16 Ιαν 2020

Καὶ ἐπισήμως ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Ἑλλάδα


Καὶ πρὶν «ἀλέκτορα φωνῆσαι» ἦρθε ἡ ἐπιβεβαίωση γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη. Συγκεκριμένα ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γεώργιος Καλαντζῆς κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσία καὶ τοῦ Μητροπολίτη Φιλίππων Στεφάνου ἀναφέρθηκε στὴ σχεδιαζόμενη ἐπίσκεψη παρουσιάζοντας καὶ λεπτομέρειες σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν παραμονὴ τοῦ Πάπα στὴν Καβάλα (βλ. σχετ. βίντεο παρακάτω)!

Ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε ὁ Πάπας Φραγκίσκος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο θὰ ξεκινήσουν μὲ τρένο ἀπὸ τοὺς Τοξότες καὶ θὰ φθάσουν στὴ Ν. Καρβάλη, ὅπου θὰ τοὺς γίνει καὶ ἐπίσημη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς πόλης καὶ τὸν τοπικὸ Ἱεράρχη. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ προανήγγειλε μία σειρὰ ἔργων, ποὺ στοχεύουν νὰ ἀναδείξουν τὴν Καβάλα, σὲ τουριστικὸ τόπο παγκόσμιας ἐμβελείας, κυρίως λόγω τῆς ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Ὁ πρώην ὑπουργὸς σημειωτέον εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ περασμένο καλοκαίρι τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ εἶχε....
καταθέσει τὴν πρόταση τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα, ἡ ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε σὲ τοπικὰ μέσα εἰδήσεων, ἔγινε ἀποδεκτή. Ἔκτοτε ἀκολούθησαν πυρετώδεις διαβουλεύσεις καὶ ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων μὲ τὸ Βατικανὸ.Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φιλίππων δὲν ἐξέδωσε καμιὰ ἀνακοίνωση διάψευσης οὔτε ὁ ἐπιχώριος Ἱεράρχης ἀντέδρασε στὰ λεγόμενα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Γ. Καλαντζῆ.

Ἀντιθέτως μάλιστα προκειμένου νὰ μὴν λάβει , ὅπως ὑποστηρίζουν ἐκκλησιαστικὲς πηγές, ἐξ’ ὁλοκλήρου τὸ βάρος τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὁ ἴδιος ἀνακοίνωσε τὴν πρόσκληση ποὺ προτίθεται νὰ ἀπευθύνει στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Καβάλα καὶ τὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῶν Φιλίππων τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν σὲ διεθνὲς θεολογικὸ συνέδριο τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν Σεπτέμβριο στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Λυδίας καὶ γιὰ νὰ βάλουν τον θεμέλιο λίθο σὲ μία νέα ἐκκλησία στὰ Ποταμούδια.

«Θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ἐπιθυμῶ ἐφέτος κατὰ τὸν μήνα Σεπτέμβριο να καλέσω στὴν πόλη τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, προκειμένου νὰ κηρύξουν τὴν ἔναρξη τῶν Θεολογικῶν Συνεδρίων ποὺ θὰ γίνονται κὰτ΄ ἔτος στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Λυδίας μὲ προσωπικότητες ἀπ’ ὅλον τὸν κόσμο» εἶπε κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Δήμου Καβάλας. Καὶ πρόσθεσε: «Θὰ προβάλλουμε σὲ ἔκθεση τὸ μουσεῖο ποὺ πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μὲ τὶς ξεχωριστές βυζαντινες εἰκόνες ποὺ εἶχε συλλέξει ὁ μακαριστὸς Προκόπιος καὶ βρίσκονται στὸ στάδιο τῆς ἀποκατάστασής τους. Μὲ τὴν ἔλευσή τους στὴν πόλη θὰ προβάλλουμε τὸ ἔργο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη μὲ τὴν ἔκδοση ἑνὸς τόμου γιὰ τὴν 3χρονη ἐκδημία του. Μποροῦμε ὅλοι νὰ βοηθήσουμε καὶ δὲν ἐννοῶ οἰκονομικά. Ἐκκρεμεῖ μία αἴτηση τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ ἔνα μικρὸ τμῆμα γῆς στὰ Ποταμούδια γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως. Ἐπιθυμῶ τὸν θεμέλιο λίθο αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὴν βάλει ὁ κ. Βαρθολομαῖος».«Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν παρουσία σας νὰ εὐλογήσετε τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ κὰτ΄ ἐπέκταση ὅλη τὴν πόλη. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ συνεργασία μὲ τὴν Μητρόπολη εἶναι πολὺ καλή, εἶναι τιμή γιὰ ἐμᾶς νὰ ἔρθει στὴν πόλη μας ὁ Παναγιότατος κ. Βαρθολομαῖος. Ὅσο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, θὰ κάνουμε τὸ καλύτερο δυνατό γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸ αἴτημά σας», ἀντιφώνησε ὁ Δήμαρχος Καβάλας.

