17 Σεπ 2019

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δυνητικὰ ἀντικαθίσταται μὲ ἄλλη, ἄρα ἀκυρώνεται - Νὰ πάψει ἐπιτέλους ἡ ὑποκρισία, δὲν ἠτηθήκαμε σὲ πόλεμο γιὰ νὰ δεχτοῦμε τὴν προδοτικὴ συμφωνία!

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀκοῦμε ἀπίστευτα πράγματα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νίκο Δένδια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα στελέχη τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, τὰ ὁποία προσβάλλουν ὄχι μόνο τή νοημοσύνη ἀλλὰ καὶ τὸ ἐθνικὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Ἡ πρώτη οὐρανομήκης ἀνοησία –μὲ τὴν πολιτικὴ ἔννοια– ποὺ ἀκοῦμε κατὰ κόρον, εἶναι ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, ἀλλὰ θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ ἀπαιτήσουμε τὴν πιστὴ τήρησή της ἀπὸ τοὺς Σκοπιανούς.
Δηλαδή, μία συμφωνία πού εἶναι ἐπιβλαβής, ὅταν ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα δὲν εἶναι λογικὸ...
νὰ παράγει ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν Ἑλλάδα;

Ἡ δεύτερη εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία αὐτὴ δὲν ἀκυρώνεται. Γιὰ νὰ ἀκυρωθεῖ μία συμφωνία, μεταξὺ ἄλλων, πρέπει νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ὑπουργῶν ποὺ ὑπέγραψαν, ἔχει χρηματιστεῖ. Πῶς εἶναι σίγουροι οἱ τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅτι δὲν ἔγινε αὐτό, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν καὶ σχετικὲς δηλώσεις πού ἔγιναν μέσα στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο τῆς Ἑλλάδας; Τό ἔχουν ψάξει καὶ λένε μὲ τέτοια σιγουριὰ ὅτι δὲν ἀκυρώνεται, ἢ μήπως αὐτὸ τοὺς βολεύει καὶ ἴσως αὐτὸ ὑποσχέθηκαν στὴ Μέρκελ καὶ σὲ ὅσους τά... ἔδωσαν ὅλα γιὰ νὰ ὑπογραφεῖ καὶ ἐπικυρωθεῖ ἡ προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; 

Καὶ ὄχι μόνο τά ἔδωσαν ὅλα, διέλυσαν δύο κόμματα στὴν Ἑλλάδα, δωροδόκησαν μὲ ὑπουργικὲς θέσεις καὶ θέσεις μετακλητῶν ὁρισμένους βουλευτὲς γιὰ νὰ τὴν ὑπογράψουν – ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὁ Γιῶργος Μαυρωτᾶς, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, λίγο ριγμένος αὐτός, γιατί ἀντὶ γιὰ ὑπουργεῖο ἢ βουλευτικὴ ἕδρα, ἔλαβε Γενικὴ Γραμματεία. Α, νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ἡ «ἀποκατάσταση» Μαυρωτά, ὅπως καὶ τὸ «δωράκι» στὸν Μαργαρίτη Σχοινά, ὑμνητὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, δὲν ἔγινε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ἕνα ἄλλο ἀντεπιχείρημα, στὸ ἐπιχείρημα «δὲν ἀκυρώνεται», ποὺ ἀναμασοῦν ὡς σανὸ διάφοροι, κυβερνητικοὶ καὶ μή, γιὰ νὰ κρύψουν τὴν ἀπίστευτη ὑποκρισία τους καὶ τὴν κοροϊδία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ περάσει ἀπὸ τὴ βουλὴ τῶν Σκοπίων, ἂν δὲν τὴν στήριζαν τὰ δύο ἀλβανικὰ κόμματα. Καὶ γιὰ νὰ τὴν στηρίξουν, ἔλαβαν τὸ μήνυμα ἀπὸ τὰ Τίρανα καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἐκτὸς ἀπὸ μήνυμα μπορεῖ νὰ ἔλαβαν καὶ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τῆς ὥρας.

