6 Οκτ 2019

Ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ σταθεῖ μπροστάρισσα στὸν Ἀγώνα ἐνάντια στὴν κατοχή τῆς Κύπρου, συνθηκολογεῖ μέσω τοῦ πρωθυπουργοῦ της. Δέν ἔθεσε στὸν Ἐρντογᾶν τίς τουρκικές προκλήσεις!

Πολλὰ τὰ γεγονότα καὶ οἱ ἐξελίξεις στὴν φετινὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Γιὰ ἀκόμα μία χρονιά, ἡ ΓΣ τοῦ ΟΗΕ ἔτυχε ἐκμετάλλευσης ἀπὸ πολλοὺς ἡγέτες, οὕτως ὥστε νὰ πραγματοποιήσουν ἀρκετὲς διμερεῖς συναντήσεις μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν κρατῶν ποὺ βρίσκονταν στὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ τὴν ΓΣ.
Ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς ΓΣ τοῦ ΟΗΕ ἀπεύθυναν τὸν λόγο στοὺς πολίτες τοῦ κόσμου ὅλοι οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν - μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο βῆμα, οἱ ἡγέτες ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὰ προβλήματα τῆς χώρας τους, νὰ μιλήσουν γιὰ παγκόσμια προβλήματα ἢ καὶ νὰ καταγγείλουν καταστάσεις ποὺ ταλανίζουν τὶς χῶρες τους. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα, ἔχουν γίνει παγκοσμίως γνωστὰ προβλήματα ποὺ ἡ μεγαλύτερη μερίδα...
τοῦ πληθυσμοῦ δὲν γνώριζε.

Σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Νίκος Ἀναστασιάδης, ἐκπροσώπησε τὸν λαό μας, ἐνῶ οἱ τηλεοπτικοὶ δέκτες ὅλου τοῦ κόσμου ἦταν στραμμένοι πάνω του. Τί κι ἂν οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι προσπάθησαν νὰ τραβήξουν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, ἀποχωρώντας γιὰ ἀκόμα μία φορὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ μιλοῦσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ κ. Ἀναστασιάδης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τὸ ἐθνικό μας πρόβλημα. Νὰ καταγγείλει τὴν Τουρκία γιὰ τὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ ἔχει διαπράξει καὶ νὰ διατρανώσει τὴν ἄκρατη θέληση τῆς ΚΔ γιὰ Ἀπελευθέρωση τῶν κατεχόμενων ἐδαφῶν μας.

Ἂμ δέ! Ἔχει γίνει πλέον κουραστικὸ νὰ παρατηροῦμε τοὺς ἀξιωματούχους τῆς ΚΔ νὰ φάσκουν καὶ νὰ ἀντιφάσκουν, ἀναγκάζοντας τὴν διεθνῆ κοινότητα νὰ μὴν παίρνει ποτὲ στὰ σοβαρὰ τὶς διεκδικήσεις μας. Εἶναι τὸ πλέον ἀντιδεοντολογικὸ νὰ κατηγορεῖ κάποιος τὴν Τουρκία γιὰ κατοχή, εἰσβολή, παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ λίγο μετὰ νὰ ἀναφέρει ὅτι ὁ τρόπος ἐπίλυσης αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, εἶναι ἡ συνομολόγηση στοὺς ὅρους ἀναφορᾶς καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Τουρκία τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἡ ΔΔΟ νομιμοποιεῖ τὰ τετελεσμένα τῆς εἰσβολῆς καὶ τῆς συνεχιζόμενης κατοχῆς καὶ ἂς ἀρνεῖται ὁ ΠτΔ νὰ τὸ ἀποδεχτεῖ.

Βλέπουμε νὰ παίζεται ἕνα καλοστημένο παιχνίδι πάνω στὴν πλάτη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, εἰδικότερα τοὺς τελευταίους μῆνες. Ἡ ΔΔΟ εἶναι μοντέλο λύσης ποὺ ἡ Τουρκία διατύπωσε πρώτη καὶ ἦταν ἡ παντοτινὴ ἐπιδίωξή της ἀπὸ τὶς πρῶτες συνομιλίες. Παρόλα αὐτά, τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀρκετοὶ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι κάνουν λόγο γιὰ λύση συνομοσπονδίας καὶ δύο κρατῶν. Κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ ἀναρωτηθεῖ γιατί νὰ σταθοῦν ἐνάντια στὴν πάγια θέση τους καὶ νὰ ἀναζητήσουν ἄλλες λύσεις.

