11 Νοε 2019

Τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ γιὰ τὴν βοήθειά του στὶς μάχες ἐναντίον τοῦ Ρόμμελ


Ὅταν τὸ 1942, ὁ ἀρχηγὸς τῶν χιτλερικῶν στρατιῶν Ρόμμελ, καταλαμβάνοντας τὴν Βόρειο Ἀφρική, ἔβαλε στόχο καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια, δόθηκε στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν ἡ μάχη τῶν Γερμανῶν μὲ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ γερμανικὲς ὀρδὲς νικήθηκαν, τράπηκαν ντροπιασμένοι σὲ ἄτακτη φυγὴ καὶ συνελήφθησαν ἅπαντες αἰχμάλωτοι. Ἡ ἐξέλιξη τῆς μάχης αὐτῆς ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλοί, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνομα Ἒλ Ἀλαμέϊν προῆλθε στὰ Ἀραβικὰ ἀπὸ τὸ ὄνομα Ἅγιος Μηνᾶς, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχε ναὸς τοῦ Ἁγίου, ἴσως καὶ ὁ τάφος του, ποὺ ἀποτελοῦσαν μεγάλο προσκύνημα γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς καὶ σημειώθησαν πάμπολλα θαύματα! Ἕνα ἐξ’ αὐτῶν συνέβη καθὼς οἱ στρατιὲς τοῦ Ρόμμελ κατευθύνονταν πρὸς τὴν Ἀλεξάνδρεια, τῆς ὁποίας ἡ πτώση ἐθεωρεῖτο βεβαῖα. Πρὶν ἐπιτεθοῦν τὸ πρωὶ οἱ Γερμανοί, στρατοπέδευσαν τὴ νύχτα στὸ Ἒλ Ἀλαμέϊν καὶ κατὰ τὰ μεσάνυχτα εἶδαν πολλοὶ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν ἐρειπωμένο ναὸ του ὁ Ἅγιος Μηνᾶς καὶ νὰ ὁδηγεῖ καμῆλες, ποὺ ὅρμησαν στὸ στρατόπεδο τῶν Γερμανῶν, πανικοβάλοντας καὶ...
καταστρέφοντας τὰ πάντα. Ὡς συνέπεια αὐτοῦ τοῦ ἐξαίσιου γεγονότος ἦταν νὰ ἀποδιοργανωθοῦν οἱ Γερμανοί, νὰ χάσουν τὴ μάχη ἀπὸ τοὺς συμμάχους καὶ νὰ ἐπέλθει ἡ μεταβολὴ τοῦ πολεμικοῦ κλίματος.
Μάλιστα οἱ σύμμαχοι παρότι δὲν ἦταν Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ ἀλλόδοξοι, ἔδωσαν στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας τὸν τόπο αὐτὸ ὥστε νὰ ἀνακαινισθεῖ ὁ ναὸς καὶ νὰ κτισθεῖ Μοναστήρι, ἀναγνωρίζοντας τὴν βοήθεια ποὺ εἶχαν μὲ τὸν θαυμαστὸ αὐτὸ τρόπο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μηνᾶ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.