5 Οκτ 2019

Ἡ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση σπρώχνει τὴν Ἑλλάδα στὴ Μέση Ἀνατολὴ

Γράφει ὁ  Γιῶργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικς Επιστήμης, πρώην Πρύτανης Παντείου
Εἶναι συνηθισμένο νὰ ἀποκαλοῦνται πολιτικοὶ καὶ κόμματα τῆς Νέας Δεξιᾶς, ὅπως ὁ Τράμπ, ὁ Ὄρμπαν, Σαλβίνι κ.α. νὰ χαρακτηρίζονται σήμερα ἀκραῖοι. Τί θεωρεῖται, ὅμως, ἀκραῖο σήμερα στὴν πολιτική;  Ἐὰν ἀναλύσουμε τὴν οὐσία τῶν πολιτικῶν ποὺ προτείνουν, οἱ παραπάνω θὰ διαπιστώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν κλασικὸ φιλελευθερισμὸ ποὺ ἴσχυε στὸν Δυτικὸ Κόσμο μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 1980.
Τί ἄλλαξε κι αὐτὸς ὁ κλασικὸς φιλελευθερισμὸς σήμερα θεωρεῖται ἀκραῖος; Γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουμε πρέπει νὰ δοῦμε τί ἐκπροσωπεῖ στὶς ἡμέρες μας ἡ ἄρχουσα Δεξιὰ καὶ ἡ ἄρχουσα Ἀριστερά, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ Νέα Δεξιὰ καὶ ἡ Νέα Ἀριστερά, στὴν ὁποία ταξινομεῖται καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Καὶ οἱ δύο εἶναι αὐθεντικὰ τέκνα τοῦ πλέον ἀκραίου σκοποῦ τῶν ἀγορῶν.
Ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν ἀγορῶν; Ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τοῦ κεφαλαίου, τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῆς ἐργασίας. Στὸ ἐπίπεδό του πολιτικοῦ συστήματος ἀπὸ τὴν ἄκρα Δεξιὰ ἕως τὴν ἄκρα Ἀριστερὰ ὅλοι μοιάζουν σὰν μία σταγόνα νεροῦ. Ἔχουν μόνο μία διαφορὰ μεταξύ τους στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς πρότασης. Διότι ἡ μὲν Νέα Δεξιὰ δίνει μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν....

κεφαλαίων, ἐνῶ ἡ Νέα Ἀριστερὰ ἐπιμένει περισσότερο στὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῆς ἐργασίας.

Ἀξίζει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη εὐτυχία γιὰ τὶς ἀγορὲς δὲν εἶναι ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τοῦ κεφαλαίου, ποὺ εἶναι ἔτσι κι ἀλλιῶς δεδομένη, ἀλλὰ ἡ ἰδεολογικὴ νομιμοποίηση καὶ ἡ ἐμπραγμάτωση τῆς ἐλεύθερης διακίνησης τῆς ἐργασίας. Ἀναφέρομαι στοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες. Ἡ Νέα Ἀριστερὰ στὸ πεδίο αὐτὸ προσφέρει πολλὰ στὶς ἀγορές, διότι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁλοκληρώνεται ἡ κυριαρχία τοὺς ὄχι μόνο στὸν Τρίτο Κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὶς δυτικὲς μητροπόλεις.

Παράνομη μετανάστευση καὶ Μὰρξ
Ἔτσι ἐκτονώνεται ἡ κοινωνικὴ ἔνταση ἐκεῖ ποὺ παράγεται τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ἄρα, ἀφήνουν ἐλεύθερο τὸ κεφάλαιο νὰ κάνει τὴ δουλειά του. Ἂν ζοῦσε ὁ Μὰρξ τί θὰ ἔλεγε; Νὰ στρατευθοῦμε ὅλοι νὰ πᾶμε στὸ Πακιστᾶν νὰ κάνουμε τὸν ταξικὸ πόλεμο, ἐκεῖ ὅπου παράγεται τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα. Αὐτοὶ τί λένε; Νὰ ἔρθουν ἐδῶ καὶ νὰ μεταβληθεῖ ἡ χώρα σὲ χωματερὴ τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ.

