6 Αυγ 2019

Ὁ κανιβαλισμὸς τοῦ Μόρφου Νεοφύτου


Τοῦ Παναγιώτη Καπαρὴ* 
Ἐπικοινωνιακὰ πολλοὶ θὰ ζήλευαν τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος μὲ μία ὁμιλία μὲ ἀναφορὲς στοὺς ὁμοφυλόφιλους, κατάφερε νὰ γίνει viral κατα τὴν σύγχρονη ὁρολογία, σχεδὸν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐπικαλούμενος τὸν Ἅγιο Πορφύριο, ἀνέφερε ὅτι αἰτία τῆς γέννησης ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου ἄντρα ἢ γυναίκας, εἶναι τὸ πρωκτικὸ σὲξ κατὰ τῆς σεξουαλικῆς πράξη ἢ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κύησης, τὸ ὁποῖο γίνεται μὲ εὐχαρίστηση τῆς γυναίκας. Αὐτὴ ἡ εὐχαρίστηση μεταδίδεται στὸ κυοφορούμενο βρέφος, ὅπως μεταδίδονται τὰ χαρίσματα καὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μόρφου Νεοφύτος, εἶπε μὲ ἄλλα λόγια ὅτι “ἁμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα”, γιὰ ὅσους θεωροῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία ἁμαρτία. Καὶ «τὸ πλάσμα παίρνει ἀπὸ ἑπτὰ γενιές», σύμφωνα μὲ τὴν κυπριακὴ ρήση, κάτι τὸ ὁποῖο ἔρχεται καὶ ἐπιβεβαιώνει σήμερα ἡ ἐπιστήμη...
τοῦ DNA καὶ τῶν γονιδίων. 

Ὁ Μόρφου Νεόφυτος, παρέθεσε καὶ τὸ παράδειγμα ἑνὸς μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος προειδοποίησε ἕνα νεαρὸ ὁμοφυλόφιλο, ὅτι θὰ κολλήσει καμιὰ ἀρρώστια. Σὲ ἐρώτηση τοῦ ἔκπληκτου νεαροῦ, πῶς γνώριζε τὸ δικό του ἑπτασφράγιστο μυστικό, ὁ ἅγιος ἄνθρωπος ἀπάντησε ἀπὸ τὴν μπόχα, τὴν μυρωδιὰ τὴν ὁποία ἀνέδυε. Σίγουρα ἡ ἀναφορὰ ἦταν μεταφυσική, γιατί σωματικὰ μᾶλλον ὁ νεαρὸς θὰ εὐωδίαζε. Ὁ Μόρφου παρέθεσε καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο «θεραπεύτηκε» ὁ νεαρὸς ὁμοφυλόφιλος. Ὁ Μητροπολίτης ἀνέφερε ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς σύλληψης. Εἶπε, δηλαδὴ τὸ αὐτονόητο, ὅτι οἱ ἐκτρώσεις τὶς ὁποῖες διενεργοῦν γιατροί, γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι φόνοι, ὅπως καὶ οἱ δολοφονίες τοῦ Νίκου Μεταξά, ἄλλως Ὀρέστη. 

Σὲ μία ἐποχὴ μὲ παρελάσεις περηφάνιας “δαιμονικὲς πομπές” ὅπως τὶς χαρακτήρισε ὁ Μόρφου Νεόφυτος, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου στὸ ὄνομα τῆς ὁμοφοβίας, τείνει νὰ ποινικοποιηθεῖ ἀκόμη καὶ τὸ φλέρτ, σὲ μία ἐποχὴ ἀνέραστη, βρέθηκε ἕνας ταγὸς τῆς Ἐκκλησίας, νὰ πεῖ μία ἄλλη θέση, τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀλήθειες. Τώρα γιατί μία ὁμιλία, ἑνὸς «παρεξηγημένου» Ὀρθόδοξου Ἱεράρχη, μίας μικρῆς Μητρόπολης τῆς Κύπρου, ἔγινε πρωτοσέλιδο σὲ ὅλο τὸν κόσμο, εἶναι κατὰ πιστούς, μία «σατανικὴ» ὑπόθεση. Τὸ μόνο σίγουρο, εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ ὁποία εἶπε σὲ μία μικρὴ συγκέντρωση σὲ ἕνα χωριό, ἦταν πικρὲς ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες ἐνόχλησαν πάρα πολλοὺς καὶ προκάλεσαν τεράστια ψυχικὴ ἀναστάτωση, γιατί διαφορετικὰ κανένας δὲν θὰ εἶχε ἀσχοληθεῖ. Θα περνοῦσαν ἀπαρατήρητα, ὅπως τόσες ἄλλες δηλώσεις εὐυπόληπτων ἀνθρώπων. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποίος κανιβαλίστηκε κυριολεκτικά, ἀπὸ κύπριους Ἱεράρχες, ἀπὸ ταγοὺς τοῦ τόπου, ἀπὸ δημοσιογράφους καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄγνωστους στὸ ἀσύδοτο διαδίκτυο, δὲν εἶναι οὔτε Πάπας τῆς Ρώμης, οὔτε Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, οὔτε καν Ἀρχιεπίσκοπος. Τραγικὸ εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «ἐπανάσταση» τῶν ταγῶν καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔγινε γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα, τὰ ὁποία κατέκλυσαν τὸ διαδίκτυο καὶ ὄχι γιὰ τὸ σύνολο τῆς ὁμιλίας, ἡ ὁποία κράτησε μιάμιση ὥρα καὶ σίγουρα ἔλεγε πολλὲς πικρὲς ἀλήθειες. 

