλων). Τὸ 2017, οἱ γυναῖκες κέρδιζαν κατὰ 16% λιγότερα ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ἀνὰ ὥρα ἐργασίας στὴν ΕΕ. Παρὰ τὸ νομικὸ πλαίσιο (συχνὰ λόγω ὑποχρεωτικῶν κανόνων τῆς ΕΕ), ἡ ἔλλειψη πληροφοριῶν καὶ τὰ στερεότυπα καταδεικνύουν -σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτὲς τοῦ συνεδρίου- τὴν ἀνάγκη εὐαισθητοποίησης σχετικὰ μὲ τὴν ἰσότητα καὶ συνεπῶς τὴν κοινωνικὴ συνοχή. 

Πῶς, ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ἀτζέντα τοῦ συνεδρίου θὰ συμβάλει καθοριστικὰ στὴν ἰσχυροποίηση τῆς οἰκονομικῆς διπλωματίας τῆς χώρας; Οἱ διοργανωτὲς «ὑπενθυμίζουν» μὲ νόημα τὰ πρόσωπα ποὺ δέχτηκαν νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις στὸ δεύτερο πάνελ καὶ εἶναι οἱ ἐπικεφαλῆς κορυφαίων πολυεθνικῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, ὅπως οἰ Google, IBM, Microsoft, Vodafone, Wunderman Thompson. 

Οἱ ἑταιρεῖες αὐτὲς ἔχουν ἤδη προωθήσει πολιτικὲς ἰσότητας καὶ συμμετοχικότητας καὶ στὴ χώρα μας. Στὸ ἴδιο πάνελ θὰ μιλήσει γιὰ τὶς πρωτοβουλίες ἰσότητας ἐντός της τράπεζας ὁ διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Στὸ τρίτο πάνελ ξεχωρίζει ἡ συμμετοχὴ του Markus Beyrer, γενικοῦ διευθυντῆ του Business Europe, δηλαδὴ του αντίστοιχου εὐρωπαϊκοῦ ΣΕΒ. Θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορά, ὅπως ἀκούγεται, ποὺ ὁ ἐκτελεστικὸς ἐπικεφαλῆς του Business Europe θα τοποθετηθεῖ δημόσια γιὰ τὴ ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντα. Στὴ συνέχεια, ὀ Fabrice Houdart, ἀπὸ το Out Leadership, θὰ ἀναδείξει τὶς διεθνεῖς βέλτιστες πρακτικὲς γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ πολιτικῶν ἰσότητας στὶς ἐπιχειρήσεις. Τὸ Out Leadership εἶναι ἡ «ἀρχαιότερη» καὶ μεγαλύτερη παγκόσμια συμβουλευτικὴ ἑταιρεία γιὰ θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, ποὺ συνεργάζεται μὲ τὶς πιὸ σημαντικὲς ἑταιρεῖες στὸν κόσμο, ὄπως Coca-Cola, Bloomberg, LinkedIn, KPMG κ.λπ., γιὰ τὴ δημιουργία ἐπιχειρηματικῶν εὐκαιριῶν, τὴν καλλιέργεια ταλέντων καὶ τὴν προώθηση τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ ἰσότητας στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας. 


Δημητριάδης: «Ἡ ὑποκρισία μᾶς συμφιλιώνει μὲ τὶς διακρίσεις» 

Ἕνας ἐκ των βασικῶν διοργανωτῶν, ὀ γενικὸς γραμματέας Ἐξωστρέφειας του υπουργειου Ἐξωτερικῶν, Γρηγόρης Δημητριάδης, πιστεύει ὅτι τὸ ἐν λόγω συνέδριο θὰ ἀποτελέσει το εφαλτήριο γιὰ τολμηρὲς πρωτοβουλίες, εἴτε κυβερνητικές, εἴτε τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, εἴτε τῆς ἐπιχειρηματικῆς κοινότητας. «Πίσω ἀπὸ τὶς ποικίλες κλειστὲς πόρτες, ἀλλὰ καὶ στὸ δημόσιο πεδίο, συχνὰ ὑπάρχουν διακρίσεις καὶ ἄδικη μεταχείριση, ἀνεπίτρεπτες γιὰ μία σύγχρονη δημοκρατικὴ κοινωνία» τονίζει ὁ κ. Δημητριάδης, ὑποστηρίζοντας ὄτι ναι μὲν οἱ νόμοι καθορίζουν τοὺς κανόνες, ἀλλὰ γιὰ τὸν σεβασμὸ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται νὰ καταργηθοῦν τὰ ἀρνητικὰ στερεότυπα που ἀδικοῦν καὶ καταπιέζουν τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καὶ διαφορετικότητα. Ὁ γενικὸς γραμματέας Ἐξωστρέφειας θεωρεῖ ὄτι η συμμετοχὴ τοῦ Κ. Μητσοτάκη στέλνει ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα κατὰ τῶν διακρίσεων. 