Ξεκάθαρα, οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐπιθυμοῦν ἄλλη λύση πέραν τῆς ΔΔΟ. Εἶναι ἡ καλύτερη λύση γιὰ αὐτοὺς μὲ τὴν ἐκ περιτροπῆς προεδρεῖα, τὸν ἴδιο ἀριθμὸ βουλευτῶν, τὴν σταθμισμένη ψῆφο, τὴν «πολιτικὴ ἰσότητα». Γιατί νὰ ἀναζητήσουν κάτι ἄλλο ὅταν αὐτὸ ποῦ θέλουν εἶναι στὸ τραπέζι; Μὰ γιὰ νὰ ἀναγκάσουν τὴν Κύπρο νὰ ἀποδεχτεῖ ὅπως κάνει πάντα τὶς ἀνεκδιήγητες ἐπεκτατικὲς θέσεις τους, ποὺ θὰ καταστήσουν τὴν «ὁμοσπονδιακὴ» Κύπρο σὲ προτεκτοράτο τῆς Ἄγκυρας.

Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, ἕνα κανονικὸ κράτος θὰ καταλάβαινε τὴν πλεκτάνη ποὺ προσπαθοῦν νὰ στήσουν οἱ Τοῦρκοι καὶ θὰ σταματοῦσε κάθε διπλωματικὴ ἐπικοινωνία μαζί τους, ἐφόσον καὶ τὰ πλοῖα τους βρίσκονται στὴν ΑΟΖ μας. Ἀντιθέτως, εἴδαμε τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς ΚΔ, Νίκο Χριστοδουλίδη, νὰ παρακαλᾶ τὸν Τοῦρκο ὙπΕξ, Μεχμὲτ Τσαβούσογλου στὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ νὰ συνομολογήσει στοὺς ὅρους ἀναφορᾶς. Αὐτή, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν θυμίζει στάση κατεχόμενης χώρας ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν Ἀπελευθέρωσή της.

Οἱ ἀφελεῖς ἠγετίσκοι ποὺ θυσιάζουν τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία στὸν βωμὸ τῆς προσωπικῆς ἀνέλιξης δὲν ἐμπνέουν σὲ καμιὰ περίπτωση τὸν λαὸ νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν Ἐλευθερία του. Δυστυχῶς ὅμως, βρίσκουν ὑποστηρικτὲς ἐντός τοῦ νησιοῦ, ἀνθρώπους ποὺ παριστάνουν τοὺς «εἰρηνιστές», ποὺ πιστεύουν ὅτι θὰ ρίξουν τὸ Τεῖχος τοῦ Βερολίνου καὶ δὲν λένε νὰ κατανοήσουν ὅτι τὸ Κυπριακὸ εἶναι πρόβλημα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς καὶ ὄχι δικοινοτικό.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀντὶ ἡ Μάνα Ἑλλάδα νὰ σταθεῖ μπροστάρισσα στὸν Ἀγώνα ἐνάντια στὴν κατοχή, βυθισμένη στὸν βοῦρκο τῆς «ἐπαναπροσέγγισης» ποὺ τὴν ἔριξαν οἱ ἑκάστοτε πολιτικὲς της ἡγεσίες, συνθηκολογεῖ μέσω τοῦ πρωθυπουργοῦ της Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν ΔΔΟ ποὺ καταλύει τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, τὴν μόνη δικλείδα ἀσφαλείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου.

Ὁ πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα δείγματα γραφῆς του, δείχνει ὅτι μᾶλλον θὰ κινηθεῖ σὲ μία χλιαρὴ ἐξωτερικὴ πολιτική, ἀκολουθώντας τὴν ἀσφαλῆ δίοδο τοῦ στρουθοκαμηλισμοῦ, ἀγνοώντας τὰ προβλήματα. Οὔτε καν ἔθεσε στὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν τὸ θέμα τῶν τουρκικῶν προκλήσεων. Ὁ ἴδιος καὶ ὁ  ΠτΔ βροντοφώναζαν ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς ΓΣ τοῦ ΟΗΕ ὅτι δὲν θὰ ἀποδεχτοῦν «τὴν πολιτικὴ τῶν κανονιοφόρων». Ὅμως, ἐπιμένουν νὰ πραγματοποιηθεῖ «ἄτυπη πενταμερής», στὴν ὁποία θὰ συμμετέχει ἡ Τουρκία καὶ τὸ ψευδοκράτος ὡς ἰσάξια «κοινότητα» μὲ τὸ μόνο ἀναγνωρισμένο κράτος στὸ νησί, τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τὰ τουρκικὰ πλοῖα παραβιάζουν καθημερινὰ τὴν ΑΟΖ τῆς ΚΔ καὶ τὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα.

