21 Νοε 2019

Τὸ Καστελλόριζο ἐκπέμπει SOS: Διαρρήξεις καὶ εἰσβολὲς σὲ ἐκκλησίες ἀπὸ μετανάστες!

Ἀνήσυχοι εἶναι οἱ κάτοικοι στὸ Καστελλόριζο ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἀφίξεις προσφύγων καὶ μεταναστῶν καὶ ζητοῦν τὴν παρέμβαση τοῦ κράτους, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ πρόβλημα γιατί, σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα dimokratiki.gr, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀναζητήσουν καταφύγιο γιὰ νὰ κοιμηθοῦν, ἔχουν ξεκινήσει τὶς διαρρήξεις. Ὅπως δήλωσε ὁ ἀντιδήμαρχος τοῦ νησιοῦ Στράτος Ἀμύγδαλος, ἔχουν καταγραφεῖ περιστατικὰ διάρρηξης ποὺ πλέον προκαλοῦν ἀνησυχία στοὺς κατοίκους γιὰ τὸ τί μέλει γενέσθαι στὴ διάρκεια τοῦ χειμώνα.
Ἤδη, τὶς προηγούμενες ἡμέρες, διέρρηξαν τὴν πόρτα τοῦ ξενοδοχείου τοῦ νησιοῦ, τὸ ὁποῖο στὴ διάρκεια τοῦ χειμώνα εἶναι κλειστό, ὅπου βρῆκαν καταφύγιο γιὰ νὰ κοιμηθοῦν. Κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, ἐπέλεξαν νὰ ἀναζητήσουν καταφύγιο στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ....
βρίσκεται στὸ κάστρο, ἐνῶ ὅπως λέει ὁ ἀντιδήμαρχος, ἡ «κατάληψη» ἐγκαταλειμμένων ἢ ἡμιτελῶν οἰκιῶν, εἶναι πλέον σύνηθες φαινόμενο στὸ Καστελλόριζο.
«Ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ. Ἀνάμεσα στοὺς πρόσφυγες καὶ στοὺς μετανάστες, ποὺ ἔρχονται σχεδὸν καθημερινὰ στὸ νησὶ ἀνὰ 10 μὲ 15 ἄτομα, ὑπάρχουν καὶ πολλὰ μικρὰ παιδιά. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, δὲν ἔχουν ποῦ νὰ κοιμηθοῦν, δὲν ὑπάρχουν δομὲς ἐδῶ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναζητοῦν καταφύγιο εἴτε σὲ ἐγκαταλειμμένα σπίτια, εἴτε σὲ ἡμιτελῆ γιὰ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἄνοιξαν τὸ ξενοδοχεῖο καὶ μπῆκαν μέσα, ἐνῶ κάποιοι βρῆκαν καταφύγιο στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ κάστρο. Καταλαβαίνετε ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ διότι ὁ χειμώνας δὲν εἶναι μακριὰ καὶ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, οἱ ροὲς μεταναστῶν δύσκολα θὰ σταματήσουν. Δὲν ξέρω τί ὑπόσχονται οἱ “ἀπέναντι” στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται στὸ Καστελλόριζο, ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ συνθῆκες διαβίωσης ἐδῶ εἶναι πολὺ δύσκολες γιὰ τοὺς ἴδιους ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμᾶς. Περιφέρονται στὸν οἰκισμὸ καὶ περιμένουν πότε θὰ ἀναχωρήσουν γιὰ τὶς δομὲς φιλοξενίας ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται κάθε δύο ἑβδομάδες ἴσως καὶ κάθε 20 ἡμέρες καὶ ὁπωσδήποτε δὲν μεταφέρονται ὅλοι. Ἄρα μιλᾶμε γιὰ δεκάδες ἀνθρώπους ποὺ ἀναζητοῦν στέγη γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὰ παιδιά τους μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὶς συνθῆκες ὑγιεινῆς. Δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι στὸ Καστελλόριζο δὲν ὑπάρχει δυνατότητα νὰ ὑποβληθοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ σὲ ἰατρικὲς ἐξετάσεις καὶ γενικῶς εἶναι ἐκτεθειμένοι κι ἐκεῖνοι κι ἐμεῖς», λέει ὁ κ. Ἀμύγδαλος.

Ὁ ἴδιος ἀπευθύνει ἔκκληση, σὲ κάθε ἁρμόδιο φορέα καὶ στὸ κεντρικὸ κράτος, νὰ ληφθεῖ μέριμνα ὥστε οἱ πρόσφυγες καὶ μετανάστες νὰ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ νησὶ γιὰ τὶς δομὲς φιλοξενίας μὲ τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς, ποὺ προσεγγίζει τὸ νησὶ δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα.

«Ζητᾶμε νὰ ληφθεῖ μέριμνα ἀπὸ ὅλους τους ἁρμόδιους ὥστε οἱ μετανάστες, νὰ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ νησὶ σὲ κάθε δρομολόγιο ποὺ ἐκτελεῖ τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς, τὸ ὁποῖο ἔρχεται δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἐπιλυθεῖ τὸ πρόβλημα. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, προβλέπονται ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις, διότι εἶναι λογικὸ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅσο μένουν ἐδῶ νὰ ἀναζητήσουν καταλύματα γιὰ νὰ διαμείνουν. Ποῦ θὰ μείνουν; Μέσα στὸ κρύο καὶ στὴ βροχή;», διερωτᾶται ὁ ἀντιδήμαρχος.

