4 Μαΐ 2020

Μήπως οἱ δηλώσεις Μόσιαλου σηματοδοτοῦν ἕναν νέο γῦρο πολεμικῆς κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας;Ὅσο βρισκόμαστε σὲ ἀναμονὴ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὸ ξεκίνημα τῶν Λειτουργιῶν στὶς 17 Μαΐου, ἀρχίζουν νὰ ἀναδύονται στὴν ἐπιφάνεια τῆς ἐπικαιρότητας διάφορες τοποθετήσεις πολιτικῶν ποὺ δείχνουν διάθεση νὰ (ξανὰ) στοχοποιήσουν τὴ Θεία Κοινωνία.
Διάφοροι πολιτικοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν καμία ἐπαφή, καμία σχέση καὶ καμία οὐσιαστικὴ γνώση, σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ξεκινοῦν νὰ δείχνουν μὲ τὸ δάχτυλο τὸ ἱερὸ Μυστήριο καὶ κατασκευάζουν ἕνα ἐπικοινωνιακὸ περιβάλλον, ποὺ ἴσως προμηνύει ἕναν δεύτερο «γῦρο», παράλογων καὶ ἀντισυνταγματικῶν διώξεων ἐναντίον τῆς Θείας Μετάληψης.
Ὁ πρώην ὑπουργὸς τῆς κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, Ἠλίας Μόσιαλος, τοποθετήθηκε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, σὲ πρόσφατη του συνέντευξη, δηλώνοντας:
«Ἡ γνώμη μου εἶναι πὼς θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ (σ.σ. ἡ Θεία Κοινωνία) μὲ τὴ σημερινή της μορφή, μέχρι νὰ...
ἔχουμε ἀσφαλὲς ἐμβόλιο. Θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἐὰν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ διαφορετικὸ καὶ ἀσφαλῆ τρόπο. Νὰ τονίσω ἐδῶ πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἔχει καλέσει τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι Κοινωνία καὶ νὰ γίνουν δωρητὲς αἵματος καὶ πλάσματος. Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀγάπης γιὰ τὸν συνάνθρωπό μας».

Ἡ πρώτη ἐπισήμανση ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε πάνω στὴ δήλωση τοῦ κυρίου Μόσιαλου, εἶναι πὼς ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦμε, ἀδυνατοῦμε νὰ θυμηθοῦμε τὸ πότε τοῦ ζητήσαμε νὰ μᾶς δημοσιοποιήσει τὴ γνώμη του, γιὰ κάτι ποὺ δὲν τὸν ἀφορᾶ. Κάτι ποὺ δὲν εἶναι δικό του θέμα καὶ δὲν ἐπαφίεται στὶς ἁρμοδιότητες του. Γιὰ ἕνα θέμα τόσο ἱερὸ γιὰ μιὰ τεράστια μερίδα Ἑλλήνων, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἡ ἴδια ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δηλώνει ξεκάθαρα πὼς εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο.

Τὸ δεύτερο καὶ πιὸ δυσοίωνο στοιχεῖο στὰ λεγόμενα του, εἶναι πὼς συνδέει ἄμεσα (στὸ μυαλό του), τὴ δυνατότητα του νὰ μεταλαμβάνει κάποιος, μὲ τὸ (μελλοντικὸ) ἐμβόλιο. Αὐτὸ καὶ μόνο, δείχνει τὴ συγκατάθεση καὶ τὴν πρόθεση του, στὸ νὰ ἐφαρμοστεῖ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός.

Σύμφωνα μέ τὸ σκεπτικό του, μόνο ὅταν εμβολιαστούν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ πολῖτες (ὑποχρεωτικά), θὰ ξαναγίνει ἀσφαλὴς ὁ παραδοσιακὸς τρόπος μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας. Μέχρι τότε, θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ «ἕνας διαφορετικὸς» τρόπος μετάδοσης.

Δηλαδή, ὁ πρώην ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐπὶ πρωθυπουργίας τοῦ θιασώτη τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, Γεωργίου Α. Παπανδρέου, καὶ σύμβουλος τῆς σημερινῆς κυβέρνησης, μὲ τὴ στάση του αὐτὴ ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα καὶ ξεκίνησε νὰ προωθεῖ ξεκάθαρα τὴ χρήση πλαστικῶν κουταλιῶν μιᾶς χρήσης στὶς ἐκκλησίες.

Ἐλπίζουμε νὰ χαίρεται ὁ πρωθυπουργός μας, νὰ ἔχει τέτοιους συμβούλους δίπλα του, ποὺ δὲν διστάζουν νὰ προσβάλουν δημόσια τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν!

Ἕνας ἐπιστημονικὸς σύμβουλος ποὺ τολμᾶ μὲ ἔμμεσο τρόπο νὰ ὑποβάλλει στὸν θρησκευόμενο λαὸ ἕνα ψευδοδίλημμα ποὺ οὐσιαστικὰ σημαίνει : «Ἢ θὰ κάνετε τὸ «ἅγιο» ἐμβόλιο (ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ περιέχει μικροτσίπ) ἢ νὰ ξεχάσετε τὴ Θεία Κοινωνία ὅπως τὴν γνωρίζατε ἕως τώρα»!