Συγχρόνως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἡ ἐργασία τοῦ πολίτη ἀπὸ σχέση δημοσίου δικαίου ποὺ ἔγινε μετὰ ἀπὸ πολλοὺς καὶ μακρόχρονους ἀγῶνες μεταβάλλεται ραγδαία σὲ ἐργασία ἐμπόρευμα. Γιατί εἶναι ἄλλο νὰ δεχθοῦμε συντεταγμένα ἕναν ἀριθμὸ οἰκονομικῶν μεταναστῶν ποὺ θὰ ἀποφασίσουμε ὅτι εἶναι χρήσιμοι, ὅτι ἀντιστοιχοῦν στὶς δυνατότητες τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἀπορρόφησης τους  καὶ ἄλλο νὰ μπαίνουν ἀνεξέλεγκτα οἱ πάντες καὶ νὰ παραδίδεται ἡ διαχείρισή τους στὶς συμμορίες τῶν ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις).

Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καὶ συνολικὰ ἡ Ἀριστερὰ ἐδῶ πέτυχε τὸ θαῦμα: νὰ παραιτηθεῖ τὸ κράτος ἀπὸ τὸν σκοπό του καὶ νὰ ἀναθέσει τὴ διαχείριση τοῦ προβλήματος τῆς μετανάστευσης σὲ ἀνεξέλεγκτες συμμορίες, οἱ ὁποῖες ὑποκαθιστώντας τὸ κράτος, μεταβλήθηκαν σὲ ρυθμιστὲς τῆς ζωῆς μας. Εἶναι πολὺ ἀμφίβολο ἐὰν ἀνταποκρίθηκαν τουλάχιστον στὴν ἀνθρωπιστική τους ἀποστολή. Κράτος καὶ ΜΚΟ, πάντως, ἐνσαρκώνουν παραδειγματικὰ τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Τὸ διαπιστώνουμε κάθε τόσο στὴ Μόρια κι ὄχι μόνο. Γιὰ νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τὴν σκανδαλώδη διαχείριση τῶν κονδυλίων.

Σὲ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο, ἡ Ἀριστερὰ προσῆλθε αὐτόκλητη γιὰ νὰ στοχοποιήσει καὶ ἀποδομήσει τὰ πολιτισμικὰ θεμέλια της κοινωνικῆς συλλογικότητας καὶ συνοχῆς, ποὺ μὲ μεθοδικὸ τρόπο εἶναι ἀλήθεια ροκανίζουν οἱ ἀγορές. Αὐτὰ τὰ θεμέλια εἶναι, ὅμως, τὰ μόνα ἱκανὰ νὰ διασφαλίσουν μακροχρόνια τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ τὴν ἀντίσταση τῆς κοινωνίας ἔναντι τῶν δυναστῶν τῆς “αὐτοκρατορίας τῶν ἀγορών”. Ἡ οἰκονομικὴ μετανάστευση ἔχει πολὺ περισσότερες διαστάσεις ἀπὸ ὅσες νομίζουμε: οἰκονομικές, πολιτικές, πολιτισμικὲς καὶ γεωπολιτικές. Μὲ τὴ μαζικὴ εἰσροὴ παράνομων μεταναστῶν ἡ Ἑλλάδα εἶναι εὔκολο νὰ διολισθήσει στὴ Μέση Ἀνατολή.
slpress

4 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί....μην ξεχνάμε ότι ο Θεός αγάπη εστί, και ότι ο ίδιος αρχηγός της Πίστεώς μας , ο Χριστός, υπήρξε πρόσφυγας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποια τουρκική μυστική υπηρεσία προωθεί λάθρο στην Ελλάδα;

  Δευτέρα, Οκτωβρίου 07, 2019  ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΣΜΟΣ

  Την καταπληκτική αποκάλυψη ότι οι εκατοντάδας χιλιάδες λαθρομετανάστες προωθούνται από οργανωμένο κρατικό τουρκικό κύκλωμα στην Ελλάδα, αποκάλυπτε πριν από καιρό ένα φοβερό δημοσίευμα της εβδομαδιαίας τουρκικής επιθεώρησης, Aksyon.

