19 Νοε 2019

«Ξέφυγε» σὲ δήμαρχο τοῦ Ἐρντογάν ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Τραπεζούντας εἶναι ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες


Τὸ τουρκικὸ κράτος γνωρίζει ὅτι οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τοῦ Πόντου δὲν εἶναι Τοῦρκοι. Γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ ὅλους ὅτι εἶναι Ἕλληνες, Ἀρμένιοι, Λαζοὶ κ.α. ἐξισλαμισμένοι καὶ ἐκτουρκισμένοι. Εἶναι τόσο κοινὴ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια πού τους… ξεφεύγουν δημοσίως λόγια.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα «Duvar», ὁ ἰσλαμιστὴς δήμαρχος τοῦ κόμματος AKP τοῦ Ἐρντογᾶν, Χαϊρετὶν Γιουνγὸρ (Hayrettin Gungor), τῆς πόλης Καχραμανμαρᾶς (Γερμανίκεια) τῆς νότιας Τουρκίας (Ἀνατολία), βιντεοσκοπήθηκε νὰ λέει σὲ μία γυναίκα, ὅταν ἔμαθε ὅτι κατάγεται ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου:....

«Σᾶς κάναμε μουσουλμάνους».Ἀκολούθησαν ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ ὁ δήμαρχος δημόσια ἀνασκεύασε.Τὴν ἄφησε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ

Ὁ ἰσλαμιστὴς δήμαρχος συνάντησε τὴ γυναίκα πρὶν λίγες ἡμέρες σὲ ἐπίσκεψή του σὲ ντόπιους ἐμπόρους.Ὅταν τῆς εἶπε «σᾶς κάναμε μουσουλμάνους», ἐκείνη ἀπάντησε ἔκπληκτη: «τί ἐννοεῖτε μὲ αὐτό;».Ὅπως σημειώνει ἡ τουρκικὴ ἰστοσελίδα, ἡ κουβέντα τοῦ δημάρχου ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γυναίκα καταγόταν ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα, ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλες ἐπαρχίες τῆς περιοχῆς τῆς Μαύρης Θάλασσας ἦταν ἱστορικὰ ἡ πατρίδα μεγάλου ἑλληνικοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ.Μέχρι καὶ σήμερα, συνεχίζει ἡ ἴδια ἰστοσελίδα, ὑπάρχουν ἀρκετὲς χιλιάδες ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν στὴν περιοχὴ καὶ συνεχίζουν νὰ ὁμιλοῦν τὴν ἑλληνικὴ ποντιακὴ διάλεκτο.Ἂν καὶ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς μουσουλμάνοι σήμερα, ἔχουν ρίζες στὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς περιοχῆς.Ὁ δήμαρχος τῆς Γερμανίκειας τηλεφώνησε στὸν δήμαρχο Τραπεζούντας, Μουρὰτ Ζορλουόγλου (Murat Zorluoglu), νὰ ἐκφράσει καὶ σὲ ἐκεῖνον τὶς ἀπολογίες του.Ὁ δήμαρχος Τραπεζούντας μὲ τὴ σειρὰ τοῦ δήλωσε:«Ὁ δήμαρχος τοῦ Καχραμανμαρᾶς εἶναι παλιός μου φίλος.»Ἐχτὲς τὸ ἀπόγευμα εἶπε κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο λυπᾶται.»Ἐξήγησε ὅτι εἶπε κάτι σὲ μία γυναίκα ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα ἀπρόσμενα, ποὺ δὲν ἦταν στὴν πρόθεσή του καὶ ἀπολογήθηκε.»Εἶδε ὅτι ἔκανε ἕνα λάθος, μερικὲς φορὲς κάνουμε καὶ αὐτὰ τὰ λάθη», εἶπε ὁ δήμαρχος Τραπεζούντας.Γιὰ τοὺς Τούρκους τῆς Ἀνατολίας μόνο τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς θεωροῦν «γνήσιους» Τούρκους (οὔτε αὐτοὶ εἶναι).Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχουν γνήσιοι Τοῦρκοι στὴν Τουρκία, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι εἶναι μογγόλοι καὶ μποροῦμε νὰ δοῦμε πῶς μοιάζουν κοιτώντας τοὺς Τουρκμένους, τοὺς Οὐζμπέκους, τοὺς Οὐιγούρους κ.α.Ὁ πληθυσμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι ἕνα ἀμάλγαμα ἕως καὶ 30 ἐθνοτήτων (κατὰ ἄλλους εἶναι 70) ἀρχαίων λαῶν τῆς περιοχῆς, μεταξὺ αὐτῶν κυρίαρχων τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ κατακτήθηκαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ὀρδὲς ἐξισλαμίστηκαν καὶ στὴ συνέχεια ἐκτουρκίστηκαν.Ἔρευνες DNA ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ Τοῦρκοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δὲν εἶναι Τοῦρκοι.Τί λέει ἡ Γενετική:

Σκοπίμως ἀφήνουμε τὸ κείμενο ἀμετάφραστο:


The extent to which gene flow from Central Asia’s original Turkic peoples has contributed to the current gene pool of the Turkish people of Turkey, and the question regarding the role of the 11th century settlements by Turkic people in Anatolia, has been the subject of various studies.

Previous studies concluded that pre-Turkified, pre-Islamized groups are the primary genetic source of the present-day Turks of Turkey (i.e. Turkish people).

A study in 2003 looking into allele frequencies suggested that there was a lack of genetic relationship between the Mongols and modern Anatolian Turks, despite the historical relationship of their languages (The Turks and Germans were equally distant to all three Mongolian populations).

According to American Journal of Physical Anthropology (2008), today’s Turkish people are more closely related with Balkan populations than to the Central Asian populations.

The recent studies, however, mention a mixed heritage.

For example, the study about autosomal dna of Turks in 2014 by Can Alkan found that the East Asian impact on modern Turkey was 21.7% and a Y-DNA study in 2017 by Heraclides shows that the Turkish population of Anatolia is a hybrid population comprising the original Anatolians, Turkic peoples and other ethnicities from regions that the Ottomans controlled.

A study in 2015 found that “Previous genetic studies have generally used Turks as representatives of ancient populations from Turkey. Our results show that Turks are genetically shifted towards Central Asians, a pattern consistent with a history of mixture with populations from this region”.

A study involving mitochondrial analysis of a Byzantine-era population, whose samples were gathered from excavations in the archaeological site of Sagalassos, found that the Byzantine population of Sagalassos might have left a genetic signature in the modern Turkish populations.

Modern-day samples from the nearby town of Ağlasun showed that lineages of East Eurasian descent assigned to macro-haplogroup M were found in the modern samples from Ağlasun.

This haplogroup is significantly more frequent in Ağlasun (15%) than in Byzantine Sagalassos.

One study found that results pointed out that language (Turkish) in Anatolia might not have been replaced by the elites, but by a large group of people, which means there was no elite assimilation in Anatolia.

Another study found the Circassians are closest to the Turkish population among sampled European (French, Italian, Sardinian), Middle Eastern (Druze, Palestinian), and Central (Kyrgyz, Hazara, Uygur), South (Pakistani), and East Asian (Mongolian, Han) populations.

ΠΗΓΗ: tribune.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.