12 Αυγ 2019

BOMBA: Ἕλληνες πολιτικοὶ μοιράστηκαν 2.000.000 εὐρὼ μαῦρο χρῆμα ἀπὸ τὰ Σκόπια γιὰ νὰ προδώσουν τὴν Μακεδονία!

Οἱ «κουφάλες» πολιτικοὶ ποὺ τὰ πῆραν γιὰ νὰ προδώσουν τὴν Μακεδονία δὲν θὰ γλυτώσουν τὴν τιμωρία καὶ θὰ εἶναι βαριά, πολὺ βαριά, νὰ τὸ θυμάστε...
Μία ἀπίστευτη ἀποκάλυψη φέρεται νὰ ἔχει κάνει ἡ σερβικὴ ἐφημερίδα BLIC (Μπλίτς), στὶς 6 Αὐγούστου ποὺ ἂν ἀληθεύει πρέπει νὰ προκαλέσει πολιτικὸ σεισμὸ στὴν Ἑλλάδα. 
Μετὰ τὰ πολλαπλὰ δημοσιεύματα  ὅτι τὸν καιρὸ τῆς ψήφισης τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ νὰ πειστοῦν Σκοπιανοὶ πολιτικοὶ νὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῆς συμφωνίας πῆραν …βαλίτσες μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ, μία κυριολεκτικὰ βόμβα πέφτει στὸ κεφάλι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς.
Σύμφωνα μὲ τὴν σερβικὴ ἐφημερίδα, κάποια στιγμὴ οἱ διπλωματικὲς ἀρχὲς τῶν Σκοπίων ἔλαβαν ἢ θὰ λάβουν 2.000.000 εὐρὼ μὲ τελικὸ προορισμὸ μεμονωμένους Ἕλληνες πολιτικούς, ἀποστολὴ τῶν ὁποίων θὰ ἦταν νὰ ἐνημερώσουν ὁλόκληρη τὴν ΕΕ ὅτι δὲν ἔχουν τίποτα ἐναντίον τῆς εἰσόδου τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ.
Ἐὰν αὐτὸ ἰσχύει καὶ δὲν εἶναι ἕνα ἀπὸ τά… παιχνίδια ποὺ παίζουν Σκόπια καὶ Κόσσοβο τότε μιλᾶμε γιὰ μία ὑπόθεση ποὺ πρέπει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ψάξει καθὼς ἡ συγκεκριμένη...
ἐφημερίδα ἔχει καλὴ πληροφόρηση ἀπὸ ἀνεπίσημα κέντρα καὶ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς γειτονικῆς χώρας.

Μάλιστα ἐπειδὴ πρόκειται τὸ Φθινόπωρο νὰ ἀρχίσουν οἱ πιέσεις τῆς ΕΕ στὴν Ἑλλάδα ὥστε νὰ ξεκινήσουν οἱ προενταξιακὲς διαδικασίες γιὰ ἔνταξη τῆς γειτονικῆς χώρας στὴν ΕΕ τότε τὸ θέμα ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερους χειρισμούς.
Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ δημοσίευμα ποὺ ἔχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στὴν Σερβία, ἀναπαράχθηκε ἀπὸ τὰ τοπικὰ μέσα καὶ δείχνει ὡς ἐγκεφάλους αὐτῶν τῶν βρόμικων παιχνιδιῶν τοὺς  Ζόραν Ζάεφ καὶ τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ Κοσσυφοπεδίου Ραμοὺς Χαραντινάι.
Ὁ Ζάεφ καὶ ὁ Χαραντινάι δὲν εἶχαν σχέσεις μόνο ὡς πρωθυπουργοί, ἀλλὰ διατηροῦν καὶ προσωπικὲς σχέσεις.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὶς 19 Ἰουλίου 2019, ὁ Χαραντινάι παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν πρωθυπουργία τοῦ Κοσόβου, ἀφοῦ προσήχθη γιὰ νὰ ἀνακριθεῖ ἀπὸ τὸν εἰδικὸ ἀνακριτὴ τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης. Ὁ Κοσοβάρος ἡγέτης δήλωσε τότε ὅτι «δὲ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πρωθυπουργὸς τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ συγχρόνως ὕποπτος».
Ὁ Χαραντινάι δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι πάντως καὶ πάλι ὑποψήφιος στὶς ἐκλογὲς ποὺ θὰ προκηρυχτοῦν μέχρι τὸν Ὀκτώβριο, ἐνῶ καὶ στὰ Σκόπια ὑπάρχει συζήτηση γιὰ πρόωρες ἐκλογές, τὴν ὥρα ποὺ τὸ VMRO ρίχνει πολὺ χρῆμα σὲ media τοῦ γειτονικοῦ κράτους.

