15 Νοε 2019

Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιβιώσει… Ἂν ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθέλληνες!

Ἀπάντηση στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Μᾶς ἔμειναν λίγοι αἰῶνες» τοῦ Κώστα Γιαννακίδη τοῦ 38ου τεύχους/06-Νοε.2019 τῆς ἐφημερίδας ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Τὴν Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 τὸ ἀπόγευμα μοιράστηκε ἡ ἐφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἐνεργῶν Πολιτῶν Σιντικῆς, οἱ ὁποῖοι συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ μεθοδεύσουν τὴν ἀντίδραση στὴν παράνομη μετανάστευση καὶ στὸ ἐμπόριο ἀνθρώπινων ψυχῶν ποὺ λαμβάνει χώρα στὸν τόπο μας. Πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη καὶ ἀφοῦ εἶχε τελειώσει ἡ ἐκδήλωση διαπίστωσα στὴν 2η σελίδα τὴν ὕπαρξη τοῦ ἄρθρου κάποιου Κώστα Γιαννακίδη μὲ τίτλο «Μᾶς ἔμειναν λίγοι αἰῶνες». Μετὰ ἀπὸ σύντομη ἔρευνα διαπίστωσα ὅτι εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ ἐθνομηδενιστικοῦ ἠλεκτρονικοῦ μέσου «protagon.gr».

Ἡ ἀντίθετη ἄποψη εἶναι πάντοτε θεμιτὴ ἀρκεῖ νὰ σέβεται τὶς εὐαισθησίες καὶ ἰδιαιτερότητες τῶν πολιτῶν τῆς ἴδιας κοινωνίας. Στὴν προκειμένη περίπτωση τὸ ἄρθρο τοῦ Κώστα Γιαννακίδη, τὸ ὁποῖο προσυπογράφει ΚΑΙ ὁ ἐκδότης κ. Ἀραμπατζὴς Ἀλέξανδρος, προσβάλει πολλαπλῶς  τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν....
Ἑλλήνων καθὼς ἐπιχειρεῖ  νὰ ἀναδείξει τὸν ἄνευ προηγουμένου βίαιο καὶ ἄνευ ὅρων ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδος ὡς τὴν ἐνδεδειγμένη λύση γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα. Τὸ κείμενο γίνεται ΑΙΣΧΡΟ ὅταν συγκρίνει τὴν αὔξηση τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πληθυσμοῦ κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1930 ἐξαιτίας τῆς μαζικῆς ἔλευσης τῶν προσφύγων ἀπὸ Μικρὰ Ἀσία καὶ Πόντο μὲ τὸν σημερινὸ κατακλυσμὸ τῆς Ἑλλάδας μὲ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ καὶ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ποὺ ἔχουν ἐντελῶς διαφορετικὴ κουλτούρα καὶ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ὑπόσταση ἔχει διαφορετικὴ ἀξία ἀφοῦ προέρχονται ἀπὸ περιοχὲς ὅπου μαίνεται ἐμφύλιος πόλεμος (π.χ. Σομαλία) τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ὁ κ. Γιαννακίδης ποὺ ἔγραψε καὶ ὁ κ. Ἀραμπατζὴς ποὺ συνυπέγραψε αὐτὸ τὸ ἄθλιο κείμενο «ἀνακάλυψαν» τὴν πολυπόθητη λύση γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, χωρὶς νὰ ὁμολογοῦν ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ μὲ ἀλλοδαποὺς ποὺ εἰσῆλθαν ΜΑΖΙΚΑ καὶ ΠΑΡΑΝΟΜΑ στὴν χώρα θὰ σημάνει τὴν ἀκαριαῖο «θάνατο» τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Προφανῶς αὐτὸ τοὺς ἀφήνει ἀδιάφορους. Τοὺς ἐνδιαφέρει ΜΟΝΟΝ ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας κι ἂς μὴ μείνει τίποτα ἀπὸ τὸν πάλαι ποτὲ κραταιὸ Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.