Μάλιστα, ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει πὼς τὸ Καστελλόριζο δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς μόνον ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ ἀλλὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν μὲ τὴν ἴδια εὐαισθησία καὶ ἄλλα ζητήματα ὅπως αὐτὸ τοῦ μεταναστευτικοῦ. «Τὸ Καστελλόριζο βρίσκεται μονίμως στὴν ἐπικαιρότητα γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά, ὅμως ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα ζητήματα καὶ θὰ πρέπει τὸ κράτος, ἡ πολιτεία, νὰ ἐγκύψει μὲ τὴν ἴδια εὐαισθησία καὶ σὲ αὐτά. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μεταναστῶν στὸ νησί μας, ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμό, εἶναι πολὺ μεγάλος καὶ ζητοῦμε νὰ βρεθεῖ λύση. Λύση δὲν εἶναι νὰ ἐγκαταλείπουμε στὸ ἔλεός τους, οὔτε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους οὔτε ὅμως κι ἐμᾶς. Εἴμαστε φιλόξενοι κι εὐαισθητοποιημένοι καὶ τὸ ἔχουμε ἀποδείξει, τὸ νὰ συνωστίζονται ὅμως ἄνθρωποι κατατρεγμένοι σὲ ἕνα μικρὸ νησὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα φιλοξενίας, σίγουρα δὲν εἶναι πρόβλημα ποὺ μποροῦμε νὰ λύσουμε μόνοι μας. Οὔτε μποροῦμε νὰ κλείσουμε τὰ μάτια στὶς διαρρήξεις ἐπιχειρήσεων καὶ σπιτιῶν, οὔτε ὁπωσδήποτε στὴ χρήση τῶν ἐκκλησιῶν μας ὡς κατάλυμα προσφύγων, παρὰ τὴν κατανόηση καὶ τὴν εὐαισθησία μας», καταλήγει ὁ κ. Ἀμύγδαλος ζητώντας γὶ ἄλλη μία φορὰ τὴν συνδρομὴ τῶν ἁρμόδιων φορέων.

7 σχόλια:

 1. Μπροστα σ αυτα που ερχονται αλλα κ σ αυτα που ειναι ηδη εδω ειναι ΧΡΕΟΣ του καθε Ελληνα,το τζιχαντ κ οι λεγομενοι τζιχαντιστες να μοιαζουν παιδικα κινουμενα σχεδια σε σχεση μ αυτα που θα πραξει ο καθε ενας απο ΕΜΑΣ.
  Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΛΗΘΑΙΝΕΙ,ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μεχρι να'ρθει η Ανασταση θαχουμε
  γινει ενα απεραντο ισλαμαμπαντ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Bιβλιο με τίτλο Al kaida , το π α γ κ ο σ μ ι ο δίκτυο του T ρ ο μ ο υ ( η το δίκτυο του π α γ κ ο σ μ ι ο υ T ρ ο μ ο υ ) των εκδόσεων Σύγχρονοι Oριζοντες . To περιεχόμενο του βιβλίου είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική A ξ ι α .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λίγη σοβαρότητα επί του παρόντος θέματος.δεν θα μας έβλαπτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Aναγνωστες και αναγνώστριες προ δύο ημερών ήταν η επέτειος από την ο μ α δ ι κ η δ ο λ ο φ ο ν ι α 2 7 0 α θ ω ω ν ανθρωπων μετά από π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ε ν η ε κ ρ η ξ η B ο μ β α ς μέσα σε αεροσκάφος της Pan-American το οποίο πέταγε πάνω από το χωριό Lokerbi στη Σκωτία και α π ε δ ε ι χ θ η στη συνέχεια ότι ήταν σχέδιο των I σ λ α μ ο φ α σ ι σ τ ω ν οι οποίοι α π ε δ ε ι ξ α ν - π ε ρ ι τ ρ α ν α - T ι ήταν I κ α ν ο ι να κ α ν ο υ ν . Aναμεσα στους 2 7 0 ήταν και κάτοικοι του χωριού οι οποίοι κ ο μ μ α τ ι α σ τ η κ α ν όταν ήρθαν επάνω τους τα ουρανοκατεβατα σ υ ν τ ρ ι μ ι α του αεροσκάφους τα οποία άνοιξαν κρατήρα πάνω στο έδαφος . Aπο το Mακεδονια T V προεβληθη κατ' επαναληψη ντοκιμαντέρ για την A σ υ λ λ η π τ η για τον κοινό νου δ ο λ ο φ ο ν ι α των A ν υ π ο π τ ω ν επιβατών και των χωρικών σ' εκείνη τη περιοχή της Σκωτίας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. To ISIS είναι δημιούργημα των Aμερικανων g a n g s t e r s , α λ λ α στις περιοχές εκεινες εθεάθησαν επίσης μ ι σ θ ο φ ο ρ ο ι Eυρωπαικων χωρών . Oι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς είναι π α ν τ α χ ο υ παρόντες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.