11 Ιουν 2020

Σεξουαλικὴ ἀγωγή: ΟΗΕ καὶ ΠΟΥ προωθοῦν τὸν ἐκφυλισμὸ τῶν παιδιῶν!

τοῦ Vincent Held* 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: 
[Μία ἐπικίνδυνη, γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ἐπανάσταση βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ὑπὸ τὴν «ἀνυποψίαστη» αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΠΟΥ μὲ λάβαρο τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα. Στὶς τάξεις τῆς προσχώρησε καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καί, ἐννοεῖται, τὸ σύνολο τῶν «προοδευτικῶν» κομμάτων. Ὁ ἀλλαζὼν ἄνθρωπος τοῦ Διαφωτισμοῦ ἀναγόρευσε τὸν ἑαυτὸ τοῦ θεὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ γκρεμίσει τὴ βιολογικὴ τάξη ποὺ θέσπισε ὁ Θεὸς μὲ τὴ Δημιουργία (ἄντρας-γυναίκα) καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει μία καινούρια, ἀντίθετη στὴν ἐπιστήμη (βιολογία) καὶ σύμφωνη μὲ τὶς ἀρρωστημένες ἀντιλήψεις του. Ἀποσπώντας τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς οἰκογένειας, μὲ ἕναν νεοεποχίτικο γενιτσαρισμό, προσπαθεῖ νὰ τοὺς στερήσει τὴ φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ ἐξέλιξη καί, κατὰ συνέπεια, τὴ φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ ζωή. 
Καὶ ἀφοῦ ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε νὰ ἀριθμεῖ περίπου 8 δὶς κατοίκους χωρὶς σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τότε τί χρειάζεται τὸ μάθημα αὐτὸ στὰ σχολεῖα; – It’s the power, stupid (τὸ ἐπίθετο πρὸς τὸν ἑαυτό μου). Ἡ Νέα, πλανητική, Ἐξουσία δὲν θέλει ἀνθρώπους προσωπικότητες, ἀλλὰ παραδομένους στὰ πάθη. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ γεμίσει τὸν κόσμο μὲ ὁμοφυλόφιλους, βιαστές, παιδεραστὲς...
καὶ ἀνθρώπους ποὺ τὸ σύμπαν τους θὰ ἐξαντλεῖται στὴ γεννητήσια ὁρμή. Πόσο ἐπίκαιρα εἶναι σήμερα τὰ λόγια του Χριστοῦ: «Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ ’ρθούν σὲ μένα». Αὐτὰ ἦταν τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν προσκύνησαν κανέναν αὐτοκράτορα, βασιλιά, σουλτάνο, φύρερ, «πατερούλη»… ἀκριβῶς γιατί εἶχαν Θεὸ-Πατέρα…Ε.Δ.Ν.] 

Τὰ ἰδεολογήματα τῶν ΛΟΑΤ, χάρις στὴν προώθησή τους ἀπὸ ΟΗΕ καὶ ΠΟΥ, καὶ τὴν υἱοθέτησή τους ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, εἰσέβαλαν στὰ σχολεῖα σπέρνοντας τὴ σύγχυση καὶ ρημάζοντας τὶς παιδικὲς ψυχές… 

Μερικοὶ τὰ ὑποστηρίζουν μὲ ἐνθουσιασμό, ἄλλοι τὰ ἀπορρίπτουν μὲ τρόμο. Ἀκόμα σχετικὰ ἄγνωστα στὸ κοινό, τὰ προγράμματα «ὁλοκληρωμένης ἐκπαίδευσης στὴ σεξουαλικότητα» ποὺ προωθοῦν ὁ ΟΗΕ καὶ ὁ ΠΟΥ σπάνια ἀφήνουν ἀδιάφορους αὐτοὺς ποὺ ἀφιερώνουν χρόνο νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ αὐτά. Βεβαιωθεῖτε ὅτι κάθεστε καλά, πάρτε μία βαθιὰ ἀνάσα – καὶ προετοιμαστεῖτε γιὰ ἕνα σόκ. 

Ἡ τρανσεξουαλικοποίηση παιδιῶν προεφηβικῆς ἡλικίας: μία σημαντικὴ τάση στὸ κίνημα τῶν ΛΟΑΤ, ἀπόλυτα συμβατὴ μὲ τὰ προγράμματα «σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης» τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ). 

Μεταξὺ τῶν ἡλικιῶν 0 καὶ 4, ἐνημερώνεται γιὰ τὴν «ἱκανοποίηση ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ σώματός του» καὶ «τὸν πρώιμο βρεφικὸ αὐνανισμὸ ». Ταυτόχρονα, θὰ μάθει νὰ “ἐκφράζει τὶς ἐπιθυμίες τοὺ” καὶ νὰ ἀναπτύξει “μία περιέργεια γιὰ τὸ σῶμα τῶν ἄλλων”. Μετὰ τὰ 4 χρόνια, θὰ εἶναι σίγουρα ὥριμο γιὰ πραγματικὸ “σεξουαλικὸ παιχνίδι“. [1] Πρόκειται λοιπὸν νὰ ἐνημερώνεται ὅσο πιὸ νωρὶς γίνεται σχετικὰ μὲ τὴ “φιλία καὶ ἀγάπη μὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου”. Μεταξύ 6 καὶ 9 ἐτῶν, θὰ ἀνακαλύψει τὰ «σεξουαλικά του δικαιώματα», καθὼς καὶ «τὴ θετικὴ ἐπίδραση τῆς σεξουαλικότητας στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία». Θὰ χρειαστεῖ ἐπίσης νὰ συνεχίσει νὰ μελετᾶ τὴν τεχνική του «αὐνανισμοῦ», ἐνῶ θὰ μαθαίνει νὰ «ἀποδέχεται τὴν ποικιλία τῶν τρόπων ζωῆς». Μεταξὺ τῶν 9 καὶ 12, θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ “περιγράψει τὸ βιασμὸ” καὶ ἄλλες σεξουαλικὲς βιαιότητες [2] ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ διδαχτεῖ τὰ διάφορα πιθανὰ “μεγέθη” τῶν ἀνδρικῶν καὶ τῶν γυναικείων γεννητικῶν ὀργάνων. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο, προφανῶς θὰ μάθει ὅτι εἶναι ἐπιβλαβὲς νὰ «σιωπᾶ» ἢ νὰ «ἀρνεῖται» τὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμό» του. Μεταξὺ 12 καὶ 15 ἐτῶν θὰ προστεθεῖ τὸ ζήτημα τῆς «ἐγκυμοσύνης σὲ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου», καθὼς καὶ τῆς «ταυτότητας φύλου». (Δὲν θὰ ἦταν καλὴ στιγμὴ νὰ ξεκινήσει “ὁρμονικὴ θεραπεία”;). Καὶ γιὰ νὰ μὴ χάσουν οἱ λιγότερο ἔξυπνοι, θὰ διδαχθεῖ ἀκόμα ἡ ὁμο- ἢ ἀμφιφυλόφιλος «ἔξοδος» μόλις περάσει τὰ 15 χρόνια! Ο ΠΟΥ ἀσχολεῖται μὲ τὴν παιδικὴ σεξουαλικότητα: τί φρέσκος ἀέρας! Παρουσιάζουμε ἐδῶ μία μικρὴ ἔκθεση «γνώσεων» καὶ «ἐπιδεξιοτήτων» ποὺ ὁ ΟΗΕ καλεῖ νὰ ἐνσταλάξουμε στὰ μυαλὰ τῶν μικρῶν, στὸ πλαίσιο τῶν στόχων τῆς «ἀειφόρου ἀνάπτυξης» (!) τῆς Ἀτζέντας 2030. Πιὸ συγκεκριμένα, αὐτὰ τὰ προγράμματα «ὁλοκληρωμένης ἐκπαίδευσης στὴ σεξουαλικότητα» ἀντιστοιχοῦν στὰ «πρότυπά του ΠΟΥ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Εὐρώπη», ποὺ ἐγκρίθηκαν στὰ τέλη τοῦ 2010. [3] 