Καὶ προσθέτει ἀναφερόμενος στὴ συμμετοχὴ τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ: «Τὸν τιμᾶ καὶ ἐπιβεβαιώνει τὶς ἀρχὲς καὶ τὴ συνέπειά του. Θυμίζω ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἦταν ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τῆς ΝΔ ποὺ εἶχαν ψηφίσει τὸ σύμφωνο συμβίωσης». Ἡ συζήτηση μὲ τὸν κ. Δημητριάδη στράφηκε καὶ στὴν πρόσφατη δημόσια παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργικοῦ συμβούλου, Ἀλέξη Πατέλη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκ τῶν κεντρικῶν ὁμιλητῶν του συνεδρίου. Ὁ κ. Πατέλης ὑποστήριξε ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι στὴν Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα, ἐνῶ ἀνέφερε μὲ νόημα ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς προφανῶς καὶ ἔχει γνωρίσει τὸν σύζυγό του, ὅπως καὶ ἐκεῖνος ἔχει γνωρίσει τὴ σύζυγό του. Στὸ ἐρώτημα «θὰ κάνατε τὸ ἴδιο στὴ θέση τοῦ κ. Πατέλη;» ὁ Γρηγόρης Δημητριάδης ἀπαντᾶ χωρὶς περιστροφές: «Χωρὶς ἀμφιβολία, ναί. Τὸ μόνο ἀποτέλεσμα ποὺ ἔχει ἡ ὑποκρισία εἶναι ἡ συμφιλίωση μὲ τὶς διακρίσεις». 

Γιὰ τὸν κ. Δημητριάδη τὸ στοίχημα εἶναι μπροστὰ καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση μὲ τὴν παρότρυνση τοῦ πρωθυπουργοῦ θὰ κάνει πολλὰ ἀναγκαῖα βήματα. Ὑπογραμμίζει, ἔτσι, σὲ σχέση μὲ τὶς προτεραιότητες ἑταιρειῶν καὶ στὴν Ἑλλάδα: «Ὑπάρχουν ἀρκετές εταιρειες παγκόσμιας ἐμβέλειας, σίγουρα ὄχι ὅλες ἀλλὰ ἀρκετές, οἱ ὁποῖες ἔχουν στρατηγικες Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης και προγραμματα ἐνσωμάτωσης τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μικρὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἐφαρμόζουν πολιτικὲς ἴσων εὐκαιριῶν, ὅπως γιὰ παράδειγμα startup ἑταιρεῖες στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα στὶς ἐπιχειρηματικές τους ἐπιδόσεις. Τοθετικὸ παράδειγμά τους ἐλπίζω νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ κάθε ἐργασιακὸ χῶρο. Αὐτὸ τὸν στόχο, ποὺ σίγουρα δὲν θὰ ἐπιτευχθεῖ χωρὶς κόπο καὶ συστηματικὴ προσπάθεια καὶ προφανῶς θὰ χρειαστεῖ χρόνο, ἔρχεται νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ συνέδριο ποὺ διοργανώνουμε».

18 σχόλια:

 1. Εσχατα χρόνια!!!!!

  Ευλάβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το... μη χείρον που μας
  έλεγαν κάποιοι
  αδερφοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά τα έλεγαν.
   Υπάρχουν πάντα τα χειρότερα απο την εκκλησιομαχο Αριστερά.

   Διαγραφή
  2. Η δεξιά, ύπουλη
   εκκλησιομαχία

   και ο φανερός τους φιλοκιναιδισμός

   πως να το καταπιώ;
   δεν πάει κάτω με τίποτα...