Ἂν λοιπὸν μία ἑλληνικὴ κυβέρνηση ποὺ πιστεύει πραγματικὰ ὅτι ἡ παραχώρηση μακεδονικῆς γλώσσας καὶ ταυτότητας εἶναι ἐθνικὸ ἔγκλημα, γιατί δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο, ἐπιδιώξει τὴ στήριξη τῶν Ἀλβανῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐθνοθρησκευτικῶν ὁμάδων τῶν Σκοπίων, καὶ ὁδηγηθοῦμε σὲ ὑπογραφὴ μίας ἄλλης συμφωνίας, πού θὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν πατσαβούρα τῶν Πρεσπῶν, τότε δὲν θὰ ἔχουμε στὴν πράξη ἀκύρωσή της;
Γιατί λοιπὸν ἀφοῦ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἔστω καὶ θεωρητικὴ δυνατότητα, κατηγορηματικὰ δηλώνουν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ τὰ διάφορα πολιτικὰ ἢ ἄλλα παπαγαλάκια ὅτι δὲν ἀκυρώνεται;

Πᾶμε τώρα καὶ στὰ πιό... ἤπια.
Τὸ «ἰσχυρότερο» ἐπιχείρημα τῆς κυβέρνησης εἶναι ὅτι ὁ Κ. Μητσοτάκης προεκλογικὰ δὲν δεσμεύτηκε ὅτι θὰ ἀκυρώσει τὴ συμφωνία, ἄρα δὲν παραπλάνησε τὸν ἑλληνικὸ λαό.
Ἀπορῶ πραγματικὰ ποιοὶ εἶναι οἱ σύμβουλοι τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τὸν βάζουν νὰ λέει τέτοια ἐπιχειρήματα!

Ὅταν προεκλογικὰ ἔχει πεῖ ἢ μάλλον εχει καταγγείλει τὴν προηγούμενη κυβέρνηση ὅτι ὑπέγραψε μία ἐθνικὰ βλαπτικὴ συμφωνία, ποὺ «ὅπως λένε οἱ πολίτες, ἡ συγκυβέρνηση ἀντάλλαξε τὴ μὴ περικοπῆ τῶν συντάξεων μὲ τὸ Σκοπιανὸ» καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι μὲ τὴ συμφωνία παραχώρησε μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ ταυτότητα, πού δὲν ὑφίστανται, δὲν ὀφείλει νὰ πεῖ μὲ γενναιότητα στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὄτι θα παραμείνει πρωταρχικὸς στόχος τῆς κυβέρνησης αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα νὰ ἀποκατασταθεῖ πάση θυσία;
Ἂν κάνει αὐτὴν τὴ δήλωση, τότε θὰ μπορεῖ νὰ κοιτάξει τὸν Ἕλληνα πολίτη στὰ μάτια. Ἂν ὄχι, ἡ στάση του εἶναι βαθύτατα ὑποκριτικὴ καὶ θὰ τὸ βρεῖ μπροστά του πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσο τοῦ λένε οἱ σύμβουλοί του.

Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο θέμα.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιος ἔχει παραδώσει μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλῶσσα, ποὺ ὅλος ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος γνωρίζει ὅτι δὲν ὑφίστανται ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τὸ κατήγγειλε προεκλογικά, δὲν ἔχει ὑποχρέωση αὐτὸς πού τὸ κατήγγειλε νὰ ἀναζητήσει ποινικὲς εὐθύνες ἀπὸ ἐκείνους πού διέπραξαν αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα;
Ἢ μήπως δὲν εἶναι ἐθνικὸ ἔγκλημα νὰ παραδίδεις στοὺς σλάβους μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ γλῶσσα;
Πέστε τό μᾶς κι αὐτό, νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ μενοῦ τῆς παραπλάνησης καὶ τῆς προδοσίας.