Τὰ “πρότυπα ΠΟΥ- Εὐρώπη” δημιουργήθηκαν τὸ 2010 στὸ πλαίσιο μίας “συνεργασίας” μὲ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Κέντρο Ὑγειονομικῶν Πληροφοριῶν (BZgA) στὴν Κολωνία, ὑπηρεσία τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὑπεύθυνη γιὰ τὴν “ἐνημέρωση τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωής” … 

Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν «σεξουαλικῶν παιχνιδιῶν» καὶ μίας πιθανῆς ὁμο-ἢ τρανσεξουαλικοποίησης τῶν μικρῶν παιδιῶν, τὰ «πρότυπά» του ΠΟΥ ὑποδηλώνουν ἀκόμη περισσότερες ἐξωτικὲς δυνατότητες. Αὐτὸ τὸ κείμενο βασίζεται πράγματι στὴ «Διακήρυξη τῶν Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων» τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Προγραμματισμένων Γονέων (IPPF), τὴν ὁποία παρουσίασε ὁ ΠΟΥ ὡς «ὁ κορυφαῖος διεθνὴς ὀργανισμὸς» σὲ θέματα «σεξουαλικῆς ὑγείας». [4] Διακήρυξη σεξουαλικῶν δικαιωμάτων τῆς IPPF 

«Ὅλοι ἔχουν δικαίωμα […] στὴ σεξουαλικὴ ἐλευθερία. Αὐτὸ συνεπάγεται σὲ ὅλους τὴν εὐκαιρία […] νὰ ἀποφασίζουν ἐλεύθερα τί ἐπηρεάζει τὴ σεξουαλικότητά τους, νὰ ἐπιλέγουν τοὺς σεξουαλικούς τους συντρόφους, νὰ ἐπιδιώκουν νὰ φθάσουν στὸ πλῆρες σεξουαλικὸ δυναμικὸ καὶ τὴν εὐχαρίστησή τους, αὐτό […] λαμβάνοντας πλήρως ὑπόψη τίς […] ἐξελικτικὲς ἱκανότητες τοῦ παιδιοῦ.“(Ἄρθρο 5 τῆς Διακήρυξης Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων τῆς IPPF). 

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς «ἐξελικτικὲς ἱκανότητές του», κάθε παιδὶ θὰ πρέπει νὰ μπορεῖ «νὰ ἐπιλέγει ἐλεύθερά τους σεξουαλικούς του συντρόφους», τόσο μεταξὺ τῶν ἄλλων παιδιῶν ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἐνήλικων; Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποῦ ἕνας ἐνήλικας πρέπει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ «ἀποφασίζει ἐλεύθερα τί ἐπηρεάζει τὴ σεξουαλικότητά του», συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπιλογῆς τῶν «συντρόφων» τοῦ μεταξὺ τῶν «παιδιῶν»; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τίθεται ἰδιαίτερα στὴν Ἐλβετία, ὅπου οἱ πρωτοποριακὲς ἐκπαιδευτικὲς πρακτικὲς ποὺ «μαγειρεύονται» ἀπὸ τὸν ΠΟΥ βρίσκονται στὸ ἐπίκεντρο ἑνὸς καλὰ ὀργανωμένου λόμπι – καὶ ὑποστηρίζονται ἐνεργὰ ἀπὸ τὶς δημόσιες ἀρχές. ΛΩΖΑΝΗ – Τὸ Ἵδρυμα PROFA, τὸ ὁποῖο συγκεντρώνει περίπου 13 ἐκ. φράγκα ἀπὸ δημόσιες ἐπιδοτήσεις κάθε χρόνο (χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται οἱ “ὑπηρεσίες ποὺ χρεώνονται”!), θέλει νὰ καταπολεμήσει τὴν “ἅγνοια” σὲ θέματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης. “Εντεταλμένο ἀπὸ τὸ κράτος” γιὰ νὰ «ἀνοίξει τὰ μάτια» τῶν μαθητῶν στὸ καντόνι τοῦ Vaud (40.000 μαθητὲς / ἔτος), αὐτὸς ὁ ὀργανισμὸς “ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ δημόσιο συμφέρον” ἰσχυρίζεται ὅτι ἀκολουθεῖ τόσο τὰ “προτυπά” τοῦ ΠΟΥ ὅσο καὶ τὴ “διακήρυξη τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων» τῆς IPPF, τὰ ὁποία συνιστοῦν τὸ« πλαίσιο ἀναφορᾶς» του. Μία θέση ποὺ ἀναμφίβολα ἀξίζει κάποιες διευκρινίσεις! Πρόωρη σεξουαλικοποίηση παιδιῶν: Ἡ Ἐλβετία πρωτοπορεῖ! 

Εἶναι γεγονός: ἡ ἑλβετικὴ κυβέρνηση ὑποστηρίζει ἀνοιχτὰ τὰ πρότυπά του ΠΟΥ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση, τὰ ὁποία θεωρεῖ «ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένα». Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2018, τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Συμβούλιο ὑποστήριξε ἐπίσημα τὸ Ἵδρυμα τῆς Λωζάνης Σεξουαλικὴ Ὑγεία – Ἐλβετία (SSS), ἕναν ὀργανισμὸ ἀφιερωμένο στὴν προώθηση αὐτῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεθόδων ποὺ «βασίζονται στὰ δικαιώματα»: 

«Η SSS […] προωθεῖ μία ὁλιστικὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Ἐλβετία, σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπά του ΠΟΥ Εὐρώπης. “[5] 

Γιὰ τὴν SSS, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ΠΟΥ, «ἡ σεξουαλικότητα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ γέννηση». Λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο “ἡ σεξουαλικοποίηση δὲν εἶναι ποτὲ προωρη” … 

Ἐπιπλέον, ἡ SSS διευκρινίζει σαφῶς στὶς ἐτήσιες ἐκθέσεις της ὅτι εἶναι “διαπιστευμένο μέλος τῆς IPPF, [τῆς] Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας γιὰ τὸν Οἰκογενειακὸ Προγραμματισμὸ καὶ τὰ Σεξουαλικὰ Δικαιώματα”. [6] 

Ἀλλὰ μποροῦμε πραγματικὰ νὰ ὑποστηρίζουμε ὅτι αὐτὸς ὁ ὀργανισμός, ποὺ ἔχει ἐγκριθεῖ καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλβετικὴ Συνομοσπονδία, ἀποδέχεται τὴν παιδεραστία, μετὰ ἀπὸ “ἐλεύθερη” συγκατάθεση; 