Ὁ κ. Γιαννακίδης ἐπικαλεῖται τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλληνίδων γιὰ νὰ στηρίξει τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν κάνουν πλέον παιδιά, προτιμώντας νὰ κάνουν ἐπαγγελματικὴ καριέρα. Βρίσκει ὡς λύση τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας μὲ «μὴ ἀπελευθερωμένες» γυναῖκες (προφανῶς ἐννοεῖ τὶς μουσουλμάνες) τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ὁποίων ΠΡΟΦΑΝΩΣ καταπιέζονται ἀπὸ τὴν ἴδια τοὺς τὴν θρησκεία. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πλειοψηφία τῶν παράνομα εἰσελθόντων αὐτὴν τὴ στιγμὴ εἶναι μουσουλμάνοι ἄνδρες σὲ παραγωγικὴ ἡλικία καταλαβαίνουμε ὅτι σύντομα θὰ ἀναθεωρηθεῖ καὶ ἡ «ἀπελευθέρωση» τῶν Ἑλληνίδων, οἱ ὁποῖες ἤδη νιώθουν «ἄβολα» γνωρίζοντας ὅτι στὰ μάτια τῶν μουσουλμάνων ἀνδρῶν ἡ ὑπόστασή τους ἔχει μηδαμινὴ ἀξία.


Ὁ κ. Γιαννακίδης ἐμπαίζει τοῦ Ἕλληνες λέγοντας ὅτι ἡ διαιώνιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς ὁμοιογενοῦς πληθυσμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ Πίστη (Ὀρθόδοξη) καὶ τὶς Παραδόσεις (τὶς Ἑλληνικές), λέγοντας εἰρωνικὰ ὅτι αὐτὲς ἦταν «οἱ ἀξίες τῆς Ἑλλάδας τοῦ παλιοῦ Ἀναγνωστικοῦ». Ἡ προπαγάνδα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ σὲ πλήρη ἐξέλιξη δηλαδή… Νὰ θυμίσουμε στὸν κ. Γιαννακίδη ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποίου τόσο τὸν ἐνοχλεῖ, ἔχει ὄντως ΓΕΡΟ συνδετικὸ ἱστὸ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση. Αὐτὲς οἱ ἀξίες ἦταν ποὺ διατήρησαν τὸν Ἑλληνισμὸ μετὰ ἀπὸ ἐκατονταετίες σκλαβιᾶς στοὺς Τούρκους καὶ ἀντιστέκονται καὶ σήμερα στὸν ἄθλιο πόλεμο τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τοῦ νεοταξισμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἐκεῖνος. Αὐτὲς οἱ ἀξίες εἶναι ποὺ θὰ κρατήσουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ πάλι στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ἔρχονται.


Ὁ κ. Γιαννακίδης ὑποστηρίζει ὅτι δὲν εὐθύνεται ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ ἀπελευθέρωση τῶν γυναικών. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Οἱ νέοι ἄνθρωποι εἶναι ἰδιαίτερα προβληματισμένοι μὲ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία. Εἶναι δυνατὸν νὰ κάνει οἰκογένεια ἕνας νέος ποῦ δὲν ἔχει δουλειά; Μπορεῖ νὰ κάνει ἕνας νέος πολλὰ παιδιὰ ὅταν ὁ μισθός του δὲν φτάνει γιὰ νὰ τὰ συντηρήσει; Μπορεῖ νὰ κάνει σχέδια γιὰ τὸν μέλλον τῶν παιδιῶν του σὲ μία χώρα ποὺ δὲν τοῦ παρέχει συνθῆκες εὐημερίας καὶ οἰκονομικῆς σταθερότητας; Αὐτὸς ὁ νέος θὰ προτιμήσει νὰ μείνει στὴν Ἑλλάδα ποῦ πλέον δὲν τοῦ παρέχει καμία ἀσφάλεια ἢ θὰ μεταναστεύσει σὲ ἄλλη χώρα ὅπου τὸ κράτος προστατεύει τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν πολιτῶν;

Ὁ κ. Γιαννακίδης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση τῶν «προσφύγων/μεταναστῶν» θὰ διασώσει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ τὶς Παραδόσεις μας. Ἢ θεωρεῖ ὅτι εἴμαστε ἀνόητοι ἢ ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς πραγματικότητας. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν ποὺ ὀνομάζει ὡς «πρόσφυγες/μετανάστες» εἶναι μουσουλμάνοι καὶ προέρχονται ἀπὸ περισσότερες ἀπὸ 70 χῶρες τοῦ κόσμου. Εἶναι μία πανσπερμία πολιτισμῶν μὲ μία ΚΥΡΙΑΡΧΗ θρησκεία τὸ Ἰσλάμ. Σὲ ΚΑΜΙΑ χώρα τοῦ κόσμου δὲν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ οἱ μουσουλμάνοι. Οὔτε ἄλλαξαν τὴν γλώσσα τους. Ὅπου συγκεντρώθηκαν δημιούργησαν τὰ λεγόμενα γκέτο καὶ δὲν ἔκαναν ΚΑΝΕΝΑ βῆμα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐνσωμάτωσης, ἀκόμα καὶ σὲ χῶρες ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει ἀποτελεσματικοὺς μηχανισμοὺς γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση μεταναστῶν ὅπως εἶναι οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ στὴν Ἰαπωνία ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ μουσουλμάνους. Οἱ Ἰάπωνες γνωρίζουν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δὲν δέχονται νὰ ἐνσωματωθοῦν σὲ ἄλλη κουλτούρα.


