18 Μαρ 2020

Συγχώρεσέ μας Κύριε…

Γιὰ 10 τουλάχιστον λόγους 

1. Γιατί ἐνῶ εἴμαστε Κύριε, μία χώρα σκανδαλωδῶς εὐνοημένη στὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας, ἀπὸ Ἐσένα, τὴν Παναγία Μητέρα Σου καὶ ὅλους τους Ἁγίους μας καὶ εἶναι ἀμέτρητες οἱ στιγμὲς στὴν Ἐθνικὴ καὶ προσωπική μας ἱστορία, ποῦ μᾶς πῆρες στὴν ἀγκαλιά Σου καὶ μᾶς ἔσωσες, ἐμεῖς μὲ ἕνα Tweet (!) τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, Σοὺ δηλώσαμε ἐπίσημα ὅτι δὲν Σὲ χρειαζόμαστε πλέον! 
2. Γιατί αὐτὴν τὴν ὥρα ποῦ κυριαρχεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, τὰ super market, τὰ pet shops (!) καὶ οἱ τράπεζες, (οἱ ναοὶ τοῦ χρήματος) μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ λειτουργοῦν, (κι ἂς κινδυνεύουμε νὰ κολλήσουμε καὶ ἐκεῖ), ἀλλὰ ΟΧΙ οἱ ναοί σου Χριστέ μας! 
3. Γιατί τὰ delivery τοῦ φαγητοῦ μας εἶναι ἀναγκαία, ἀλλὰ ΟΧΙ οἱ «delivery» (ἱερεῖς) τοῦ δικοῦ Σου Σώματος καὶ Αἵματος, Χριστέ μας ! 
4. Γιατί ΕΜΕΙΣ οἱ πιστοί Σου, οἱ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι ντρεπόμαστε καὶ φοβόμαστε νὰ πιάσουμε τὸ μάκτρο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, νὰ φιλήσουμε τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες καὶ νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τῶν ἱερέων μας. Φοβόμαστε μάλιστα (ὢ τῆς βλασφημίας! ) νὰ πλησιάσουμε καὶ στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς! Βάζουμε ὅμως δεξιὸ λογισμὸ Χριστέ μας καὶ ἰσχυριζόμαστε ὅτι τὸ κάνουμε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ νὰ προστατέψουμε τοὺς ἀδελφούς μας. Στὸ super market ἐξακολουθοῦμε ὅμως νὰ πηγαίνουμε Χριστέ μας καὶ...
ἂς κινδυνεύουμε καὶ ἐκεῖ! Μὴ μᾶς παρεξηγεῖς Χριστέ μας, ποῦ ἐκεῖ ἡ ἀγάπη μᾶς ἀτονεῖ λίγο! 

5. Συγχώρεσέ μας Κύριε γιατί ἀντὶ νὰ γίνουν οἱ ναοὶ τῶν πολιούχων μας, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα κ.α., καθημερινὰ φυλάκια τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, γιὰ νὰ μεσιτεύσουμε γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς ἥρωες ἰατροὺς καὶ νοσηλευτές, ΕΜΕΙΣ τὴν ἀπαγορεύουμε ἀκόμη καὶ στὰ μοναστήρια! Γιὰ νὰ εἴμαστε «προστατευμένοι» Χριστέ μου, ἀπὸ σένα, γιατί τελικὰ φαίνεται ὅτι εἶσαι λίγο «Κίνδυνος» καὶ ὄχι Πηγὴ τῆς Ζωῆς ὅπως μᾶς ἔλεγες! 

6. Συγχώρεσέ μας Κύριε γιατί ΟΥΤΕ μὲ 5 ἄτομα μέσα στὸν ἱερὸ Ναό, δὲν θέλουμε νὰ τελέσουμε τὴν Θεία Λατρεία Σου, (ἐνῶ ὅλοι μας ἀνεχόμαστε 30 ἄτομα σὲ ἕνα super market)! 

7. Συγχώρα μᾶς Κύριε, γιατί στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ἐργοδότες ἀπειλοῦν ἐργαζομένους μὲ ἀπόλυση, νέα παιδιὰ ἀπειλοῦν τοὺς ἡλικιωμένους γονεῖς μὲ ἀπομόνωση καὶ σύζυγοι ἀπειλοῦν τὶς συζύγους τους μὲ διώξιμο ἀπὸ τὸ σπίτι, ὡς ἐπικίνδυνους, ἐπειδὴ θέλουν νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ κοινωνοῦν τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματός Σου! 