Ἡ ἀνάγνωση μίας ἔκθεσης τῆς SSS γιὰ τὴ “σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση μικρῶν παιδιών” φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνει αὐτὴν τὴν καταπληκτικὴ ὑπόθεση. Πράγματι, μια ομιλήτρια ἐπαινεῖ τὰ πλεονεκτήματα τῶν πειραμάτων ποὺ πραγματοποιοῦνται στοὺς περίφημους γερμανικοὺς «ἐναλλακτικοὺς βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς» μετὰ τὸν Μάιο τοῦ ’68**. Ἐνθαρρύνοντας τὶς «σεξουαλικὲς ἐκδηλώσεις», ἐπιτρέποντας στὰ νήπια νὰ «παίζουν γυμνὰ ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ [νὰ] ἐγγίζουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο», αὐτὰ τὰ ἱδρύματα ἔχουν συμβάλει στὴν« ἀπελευθέρωση» της «παιδικῆς σεξουαλικότητας». Τὰ παιδιὰ ἔγιναν «γιὰ πρώτη φορὰ σεξουαλικὰ αὐτοκαθοριζόμενα ὑποκείμενα». Μάιντς / Ἰούνιος 2015 – Περίπου πενήντα 5χρονα παιδιὰ ποὺ ἀπειλοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, χτυπιοῦνται μεταξύ τους, ξεντύνουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο μὲ βία καὶ «εἰσάγουν ἀντικείμενα στὸν πρωκτὸ τὸ ἕνα στὸν ἄλλο» … Παρὰ τὶς καταγγελίες πολλῶν γονέων, οἱ νηπιαγωγοὶ συνέχισαν, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, νὰ «κλείνουν τὰ μάτια τους» γιὰ μῆνες. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν κάποιος ἀποδέχεται τὴν ἀρχὴ τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης» τῶν παιδιῶν, ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῶν «σεξουαλικῶν δραστηριοτήτων» καὶ τῆς «σεξουαλικῆς ἐπίθεσης» γίνεται ἀσαφής! Σύμφωνα μὲ τὴν ἕνωση κοινῆς ὠφέλειας Pro Familia – Mainz, αὐτὴ ἡ διακριση εξαρτᾶται ἀπὸ τὴν “ἐκπαιδευτικὴ ἔννοια τοῦ σεξ” κάθε ἱδρύματος … Ἕνα ὁλόκληρο πρόγραμμα! 

Ἀργότερα, ἡ συντάκτριά μας ἀρχίζει νὰ ἐπιμένει στὴ βιολογικὴ πραγματικότητα αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖ «ὀργασμικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν». Ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι εἶναι συνηθισμένο ἕνα παιδὶ νὰ «ζυμώνεται μὲ σεξουαλικὰ ἐρεθίσματα» καὶ ὅτι τὰ νήπια «ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ σεξουαλικότητα τῶν ἐνηλίκων οὕτως ἢ ἄλλως» ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Οἱ «σεξουαλικές συμπεριφορες» ὅπως τὸ «ζητῶ / ἀπαιτῶ νὰ συμμετάσχω σὲ μία σεξουαλικὴ δραστηριότητα» εἶναι ἑπομένως μόνο ἕνα ἁπλὸ «στατιστικὸ» φαινόμενο, ἡ συχνότητα τοῦ ὁποίου ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὶς «εὐκαιρίες» καὶ τὴ «σεξουαλικὴ γνώση» ποὺ διαθέτουν τὰ παιδιὰ (γνώση ποὺ ὁ συγγραφέας ζητεῖ ἄλλωστε νὰ ἀναπτυχθεῖ). Τέλος, ἡ «παιδικὴ σεξουαλικότητα» θὰ ἐπηρεαστεῖ ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὴν παρουσία – ἢ ὄχι – τοῦ “αἰσθησιασμοὺ” στὴ “σχέση μὲ τοὺς γονείς” … Liberation: ποῦ βρίσκεται τὰ γονίδιο τῆς παιδεραστίας; 

Διαισθητικά, θὰ μπορούσαμε νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ νὰ συνδυάσουμε αὐτοὺς τοὺς κάπως ἀσυνάρτητους ἰσχυρισμοὺς μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ τολμηρὲς θέσεις τοῦ Gary Dowsett, ὁμότιμου καθηγητῆ στὸ Πανεπιστήμιο La Trobe (Αὐστραλία) καὶ στὸν ὁποῖο ἀνατρέχει συχνὰ ὁ ΠΟΥ γιὰ τὴ “σεξουαλικὴ ὑγεία”: 

“Πολλές μητέρες καὶ πατέρες θὰ συμφωνήσουν ὅτι τὰ παιδιά […] ἀποτελοῦν μία σεξουαλικὴ ἀπάντηση γιὰ τοὺς γονεῖς τους. Ποῦ λοιπὸν εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ αὐτῆς τῆς γλυκιᾶς καὶ ντροπαλῆς σεξουαλικότητας μεταξὺ τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ παιδεραστῆ γιὰ τὸν ἐρωμένο του ἢ τὴν ἐρωμένη του; […] Δὲν λέω ὅτι ἡ σχέση γονέα-παιδιοῦ εἶναι παιδεραστικῆ, λέω ὅτι τὰ δύο δὲν ἀποκλείονται ἀμοιβαία. […] Ἔχουμε τρία κοινωνικὰ / νομικὰ ζητήματα γιὰ ἐπίλυση: τὴ γονικὴ ἐξουσία γιὰ ὁμοφυλόφιλους καὶ λεσβίες· τὸ δικαίωμα στὴ νομιμότητα τῶν παιδεραστῶν καὶ τῶν νεαρῶν ἐρωμένων τους · καὶ τέλος, τὰ σεξουαλικὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ γενικά. “[7] 

Ἄλλωστε, ἐὰν παραδεχτοῦμε (ὅπως ἀναφέρει ἡ ἔκθεση τῆς SSS) ὅτι εἶναι πολὺ σύνηθες τὰ παιδιὰ νὰ ἐπιδίδονται σὲ “σεξουαλικὰ παιχνίδια”, γιατί νὰ ἑξαιροῦμε ἀπ’ αὐτὰ ἀπαραίτητά τους ἐνήλικες; Πολὺ περισσότερο ἐπειδὴ ὁρισμένα παιδιὰ “ζητούν” – ἀκόμη καὶ “ἀπαιτούν” – νὰ “συμμετέχουν σὲ σεξουαλικὲς δραστηριότητες” μαζί τους! (Ὁμοίως, γιατί τὰ βρέφη πρέπει νὰ ἀποκλειστοῦν αὐτόματα ἀπὸ κάθε σεξουαλικὴ δραστηριότητα – εἴτε μὲ παιδιὰ εἴτε μὲ ἐνήλικες, ἐπειδὴ ἡ “σεξουαλικότητα ἀρχίζει κατὰ τὴ γέννηση“; Νὰ τί μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει γιατί ὁ ΠΟΥ ἐπιμένει τόσο στὴν ἀνάγκη ἀπελευθέρωσης ἀπὸ «προκαταλήψεις» καὶ ἄλλους «κοινωνικοὺς κανόνες» σὲ θέματα σεξουαλικότητας…) Τὰ περίφημα «πρότυπά» του ΠΟΥ ἔχουν μεταφραστεῖ στὰ γαλλικὰ ἀπὸ τὴν SSS, τοῦ ὁποίου τὸ λογότυπο ἐμφανίζεται στὴ συνοδευτικὴ σελίδα αὐτοῦ του ἐπίσημου κειμένου τοῦ ΟΗΕ. 

Ὅμως, τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ στοιχεῖο αὐτοῦ του ἀρκετὰ πικάντικου ἐγγράφου ἔγκειται στὴν εὐνοϊκὴ στάση τῆς SSS ἀπέναντι στὶς δυστυχῶς περίφημες “ἐκθέσεις Kinsey”, ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸ 1948 καὶ τὸ 1953 ἀντίστοιχα. Ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ ἄκρως ἀμφιλεγόμενα ἔγγραφα παρουσιάζονται ὡς ἁπλὲς “μέθοδοι ποὺ προῆλθαν ἀπὸ στατιστικὲς καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστήμες”. 

Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ καταστεῖ σαφὲς ἐδῶ ὅτι οἱ δύο «ἐκθέσεις Kinsey» ἀφοροῦσαν πράγματι τὴ «μελέτη» χιλιάδων παιδεραστικῶν πράξεων… καὶ ὅτι ὁ Δρ. Kinsey ἐπέμεινε στὴν κοινοτοπία ὄχι μόνο τῆς ἀνδρικῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλὰ καὶ στὶς [σεξουαλικὲς] «ἐπαφὲς [τῶν παιδιῶν] μὲ ἐνήλικες”! Διευκρίνιζε ἐπίσης ὅτι τέτοιες “ἐπαφές” εἶχαν “μικρὴ πιθανότητα νὰ προκαλέσουν σημαντικὴ βλάβη” στὰ μικρὰ κορίτσια, ἀρκεῖ “νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ γονεῖς τους” … Μεταξὺ ἄλλων εὐρημάτων, αὐτὸς ὁ μὲ πτυχίο ζωολογίας (!) ἐπιπλέον, ἔκανε ἀναφορὲς γιὰ «πολλαπλοὺς ὀργασμοὺς» σὲ δεκάδες «πρὸ-ἔφηβους ἄντρες», τῶν ὁποίων ἡ ἡλικία κυμαινόταν μεταξὺ 14 ἐτῶν καί… μόλις 5 μηνῶν. 

(Διαβάζοντας μερικὲς περιγραφὲς ποὺ δύσκολα στηρίζουν τοὺς λεγόμενους «ὀργασμούς», τὶς ὁποῖες ἀφήνουμε στὸν ἀναγνώστη, καθίσταται ἀπολύτως παράλογο νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι ἄλλο ἀπὸ ἁπλοὺς καὶ ξεκάθαρους βιασμούς. Διαπιστώνοντας τὸν «πόνο» τῶν θυμάτων, τὶς «κραυγές» τους, τὰ «ἀσταμάτητα δάκρυα» καὶ τὶς προσπάθειές τους νὰ «ξεφύγουν ἀπὸ τὸν σύντροφο», ὁ Δρ Κίνσευ ἐπιβεβαίωνε ὡστόσο ὅτι τὰ θύματα εἶχαν «κάποια εὐχαρίστηση» ἀπὸ τὴν κακοποίηση. Εἶναι λοιπὸν ἐκπληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Γραφεῖο Δημόσιας Ὑγείας, τὸ ὁποῖο “πέρασε ἀπὸ κόσκινο” αὐτὸ τὸ ἔγγραφο, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προσέγγιση τῆς SSS “στηρίζεται σὲ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα “καὶ” ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένα”… [8]) 

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Kinsey (τὸ ὄνομα τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ) ἀπέκτησε «εἰδικὸ συμβουλευτικὸ καθεστὼς» στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη στὶς ἀρχὲς τοῦ 2014. Ἑπομένως, πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, τὰ ὁποῖα μιλοῦν εὔκολα γιὰ «κουλτούρα βιασμῶν» γιὰ νὰ στιγματίσουν τὴν παραμικρὴ ἐκδήλωση «φαλλοκρατίας», δὲν διστάζουν νὰ συσχετίζονται μὲ ἕναν ὀργανισμὸ ποὺ συνδέεται ἱστορικὰ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς παιδεραστίας, ἀκόμα καὶ σὲ μορφὲς τουλάχιστον βίαιες… 

Αὐτὲς εἶναι οἱ μεθοδολογικὲς ἀναφορὲς – καὶ ἡ πνευματικὴ κληρονομιὰ – τῆς SSS. 

Ἡ σεξουαλικότητα τῶν παιδιῶν ἀπὸ 3 ἕως 6 χρόνια 

Ἐξώφυλλο τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μίας φοιτήτριας τῆς Ἀνώτατης Ἐξειδικευμένης Σχολῆς – Δυτικὴ Ἐλβετία (HES-SO), ἕνα ἵδρυμα συνεργαζόμενο μὲ τὴν SSS (Πηγή: RERO) 

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ ἀνησυχοῦμε μαθαίνοντας ὅτι αὐτὴ ἡ περισσότερο ἀπὸ ὕποπτη ΜΚΟ δραστηριοποιεῖται σήμερα στὴν κατάρτιση «Εἰδικῶν στὴ σεξουαλικὴ ὑγεία, ἐκπαίδευση – κατάρτιση-συμβουλευτική»… Καὶ αὐτό, σὲ συνεργασία μὲ τις HES-SO καὶ τῆς Λουκέρνης (HSLU), καθὼς καὶ μὲ τὰ Πανεπιστήμια τῆς Λωζάνης καὶ τῆς Γενεύης! Η SSS ἀμφισβητεῖται ἐπίσης τακτικὰ ἀπὸ τὰ ἑλβετικὰ μέσα ἐνημέρωσης σχετικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ θέματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Γραφεῖο Δημόσιας Ὑγείας, τὸ ὁποῖο τὴ στηρίζει μὲ νύχια καὶ δόντια ἀπὸ τὶς ἐπικρίσεις, καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο λαμβάνει 1 ἐκ. φράγκα ἐτησίως γιὰ νὰ καλύψει τὶς δαπάνες προσωπικοῦ της … 

(Τὸ ὅτι τὸ Ἑλβετικὸ Ἵδρυμα Προστασίας Παιδιῶν εἶναι «μέλος» τῆς SSS προκαλεῖ ἀνησυχία. Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἐκπληκτικές του θέσεις σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν λίγο μετά. Σημειῶστε ἐπίσης τὴ λυπηρὴ συνεργασία τοῦ Κέντρου Σχολικῆς Ὑγείας τοῦ καντονίου τοῦ Neuchatel, τὸ ὁποῖο ἐγκρίνει πλήρως τὰ «πρότυπά του ΠΟΥ Εὐρώπης». Ὡστόσο, δὲν φτάνει μέχρι τὸ ἀντίστοιχό του Vaud, τὸ ἵδρυμα PROFA, ἐπίσης μέλος τῆς SSS – καὶ τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἀνοιχτὰ ὑπὲρ τῆς «Διακήρυξης τῶν Σεξουαλικῶν Δικαιωμάτων» τῆς IPPF!) 

Γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἐλβετίας (FOPH) διακρίνεται γιὰ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἐκστρατεῖες ἀφίσας με σκηνὲς πορνογραφίας – ἰδίως ὁμοφυλοφιλίας – σὲ δημόσιο χῶρο (δεῖτε εἰκόνες ἀπὸ τὴν τελευταία ἐκστρατεία τῆς “πρόληψης τοῦ AIDS”). Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὴ συνεργὸ τοῦ SSS νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἐργάζεται γιὰ “τὴν εὐαισθητοποίηση γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συνδέονται μὲ τὴν πορνογραφία”! Ὅλοι βλέπουν τὴν πνευματική, διανοητικὴ καὶ ἠθικὴ σύγχυση τῶν ἀτόμων ποὺ διευθύνουν αὐτοὺς τοὺς δύο ὀργανισμούς. 