Ὁ κ. Γιαννακίδης κλείνει τὸ ἄρθρο τοῦ λέγοντας «ἂν δὲν μπολιαστοῦμε δὲν θὰ ἐπιβιώσουμε» καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ ἐνσωμάτωση τῶν προσφύγων/μεταναστῶν. Πέραν ἀπὸ τὴν ἐθνομηδενιστικὴ προπαγάνδα ποὺ ἐπιχειρεῖται, αὐτὴ ἡ φράση ὑποτιμᾶ καὶ τὴν νοημοσύνη μας. Ὄχι κ. Γιαννακίδη. Πρὸς μεγάλη σας ἀπογοήτευση τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος θὰ ἐπιβιώσει καὶ πάλι. Καὶ χωρὶς νὰ χρειαστεῖ νὰ ἐνσωματώσει χιλιάδες ἀλλόθρησκους ἀλλοδαπούς.


Ἡ λύση γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ΣΤΗΡΙΞΗ τῶν νέων μὲ σοβαρὰ κίνητρα γιὰ νὰ κάνουν οἰκογένεια. Ἡ «ἀπελευθέρωση» τῆς Ἑλληνίδας μπορεῖ νὰ συμβαδίσει μὲ τὴν δημιουργία οἰκογένειας, ἀρκεῖ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος νὰ σταθεῖ ἀρωγὸς καὶ νὰ δημιουργήσει εὐνοϊκὸ περιβάλλον γιὰ τὴν αὔξηση τῶν γεννήσεων. Ἂν τὸ κάνει δὲ θὰ ἔχουμε τὴν ἀνάγκη τῆς ἐνσωμάτωσης ἀλλοεθνῶν κι ἀλλόθρησκων, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα ὄχι γιὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὸν δικό τους πολιτισμό.


Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ…Γεώργιος Ευθ. ΤάτσιοςΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»:

κ.Ἀραμπατζὴ, δὲν περίμενα νὰ προσυπογράψετε ΕΣΕΙΣ τέτοιο ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα σας. Ἡ δημοσιογραφικὴ δεοντολογία ἐπιβάλει τὴ δημοσίευση τῆς παρούσας ἀπάντησης στὴν ἴδια σελίδα ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιαννακίδη (2η σελίδα) στὸ ἑπόμενο τεῦχος.

8 σχόλια:

 1. > ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ…!!! Η ΘΡΑΚΗ ΟΡΘΙΑ…!!!

  > Αντίσταση στην Εισβολή με ΜΕΓΑΛΗ Κινητοποίηση στο τελωνείο των Κήπων!

  Μια ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματίσουν στο τελωνείο των Κήπων οι συμμετέχοντες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται για το μεταναστευτικό
  Η δράση, όπως αναφέρει το inkomotini και άλλες τοπικές ιστοσελίδες θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, και όπως αναφέρουν οι διοργανωτές:

  «Συναντιόμαστε οι Θρακιώτες στο τελωνείο Κήπων του Έβρου για να καλέσουμε την Κυβέρνηση να πράξει το κυριότερο καθήκον της: να στεγανοποιήσει τα σύνορα, παρέχοντας έτσι στοιχειώδη ασφάλεια στην ακριτική περιοχή μας.
  Μια ανθρώπινη αλυσίδα θα ζητήσει το αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη που κατήντησε ζητούμενο στις μέρες μας».

  Από την Κομοτηνή θα υπάρχει και λεωφορείο για τη μετακίνηση των ενδιαφερομένων, με ελάχιστο κόμιστρο 2 ευρώ – Τηλ. επικοινωνίας: 6936729995.

  Όπως αναφέρεται επίσης, η Οργανωτική Επιτροπή διαρκώς εμπλουτίζεται, και οι σχετικώς ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 6974810573.»

