10 Δεκ 2019

Ἡ Ἑλλάδα πρωτοστατεῖ στὴν ἔνταξη τῆς «Βόρειας Μακεδονίας» καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴν ΕΕ

Βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως… Εὐρωπαϊκὰ κράτη ἀντιδροῦν μὲ τὴν ἔνταξη καὶ ἡ Ἑλλάδα δουλικὰ σὲ ἀλλότριες δυνάμεις ἐπιχειρεῖ νὰ βοηθήσει τοὺς γείτονες ποὺ συστηματικὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες δροῦν κατὰ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων…
Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Νίκος Δένδιας, ἀνέλαβε πρωτοβουλία ὥστε νὰ προωθήσει τὶς ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις ἔνταξης τῆς «Βόρειας Μακεδονίας» καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἕνωση, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Γαλλία, ἡ Ὀλλανδία καὶ ἡ Δανία ἔχουν βάλει ἐμπόδια ὡς πρὸς αὐτό. Ν. Δένδιας ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν προώθηση ἔνταξης τῆς Β. Μακεδονίας καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴν ΕΕ, διοργανώνοντας συνάντηση μὲ ἐκπροσώπους τῶν δύο χωρῶν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀκόμα χωρῶν τῆς Ἕνωσης.
Συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι ἦταν ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της «Βόρειας Μακεδονίας», Νίκολα Ντιμιτρόφ, ὁ ἀσκῶν χρέη ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν της Ἀλβανίας , Γκὲντ Τσεκάϊ, ἐνῶ στὴν πρόσκληση ἀνταποκρίθηκαν θετικὰ.... 20 ἀκόμη ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν της ΕΕ.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ ΑΠΕ – ΜΠΕ, «ἡ πρωτοβουλία ἐντάσσεται σὲ μία σειρὰ ἐνεργειῶν τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας νὰ στηρίξει ἐμπράκτως τὴν διεύρυνση τῆς ΕΕ στὶς χῶρες τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων, ἡ εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῶν ὁποίων εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς περιφερειακῆς σταθερότητας, καθὼς καὶ προτεραιότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἤδη ἀπὸ τὸ 2003, ὅταν υἱοθετήθηκε ἡ ἀτζέντα τῆς Θεσσαλονίκης».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸν Ὀκτώβριο ἡ Γαλλία, ἡ Ὀλλανδία καὶ ἡ Δανία ζήτησαν νὰ «παγώσουν» τὰ ὅποια σχέδια τῆς ΕΕ γιὰ ἐνδεχόμενη ἔνταξη τῆς «Β. Μακεδονίας» καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴν Ἕνωση. Ἡ Γαλλία ἔχει ζητήσει νὰ ὑπάρξει ἀναμόρφωση τῆς διαδικασίας εἰσδοχῆς νέων κρατῶν μελῶν, τὴν ὁποία χαρακτηρίζει «ἀναποτελεσματικὴ» καὶ «ἀπογοητευτική». Σημειώνεται ὅτι οἱ διαδικασίες δὲν μποροῦν νὰ προχωρήσουν, καθὼς ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκριση μὲ ὁμοφωνία τῶν χωρῶν – μελῶν τῆς ΕΕ
thepress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.