Χωρὶς νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ πανεπιστημιακὰ νοσοκομεῖα τοῦ Vaud (CHUV) προσφέρουν ἐπίσης βερνίκι ἐπιστημονικῆς ἀξιοπρέπειας σὲ αὐτὴν τὴν κλίκα, ἀναφέροντας τὴν SSS ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς, εἰδικὰ σὲ θέματα «σεξουαλικὰ μεταδιδόμενων λοιμώξεων»! Καὶ αὐτό, παρόλο ποὺ τὰ ἐπιστημονικὰ ἢ ἰατρικὰ βιογραφικὰ εἶναι ἄγνωστα στὴ διοικητικὴ “ὁμάδα” τὴν ὑπεύθυνη γιὰ τὴ διαχείριση αὐτῆς τῆς δομῆς σὲ καθημερινὴ βάση … 

Ἡ ἔμπρακτη σεξουαλικοποίηση: ἡ ὑπόθεση τῆς Βασιλείας 

Αν καὶ μπορεῖ νὰ σοκάρει ἡ ὑποστήριξη τόσων πολλῶν δημόσιων φορέων γιὰ τὶς τουλάχιστον ἀμφισβητήσιμες δραστηριότητες τῆς SSS, αὐτὸ δὲν ἐκπλήσσει. Ἤδη τὸ 2012, τὸ καντόνι τῆς Βασιλείας εἶχε προσπαθήσει πράγματι νὰ εἰσαγάγει μαθήματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης ἐμπνευσμένα ἄμεσα ἀπὸ τὶς ὁδηγίες του ΠΟΥ. [9] 

Γιὰ παράδειγμα, τὰ παιδιὰ ἔπρεπε νὰ μάθουν γιὰ τὴ «διαδικασία ἀναπαραγωγῆς» καθὼς καὶ τὴν ὕπαρξη «μεθόδων ἀντισύλληψης» ἀπὸ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο (7 ἐτῶν). Πιὸ συγκεκριμένα: θὰ διδάσκονταν ὅτι «ἡ σεξουαλικότητα ἀσκεῖται ἐπίσης γιὰ εὐχαρίστηση […] καὶ ὄχι μόνο γιὰ ἀναπαραγωγή». 

Ἀλλὰ ποιὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς μετάδοσης τέτοιων πληροφοριῶν σὲ νέους προεφηβικῆς ἡλικίας; Ἂν ὄχι νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε νὰ ἀναπτύξουν οἱ ἴδιοι σεξουαλικὴ δραστηριότητα; 

Η Lisa & Jan εἶναι ἕνας ὁδηγὸς σεξουαλικῆς μύησης γιὰ παιδιὰ πρὶν τὴν ἐφηβεία. Παρὰ τὶς ἀπολύτως σαφεῖς εἰκόνες (ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ περιγράψουμε ὡς παιδικὴ πορνογραφία), τὸ καντόνι τῆς Ζυρίχης θεωρεῖ ὅτι πρέπει ἡ διδασκαλία τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς νὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν. 

Ὄντως, ἡ μεγάλη γερμανικὴ ἐφημερίδα Blick ἐπιβεβαίωσε ὅτι τὸ εἰκονογραφημένο βιβλίο Lisa & Jan θὰ διανέμονταν τόσο στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Βασιλείας ὅσο καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα (5 ἐτῶν)! Νὰ τί βρίσκουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο, οἱ κύριοι χαρακτῆρες τοῦ ὁποίου εἶναι ἕνα ἀγοράκι καὶ ἕνα κοριτσάκι, καὶ τὰ δύο πρὶν τὴν ἐφηβεία: 

“Μεταξύ τοῦ πλήθους τῶν εἰκόνων, βλέπουμε ἕνα μικρὸ κορίτσι νὰ αὐνανίζεται, ἐνῶ ἕνα ἄλλο τὸ παρατηρεῖ, ἕνα μικρὸ ἀγόρι νὰ ἀγγίζει τὸν ἑαυτὸ τοῦ [ἐνεργητικὰ] κάτω ἀπὸ τὰ σεντόνια καὶ νὰ φωτίζει τὰ ἀπόκρυφα μέρη του μὲ μία λάμπα, μία γυναίκα νὰ βάζει προφυλακτικὸ σὲ ἕναν ἄνδρα, ἕνα παιδὶ νὰ κατασκοπεύει τοὺς γονεῖς του στὴ μέση μίας σεξουαλικῆς πράξης ἀπὸ τὸ παράθυρο [μὲ γκρὸ πλᾶν στὰ ἔνθετα γεννητικά τους ὄργανα]. “ 

(Αὐτὴ ἡ περιγραφή, ἡ ὁποία παραμένει πολὺ μέτρια, δημοσιεύθηκε τὸ 2013 στὸν μεγάλο ἰστότοπο Καθολικῶν πληροφοριῶν Aleteia. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρόσκληση τῶν παιδιῶν νὰ χειρίζονται τὰ γεννητικά τους ὄργανα μὲ διάφορους τρόπους, τὸ ἐν λόγω ἔργο δὲν σταματᾶ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνει εἴτε νὰ ἀγγίξουν τοὺς ἄλλους εἴτε νὰ τοὺς ἀγγίξουν – εἰδικὰ ἀπὸ τὸν πατέρα τους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα ποὺ δείχνει δύο μικρὰ ἀγόρια νὰ αὐνανίζουν τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ἢ τὴν ἄλλη, ὅπου ὁ μικρὸς Jan αὐτὸ-διεγείρεται κάτω ἀπὸ τὸ καλωσυνάτο βλέμμα τῆς μητέρας καὶ τῆς μικρῆς ἀδελφῆς του). 

[Ἀφαιρέθηκε εἰκονογραφικὸ ὑλικὸ γιὰ μικρὰ παιδιὰ ἰδιαίτερα προκλητικό, σ.τ.μ.] 

Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης στὴν Ἐλβετία σαρκάζουν συστηματικά τους ἀντίπαλούς της σεξουαλικοποίησης τῆς πρώιμης παιδικῆς ἡλικίας, καὶ μάλιστα τοὺς χαρακτηρίζουν «ἐπικίνδυνους». Τὸ Ταχυδρομεῖο, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἀρνήθηκε νὰ παραδώσει στὰ σχολεῖα ὑλικὸ χαρακτηριζόμενο ὡς “πορνογραφικό”. 

Η Blick προσθέτει: “Τὸ Ἑλβετικὸ Ἵδρυμα Προστασίας Παιδιῶν συνιστᾶ τὸ βιβλίο [Lisa & Jan], τὸ ὁποῖο ἔχει διατεθεῖ σὲ πολλὰ σχολεῖα, ἀπὸ 5 ἐτῶν καὶ πάνω.” Πληροφορίες πολὺ πιὸ σουρεαλιστικὲς ἀπὸ τὴν “παρουσίαση πορνογραφικῶν ἀντικειμένων ἢ παραστάσεων” σὲ ἀνηλίκους ὑποτίθεται, σύμφωνα μὲ τὴν ἑλβετικὴ νομοθεσία, ὅτι θεωρούνται τουλαχιστον “σεξουαλικὴ κακοποίηση”! Καὶ πολὺ περισσότερο ὅταν μιλᾶμε γιὰ παιδιὰ τεσσάρων ἢ πέντε ἐτῶν … 

Ὡστόσο, χάρη στὴν ἐνεργητικὴ ἀντίδραση τῶν ἐνδιαφερόμενων γονέων – ὑποστηριζόμενων ἀπὸ μία χούφτα ἐκλεγμένων ἀξιωματούχων (ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης ὡς “συντηρητικοί”, ἀκόμη καὶ “ἀντιδραστικοί”), ἡ κυβέρνηση τῆς Βασιλείας ἀναγκάστηκε τελικὰ νὰ ὑποχωρήσει, ἀκυρώνοντας Τὰ “μαθήματα” ποὺ εἶχαν προγραμματιστεῖ γιὰ τὸ σχ. ἔτος 2014-15. 5ετής ὕποπτος γιὰ σεξουαλικὴ κακοποίηση συμμαθητῶν του!!! 

Ἕνα ἀγοράκιι ποὺ ἁρπάζει τοὺς μικρούς του συμμαθητές “απο τὰ γεννητικὰ ὄργανα” καὶ τὸ ὁποῖο, μὲ τὸ “παντελόνι κατεβασμένο” προσπαθεῖ νὰ τοὺς «διεισδύσει». Μὲ τὴν ὑπόθεση ἀσχολήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἡ Δικαιοσύνης τῆς Βασιλείας – χρειάστηκε σχεδὸν ἕνα χρόνο γιὰ νὰ ἀντιδράσει προτοῦ ἐπιτέλους διατάξει τὴ σύνταξη ἔκθεσης σχετικὰ μὲ τὴ «σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ» τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Οἱ γονεῖς τοῦ πίστευαν ὅτι δὲν ἦταν τίποτα περισσότερο ἀπὸ παιδικὰ παιχνίδια. Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν “προτύπων ΠΟΥ”, μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν λάθος … Νὰ καὶ μία ἄλλη σπόντα, ποὺ μᾶς ἔρχεται αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ ἕναν σοσιαλιστὴ βουλευτή, γνωστὸ γιὰ τὶς φεμινιστικές του ἰδέες: “Ἐὰν ὑπῆρχαν λιγότερα ἄτομα σεξουαλικὰ ἀπογοητευμένα, θὰ ὑπῆρχαν λιγότερες συγκρούσεις [sic]. “[10] 

Ἐπειδὴ ὅποιος εἶναι λίγο ἱκανοποιημένος προφανῶς θέλει νὰ ἀναπτύξει τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα τῶν παιδιῶν του ἀπὸ νεαρότατη ἡλικία, αὐτὸ εἶναι αὐτονόητο … 

Τὸ 2019 ἀποκαλύφθηκε στὴ Γερμανία τὸ ἀπίστευτο “σκάνδαλο Lugde”. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἕνα δίκτυο ταινιῶν παιδικῆς πορνογραφίας, ποὺ δροῦσε ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια (!) σὲ ἕνα κάμπινγκ τῆς Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εἶχε ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ βοήθεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν – καὶ ἰδίως τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία εἶχε στὶς τάξεις τοῦ τουλάχιστον ἕναν παιδεραστὴ ποὺ ἔχει ἤδη καταδικαστεῖ. Ἐὰν καὶ πολλοὶ ἀξιωματοῦχοι ἀναγκάστηκαν νὰ παραιτηθοῦν, φαίνεται ὅτι κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει διωχθεῖ μέχρι σήμερα. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀκριβῶς στὴ Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ἀναπτύχθηκαν σὲ συνεργασία μὲ τὸ γερμανικὸ κράτος τὰ περίφημα «πρότυπα ΠΟΥ», τόσο σκοτεινὰ στὸ θέμα τῆς «σεξουαλικότητας τῶν παιδιῶν». 

Τέλος, ἐδῶ εἶναι ἡ κατάληξη (τουλάχιστον προσωρινὴ) αὐτῆς τῆς θλιβερῆς ὑπόθεσης: τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀποφάσισε ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Βασιλείας δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποσύρουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τοῦ καντονιοῦ. Μία πληροφορία ποὺ μεταδίδεται ἀδιάκοπα ἀπὸ τὸν ἑλβετικὸ τύπο – καὶ ἰδίως ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση (SRF), ἡ ὁποία παρατήρησε ὄχι χωρὶς κακία: 

“Οι ἀρχὲς τῆς Βασιλείας δὲν [σχεδιάζουν πλέον] μαθήματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης σὲ νηπιαγωγεῖα καὶ δημοτικὰ σχολεῖα, ἀλλὰ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ θίγουν συγκεκριμενα θέματα. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἕνα παιδὶ περιμένει ἕναν μικρότερο ἀδερφὸ ἢ μία μικρότερη ἀδελφή, ἢ ὅταν ἡ τάξη βρίσκει προφυλακτικὸ ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο.” 

Σαφῶς: Ὁ εὐρωπαϊκὸς νόμος θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἕναν ἀνισόρροπο δάσκαλο σήμερα νὰ ἐφαρμόσει, παρ’ ὅλα αὐτά, τὸ πρόγραμμα ποὺ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τοὺς θεότρελούς της βρεφικῆς σεξουαλικοποίησης. Μὲ κάθε νομιμότητα! 

Edward Bernays: Πατέρας τῆς χειραγώγησης τῶν μαζῶν 

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἰώνα, ὁρισμένοι κοινωνικοὶ ψυχολόγοι πρότειναν νὰ ἐκθέσουν πρόωρα τὰ παιδιὰ σὲ σεξουαλικὲς “γνώσεις” καὶ ἄλλες “σεξουαλικὲς ἐμπειρίες” νωρίς, μὲ συγκεκριμένο στόχο νὰ “ἐκφυλιστούν”. Ἡ ψυχολογικὴ ἀποδυνάμωση τῆς κοινωνίας τὴν καθιστὰ ὑποχρεωτικὰ εὐκολότερη στὴ διακυβέρνηση. Ἔτσι γεννήθηκε ἡ ἰδέα μίας «προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης», κυρίως ἀπὸ τὸν Edward Bernays, ἀνιψιὸ τοῦ Sigmund Freud καὶ ἐφευρέτη τῶν σύγχρονων «δημοσίων σχέσεων». 

Εἶναι καιρὸς γιὰ τὰ ἐμπλεκόμενα θεσμικὰ ὄργανα νὰ καταστήσουν σαφὲς ὅτι παραιτοῦνται ὁριστικὰ ἀπὸ σχέδια ποὺ ἔχασαν ἤδη κάθε ἀξιοπιστία. Καὶ ἡ Ἐλβετία νὰ πάψει νὰ εἶναι μία χώρα ἀνίκανη νὰ προστατέψει τὸν πληθυσμό της ἀπὸ τὰ ἐπικίνδυνα κοινωνικὰ πειράματα μίας χούφτας ἀντικοινωνικῶν ἰδεολόγων. 

«Ἀναπόφευκτες» οἱ σεξουαλικὲς κακοποιήσεις μεταξὺ παιδιῶν! 