Νὰ σημειώσουμε τέλος ὅτι οἱ σχέσεις τῆς Σερβίας τόσο μὲ τὰ Σκόπια ὅσο καὶ μὲ τὸ Κόσσοβο δὲν εἶναι καὶ οἱ καλύτερες καὶ δὲν ἀποκλείεται οἱ ἀποκαλύψεις νὰ ἐντάσσονται σὲ αὐτὴν τὴν στρατηγικὴ στὴν ὁποία ἡ Ρωσία παίζει τὸ δικό της παιχνίδι… πουσάροντας τὴν Σερβία ἔναντι τῶν προσανατολισμένων στὶς ΗΠΑ Σκόπια καὶ Κόσσοβο (Ἀλβανία).

Ὁ ρόλος τοῦ Γιοχάνες Χᾶν
Τὸ πρῶτο crash test θὰ ἔχει ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη στὸ θέμα τῶν Σκοπίων ἐντός τῆς χρονιᾶς. Καὶ αὐτὸ γιατί ὅπως φάνηκε ὁ Γιοχάνες Χᾶν, Ἐπίτροπος ποὺ εἶναι ἁρμόδιος γιὰ τὴν διεύρυνση, βιάζεται νὰ ξεκινήσει τὶς διαδικασίες γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν ΕΕ.
Μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε πρὶν λίγες ἑβδομάδες,  στὰ Σκόπια μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Ζόραν Ζάεφ, ὁ Χᾶν ἐμφανίστηκε αἰσιόδοξος πάντως ὅτι «ἡ ἀπόφαση (γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων) θὰ ληφθεῖ τὸν Ὀκτώβριο». «Ἡ Βόρεια Μακεδονία», ὅπως τὴν ἀποκάλεσε, ἔχει ἐργαστεῖ σκληρὰ γιὰ αὐτὸ καὶ τώρα εἶναι ἡ ὥρα νὰ τὸ ὑλοποιήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἠγέτες”, πρόσθεσε.
Ὁ Ἐπίτροπος τόνισε τότε  ὅτι θὰ πρέπει νὰ προχωρήσει στὴν μεταρρύθμιση τοῦ δικαστικοῦ συστήματός της ὥστε νὰ διασφαλίσει ὅτι μπορεῖ νὰ χειριστεῖ ὑποθέσεις διαφθορᾶς καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, προτοῦ νὰ ὁριστεῖ ἡ ἡμερομηνία γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων.
“Τό σημαντικὸ τώρα, ἐνόψει τῶν κρίσιμων ἀποφάσεων τοῦ Ὀκτωβρίου, εἶναι νὰ υἱοθετηθεῖ ὁ νόμος γιὰ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα ποὺ παρέχει σημαντικὲς διασφαλίσεις γιὰ τὸ κράτος δικαίου”, συνέχισε.

Τὸ γραφεῖο τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέα ἱδρύθηκε μὲ βάση μία συμφωνία τοῦ 2015 γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς πολιτικῆς κρίσης στὴν χώρα. Βασικὸ καθῆκον του ἦταν νὰ χειριστεῖ τὰ ἀδικήματα διαφθορᾶς καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ὑποθέσεις ποὺ οἱ τοπικὲς ἀρχὲς δὲν μποροῦσαν νὰ διαχειριστοῦν ἐπειδὴ ἐπηρεάζονταν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία. Ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέα ἔληξε τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὅμως ἐλάχιστες ὑποθέσεις ὁλοκληρώθηκαν. Τὸ κοινοβούλιο ἀναμένεται τώρα νὰ ἐγκρίνει ἕναν νόμο ποὺ θὰ ἐπεκτείνει τὴν ἐντολὴ τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα καὶ στὶς ὑποθέσεις ποὺ χειρίστηκε τὸ γραφεῖο τοῦ εἰδικοῦ εἰσαγγελέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.