Στὴ συνέχεια τὸ λόγο ἔλαβε καὶ ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Ἀντωνιάδης, ὁ ὁποῖος τόνισε τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Περιφερειάρχη Χρήστου Μετιοῦ γιὰ τὸν Δῆμο Καβάλας, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε, ἔχει ἀπεριόριστες δυνατότητες οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ ἀναδειχτοῦν, χρησιμοποιώντας παραδείγματα πρόσφατων χρηματοδοτήσεων ἔργων, ὅπως:

- τὴ χρηματοδότηση μὲ 1,2 ἐκ. εὐρῶ γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ προσήνεμου μώλου στὸ λιμανι τῆς Καβάλας «Ἀπόστολος Παῦλος»

- τὴ χρηματοδότηση μὲ 2,3 ἐκ. εὐρῶ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Χώρου τῶν Φιλίππων

- τὴ χρηματοδότηση μὲ 40.000 εὐρῶ τοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου

Καὶ ὅλα τὰ ἀνωτέρω περιλαμβάνονται στό σχέδιο ἀνάπτυξης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ ἀπό τήν Δύση καὶ τήν ἀποκοπή τῶν Ρώσων προσκυνητῶν ποὺ ἔχει ἐκπονήσει ἡ Οὐάσιγκτον καὶ ὑλοποιεῖ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἡ ἐν Ἐλλάδι ἀμερικανικὴ πρεσβεία…

Συντάκτης: Διονύσης Μακρῆς
ορθοδοξία

19 σχόλια:

 1. Η αναπτυξη του θρησκευτικου τουρισμου θα γινει με το δικερατο θηριο Ιερωνυμε ;
  Oταν ερθει λοιπον ο κερατας πάπας με τους φιλους του πολιτικους Βαρθολομαιο-Ιερωνυμο θα ειμαστε κ εμεις εκει.
  Απεναντι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο τουρισμός δεν είναι χριστιανικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αίσχος Οικουμενιστές !
  Άγιος Νεκτάριος : "ο Πάπας ξεθεμελίωσε τον Χριστό από την Εκκλησία"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο τουρισμός δεν είναι χριστιανικός.
  Ο χριστιανός ταξιδεύει για δουλειά, για ανάγκη, ή για να διαδώσει την Αλήθεια.
  Όχι για καλοπέραση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΛΑ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ...
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΓΡΑΦΗΣ;;;
  ''...αιρετικόν άνθρωπον μετά μία καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτού...΄΄
  ΑΡΑΓΕ ΑΝ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ;;;
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "...ὁ Πάπας Φραγκίσκος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο...".

  Δεν μπορούν να καταλάβουν οι αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πόσο πολύ πέφτουν μπροστά στα μάτια του πληρώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όταν έχουν αυτές τις ανούσιες και ανεπίτρεπτες σχέσεις με τον Αιρεσιάρχη Πάπα της Ρώμης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι εν λόγω αρχιερείς ποτέ δεν ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν ολόκληρα ιστολόγια που καταγράφουν τα αντίχριστα/αιρετικά "κατορθώματά" τους. Νοιάζονται για τα μάτια και τις ψυχές του πληρώματος της Εκκλησίας όσο νοιάζεται και ο πάπας της Ρώμης.