  Στο δημοσίευμα αυτό αποκαλύπτεται ότι μια από τις μεγαλύτερες τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, η Jitem, της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, είναι αυτή που μεταφέρει επί καθορισμένων διαδρομών τους λαθρομετανάστες προς την χώρα μας. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται στο ίδιο άρθρο, ακόμα και η τουρκική ακτοφυλακή δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει σε αυτές τις επιχειρήσεις μεταφοράς λαθρομεταναστών της Jitem.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η αποκαλυπτική αυτή έρευνα της τουρκικής επιθεώρησης, κάθε χρόνο περίπου δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες από πολλές μουσουλμανικές χώρες της Ασίας και της βορείου Αφρικής, συγκεντρώνονται στην Τουρκία και εκεί αφού τους αναλαμβάνει η Jitem προωθούνται βάσει συγκεκριμένων και ελεγχόμενων οδικών διαδρόμων προς τις τουρκικές ακτές του Αιγαίου και προς τον Έβρο, με τελικό προορισμό την Ελλάδα φυσικά με το αζημίωτο για τους Τούρκους.

  Το οργανωμένο αυτό κύκλωμα άρχισε να λειτουργεί ήδη από το 1993, όταν τα πρώτα κύματα των λαθρομεταναστών άρχισαν να φτάνουν κατά κύματα στην Τουρκία. Μετά το 2001 τα κύματα αυτά έγιναν κυριολεκτικά «χείμαρρος», που αφού διοχετεύονταν στο «κανάλι» της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας οδηγούνται με οργανωμένα γκρουπ στα δυτικά για να περάσουν στα ελληνικά νησιά και στην Θράκη με κάθε μέσο.
  -----
  Τα πρωτα υπερσυγχρονα hotspot θα γινουν στην Πελοποννησο...την στιγμη που στην Κορινθο οι λαθροπιθηκοι πετανε τα φαγητα που τους δινουν ενω οι ελληνες με μεγαλη δυσκολια εξασφαλιζουν ενα πιατο φα'ι'....!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 09 Οκτωβρίου 2019

  Το μενού της Μόριας: Δείτε τι τρώνε οι 13.060 μετανάστες του καταυλισμού.

  Υπεγράφη χθες σύμβαση με ένωση εταιρειών μαζικής εστίασης...

  Συνολικά 13.060 μετανάστες και πρόσφυγες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια όταν η χωρητικότητά του δεν ξεπερνά τα 3.000 άτομα. Αυτός είναι ο αριθμός των σιτιζόμενων ατόμων στον καταυλισμό, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, που υπέγραψε χτες η “98η Ανωτέρα Διοίκηση Εθνοφυλακής ‘Αρχιπελάγους’” με ένωση εταιρειών μαζικής εστίασης.

  Η σύμβαση αφορά “στην παροχή πλήρους διατροφής(πρωινό-γεύμα-δείπνο)ν 13.060 ατόμων με δυνατότητα επέκτασης των τροφοδοτούμενων ατόμων έως 14.000 εάν απαιτηθεί” για διάστημα 7 ημερών(8 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου) αντί του ποσού των 499.234,50 ευρώ. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης διενεργήθηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, “λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης”.

  Σύμφωνα 
  με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, το πρωινό του γενικού συσσιτίου περιλαμβάνει κρουασάν με σοκολάτα και γάλα ή τσάι. Κατά την τρέχουσα εβδομάδα στους μετανάστες και πρόσφυγες της Μόριας θα σερβιριστούν 3 γεύματα κρέατος(λουκάνικο μοσχαρίσιο, μπιφτέκια και κοτόπουλο συνοδευόμενα με ρύζι), 3 γεύματα με όσπρια(φακόρυζο και φασολάδα συνοδευόμενα με ελιές) και 1 γεύμα λαδερά(αρακάς με πατάτες). Οσον αφορά στο δείπνο, προβλέπεται συνδυασμός βραστού αυγού με ντάκο, ελιές και αγγούρι κατά περίπτωση. Το γεύμα και το δείπνο συνοδεύεται από αραβική πίτα ενώ στο συσσίτιο περιλαμβάνονται και 2,5λίτρα νερού εμφιαλωμένου ανά άτομα για την κάλυψη της ημερήσιας ανάγκης.

  Ειδικό μενού υπάρχει για βρέφη (0-6 μηνών και 6-12 μηνών), έγκυες και θηλάζουσες καθώς και διαβητικούς ενώ η επιτροπή παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των γευμάτων αποστέλλοντας τα στο στρατιωτικό χημείο για την υποβολή τους σε μικροβιολογικό έλεγχο καθώς σε χημική και ιστολογική εξέταση.
  ------
  Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΩΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ Ο ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Η ΤΟΝ Τ Ρ Ω Ν Ε,
  ΤΟΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ "ΠΑΜΕ" ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ.??
  (πηγη : κυκλωπας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.