   Διαγραφή
  3. 7:54 πμ Και η ΝΔ (=φιλελευθερισμός) και ο Σύριζα(=μαρξισμός) είναι αριστερά κόμματα και ιδεολογίες. Και εφόσον ο φιλελευθερισμός προηγείται χρονικά, μάντεψε ποιος αντιγράφει ποιον;;;
   Η αποδοχή του κιναιδισμού (αλλά και κάθε διαστροφής) ανήκει στην φιλοσοφία του φιλελευθερισμού περισσότερο, και δικαιολογείται από τη φιλελεύθερη "αρχή της αυτοδιάθεσης" του ατόμου
   Γενικά, ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει μια ιδεολογία ως αριστερή είναι ο φιλελευθερισμός που εμπεριέχεται σε αυτή, διότι ο μαρξισμός αποτελεί απλά μια εξέλιξη του φιλελευθερισμού, και είναι πιο ανατρεπτικός, πιο απόλυτος και περισσότερο ωμός και ολοκληρωτικός. Αλλά ο τελικός σκοπός, καθώς και το όραμα για την κοινωνία είναι το ίδιο και στους δυο, απλώς οι μαρξιστές είναι πιο ωμοί και ντόμπροι

   Διαγραφή
  4. Κατάλαβα!

   ...κι ο γερος Καραμανλής
   που ηταν Μασώνος;

   ...αριστερός!

   κι ο Ράλλης που ήταν
   Μασώνος επίσης;

   ...αριστερός!

   κι ο γέρος Μητσοτάκης
   που ήτανε γκαντέμης;

   ...αριστερός!

   νομίζω τόπιασα!!!

   Διαγραφή
  5. δον κιχ ότι.Ο φιλελευθερισμός είναι αριστερή φιλοσοφία και θα πρέπει να το αποδεχθείς γιατί είναι η πραγματικότητα. Επίσης ο γέρο Καραμανλής όταν ρωτήθηκε αν η ΝΔ είναι δεξιό κόμμα απάντησε ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και πως ούτε και εκείνος είναι δεξιός
   Ο Φιλελευθερισμός είναι αντίθετος σε κάθε τι το δεξιό, όπως οι παραδόσεις, η θρησκεία, το έθνος, το πολιτιστικό υπόβαθρο ενός λαού, η ιστορική του συνέχεια, η υπερβατικότητα, η ηθική κλπ
   Το ιδεώδες του φιλελευθερισμού είναι ο ηδονισμός, δηλαδή το άτομο να κάνει ό,τι του δημιουργεί ηδονή. Γιαυτό το λόγο ο φιλελευθερισμός αποτελεί τη βάση για κάθε αριστερή ιδεολογία, επειδή είναι στραμμένος στις επίγειες απολαύσεις και τον εγωμονισμό, και στην ιδέα ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια διότι όλα καθορίζονται από τον άνθρωπο(υποκειμενικές ατομικές αλήθειες). Έτσι καταργείται το δίπολο του σωστού και του λάθους, του καλού και του κακού, της εν Χριστώ ζωής και της αμαρτωλής ζωής.
   Ο φιλελευθερισμός "ελευθερώνει" τον άνθρωπο από κάθε περιορισμό που θα τον οδηγούσε στη σωτηρία του. Ακριβώς για αυτό αποτελεί τη βάση της αριστερής σκέψης κάθε είδους

   Διαγραφή
  6. ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ...
   Δεν έχεις καταλάβει ότι ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ σάιτ και ότι δεν χωράνε πολιτικές αναλύσεις και τοποθετήσεις;;;
   Όσοι ακόμα ασχολούνται με την πολιτική και τους πολιτικούς μέσα από σάιτ εκκλησιαστικά ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΡΒΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΗΤΩΝ.
   Υπαρχουν δόξα τω Θεώ σαιτ πολιτικών αναλύσεων και τοποθετήσεων που μάλλον θα είναι γρίφος ποιό να επιλέξετε...
   Εδώ λοιπόν και σε κάθε Εκκλησιαστικό σαιτ μόνο ψυχωφελή και θεολογικά Ορθόδοξα σχόλια...και φυσικά δεν χωρούν αναλύσεις πολιτικής διαφήμιση και υπεράσπιση πολιτικών συστημάτων και στήριξη προσώπων ξένα πρός την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. Αφού είναι έτσι, τότε και το σάιτ να μη σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, και τα πολιτικά σχέδια της νέας τάξης

   Επίσης ποιος σου είπε εσένα ότι οι πολιτικές φιλοσοφίες είναι άσχετες με τις θρησκευτικές αιρέσεις;;;;;
   Μάλλον δεν έχεις καταλάβει πως δημιουργήθηκαν οι περισσότερες ιδεολογίες