8. Συγχώρεσέ μας Κύριε γιατί θὰ καθόμαστε μὲ τὶς πιτζάμες μας στὸ σπίτι καὶ θὰ βλέπουμε live (ζωντανὰ) ἀπὸ τηλεοράσεως τὴν Προσκύνηση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σου Σταυροῦ ἀλλὰ καὶ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου, ποῦ ἐπειδὴ εἴμαστε καὶ πιστὸς λαός, τὸν συνδέσαμε μὲ τὴν Ἐθνική μας Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μπορεῖ μάλιστα, ὅπως μᾶς λένε οἱ ἁρμόδιοι, νὰ δοῦμε live καὶ τὰ Ἅγια Πάθη ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάστασή Σου! Συγχώρα μας Κύριε, ἀλλὰ τοῦ χρόνου στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὸ 1821, ποῦ ἔγινε πρῶτα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία, ἐμεῖς θὰ Σὲ τιμήσουμε διπλὰ καὶ τρίδιπλα! Ἂς φύγει ὅμως αὐτὸ τὸ κακὸ πρῶτα Χριστέ μας! Τώρα δυσκολευόμαστε! 

9. Συγχώρεσέ μας Κύριε, γιατί ὅλοι μας ἀπὸ τοὺς ποιμένες μας μέχρι τὸν τελευταῖο πιστὸ (μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις) ἀκόμη καὶ τώρα δὲν μιλᾶμε γιὰ τὸ πρῶτο πράγμα ποῦ θὰ ἔπρεπε ὡς Χριστιανοὶ νὰ διαλαλήσουμε. Τὴν ἀνάγκη γιὰ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ἀλλὰ καὶ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καὶ ἀλλαγὴ πορείας ἀπὸ τὶς δεκάδες ἀντικείμενες στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ πράξεις καὶ ἀποφάσεις μας, ποῦ ἀποδεδειγμένα κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἀπομακρύνουν τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Συγχώρεσέ μας ποῦ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ νὰ μιλήσουμε στὴν τεχνοκρατικὴ κοινωνία μας, γιὰ τὸ ἔσχατο καὶ πλέον ἀποτελεσματικὸ ὅπλο ποῦ εἶχαν οἱ πρόγονοί μας σὲ τέτοιες περιπτώσεις, τὶς ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ τῶν θαυματουργῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Σου, Κύριε! Τὶς θυμόμαστε βεβαίως καὶ τὶς τιμᾶμε ποῦ καὶ ποῦ, ἀλλὰ ΔΕΝ τὶς πιστεύουμε Κύριε! 

10. Συγχώρεσέ μας Κύριε τελικά, γιατί ὡς Χριστιανοὶ Βαπτισμένοι καὶ Μυρωμένοι, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πιὸ συμφιλιωμένοι μὲ τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου, ἂν ἐπιτρέψεις Ἐσὺ νὰ ἔλθει, καθὼς Ἐσὺ Εἶσαι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου, ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς Ζωοδότης! Συγχώρεσέ μας Κύριε ὅμως, γιατί αὐτὴ εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωση, ποῦ ἡ Ἐκκλησία ποῦ Ἐσὺ ὁ Ἴδιος ἵδρυσες μὲ τὸ Αἷμα Σου, πρέπει νὰ κάνει λίγο στὴν ἄκρη! Τὰ Ἱερά Σου Μυστήρια, δὲν μᾶς εἶναι τόσο ἀπαραίτητα τώρα Χριστέ μου! Μὴν μᾶς παρεξηγεῖς Κύριε, ἀργότερα, βεβαίως καὶ θὰ σὲ λατρέψουμε, πιὸ τιμητικά, μὲ ὡραίους πανηγυρικοὺς καὶ μὲ μεγάλες λαμπάδες καὶ θὰ ξανακοινωνήσουμε βεβαίως, Σοὺ τὸ ὑποσχόμαστε… ἀλλὰ ὄχι τώρα Χριστέ μας… ! 
Συγχώρεσέ μας Κύριε…! 
Μία ὁμάδα ὀλιγόπιστων Χριστιανῶν 
Μόνο γιὰ τὴν ἀντιγραφή, Φ. Κεμεντζετζίδης

12 σχόλια:

 1. Η σύγχρονη ευχή των Τριών Παίδων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και πάλιν και πολλάκις ... Συγχώρεσέ μας Κύριε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο πολλά στην ομάδα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δήμητρα Αράπογλου18 Μαρτίου 2020 - 10:49 μ.μ.

  "Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός».
  Συγχώρεσέ μας Κύριε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δήμητρα Αράπογλου18 Μαρτίου 2020 - 10:49 μ.μ.

  Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός».
  Συγχώρεσέ μας Κύριε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι τράπεζες παραμένουν ανοικτές γιατί είναι οι ναοί του χρήματος.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εξαιρετικό, ευστοχότατο, αποκαλυπτικό!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.