Ἄς ἐνημερώσει κάποιος τὸν κύριο Μόσιαλο, πὼς τὰ πλαστικὰ κουταλάκια στὶς ἐκκλησίες, χρησιμοποιοῦνται (καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται) ΜΟΝΟ γιὰ τὴν κατανάλωση κολλύβων καὶ γιὰ τίποτε ἄλλο. Εὐχαρίστως νὰ σᾶς κεράσει μερικὰ κόλλυβα κάποιος ἱερέας ποὺ θὰ τὰ ἔχει εὐλογήσει, μήπως καὶ συγχωρεθεῖ καὶ ἡ «ἐκλιποῦσα» σας συναίσθηση γιὰ τὸ ποὺ βρίσκεστε.

Ἄς ρίξει μιὰ ματιὰ ὁ κύριος Μόσιαλος, στὰ στατιστικὰ τῶν κρουσμάτων καὶ τῶν θανάτων ἀπὸ COVID - 19, σὲ χῶρες ποὺ κράτησαν ἀνοικτὲς τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ εἶχαν λιγότερο αὐστηρὰ περιοριστικὰ μέτρα, ἀπὸ ὅτι εἴχαμε στὴν Ἑλλάδα! Στὴ Γεωργία, στὴ Λευκορωσία, στὴ Βουλγαρία, στὴ Σερβία, ἀκόμα καὶ στὴ Ρωσία. Δὲν θὰ διαπιστώσει πουθενὰ σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες, αὐξημένη μεταδοτικότητα τοῦ ἰοῦ, σὲ σχέση μὲ τὴ χώρα μας!

Ἄς ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία, ἀνέκαθεν παρέχεται ἀπὸ ἱερεῖς σὲ ἀσθενεῖς, ἀκόμα καὶ σὲ νοσοκομεῖα λοιμωδῶν νοσημάτων, χωρὶς νὰ ἔχει δημιουργηθεῖ ποτὲ κανένα πρόβλημα. Ἄς ἐνημερωθεῖ καὶ γιὰ τὶς ὀρθόδοξες ἱεραποστολὲς στὴν Ἀφρική, μία χώρα ὅπου «θερίζουν» οἱ ἰογενεῖς λοιμώξεις, ἂν ἔχουν παρατηρηθεῖ φαινόμενα ἐπιδημίας λόγῳ τῆς Θείας Μετάληψης.

Ἡ δὲ ἐπίκληση του, στὴν δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὑποκρισίας καὶ τῆς πλήρους ἄγνοιας πάνω στὰ ὀρθόδοξα πνευματικὰ θέματα.

Ἀπὸ ὅλους τοὺς μεγαλειώδεις λόγους σχετικὰ μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, ποὺ ἔχουν λεχθεῖ διαχρονικὰ ἀπὸ Ἁγίους, ἀπὸ φωτισμένους Ἱεράρχες καὶ ἀπὸ γέροντες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διάλεξε νὰ ἐπικαλεστεῖ μία συγκεκριμένη δήλωση ποὺ θεωρεῖ πὼς ἐναρμονίζεται καλύτερα μὲ τὰ συμφέροντα τῶν ἐπιδιώξεων του.

Εἶναι ἐξωφρενικό, εἶναι ἀδιανόητο καὶ μόνο νὰ τολμοῦμε νὰ παραλληλίσουμε τὴ δωρεὰ ἀνθρώπινου αἵματος, μὲ τὸ τρομερὸ πνευματικὸ δῶρο τῆς Θείας Κοινωνίας.

Τὸ πρῶτο προέρχεται ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἄνθρωπο. Τὸ δεύτερο προέρχεται ἀπὸ Θεὸ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς ἴαση «τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν».

Εἶναι δύο ἐντελῶς διαφορετικὰ πράγματα καὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μεταξὺ τους.

Ὅσο αἷμα καὶ νὰ δωρίσεις, ὅσο πλάσμα καὶ νὰ δώσεις σὲ συνανθρώπους σου, μπορεῖ νὰ μοιράζεις βιολογικὴ ζωή, ἀλλὰ ἂν ἀποκοπεῖς ἀπὸ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου, τότε ἐπέρχεται ὁ πνευματικός σου θάνατος.

Αὐτὴ εἶναι μιὰ θεμελιακή, μιὰ ζωτικῆς σημασίας διαφορά, ποὺ διαφεύγει ἀσφαλῶς, ἀπὸ τὸν ὑλιστικὸ τρόπο σκέψης τοῦ κυρίου Μόσιαλου.
sportime

7 σχόλια:

 1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , δεξιά στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται O I δ ι ο ς O Xριστος , O I δ ι ο ς O Θεός , O Oποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - Ο π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

   Διαγραφή
  2. Aπλη λογική : Av βηξουν η φταρνιστουν άνθρωποι οι οποίοι νοσούν από μεταδοτικο νόσημα το οποίο μεταδίδεται με τα σταγονιδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα , T ι θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη διασπορά του νοσηματος ?

   Διαγραφή
  3. Iδου η χρυσή τομή : Oι ναοί να παραμένουν A v o ι κ τ ο ι , να γίνονται οι Iερουργιες με σ υ μ μ ε τ ο χ η των πιστών , α λ λ α να τ η ρ ο υ ν τ α ι τα μέτρα προστασίας , ο π ω ς γίνεται σε Oρθοδοξα κράτη στην Eυρωπη .

   Διαγραφή
 2. Μπράβο στο συντάκτη του άρθρου.
  Κονιορτοποιεί τις ανοησίες και τα φληναφήματα του κου Μόσιαλου, που καλόν θα είναι να τα κρατήσει για τον εαυτό του και να μην τα δημοσιοποιεί, καθιστάμενος, κατ αυτόν τον τρόπο, καταγέλαστος!
  Λ. Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ...ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.