4 Φεβ 2020

Ἡ "Ἐκκλησία" τῆς Ἀγγλίας ἀπολογεῖται γιὰ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε γιὰ τὰ σύμφωνα συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν μετὰ ἀπὸ ἐπίθεση ποὺ δέχθηκε !

Μετάφραση σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό:
Ἐν ἔτει 2020 ποὺ διακηρύττουμε δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες ὅσο τίποτε ἄλλο γινόμαστε μάρτυρες ἀκόμη ἑνὸς περιστατικοῦ «bullying» αὐτὴ τὴ φορὰ στὴν Ἀγγλία ὅπου ἐκδόθηκε ἀνακοίνωση ἀπὸ τὴν ἐκκλησία της, ποὺ ἀναφέρει ὅτι μόνο τὰ ἑτερόφυλα ἔγγαμα ζευγάρια μποροῦν νὰ ἔχουν σεξουαλικὲς σχέσεις καὶ ὅτι τὸ σὲξ στὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἀμέσως διάφορες –μᾶλλον ὄχι τυχαῖες προσωπικότητες – ἔσπευσαν μὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ νὰ ἐπιτεθοῦν στὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐκκλησίας καὶ νὰ τὴν χαρακτηρίσουν ὡς διχαστικὴ καὶ ἀναχρονιστικὴ στὴν προοδευτικὴ πορεία τῆς χώρας καὶ τῶν πιστῶν της, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἔκανε τὴν ἐκκλησία, ἀπολογούμενη, νὰ πάρει πίσω τὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ, ζητώντας συγγνώμη γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ ἔθεσε τὸ πλήρωμά της.

Διαβάστε παρακάτω ἀναλυτικὰ τὸ περιστατικὸ μεταφρασμένο ἀπὸ "The Christian Post":

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ Ἰουστίνος Γουέλμπι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γιὸρκ Τζὸν Σεντάμου ζήτησαν συγγνώμη γιὰ μία ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μόνο τὰ ἑτερόφυλα ἔγγαμα ζευγάρια μποροῦν νὰ ἔχουν σεξουαλικὲς σχέσεις ἐντὸς γάμου καὶ ὅτι τὸ σὲξ στὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. "Ὡς Ἀρχιεπίσκοποι, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους της Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, ζητοῦμε συγγνώμη καὶ ἀναλαμβάνουμε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ συγκεκριμένη δήλωση τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἡ ὁποία...
ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς ἐκκλησίας", ἀνέφεραν οἱ ἀρχιεπίσκοποι σὲ δήλωση, σύμφωνα μὲ τὴ Belfast Telegraph. "Λυπούμαστε πολὺ καὶ ἀναγνωρίζουμε τὴ διάκριση τὸ διχασμὸ καὶ τὸ κακὸ ποὺ προκάλεσε αὐτὴ ἡ δήλωση."


Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἐξέδωσε μία ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία ἀνέφερε ὅτι: «Γιὰ τοὺς χριστιανούς, ὁ γάμος - δηλαδή, ἡ διὰ βίου συνένωση ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας, ἡ ὁποία ἔχει ἐπισφραγιστεῖ μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ αἰώνιων ὅρκων, καὶ μόνο αὐτὸ - εἶναι τὸ κατάλληλο πλαίσιο γιὰ τὴν ἐνεργὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα. "

Ἡ ἀνακοίνωση-παρότρυνση αὐτὴ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας (μόνο τὰ ἑτερόφυλα ἔγγαμα ζευγάρια μποροῦν νὰ ἔχουν σεξουαλικὲς σχέσεις ἐντὸς γάμου καὶ ὅτι τὸ σὲξ στὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο) ἐκδόθηκε ὡς ἀπάντηση στὸ κοινοβούλιο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τὸ ὁποῖο ἔδωσε ἴσα δικαιώματα στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ποὺ ἔχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης μὲ τὰ ἑτερόφυλα παντρεμένα. «Ἡ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στοὺς νόμους καὶ τὰ δικαιώματα ὁμόφυλων καὶ ἑτερόφυλων ζευγαριῶν δὲν ἀλλάζουν τὴν παγιωμένη διδασκαλία τῆς ἐκκλησιᾶς» ἀναφέρουν. 

Προσθέτει ἐπίσης ὅτι, "Ὁποιαδήποτε σεξουαλικὴ σχέση ἐκτός του ἑτεροφυλόφιλου γάμου θεωρεῖται ξεπεσμὸς καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο".
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας ἐξηγεῖ ὅτι ἐνῶ «πολλὰ ἀπὸ τὰ προβλεπόμενα τῆς νομοθεσίας γιὰ τὰ σύμφωνα συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν εἶναι παρόμοια ἢ ἀκόμα καὶ ταυτόσημα μὲ αὐτὰ τοῦ ἑτερόφυλου γάμου», μία ὁμόφυλη σχέση δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν πραγματοποίηση ἑνὸς ἑτερόφυλου φυσιολογικοῦ γάμου. «Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὰ σύμφωνα συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν δὲν ταυτίζονται πουθενὰ μὲ τὴ ἁγνὴ πρόθεση τῶν ἑτερόφυλων ζευγαριῶν στὴν ὕπαρξη ὑγιειῶν σεξουαλικῶν σχέσεων»
Σύμφωνα μὲ τὴν The Telegraph μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀνακοίνωσης, σημαντικὲς ἀγγλικανικὲς προσωπικότητες ἔσπευσαν νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ ἀποστείλουν μία ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀρχιεπισκόπους, στὴν ὁποία ἀναφέρουν ὅτι ἡ θρησκεία ἔχε γίνει περίγελος στo ἔθνος.