  Eπίσης η ομάδα «Μακεδόνες Δραμινοί» που συμμετέχουν δυναμικά σε πατριωτικές εκδηλώσεις όπως και αυτές κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στην δράση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. > NA ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ , ΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΧΝΑ !!
  > NA ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ , ΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΧΝΑ !!
  > NA ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ , ΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΧΝΑ !!
  > NA ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ , ΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΧΝΑ !!
  ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά τα λέτε, αλλά όλα περιορίζονται στον χαρτοπόλεμο.
  Η ουσία είναι ότι κυβερνούν ανθέλληνες μασόνοι. Και πάντοτε αυτοί κυβερνούσαν.
  Όχι γιατί πήραν την εξουσία με τη βία, αλλά γιατί τους ψηφίζουν ανόητοι Έλληνες.
  Και εκεί βρίσκεται η μάχη. Όχι στα κείμενα των εφημερίδων, αλλά στο κοινοβούλιο και στην ψήφο των Ελλήνων.
  Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα εκεί, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όσα κείμενα και να γράψετε, όσο δίκιο και αν έχετε, όσο κι αν συμφωνούν οι Έλληνες μαζί σας. Μπορεί το καράβι να θέλει να πάει Πάτμο, αλλά στην εκλογή καπετάνιου οι λοβοτομημένοι ναύτες διαλέγουν απατεώνες και ανθρώπους με άλλα σχέδια, που τελικά τους πάνε Ibiza. Και, φυσικά, οι ίδιοι οι ναύτες δεν έχουν ιδέα από ναυσιπλοΐα για να καταλάβουν που πάνε, ούτε και είναι διατεθειμένοι να κάνουν ανταρσία όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, όντας απόλυτα πεπεισμένοι ότι έκαναν την καλύτερη επιλογή στην επιλογή καπετάνιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. > Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Φύλακας της θρησκείας είναι ο λαός

  «Nὰ ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι θὰ κάνωμε κάτι ἄλλο. Θὰ διοργανώσωμε ὁμάδα κρούσεως, θὰ πᾶμε σὲ αὐτοάμυνα – ἐκεῖ ὁδηγούμεθα. Καλὴ εἶνε ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ κατήντησε σκιά. Καὶ σήμερα κυριαρχοῦν οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ λωποδύτες. Σὲ τέτοιες ἐποχὲς ζοῦμε. Κ᾿ ἐσεῖς θὰ ἀναγκασθῆτε ἀργότερα νὰ πᾶτε σὲ αὐτοάμυνα, νὰ ὑπερασπίσετε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑ­πόληψι τῆς οἰκογενείας σας. Καταλάβατε;

  Kαὶ αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβάλλει καὶ τὸ σύνταγμα. Εἴμεθα ἐντὸς τοῦ συντάγματος. Τί λέει τὸ σύνταγμα; Tὸ τελευταῖο ἄρ­θρο του λέει τὸ ἑξῆς. Ὅταν κινδυνεύῃ ἡ πατρίς, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ θρησκεία, ὅταν κινδυνεύουν τὰ ἰδανικά, καὶ ἀδρανοῦν οἱ ἐντεταλμένοι καὶ ὑπάρχῃ ἀναρχία, τότε φύλακας τοῦ συντάγματος, φύλακας τῆς ἐλευθερίας, φύλακας τῆς θρησκείας εἶνε ὁ λαός. Ἐμεῖς λοιπὸν θὰ ἀγωνιστοῦμε, ἂν θέλουμε νὰ ζήσῃ ἡ πατρίς μας καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνῃ ἀμπέλι ξέφραγο καὶ νὰ χορεύουν ὅλοι οἱ πίθηκοι, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ καταστάσεων.

  Εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας· ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν πίστιν, πεθαίνω γιὰ τὴν πίστι. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μ᾿ ἀξιώσῃ ἑνὸς τέλους μαρτυρικοῦ. Καὶ γράμματα παίρνω ἐπάνω ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ὅτι θὰ μὲ σκοτώσουν. Ἀλλὰ τολμᾶνε; Πρέπει νὰ ἔχουν, λένε, πολλὲς δυνάμεις, γιατὶ οἱ Χριστιανοὶ εἶνε ἀγωνιστικοί.

