15 Οκτ 2019

Μητροπολίτης Κυθήρων: Φοβόμαστε ὅτι μπορεῖ νὰ χυθεῖ αἷμα μέ τὴν οὐκρανικὴ «αὐτοκεφαλία»

Τὸ πλαίσιο τῆς ἑπόμενης μέρας ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ Οὐκρανικό, παρουσίασε o Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ. Ποιοὶ εἶναι οἱ φόβοι.
Σὲ δύσκολη ἐξίσωση ἐξελίσσεται τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καθὼς ὅπως φαίνεται ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τὸ Σάββατο ἀναφορικὰ μὲ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς σχισματικῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας, ἐπιδέχεται διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες. Τὸ Σάββατο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νὰ χορηγήσει αὐτοκεφαλία καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Ἱερώνυμου νὰ χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρνητὲς τῆς αὐτοκεφαλίας, o Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, διατυπώνει ἐκ νέου στὸ....
Sputnik τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας δὲν πῆρε κάποια ἀπόφαση ἀναφορικὰ μὲ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
«Δὲν πήραμε κάποια ἀπόφαση. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἂν μετὰ τὴ συζήτηση ποὺ ἔγινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ μνημονεύσει ἢ προχωρήσει σὲ κάτι, παίρνει ὅλη τὴν εὐθύνη πάνω του. Ἀκούστηκαν θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ αὐτοκέφαλο, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ δὲν τοποθετήθηκαν. Ὅσοι δὲν τοποθετήθηκαν ἔχουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους. Αὐτὸ δὲν τοῦ δίνει τὸν ἀέρα νὰ προχωρήσει. Εἴμαστε μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα».

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἐξέφρασε τοὺς φόβους γιὰ τὰ ὅσα μποροῦν νὰ προκύψουν μετὰ τὴν κοινὴ λειτουργία Βαρθολομαίου - Ἱερώνυμου στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 19 Ὀκτωβρίου καὶ τὴν πιθανὴ μνημόνευση τοῦ Ἐπιφάνιου, ποὺ πιθανότατα θὰ βρίσκεται ἐκεῖ, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ σημάνει τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση:

«Φοβόμαστε μήπως τὰ πράγματα ἔχουν κάποια ὄξυνση καὶ ἐλπίζουμε νὰ μὴ φτάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἂν προχωρήσει αὐτὸ τὸ θέμα, σὲ λίγες μέρες ποὺ θὰ ἔχουν στὴ Θεσσαλονίκη συλλείτουργο, ἂν καλέσουν καὶ τὸν Ἐπιφάνιο, φοβᾶμαι ὅτι ἐκεῖ θὰ ὀξυνθοῦν τὰ πράγματα. Νὰ μὴ χυθεῖ αἷμα. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ στεναχωριοῦνται καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ ὅσα συμβαίνουν».

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ ἀναφέρθηκε στὰ γεγονότα τῆς συνεδρίασης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα, τονίζει ὅτι δὲν ἔγινε ψηφοφορία, οὔτε διὰ βοῆς, ὅπως γράφτηκε.
«Ὁ Μητροπολίτης Καισαριανὴς Δανιὴλ πῆρε τὸ λόγο καὶ εἶπε ἔντονα: Μακαριώτατε, ἂν πρόκειται νὰ πάρουμε ἀπόφαση θὰ ψηφίσουμε ὅλοι καὶ φανερά, αὐτὴ τὴ στιγμή. Δὲν ἔγινε ψηφοφορία. Ἡ ἀπόφαση βγαίνει κατόπιν ψηφοφορίας. Ἐφόσον δὲν ἔγινε ψηφοφορία, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ξέρει ἀκριβῶς πόσοι συμφωνοῦν καὶ πόσοι διαφωνοῦν. Δὲν ὑπερψηφίστηκε τίποτα διὰ βοῆς. Στὸ τέλος εἶπε τὸ δὶ’ εὐχῶν καὶ οἱ μισοὶ εἶχαν φύγει ἀπὸ τὴν αἴθουσα».

Τί πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα;
«Εἴμαστε σίγουρα 11 Μητροπολίτες ποὺ δὲν θέλουμε νὰ προχωρήσει τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας. Λέμε ὅτι πρέπει νὰ γίνει ἐκ νέου Σύνοδος. Πρότασή μου ἦταν ὅλο τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει ἡ Σύνοδος στὰ χέρια της, νὰ τὸ δεῖ ἡ Ἱεραρχία, ἂν ὑπάρχει τέτοια ἐπιμονή. Προσωπικά, μὲ τίποτα δὲν θὰ συμφωνοῦσα σὲ αὐτὸ στὸ θέμα ἀναγνώρισης τῆς αὐτοκεφαλίας».

Τὴν ἴδια ὥρα ἐξέφρασε φόβο γιὰ τυχὸν ἔκτροπα στὸ Ἅγιο Ὅρος, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπισκεφτεῖ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὶς 19-22 Ὀκτωβρίου:

«Πέρα ἀπὸ 4 μοναστήρια οἱ ὑπόλοιποι διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀναγνώριση»

Ἐρωτηθεῖς σχετικὰ μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ἐπιτροπῶν ποὺ δόθηκαν στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος ἦταν μέλος, ἀναφέρει τὸ ἑξῆς:
«Οἱ εἰσηγήσεις τῶν ἐπιτροπῶν μοιράστηκαν, ἀλλὰ τὶς μάζεψαν ξανὰ ἀμέσως. Δὲν προλάβαμε νὰ τὶς δοῦμε. Τώρα ὅμως τὶς ἔχουμε στὰ χέρια μας. Ἡ ἄποψή μου γιὰ τὸ ζήτημα, παραμένει ἡ ἴδια».
Τὸ χρονικό της αὐτοκεφαλίας
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκχώρησε αὐτοκεφαλία στὴν ἀποκαλούμενη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ λεγόμενη «ἑνωτικὴ σύνοδος» στὸ Κίεβο γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς αὐτοαποκαλούμενης «νέας ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπιφάνιο.
Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὅσο καὶ ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀναγνώρισαν τὴν ἵδρυση τῆς νέας δομῆς ὅπως καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ χορηγήσει αὐτοκεφαλία.
Τὴν ἴδια στιγμή, τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔχει μιλήσει ἀρκετὲς φορὲς γιὰ «νομιμοποίηση τοῦ σχίσματος» ποὺ θὰ ἔχει σοβαρὲς καὶ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ ἑκατομμύρια πιστούς της Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

3 σχόλια:

 1. Τι θέλετε να ψηφίσετε ακριβώς, αν θα τηρήσετε τους κανόνες της Εκκλησίας ή όχι;
  Αν φοβάστε τα χειρότερα, γιατί δεν ζητάτε από τον μητροπολίτη Άνθιμο να μην αφήσει τον "πατριάρχη" να έρθει στην Θεσσαλονίκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, ο Θεός να τον έχει καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει ακόμη υγιής φωνή στην ιεραρχία. Να αγιάσει ο Θεός μας και τον σεβασμιώτατο Κυθήρων και όσους ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας.
  Μακάρι κι εμείς όλοι να σταθούμε με το μέρος της Αλήθειας, διότι προοιωνίζονται δεινά για την Εκκλησία μας.
  Α.Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.