19 Νοε 2019

Ἐπικίνδυνα παιχνίδια: Ξεφύτρωσαν «ἀρχαῖοι Μακεδόνες» στὸ Πιρὶν – ΜΚΟ στήνουν «μακεδονικὴ μειονότητα»

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Κρασιμὶρ Καρακατσάνοφ σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα ἀναφέρει ὅτι γίνονται προσπάθειες γιὰ τὴ δημιουργία μακεδονικῆς μειονότητας στὴ Βουλγαρία.
Ἡ ἐπικίνδυνη δραστηριότητα- σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα- ἐξελίσσεται ἀπὸ δύο ΜΚΟ ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένες στὸ Μπλαγκόεβγκραντ, οἱ ὁποῖες στὸ καταστατικό τους ἔχουν σκοποὺς καὶ στόχους παρόμοιους μὲ τὸ ἀπαγορευμένο «ΟΜΟ- Ἴλιντεν- Πιρὶν» στὴ χώρα.
Μεταξὺ τῶν ἱδρυτῶν τῆς μίας ἕνωσης, ὑπάρχουν ὀνόματα ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ἀναφερόμενης....
ἀντισυνταγματικῆς ὀργάνωσης, ἀναφέρει τὸ βουλγαρικὸ VMRO.

Ὁ ἀναπληρωτὴς πρωθυπουργὸς καὶ ἁρμόδιος γιὰ τὴ δημόσια τάξη καὶ ἀσφάλεια ζήτησε ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα Σωτὴρ Τσατσάροφ νὰ ἀναστείλει τὴν ἐγγραφὴ τῶν δύο ἑνώσεων ποὺ φέρουν τὶς ὀνομασίες Ἕνωση τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν γιὰ τὴν Προστασία τῶν Θεμελιωδῶν Ἀτομικῶν Δικαιωμάτων καὶ Ἕνωση Ἀρχαίων Μακεδόνων.

Ὁ Καρακατσάνοφ ἐπικαλεῖται τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ νόμου γιὰ τὰ νομικὰ πρόσωπα μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα.

Οἱ ΜΚΟ ἔχουν ἐγγραφεῖ στὸ Μπλαγκόεβγκραντ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Αὐγούστου. Ὡς κίνητρα γιὰ τὴν ἵδρυσή τους, οἱ ἱδρυτὲς δήλωσαν ὅτι θὰ πραγματοποιοῦν δραστηριότητες ὑποστήριξης πρὸς διάφορες κατευθύνσεις γιὰ τὴν «μακεδονικὴ μειονότητα» στὴ Δημοκρατία τῆς Βουλγαρίας. Καὶ οἱ δύο ἑνώσεις εἶναι ἐγγεγραμμένες γιὰ ἰδιωτικὲς δραστηριότητες.

Ὁ Καρακατσάνοφ ἀναφέρει ξεχωριστά τους λόγους γιὰ τοὺς δύο συλλόγους, οἱ κυριότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι ἡ ἐπικίνδυνη ὁμοιότητα μὲ τὴ δραστηριότητα τοῦ «ΟΜΟ- Ἴλιντε-Πιρὶν» πρὶν ἀπὸ χρόνια.

Δηλαδή, ἐπικίνδυνες προπαγανδιστικὲς δραστηριότητες ποὺ ἀποσκοποῦν τὸ διαχωρισμὸ τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀνάδειξη μειονοτήτων, δραστηριότητες ποὺ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ Σύνταγμα τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας.

Ὁ Βούλγαρος ὑπουργὸς σημειώνει μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα ἀναφερόμενος στὴν πρώτη ὀργάνωση:

Τὸ καταστατικό τους περιέχει ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὴν ὕπαρξη ‘μακεδονικῆς μειονότητας’ τῶν ὁποίων τὰ δικαιώματα παραβιάζονται καὶ ὑπόκεινται σὲ προστασία ἀπὸ τὴν ἕνωση.

Σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικὸ ἡ Ἕνωση τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν γιὰ τὴν Προστασία τῶν Θεμελιωδῶν Ἀτομικῶν Δικαιωμάτων θὰ δραστηριοποιεῖται:

«Στὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν Μακεδόνων, στὴ διοργάνωση διαλέξεων καὶ ἐκθέσεων γιὰ τὸ παρελθὸν τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ, τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες τῶν Μακεδόνων καὶ στὴ διοργάνωση ἐθνικῶν ἐκδηλώσεων τῶν Μακεδόνων σὲ ἱστορικὲς ἡμερομηνίες καὶ γεγονότα τῆς Μακεδονίας».
  Ἕνωση τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων

Ἡ Ἕνωση τῶν Ἀρχαίων Μακεδόνων καταγράφηκε στὴν Εἰσαγγελία ἀμέσως μετὰ τὴν ἐγγραφὴ τῆς προηγούμενης ἕνωσης. Τὸ καταστατικό της ὀργάνωσης αὐτῆς ἀναφέρει:

Στόχος εἶναι ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Θὰ ὑποστηρίζει πλήρως ὅλα τὰ ἔργα στὸν τομέα τῆς πολιτιστικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητας ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν δραστηριοτήτων στὸν τομέα τῆς Ἀρχαίας Μακεδονικῆς Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ.

Ἡ προώθηση τῶν στόχων θὰ γίνεται μέσω περιοδικῶν, ἐνημερωτικῶν φυλλαδίων, ἀφισῶν, ὑλικοῦ συνεδρίων καὶ ἄλλων τέτοιων δημοσιεύσεων, μέσω τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ τῶν μέσων ἐνημέρωσης, ἐκδόσεων, ἐκστρατειῶν καὶ δημόσιων ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἐνδιαφέροντος στὸ κοινό.

Οἱ ἱδρυτὲς αὐτῆς τῆς ΜΚΟ εἶναι πρώην στελέχη τῆς ὀργάνωσης «ΟΜΟ-Ἴλιντεν- Πιρίν».

ΠΗΓΗ: dnes.dir.bg,echedoros-a.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.