6 Μαρ 2020

Ποιὰ εἶναι τὰ παιδιὰ τῶν ΜΚΟ;

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Γιατί ἐπιμένουν νὰ μὴν βλέπουν τὴν πραγματικότητα; Τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ δύο ἐρωτήματα ἀπαντᾶται μὲ τὸν λιτὸ τρόπο τοῦ Καλογήρου: Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά, Ἄρη. Τὸ πρῶτο θέλει νὰ γράψουμε λίγο περισσότερα. Πρόκειται κατὰ βάση γιὰ ἀνθρώπους νέους στὴν πλειονότητά τους χωρὶς καμία πραγματικὴ ἰδεολογία. Ἀνάμεσά τους βρίσκονται καὶ ΝΔούληδες, ποὺ ἐργάζονται βέβαια σὲ ΜΚΟ ποὺ ἔχουν ΝΔούληδες (βέβαια αὐτοὶ καὶ αὐτὲς ἀποτελοῦν ἰσχνὴ μειοψηφία). Οἱ περισσότεροι εἶναι τριαντάρηδες καὶ προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες παλαιῶν πασόκων δημοσίων ὑπαλλήλων. Ὅταν τὸ δημόσιο ἔπαψε νὰ προσλαμβάνει, ποῦ νὰ πήγαιναν; Πῆγαν στὶς ΜΚΟ. Μὲ σπουδὲς συνήθως κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ διεθνῶν σπουδῶν (οἱ διευθυντὲς τοὺς μάλιστα στὰ νησιὰ ἔχουν συχνὰ διδακτορικὰ καὶ γνωρίζουν τούρκικα, πολλοὶ ἔχουν σπουδάσει στὴν Τουρκία) καὶ βαθειὰ ριζωμένη τὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ κόσμος φτιάχτηκε γιὰ νὰ ζοῦν καλά. Καὶ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη τοὺς τὴν ἔχουν ριζώσει βαθειὰ μέσα τοὺς οἱ γονεῖς τους. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ τοῦ   πατριωτικοῦ   ΠΑΣΟΚ, οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν καὶ μεγαλώνουν δυστυχῶς ἀκόμη πολλοὶ τὰ παιδιά τους μὲ συμβουλὲς γιὰ τὸ πῶς νὰ βγάζουν πολλὰ λεφτά. Ὅταν τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν μὲ ὑπέρτατη ἀξία τὸ χρῆμα, τότε πιστεύουν πραγματικὰ ὅτι καμία δουλειὰ δὲν εἶναι ντροπή. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ δὲν.... μεγάλωσαν μὲ τὴν ἀγάπη στὴν πατρίδα καὶ τὸ κοινὸ συμφέρον ὡς ὑπέρτατες ἀξίες, ἀλλὰ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ ἀτομικό τους συμφέρον. Ὄχι ὑπὲρ πάτρης, ἀλλὰ πάρτης.
Μέσα στὴν κρίση, λοιπόν, δὲν ἤθελε καὶ πολὺ νὰ κυλιστοῦν στὸν βοῦρκο τῶν ΜΚΟ. Μισθοὶ ἀπὸ 1000 ὡς 4000 καὶ σταθερὴ δουλειά, μὲ θεσμικὴ κατοχύρωση καὶ δημοσιογραφικὴ κάλυψη. Ἂν δὲν πήγαιναν ἐκεῖ, ποιὰ  ἦταν ἡ ἐναλλακτική τους; Ἀνεργία, ἢ ἐξωτερικὸ ἢ πολὺ σκληρὴ δουλειὰ μὲ ἐλάχιστη ἀμοιβὴ (αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι τὸ χειρότερό τους). Ὅταν, λοιπόν, κυλιστεῖς, ἀσχέτως ἐὰν ἀπὸ μικρὸς μεγάλωσες μὲ ἀριστερίστικες διεθνιστικὲς ἢ συντηρητικὲς ἰδέες, κάνεις ἰδεολογία σου τὸ ἀφήγημα τοῦ Σόρος καὶ πιστεύεις ὅτι τὸ φυσιολογικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὑπηρετεῖς. Βλέπεις ὅτι αὐτὸ καταστρέφει τὴν χώρα ποὺ μεγάλωσες, βλέπεις ὅτι καταστρέφει τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τόσο τοὺς ντόπιους ὅσο καὶ τοὺς ξένους, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ παραδεχτεῖς, ἐπειδὴ τότε χάνεις τὴν δουλειά σου καὶ εἴπαμε ποιὲς εἶναι οἱ ἐναλλακτικές. Γιὰ νὰ κοιμᾶσαι, λοιπόν, ἥσυχος ἐνστερνίζεσαι τὸ ἀφήγημα τοῦ μεγάλου ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀπάνθρωπου κεφαλαίου βαφτίζοντας ἀριστερό, ἐπειδὴ καὶ μόνο ἐπειδὴ δὲν τὸ ἀσπάζονται αὐτοὶ ποὺ λὲς φασίστες. Καὶ τελικὰ φτιάχνεις ἕναν δικό σου κόσμο, στὸν ὁποῖο γιὰ νααντέχεις δὲν κάνεις κακὸ μόνο καὶ μόνον γιὰ τὰ φράγκα, ἀλλὰ κάνεις τὸ καλό! Ἔτσι, πραγματικὰ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν φτάσει νὰ πιστεύουν ὅσα λένε! Καὶ γιὰ αὐτὸ εἰλικρινὰ δὲν   μποροῦν  νὰ δοῦν τὴν πραγματικότητα. Ἀπὸ κοντά τους καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς λόγους ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν πανεπιστημιακῶν τῶν θεωρητικῶν σχολῶν καὶ τῶν δημοσιογράφων. Γράφουν σήμερα ὅτι ὁ Μητσοτάκης ἐκτελεῖ τὶς ἐντολὲς τῶν πλουσίων ἀφεντικῶν του, λὲς καὶ ὁ Σόρος, ἡ Ἀγγελοπούλου ἢ ὁ Ἀλαφοῦζος εἶναι κατὰ τῆς μετανάστευσης! Ἀλλὰ πραγματικὰ ξέρουν ὅτι ἂν ποῦν κάτι ἄλλο, τοὺς περιμένει ἡ ἀποπομπὴ ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο ἢ τὸ κανάλι, καὶ εἴπαμε μετὰ θέλει σκληρὴ δουλειά. Γνωρίζουν ὅτι ἔχουν τὶς θέσεις αὐτὲς μόνο ὅσο λένε αὐτὰ ποὺ πρέπει. Καὶ ἔτσι γιὰ νὰ ἀποφεύγουν τὶς ἐσωτερικὲς ψυχικές τους συγκρούσεις, ἔχουν ἀποδεχθεῖ μία διοφορετικὴ κατάσταση ὡς πραγματικότητα γιὰ νὰ κάνουν κι αὐτοὶ τὸ σωστό. Ὅποτε ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φωτίσει! Ἐμεῖς ἀπομονώνουμε αὐτὲς τὶς θλιβερὲς μειοψηφίες, τὶς καταγγέλουμε ὅταν λειτουργοῦν διασπαστικὰ γιὰ τὴν ἐθνικὴ συνοχὴ καὶ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς νὰ ἀσκηθοῦν διώξεις σὲ ὅσους ὑπονομεύουν τὴν χώρα. Ἀλλὰ δὲν ἀσχολούμαστε νὰ τοὺς μεταπίσουμε.... Δὲν εἴμαστε εἰδικοί... οἱ ἄνθρωποι χρήζουν βοήθειας.... Μόνο προσευχὴ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ αὐτούς.

2 σχόλια:

 1. ΣΩΣΤΑ.
  Τὸ κα(μ)μία
  μὲ δύο μμ,παρακαλῶ !
  ἔχει καθιερωθεῖ μὲ ἕνα
  ὅπως καὶ τὸ συ(γ)γνώμη !
  Ἡ γλῶσσα μας,ἀπὸ κεῖ ξεκίνησε τὸ κακό !!
  ἀπὸ τὴν ἀδιαφορίαμας γιὰ τὴν γλῶσσα μας,
  ποὺ τὴν ῥήμαξαν στὰ σχολεῖα καὶ στὰ ΜΜΜ
  ἐνῶ έμεῖς τραγουδούσαμε''νὰ περνᾶμε καλά'' !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.