22 Νοε 2019

Κέντρα γιὰ μετανάστες ἢ πῶς "γκριζάρουμε" μόνοι μας ἑλληνικὰ νησιὰ

Γράφει ὁ Σταῦρος Λυγερὸς
Ἡ κυβέρνηση ἐξέτασε πολὺ σοβαρὰ - σύμφωνα μὲ διασταυρωμένες πληροφορίες - τὸ ἐνδεχόμενο νὰ κατασκευάσει κλειστὰ προαναχωρησιακὰ κέντρα στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ Λέβιθα καὶ Κίναρο, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στὸ κεντροαανατολικὸ Αἰγαῖο, δυτικά της Λέρου, ἀνατολικά της Ἀμοργοῦ καὶ βόρειά της Ἀστυπάλαιας. Τελικῶς, δὲν θὰ τὸ πράξει γιὰ λόγους ποὺ θὰ ἐξηγήσουμε παρακάτω καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐξόχως ἀνησυχητικοί. Οἱ δύο αὐτὲς νησίδες εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀρχικὰ γιὰ τρεῖς λόγους:
Πρῶτον, ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ μεγάλα νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, τὰ ὁποία ἐδῶ καὶ χρόνια σηκώνουν ὑπέρμετρο βάρος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει διασαλευθεῖ ἡ κοινωνικὴ ζωή.
Δεύτερον, ἐπειδὴ ὅταν οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο μεταφέρονται σὲ κέντρα στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα δὲν μποροῦν νὰ ἐπαναπροωθηθοῦν στὴν Τουρκία ἐὰν ἡ αἴτησή τους ἀπορριφθεῖ. Ἡ εὐρωτουρκικὴ συμφωνία δὲν ἀναφέρει αὐτὸν τὸν ὄρο, ἀλλὰ τὴν ἑρμηνεία αὐτὴ ἐπέβαλαν ἀπὸ κοινοῦ ἡ Ἄγκυρα καὶ ἡ ΕΕ. Ἡ Ἄγκυρα, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ πάρει πίσω ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερους καὶ ἡ ΕΕ ἐπειδὴ φοβᾶται πὼς κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ....

μεταφερθοῦν στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα θὰ καταφέρουν νὰ περάσουν παράνομα πρὸς τοὺς βόρειους γείτονές μας καὶ τελικῶς νὰ φθάσουν στὴ βορειοδυτικὴ Εὐρώπη. Ἔτσι, ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κατασκευάσει τὰ προαναχωρησιακὰ κέντρα σὲ νησιά.

Τρίτον, ἐπειδὴ ἡ Λέβιθα καὶ ἡ Κίναρος εἶναι σχετικὰ ἀπομονωμένες καὶ σχεδὸν ἀκατοίκητες, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν ὑπάρχει ὀργανωμένος οἰκισμός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὰ "ξερονήσια"

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν ἀναφέρθηκε σὲ φωτογραφία-κάτοψη ποὺ εἶχε παρουσιάσει ὁ ὑφυπουργὸς Ἄμυνας καὶ συντονιστὴς γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, τὸ ὁποῖο παραπέμπει στὴ νησίδα Λέβιθα. Ὁ εὐρωβουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ἀρβανίτης, μάλιστα, κατήγγειλε στὴν Ἐπιτροπὴ Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων (LIBE) τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ὅτι ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη «θὰ δημιουργήσει κλειστὰ κέντρα κράτησης γιὰ πρόσφυγες καὶ μετανάστες σὲ ξερονήσια» καὶ ἀναρωτήθηκε: «Θὰ ἐπιτρέψουμε καὶ θὰ χρηματοδοτήσουμε τὴ δημιουργία κλειστῶν κέντρων σὲ ξερονήσια; Θὰ χτίσουμε Γκουαντάναμο στὴν Εὐρώπη;»

Μπορεῖ ἡ ἀρχικὴ ἐπιλογὴ τῶν δύο νησίδων νὰ ξύπνησε ἀτταβιστικᾶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ μνῆμες τόπων ἐξορίας ἀριστερῶν στὰ μετεμφυλιακὰ χρόνια, ἀλλὰ ὁ λόγος ποὺ ἡ κυβέρνηση ἐγκαταλείπει τὴ λύση κατασκευῆς ἐκεῖ κλειστῶν προαναχωρησιακῶν κέντρων εἶναι ἄλλος. Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ SLpress.gr τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γνωμάτευσε ἀρνητικὰ ἀναφορικὰ γιὰ τὴ Λέβιθα καὶ τὴν Κίναρο, ἐπειδὴ ἀμφότερες συμπεριλαμβάνονται στὴ λίστα μὲ τὶς 18 ἑλληνικὲς νησίδες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἄγκυρα ἀρχικὰ χαρακτήριζε "γκρίζες ζῶνες" καὶ στὴ συνέχεια τουρκικές.

Μοιάζει σὰν ψέμα, ἀλλὰ εἶναι ἀπολύτως ἀληθινό. Ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ φοβικοῦ συνδρόμου, ἡ κυβέρνηση δὲν τολμᾶ νὰ κατασκευάσει προαναχωρησιακὰ κέντρα στὶς ἑλληνικὲς νησίδες, ἐπειδὴ ἐνδεχομένως ἡ Τουρκία θὰ ἀντιδράσει! Κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ ἀντιδράσει, ἀλλὰ δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια. Στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐκτιμοῦν ἄραγε πῶς οἱ Τοῦρκοι θὰ στείλουν τὸν στόλο τους νὰ καταλάβει τὶς δύο νησίδες;

Στὴν πραγματικότητα, ἡ Ἑλλάδα διολισθαίνει ἐδῶ καὶ χρόνια σὲ ἕνα καθεστὼς ποὺ εἶναι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὴν περιβόητη "φιλανδοποίηση". Παραιτούμενη στὴν πράξη τοῦ κυριαρχικοῦ δικαιώματός της νὰ κατασκευάσει σὲ ἑλληνικὰ νησιὰ προαναχωρησιακὰ κέντρα γιὰ τοὺς παράνομους μετανάστες, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὰ "γκριζάρει" μόνη της. Κι ὄχι μόνο τὴ Λέβιθα καὶ τὴν Κίναρο, ἀλλὰ κατ' ἐπέκταση καὶ τὶς ὑπόλοιπες 16 ἑλληνικὲς νησίδες, ποὺ ἔχουν συμπεριλάβει στὴ λίστα τοὺς οἱ Τοῦρκοι.
Ὅποιος κάνει τὸν κόπο νὰ δεῖ τὸν χάρτη, θὰ διαπιστώσει, ὅπως προανέφερα, ὅτι οἱ δύο αὐτὲς νησίδες δὲν εἶναι κοντὰ στὰ μικρασιατικὰ παράλια, ὅπως εἶναι τὰ Ἴμια. Εἶναι πολὺ δυτικότερα κι αὐτὸ καταδεικνύει τὴν πρόθεση τῆς Τουρκίας. Ἀμφισβητώντας τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας καὶ πίσω (δυτικὰ) ἀπὸ τὴν ἁλυσίδα τῶν μεγάλων νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐπιδιώκει νὰ ἀποκτήσει ἐδαφικὸ ἔρεισμα γιὰ νὰ διχοτομήσει τὸ Αἰγαῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.