   Διαγραφή
 7. Θυμάστε,
  ποιός λεβέντης
  λαοφιλέστατος

  υποδέχτηκε τον πάπαν
  στην Αθήνα

  και ποιός, μεταξύ άλλων πολλών
  ..."ακραίων"
  είχε αντιδράσει, με
  ταυτόχρονη ομιλία σε
  συγκέντρωση μπροστά από
  τη Μητρόπολη Αθηνών

  τη στιγμή που
  Ρωμηοσύνη
  και Φραγκιά

  φαίνονταν να χαριεντίζωνται
  πάνω στον "ιερό" βράχο;

  (για λύτες με νού,γνώση,
  γερό στομάχι,
  και...0% ψευδαισθήσεις).


  Έτερον τι
  (αποκλειστικά για φίλους
  των θεωριών συνομωσίας).

  Είχα πάντα την απορία...

  η Καβάλα (η Χριστούπολη
  των βυζαντινών)

  με την "caballah"

  έχουνε καμμιά σχέση,
  η ...πρόκειται γιά απλή συνωνυμία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ....ΑΜΗΝ !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. τςτςτς!!!Γίνεσαι κακός ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ.
   'Αντε τώρα και μέ κόλαζεις...

   Διαγραφή
  3. Ο πρώτος ήταν ο Χριστόδουλος;
   Και ο δεύτερος ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς; Έκανε και ομιλία; Εγώ θυμάμαι ότι είχε πετάξει ένα αεροπλάνο με πανό διαμαρτυρίας.
   Μη μας βάζεις γρίφους, πες μας!

   Η Καβάλα και η kabbalah, και σχέση να μην έχουν, θα αποκτήσoυν...

   Διαγραφή
  4. Ο δεύτερος ήταν ο παπά
   Γιώργης ο Μεταλληνός.

   Διαγραφή
  5. Μπορεί του Πάπα να του άρεσε η Καβάλα γιατί νομίζει ότι είναι σαν την Καμπάλα

   Διαγραφή
 8. Αλίμονό μας! Τι μας περιμένει...Ο Θεός να βάλει το χέρι του! Ως Καβαλιώτης αισθάνομαι απέραντη θλίψη για όλα αυτά που σχεδιάζουν στον τόπο μας. Ας προσευχηθούμε ώστε ο Μεγαλοδύναμος να ματαιώσει τα σχέδιά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
   Αν δεν στείλουμε στους οικουμενιστές ένα γερό μήνυμα ότι δεν τους θέλουμε, τι να μας κάνει ο Θεός; Δες πόσο μικρή ήταν η αντίδραση για την κολυμπάριο και το ουκρανικό. Λες να μην κατάλαβαν ότι πέρα βόσκουμε;
   Ο Θεός είναι για αυτά που δεν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας, όχι για να λύνει προβλήματα που δε θέλουμε να ακουμπήσουμε.
   Όταν ο ιερώνυμος και ο βαρθολομαίος δέχονται ακόμα φιλοφρονήσεις από όλους σχεδόν τους Έλληνες, για ποιο λόγο να τους χαλάει τα σχέδια ο Θεός;

   Διαγραφή
  2. Οι Καβαλιώτες/τισες να μαζευτείτε και να διαμαρτυρηθείτε από τώρα πριν έρθει.

   Διαγραφή
 9. Αφού δεχτήκαμε με ανοικτές αγκάλες τον πάπα της ανατολής με το πρωτείο του, είναι λογικό επακόλουθο τώρα να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας και στον πάπα της δύσης. Αναμενόμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- Έτσι ακούγονταν 1500 χρόνια πριν

  = https://www.youtube.com/watch?v=1ZbG6kTIpkM&feature=share&fbclid=IwAR0ShYS4I_7Myf3KzdeWLeERQn9oI9HGDV698zCDSZN51ze9KbGjMWO00UM

  Ο Άγιος Παΐσιος περί της Θείας επέμβασης Του Χριστού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας!
  = https://www.youtube.com/watch?v=DLNLzbGPO_s&feature=emb_logo

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.