Ἀκολούθως, εἴδαμε τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο μὲ σθένος νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ δικαίωμά του στὸν λόγο πρὸς ὁλόκληρο τὸν κόσμο, πραγματοποιώντας μία ἐκκωφαντικὴ ἐμφάνιση, ἀναδεικνύοντας μὲ θράσος χιλίων πιθήκων τὶς ἀπαράδεκτες ἐπιδιώξεις  τῆς Τουρκίας. Χρησιμοποιώντας χάρτες ποὺ μόνο σὲ ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν κάποια λογική, λίγο-πολύ μᾶς πρόβαλε πὼς ἡ Τουρκία ἔχει κοινὰ θαλάσσια σύνορα μὲ τὴν… Ἰταλία!! Ἐφαρμόζοντας κάλλιστα τὴν προπαγανδιστικὴ μέθοδο τοῦ Γκεμπελισμοῦ, ὁ Νεοσουλτάνος πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι «πὲς-πὲς καὶ κάτι θὰ μείνει», πρακτικὴ ποὺ μέχρι στιγμῆς δουλεύει πολὺ καλά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὑποχωρητικότητα τῆς δικῆς μας πλευρᾶς.

Στὴν Νέα Ὑόρκη βρέθηκε καὶ ὁ ψευδοπρωθυπουργὸς τῶν κατεχομένων, Μουσταφᾶ Ἀκκιντζί, ὅπου εἶχε συναντήσεις μὲ διάφορους ἀξιωματούχους ξένων κρατῶν, μὲ σημαντικότερο ἴσως τὸν Σλοβάκο ὙπΕξ, τὸν ὁποῖο ἐνημέρωσε καὶ γιὰ τὸ Κυπριακὸ καὶ τὸν ΓΓ τοῦ ΟΗΕ, Ἀντόνιο Γκουτέρες. Ἐπίσης, στὴν Νέα Ὑόρκη μετέβη καὶ ὁ ψευδοϋπουργὸς ἐξωτερικῶν, Κουντρὲτ Ὀζερσάι, ποὺ παρευρέθηκε στὴν σύνοδο τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας (ECO) ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ «τ/κ κράτους» ὅπως ἀνέφερε ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ βρισκόταν μπροστά του. Στὸν ECO συμμετέχουν ἡ Τουρκία, τὸ Ἰρᾶν καὶ τὸ Πακιστᾶν, κάτι ποὺ ὑποδεικνύει ἄμεση ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους ἀπὸ αὐτὰ τὰ κράτη, παρόλο ποὺ ἐπίσημα δὲν τὸ ἀναγνωρίζουν πλὴν τῆς Τουρκίας.

Πρέπει νὰ τονίσουμε ξανὰ ὅτι ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ εἶναι ἴσως ἡ μόνη καλὴ εὐκαιρία γιὰ τὰ κράτη νὰ ἀναδείξουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ προβλήματά τους. Πολὺ καλὰ παραδείγματα εἶναι ἡ σιωπηλὴ διαμαρτυρία τοῦ Μπέντζαμιν Νετανιάχου παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἡγέτες ποὺ μὲ τὸν τρόπο τους ἀνέδειξαν τὰ προβλήματα τῆς χώρας τους. Ἡ ἡμικατεχόμενη Κυπριακὴ Δημοκρατία ἀποφασίζει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια νὰ διατηρεῖ τὴν συνηθισμένη νερόβραστη στάση ποὺ διατηρεῖ σὲ ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ Κυπριακὸ χωρὶς νὰ προσπαθήσει ἔστω νὰ ἀναταράξει τὰ λιμνάζοντα νερὰ τῶν ΗΕ ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν «ἄγευστο» ρυθμό μας καὶ παραμένουν ἀπαθεῖς ἔναντι τῆς τουρκικῆς καταισχύνης.

Γραφεῖο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΚΟΠΩΝ???

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.