“Ο νέος ποινικὸς κώδικας ἔχει καταργήσει τὸ ἀδίκημα τῆς προσβολῆς τῆς αἰδοῦς καὶ τὸ ἀντικατέστησε μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἐπίθεση. Ἡ κύρια διαφορὰ ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι μόνο ἕνας ἐνήλικας μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνοχος σεξουαλικῆς ἐπίθεσης ἐναντίον ἀνηλίκου, ἐνῶ ἡ προσβολὴ τῆς αἰδοῦς τιμωρεῖ ἐπίσης τὶς πράξεις ποὺ διαπράττουν οἱ ἀνήλικοι.”(Σχόλιο τοῦ Γαλλικοῦ Συνταγματικοῦ Συμβουλίου, Φεβρουάριος 2012) 

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παιδεραστία, ἡ σεξουαλικότητα μεταξὺ τῶν βρεφῶν δὲν ὑπόκειται ὄντως σὲ κάποιο ποινικὸ χαρακτηρισμό, καὶ συνεπῶς ὁ τομέας φαίνεται συνεπῶς ἐλεύθερος γιὰ σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία. Τὸ ὅλο θέμα εἶναι ὅτι τὰ μικρὰ νὰ μυοῦν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, στὸ πλαίσιο τῶν ὑποτιθέμενων σχέσεων κοινῆς συναίνεσης… 

Στοὺς γερμανικοὺς βρεφονηπιακοὺς σταθμούς, οἱ ἱστορίες γιὰ «σεξουαλικὴ κακοποίηση παιδιῶν» τροφοδοτοῦν τακτικὰ στὶς εἰδήσεις. Φαίνεται ὅτι οἱ γονεῖς καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ ἔχουν μερικὲς φορὲς πολὺ διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ τί εἶναι ἀνεκτὸ καὶ τί δὲν εἶναι … 

Στὴ Γερμανία, ὁρισμένα μέσα ἐνημέρωσης ἐργάζονται ἔτσι ἐνεργὰ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνοχῆς μεταξύ του πληθυσμοῦ γιὰ μία «σεξουαλικὴ παιδαγωγικὴ» μὲ ὑπέροχα ἀσαφῆ περιγράμματα. 


ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 – Παρόλο ποὺ ἀναγνωρίζει ὅτι “οἱ σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις μεταξὺ τῶν παιδιῶν δὲν εἶναι σπάνιες”, ἡ μεγάλη καθημερινὴ Suddeutsche Zeitung μείωνε τὴ σοβαρότητα τῆς εἴδησης ὑποστηρίζοντας ὅτι “οἱ γονεῖς τραυματίζονται συχνά [ἀπὸ αὐτὲς τὶς πράξεις] περισσότερο παρὰ τὰ παιδιά». Καὶ ἕνας δάσκαλος ἐπιμένει τονίζοντας τὸν «φυσιολογικὸ» χαρακτήρα τῆς «παιδικῆς σεξουαλικότητας», καθὼς ἡ «σεξουαλικὴ περιέργεια» εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή του, «νόμιμη». Γιὰ περισσότερη εἰλικρίνεια, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν περιφερειακὸ τύπο: «Τὸ νὰ θέλουμε νὰ ἀποτρέψουμε τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις μεταξὺ παιδιῶν εἶναι οὐτοπικό», εἶχε τίτλο ἡ ἐφημερίδα Ruhr Nachrichten λίγους μῆνες νωρίτερα … Πολὺ ἁπλά. 

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Suddeutsche Zeitung ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ κάθε βρεφονηπιακὸς σταθμὸς μπορεῖ πράγματι νὰ ἔχει τὴ δική του «σεξουαλικοπαιδαγωγικῆ ἀντίληψη», γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνει τὶς «σεξουαλικὲς πράξεις» ποὺ συνδέονται μὲ «τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση» τῶν παιδιῶν ἀπὺ τὶς “σεξουαλικὲς κακοποιήσεις”. Στὴν πράξη, ἐναπόκειται στὸν παιδαγωγὸ νὰ ἀξιολογήσει τὴν ὕπαρξη μίας πιθανῆς «σχέσης ἐξουσίας» μεταξὺ τῶν παιδιῶν, προκειμένου νὰ προσδιοριστεῖ ἐὰν μία δεδομένη «σεξουαλικὴ πράξη» συνιστᾶ – ἢ ὄχι – κακοποίηση. Μεταξὺ τῶν κριτηρίων ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπόψη: οἱ διαφορὲς «ἡλικίας» καὶ «φύλου», ἢ ἀκόμη καὶ «φυσικῆς δύναμης» μεταξὺ τῶν παιδιῶν, ἀκόμη καὶ ἡ ὕπαρξη «μεταναστευτικοῦ ὑποβάθρου» ἤ… ὁτιδήποτε ἀλλοῦ. Πλήρης σύγχυση! 

«Δεδομένου ὅτι αὐτὰ εἶναι παιδιά, τὰ ὁποία μποροῦν ἀκόμα νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους μακριὰ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη, δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ «δράστες» καὶ «θύματα», ἀλλὰ γιὰ «ἐπιθετικὰ» καὶ «ἀνήσυχα παιδιά» “. “(Ἐπίσημη τεκμηρίωση τῆς Ὑπηρεσίας Προστασίας τῶν Νέων του Βρανδεμβούργου γιὰ τὸ ζήτημα τῶν “σεξουαλικῶν ἐπιθέσεων” μεταξὺ παιδιῶν). 

Τὰ «προστατευτικὰ μέτρα» ποὺ ἐπέβαλε ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση στὰ νηπιαγωγεῖα κατὰ τὴν πρόσφατη «ὑγειονομικὴ κρίση» ἀποτελοῦν πρόσκληση γιὰ προβληματισμὸ σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα θεσμοποίησης τῆς κακοποίησης παιδιῶν στὶς δυτικὲς κοινωνίες. Εἴτε εἶναι σκόπιμο, εἴτε ξεκινᾶ ἀπὸ καλὲς προθέσεις. (Εἰκόνες: Lionel Τὸp/ Twitter) 

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι στὴ Γερμανία τουλάχιστον, πληροῦνται ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴ συστηματοποίηση αὐτοῦ του τύπου σεξουαλικῆς κακοποίησης τῶν ἀνηλίκων, εἰδικὰ ἐπειδὴ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἐποπτεύουν αὐτὴν τὴν κακοποίηση φαίνεται νὰ ἔχουν πλήρη νομικὴ ἀσυλία. Ὑπενθυμίζεται λοιπὸν ὅτι στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἰώνα, ἡ ἰδέα τῆς πρώιμης ἔκθεσης τῶν παιδιῶν σὲ σεξουαλικὲς “γνώσεις” καὶ “ἐμπειρίες” θεωροῦνταν τρόπος ψυχολογικοῦ “ἐκφυλισμοὺ” τῶν πληθυσμῶν. 

Αὐτὸ γίνεται γιὰ νὰ γίνουν πιὸ εὔκολα πρὸς ἐπηρεασμὸ καὶ ἑπομένως πιὸ εὔκολα κυβερνήσιμα. Ἐπιτρέποντας στοὺς παιδαγωγοὺς τῆς βρεφικῆς σεξουαλοποίησης νὰ ὑπονομεύουν τὶς συναισθηματικὲς βάσεις τῶν παιδιῶν ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, τὸ γερμανικὸ κράτος ἑτοιμάζει ἐπίσης τὸν δρόμο γιὰ τὴν πρόωρη υἱοθέτηση τῶν ΛΟΑΤ ταυτοτήτων, τὶς ὁποῖες προωθεῖ ἐνεργὰ μέσω τῆς «στρατηγικῆς» του τῆς Gender-Mainstreaming, ποὺ ἐγκρίθηκε ἐπίσημα τὸ 2016. Ἐπειδὴ δὲν πρόκειται οὔτε λίγο οὔτε πολὺ γιὰ τὸ μπέρδεμα τῶν σεξουαλικῶν ταυτοτήτων τῶν παιδιῶν διαγράφοντας ἐνεργὰ κάθε διάκριση μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν – καὶ αὐτό, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο! 