  Λοιπόν, μπροστὰ σὲ συνθῆκες καὶ σὲ τέτοιες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε, χωρὶς ν᾿ ἀνακατευώμεθα μὲ τὰ κόμματα, θὰ κινούμεθα σὲ ἕν· ὑπερκομματικὸ μῆκος, πάνω ἀπὸ τὰ κόμματα. Ἂς ἔχουν διαφορὲς οἱ ἄνθρωποι· ἄλλος τὸ ἄλφα, ἄλλος τὸ βῆτα, ἄλλος τὸ γάμμα φρόνημα κ.λπ.. Ἀλλὰ σ᾿ ἕνα σημεῖο νὰ εἴμεθα σύμφωνοι· πέρα ἀπὸ τὰ κόμματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἰδεολογίες, πέρα ἀπὸ ὅλα, θὰ εἴμεθα Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς Χριστιανοί. Αὐτὰ τὰ δυὸ ἰδανικὰ νὰ τὰ κρατήσωμε καλά».

  Απὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
  Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, σελ. 149

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΛΑΘΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με πίστη κι εμπιστοσύνη στο Θεό και πάλι το έθνος μας θα ζήσει. Σας στέλνω την εγγύηση μου ως "απελευθερωμένη" εκπαιδευτικός, μητέρα 7 παιδιών πενιχρών εισοδημάτων και υπερβολικού πείσματος υπέρ της επιβίωσης μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Θεός να μας
  δίνει δύναμη

  και να φωτίζει
  τον δρόμο μας

  τούτες τις σκοτεινές
  ημέρες,

  που ο άσωτος
  τρόπος ζωής μας

  έδωσε πάτημα
  στον εχθρό
  και τα
  ...εθνομηδενίκια
  τσιράκια του

  να μας πατούν
  τον κάλο
  και μας βρίζουν

  απρόσεχτους κι
  ανάγωγους.

  Που θα πάει όμως;
  όταν θάρθει
  η σειρά τους
  ...ούτε ψύλλος
  στον κόρφο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ.
  ΒΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΩΝ ΚΡΑΤΑΙΩΝ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΞΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.
  ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ κ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ κ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΦΕΡΕΤΑΙ ΛΕΙΠΕΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
  ΑΡΑΓΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΓΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ;;;ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΙΤΕ ΣΥΝΑΠΤΩΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΕΙΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ;;;
  ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ η ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΥΑΛΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΑΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΞΙΕΣ ΛΟΓΟΥ η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ;;;ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ κ ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΝΕ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ.
  ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
  ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ;;;ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ...ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ...ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ-Α ΣΥΖΥΓΟ κ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
  ΜΑΜΑ-ΜΠΑΜΠΑΣ-ΠΑΙΔΑΚΙ-ΑΔΕΛΦΑΚΙ κ ΕΩΣ ΕΚΕΙ.ΚΑΙ ΕΑΝ ΚΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΕΛΛΑ.ΔΥΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ κ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΑΚΕΡΟΣ.
  Ο ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ κ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑΣ.
  ΑΥΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
  ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ κ ΑΝ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Κ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΛΥΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;;;
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ κ ΤΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.
  ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ κ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΑ ΑΘΕΑ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ κ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ;;;
  ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ;;;
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΝ ΠΟΝΤΙΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΟΜΑΙ ΒΑΝΑΥΣΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.
  ΟΤΑΝ ΗΤΤΗΘΗΚΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΙΔΙΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥΣ.ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΦΗΣΑΝ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ.ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΦΕΡΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΛΕΜΒΟΥΣ κ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΤΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ Μ.Κ.Ο...
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΓΡΑΦΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΣΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΑΝ.
  ΚΑΙ ΡΙΖΩΣΑΝ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ...ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΝ...ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΩΣΑΝ...ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΣΚΛΗΡΑ ΔΙΧΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ κ ΕΥΚΟΛΙΕΣ κ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ.ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΧΑΡΑ κ ΔΙΧΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ.
  ΤΩΡΑ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ''ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ κ ΚΑΤΑΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ κ ΕΝΔΥΣΗ κ ΥΠΟΔΗΣΗ κ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ...
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΑΝΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΜΠΑ.....
  ΛΟΙΠΟΝ ΒΛΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ Μ.Κ.Ουληδεσ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ κ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΕΜΝΤΖΕ ΑΓΓΕΙΟΝ η ΝΤΑΟΥΛΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ κ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΧΟΡΕΨΕΙ ΣΕΡΑ η ΜΠΑΙΤΟΥΣΚΑ η ΤΙΚ ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ ΤΡΕΜΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΟΡΜΑ....
  ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ...
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΣΧΕΤΟΙ κ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ κ ΓΙΝΕΣΤΑΙ ΓΕΛΙΟΙ....ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ κ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.