Κύριε πρωθυπουργέ, κύριε Δένδια καὶ κύριοι τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, εἶναι γνωστὸ τὸ ρητὸ ποὺ λέει ὄτι «ἕνα λάθος δὲν διορθώνεται μὲ ἕνα ἄλλο καὶ μάλιστα μεγαλύτερο λάθος».
Αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ μᾶς πείσει ὅτι ἔκανε ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐπικαλούμενος τὰ ἐγκληματικὰ λάθη τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων στὸ Σκοπιανό, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ὑπέγραψαν, πάτησε πάνω σ’ αὐτὰ καὶ τὰ «διόρθωσε» μὲ τὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Τώρα κάνετε κι ἐσεῖς τὸ ἴδιο λάθος, μὲ τὶς γέμουσες πολιτικῆς ἀνοησίας δηλώσεις καὶ θέσεις σας γιὰ τὸ θέμα, ἐνῶ μὲ τὴ στάση σας νομιμοποιεῖται ἕνα ἐθνικὸ ἔγκλημα. Ἀλλάξτε τες καὶ μὴ φοβάστε καμία Μέρκελ καὶ κανέναν Σόρος.

Τὰ Σκόπια μπῆκαν στὸ ΝΑΤΟ, ποὺ ἦταν τὸ ζητούμενο γιὰ τὴ Δύση.
Ἄρα, ἂν εἶναι εἰλικρινεῖς οἱ Δυτικοὶ σύμμαχοί μας, ἂν πραγματικὰ αὐτὸ ἤθελαν καὶ ὄχι τὴ δημιουργία «μακεδονικοῦ ἔθνους» ποὺ θὰ διεκδικήσει στὸ μέλλον τὴ μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία, ποὺ εἶναι Ἑλλάδα, καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, στὴν "πλάτη" τῆς ὁποίας παίζονται πολλὰ παιχνίγια, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς πιέσει κανείς, κυρίως ἂν ἐπικαλεστεῖτε τὸ ἐθνικὸ συμφέρον καὶ τὴ βούληση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Μὴν αὐταπατάσθε.
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μπορεῖ νὰ νιώθει ὅτι ὑπέστη μία ἥττα, λόγω τῆς ὑπογραφῆς Κοτζιᾶ-Τσίπρα, ὅμως ἡ στάση του στὸ θέμα δὲν ἄλλαξε. Αν συνεχίσετε νὰ τὸν κοροϊδεύετε μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ τὸν προσβάλλουν, θὰ τὸ διαπιστώσετε ἰδίοις ὄμμασι. Ὅμως τότε θὰ εἶναι ἀργὰ καὶ ἂν σᾶς πάρει ἡ κατηφόρα, τότε δὲν ἔχει γυρισμό.

Καὶ μία συμβουλή. Μή νιώσετε τὴν κατακραυγὴ τῶν πολιτῶν, δὲν ἀφήνει καλὴ γεύση. Ρωτήστε γι’ αὐτὸ τοὺς ὑπογράψαντες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι πεταμένοι στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, ὅπου θὰ καταλήξουν καὶ ὅσοι –μὲ τὴν πολιτικὴ ἔννοια– χρήσιμοι ἠλίθιοι διασώθηκαν.

Μία ποὺ βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, πᾶμε πάλι ἀπ’ τὴν ἀρχὴ νὰ ποῦμε τὸ μάθημά μας.
Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δυνητικὰ ἀντικαθίσταται ἀπὸ μία ἄλλη, ἄρα ἀκυρώνεται.
Καὶ μακεδονικὸ ἔθνος καὶ γλῶσσα δὲν ὑπάρχουν, καὶ ἀποτελεῖ στρατηγικὴ προτεραιότητα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης αὐτὸ νὰ ἀπαλειφθεῖ.
Καθαρὲς κουβέντες.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.