«Μπορεῖ πραγματικὰ νὰ ὠφελήσει τὰ παιδιά, ἂν τὰ ἀγόρια παίζουν μερικὲς φορὲς κοῦκλες καὶ τὰ κορίτσια παίζουν μὲ καρφιά. […] Ἀλλὰ ὅταν τὰ ἀγόρια παίζουν κοῦκλες, μακιγιάρονται καὶ φοροῦν ρόζ, πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται. Θὰ γίνει ὁ γιός μου ὁμοφυλόφιλος; Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὅταν ἕνα κορίτσι φορᾶ κράνος ἐργοταξίου, δὲν γίνεται ἀμέσως κτίστης. (Μία ἐργαζόμενη παιδικῆς μέριμνας περιγράφει λεπτομερῶς τὶς πρακτικὲς «χωρὶς φύλο» στὴ μεγάλη ἐφημερίδα Die Zeit, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010) 

Τὸ 2016, ἡ περιοχὴ τῆς Ἔσσης ἐπέβαλε «τὴν ἀποδοχὴ λεσβιῶν, ὁμοφυλόφιλων, ἀμφιφυλόφιλων, trans καὶ intersexuels (LGBTI)» ὡς ἐπίσημο «μαθησιακὸ στόχο» (!) στὰ σχολικὰ προγράμματα. Ἐνημερώνοντας τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 6 ἐτῶν καὶ γιὰ τὴν τρανσεξουαλικότητα ἀπὸ τὰ 10, οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς θέλουν νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ «διαμορφώσουν τὴ σεξουαλικότητά τους». 

Ἑπομένως, δὲν προκαλεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ γερμανικὸ κράτος συμμετεῖχε στὴ δημιουργία τῶν «προτύπων τoυ ΠΟΥ», ἀφοῦ ἀποτελοῦν ἀδιαμφισβήτητα τὴν πολιτικὴ τοῦ ἀτζέντα. Αὐτὴ ἡ διαπίστωση μπορεῖ ἐπίσης νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ δοῦμε τὴ σύνδεση μεταξύ της προώθησης τῶν ΛΟΑΤ τρόπων ζωῆς καὶ τῆς συμπεριφορᾶς μιᾶς ἀντὶ-ναταλιστικὴς [κατὰ τῶν γεννήσεων] πολιτικῆς, ποὺ ἀποτελεῖ περίφημο χαρακτηριστικό της σύγχρονης Γερμανίας. (Πρὸς ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς θέσης, νὰ σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι τὸ Ταμεῖο Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τὸ UNFPA, τὸ ὁποῖο προωθεῖ τὴ μείωση τοῦ δυτικοῦ πληθυσμοῦ, συνδέεται στενὰ τόσο μὲ τὰ «πρότυπά» της ΠΟΥ ὅσο καὶ τὶς “Κατευθυντήριες ἀρχὲς γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση τοῦ ΟΗΕ”). 

Ὅσο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ΠΟΥ, ἴσως οἱ πρόσφατες προστριβές του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο νὰ μὴν ἀφοροῦν μόνο τὴ διαχείριση τῆς «ὑγειονομικῆς κρίσης», ἀλλὰ καὶ σὲ πιὸ ἰδεολογικὰ ζητήματα. Μὲ τὰ βασικὰ ζητήματα τῆς κοινωνίας ποὺ τελικὰ θὰ καθορίσουν τὰ περιγράμματα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στὸν 21ο αἰώνα. 

*Ο Vincent Held σπούδασε πολιτικὴ οἰκονομία καὶ ἐργάζεται ὡς σύμβουλος Ἀνθρώπινων Πόρων. Ἐχει γράψει 

**Σὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σταθμοὺς στὴ Φρανκφούρτη ἐργάστηκε ἡ ἐμβληματικὴ μορφὴ τοῦ Μάη τοῦ ’68 καὶ μεγάλη μορφὴ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς προόδου, πράσινος Εὐρωβουλευτὴς καὶ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ (!!!), Ντάνιελ Κὸν-Μπεντίτ. Νὰ πῶς περιγράφει σὲ βιβλίο τοῦ τὴν…παιδαγωγική του: «Μερικὰ παιδιὰ ἄνοιγαν τὸ φερμουάρ μου καὶ ἄρχιζαν νὰ μὲ χαϊδεύουν. Ἀντιδροῦσα διαφορετικά, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση (…) Ἀλλὰ ἂν ἐπέμεναν, τὰ χάιδευα». Πηγή: Protagon.gr. 

[1] « Standards pour l’education sexuelle en Europe », pp. 38 ss., OMS / Sante Sexuelle Suisse / Ministere federal de la Sante allemand (BzgA), 2010 

[2] « Principes directeurs internationaux sur l’education sexuelle », p.52, UNESCO / OMS / ONU Femmes / ONUSIDA / Fonds des Nations unies pour la population / etc., 2018 

[3] Ibid., p.35 : « most experts believe that children and young people want and need sexuality and sexual health information as early and comprehensively as possible, as acknowledged in development psychology and reflected in the Standards for Sexuality Education in Europe (WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010). » 

[4] « Standards pour l’education sexuelle en Europe », p. 19, OMS / Sante Sexuelle Suisse / Ministere federal de la Sante allemand (BzgA), 2010 

[5] « Tour d’horizon et enjeux de l’education sexuelle en Suisse », Education Sante, Septembre 2019 

[6] Μέχρι πολὺ πρόσφατα, ὁ ἰστότοπος τοῦ ὀργανισμοῦ δημοσίευσε τὴν ἀκόλουθη πληροφορία: «Η SSS εἶναι τὸ διαπιστευμένο ἑλβετικὸ μέλος τῆς IPPF, ἑνὸς παγκόσμιου μὴ κυβερνητικοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ καὶ ἀναπαραγωγικὴ ὑγεία δικαιώματα καὶ τὰ δικαιώματα ποὺ συνδέονται μὲ αὐτήν.” Ἀπὸ τὶς 11 Ἀπριλίου 2020, αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ ἔχει ἐξαφανιστεῖ, ἐνῶ ἦταν online ἀπὸ τὸ 2014. Ὡστόσο, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμφανίζεται πλήρως στὸν ἰστότοπο τῆς IPPF … 

[7] « Boiled Lollies And Bandaids: Gay Men And Kids », Gay Information, Spring 1982 (pp. 34 ss) 

[8]Ο OFSP δηλώνει ὅτι ἐξέτασε, ἰδίως, τὸ κείμενο τῆς Bettina Schuhrke, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει κυρίως τὴν ἰδέα τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης» τοῦ παιδιοῦ – καὶ ἡ ὁποία δίνει τὶς «ἐκθέσεις Kinsey» ὡς παράδειγμα τῆς ἀκολουθητέας «μεθόδου! (cf. « Rapport d’experts sur l’education sexuelle en Suisse », admin.ch, juin 2017, p. 13) 

[9] Στὶς 28 Νοεμβρίου 2012, ἡ HSLU καὶ ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση SSS, ὀργάνωσαν ἕνα «ἀτελιέ», γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὴν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας, ἡ ὁποία ξεκίνησε στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους. Συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Βασιλείας, τὸ “Κέντρο Συνεργασίας τοῦ ΠΟΥ” στὴν Κολωνία (BZgA) – καὶ τὴν Ἑλβετικὴ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας (FOPH). Ἡ συνάντηση ἐπικεντρώθηκε, ὅπως μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε, στὰ περίφημα “πρότυπα γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὴν Εὐρώπη” … (βλ. “Standortbestimmung der Sexualaufklarung in der Schweiz”, Hochschule Luzern / Sante Sexuelle Suisse, 28/11 / 2012) 

[10] « Education – Pas de ca a l’ecole pour les petits », Le Matin, 17.04.2012 

Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.