Στὴν ἴδια ἐπιστολὴ ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι: «Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξεδώθει ἔχει βλάψει σημαντικὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει κλονίσει τὴν ἐμπιστοσύνη ὅσων εἶναι κοντά της».

Τὴ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ συνυπογράφουν μαζὶ μὲ τὸν κ. Van Leonard Peter, ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Isle of Wight καὶ πρόεδρο τῆς ὁμάδας One Body One Faith (χριστιανικὴ κίνηση ὁμάδος ὑπὲρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ), ἡ κ. Christina Baron, μέλος τῆς Γενικῆς Συνόδου καὶ πρόεδρος τῆς Ὁμάδας Ἀνθρώπινης Σεξουαλικότητας στὴ Γενικὴ Σύνοδο, ὁ κ. Andrew Foreshew , ἱερέας τοῦ κολλεγίου Lady Margaret Hall, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καὶ ἱδρυτὴς τῆς ἐκστρατείας γιὰ τὸν ἐλεύθερο καὶ ἴσο γάμο τῆς ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Καταλήγοντας τὴν ἐπιστολὴ ἀναφέρουν ὅτι: «Ὁ τόνος τῆς ἀνακοίνωσης τῆς ἐκκλησίας καθιστὰ σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἐπιθυμία νὰ ἀκούσουν ἢ νὰ μάθουν ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ μιλήσαμε γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε πόσο ἐπιθετικὸ βρήκαμε τὸν τόνο τῆς συγκεκριμένης ἀνακοίνωσης τῶν Ἐπισκόπων. Πράγματι, ἡ δήλωση εἶναι κάθε ἄλλο παρὰ ποιμαντικὴ παρότρυνση - εἶναι ψυχρή, διχαστικὴ καὶ μὲ ἀρνητικὴ ἐπιρροὴ στὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὴν διάβασαν.

2 σχόλια:

 1. Στην Δύση δεν είναι Εκκλησίες οι αιρέσεις και εκεί ό,τι θέλει κανείς αντιεκκλησιαστικό μπορεί να συμβαίνει!!!

  Εκκλησιαστικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μιά "εκκλησία" που
  δεν είναι
  αιώνες τώρα πιά
  εκκλησία

  σαν μιά τ ρ ύ π ι α βάρκα,
  που λέγεται μεν
  βάρκα,
  αλλά που
  στο νερό θα βουλιάξει

  και μένει στην
  αμμουδιά
  -περίγελος του γλάρου
  και κατοικία
  του πόντικα-

  κι επιτρέπει ο Θεός
  να φανερώνεται στον απλό
  λαό η απάτη του
  -στεριανού πια- αρχιναύτη

  που πασχίζει
  να το παίζει
  καπετάνιος
  σε μιά
  τραγική παράσταση
  μ'ολέθρια αποτελέσματα.

  Και οι δικοί μας;

  ποιός τους
  έμπλεξε
  σ αυτήν
  την γελοία
  ιστορία;

  Φοράνε την καλή στολή
  και καμαρώνουνε ώρες
  ολόκληρες
  τα χρυσά τους σειρήτια

  ονειρευάμενοι
  τις κρυφές χαρές
  της αμμουδιάς,
  -ξαπλωμένος
  ν'ακούς τό γλυκό αεράκι-

  κι ο πειρασμός
  μεγάλος...
  άν ανοίγαμε μια
  τόσο δα τρυπούλα,
  να πιάσουμε
  -αναγκαστικά βρ' αδερφέ-
  λιμάνι,
  να γλιτώσουμε
  από την σκληρή
  και άχαρη
  ζωή του καραβιού.

  Μια μικρή τρυπούλα,
  ένα τόσο δα μικρό
  σχισματάκι
  να μας απαρατήσει
  κι αυτός ο κομπλεξάρας
  ο αφέντης Πάϊατ
  που απειλεί
  και φωνάζει
  και τηλεφωνεί
  ασταμάτητα
  και
  γιά όσους δεν έχει
  "ιδιωτικές" φωτογραφίες,
  έχει πλαστά φωτομοντάζ
  κι ο λαός έτοιμος
  για πικάντικο σκανδαλάκι
  θα μας πάρει με τα λεμόνια.

  (Άρε μάνα, τι τάθελες
  τα μεγαλεία
  για το γιόκα σου,
  με πήρες στο λαιμό σου!)
  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.