   Διαγραφή
  8. Βρε αδελφέ κατάλαβες τι έγραψα.
   Όλοι κρινόμαστε και ιδιαίτερα οι πολιτικοί και οι πολιτικές....
   Και καλώς κρίνονται προκειμένου να προφυλαχθεί η κοινωνία από την αμαρτία και από τα άνομα σχέδια της πολιτείας.
   Και όποιος εκθέτει τα άνομα και διεστραμένα σχέδια τους προφυλάσσοντας και ενημερώνοντας το σύνολο αυτός δίνει και ομολογία πίστεως.
   ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
   Και εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...
   ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Τ.Π ΤΗΣ ΑΘΕΙΑΣ....ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (πρός ιδίον όφελος)ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ ΞΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
   ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ...ΑΘΕΙΑ...ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ...ΠΑΠΠΙΚΗ...πάντως ξένη προς την ορθοδοξία.
   Καταλήγοντας ο σημερινός ορθόδοξος πρέπει να απέχει από πολιτικές και πολιτικούς πρός όφελος πνευματικό.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 3. Από την Θεόπνευστη Αγία Γραφή:

  "Έρχεται η οργή του Θεού, στους υιούς της απείθειας" (στο θέλημα του Θεού).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτοί οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ και αυτές οι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ είναι που εισέβαλαν σαν τρωκτικά στην Εκκλησία και οικιοποιήθηκαν τα πάντα.
  ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΓΛΕΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΘΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑ....ΕΝΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΗΘΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΟΣ...
  ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΓΕΥΕΤΑΙ.
  ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ....
  Ο ΠΟΛΎΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γι'αυτό έρχετε νέος εμφύλιος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 10:28 μμ
   Απ' όσα ξέρω οι άγιοι που προφήτευσαν δεν μίλησαν καθόλου για νέο εμφύλιο πόλεμο.

   Διαγραφή
  2. Μήπως σού λέει κάτι τό όνομα τού
   πατήρ Βασίλειου του Κσυσοκαλιβιτη
   καί τού Γενάδιου πού αναφέρθηκαν καί οι δύο γιά τόν εμφύλιο πού έρχετε στίς μέρες μας??
   Δές τίς σχετικές προφητείες τους καί θά καταλάβεις,εχω δώσει σχετική παραπομπή σε άλλο σχόλιό μου.Υπάρχουν καί άλλες παραπομπές
   πού μπορώ νά επικαλεστώ και προφητείες πού αναφέρονται στό ίδιο θέμα.

   Διαγραφή
 6. Δέν έπεσε μάλλον στήν αντίληψή σου,
  όχι ότι δέν τό ανέφεραν οί άγιοι,
  στό λέω γιατί τό εχω διαβάσει καί τό ξέρω, αλλιώς δέν θά τό ανέφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 8:44 μμ
   Για δώσε μας παραπομπή να δούμε πού το διάβασες και πόσο έγκυρο είναι.

   Διαγραφή
 7. Εμφύλιος σε 5 πόλεις και για 5 μέρες στην Ελλάδα..!!!

  Προφητεία SOS...!!!

  Προφητείες για εμφύλιο στην Ελλάδα. Ο γέροντας Γεννάδιος και ο γέρ. Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης είναι σαφείς.
  Θα φτάσουν σε σχεδόν πλήρη εμφύλιο πόλεμο οι Έλληνες, με τους πολιτικούς που δήθεν τους "εκπροσωπούν"...

  Η "πολιτική ανωμαλία" που έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός ουσιαστικά άρχισε. Διότι αν ο λαός δεν αντιδράσει δυναμικά, είναι έτοιμοι να πουλήσουν την Ήπειρο, τη Θράκη, το Αιγαίο και ότι άλλο βρουν. Όπως έχει ήδη σε διάφορες ιστοσελίδες επισημανθεί, πρόκειται για ψυχασθενή άτομα, της αριστεράς  του Στάλιν και μαζί του ΝΑΤΟ (!), που με τα πολιτικά αξιώματα μεγάλωσε η αρρώστια τους. 
  Ακούστε σχετικά αρχεία, όπως και τι έλεγε η πρόεδρος της Βουλής κ. Μπενάκη για μείωση συνόρων από τα "πολυμέσα".
  -------
  Δές το video :

  https://youtu.be/ICh0wZi16Fk
  ------

  Για τον γέροντα Γεννάδιο από την Κρήτη: 

  Δές τό vìdeo :

  https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf

  Εάν δέν σε καλύπτουν οι δύο αυτές παραπομπές έχω κι άλλες νά σού δώσω
  πού το επιβεβαιώνουν.
  Τά γεγονότα θά αρχίσουν από αυτό το φθινόπωρο τού 2020.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.