Ὁ Μόρφου Νεοφύτου τέθηκε στὴν «πυρὰ» καὶ καλεῖται τώρα ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα, νὰ ἐξηγήσει τὸ ἁπλὸ καὶ αὐτονόητο, ὅτι ἄλλο οἱ νόμοι τῆς πολιτείας καὶ ἄλλο οἱ ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστης. Καλεῖται νὰ ἐπαναλάβει τὴν ρήση τοῦ Χριστοῦ «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». Ἀκόμη τὸ «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Καὶ τὴν ὀρθόδοξη θέση, «ὅ,τι εἶναι ἐπιστημονικὰ ὀρθὸ εἶναι καὶ Ὀρθόδοξο». Οἱ ὁμοφυλόφιλοι τῆς Κύπρου καὶ οἱ ταγοὶ τοῦ τόπου, ἀντὶ νὰ «πετροβολοῦν» ἕνα Ἱεράρχη, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ προχωρήσουν σὲ μία ἔρευνα καὶ ἀπορρίψουν τεκμηριωμένα τὴν θέση ἑνὸς ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴν ἴδια λογική, θὰ πρέπει νὰ κάψουμε ὅλες τὶς Ἁγίες Γραφές, ὅλα τὰ Συναξάρια ἀκόμη καὶ τὰ παραδοσιακὰ παραμύθια, τὰ ὁποῖα βρίθουν ρατσιστικῶν ἀναφορῶν, σύμφωνα μὲ τὴν κρίση σύγχρονων νομομαθῶν. 

Ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ οἱ κτηνοβασίες ἀπασχολοῦσαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ἀπασχολοῦν καὶ σήμερα τὴν Κύπρο. Δεν εἶναι τυχαῖες οἱ ρήσεις ὅπως τοῦ «κ— τὰ ἐννιάμερα» «κ—παιδο» καὶ «γαουρόσπορος». Τὰ ὄργια δὲν ἦταν ἄγνωστες πρακτικές, οὔτε ἐμφανίστηκαν μὲ τὶς πορνοταινίες οἱ ὁποῖες πλημμύρησαν τὸ διαδίκτυο. Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι σήμερα αὐτὰ τὰ ὁποία βλέπουν οἱ ἔφηβοι, τὰ ἀντιγράφουν μὲ τραγικὲς συνέπειες. Μία κουβέντα μὲ γιατρούς, καθηγητές, ψυχίατρους, ψυχολόγους ἀκόμη καὶ πνευματικοὺς καὶ ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὴν ταλαιπωρία τῶν νέων. Πρωκτικὸ σέξ, χωρὶς προφυλάξεις καὶ ἄλλες διαστροφές. Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι σωματικὲς καὶ ψυχολογικὲς ἀσθένειες. Ἐκτρώσεις καὶ σὲξ ἐπὶ χρήμασι, τὰ ὁποία ἀφήνουν τύψεις καὶ ἐνοχὲς ἀκόμη καὶ στοὺς προοδευτικοὺς γονεῖς. Ὁ Μόρφου Νεόφυτος δὲν κρύφτηκε, μίλησε καὶ τάραξε τὴν ὑποκρισία τῆς σύγχρονης ταλαιπωρημένης κοινωνίας. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὁ Θεὸς θὰ βάλει τὸ χέρι του καὶ Αὐτὸς ξέρει καλύτερα. 

*Ὁ Παναγιώτης Καπαρής εἶναι δημοσιογράφος. Τὸ ἄρθρο του δημοσιεύτηκε (4.8.2019) στήν “Καθημερινή” Κύπρου, ὅπου διατηρεῖ μόνιμη στήλη.

6 σχόλια:

 1. ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΟΥΝ,ΘΑ ΚΛΑΙΝΕ ΜΕΤΑ.
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΚΕΙ ΒΡΑΧΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ.
  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ,ΕΓΙΝΑΝ ΑΙΤΙΑ ΤΑ ΘΙΓΜΕΝΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ,
  ΚΑΙ ΕΜΑΘΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ,
  ΘΑ ΤΟΝ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΟ.....
  ΚαλλιόπΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἂξιος Ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ
  ὁ Μόρφου Νεόφυτος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ,ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ S400 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ.ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΚΟΥΓΙΟΥ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ,ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ειναι τοσο ψηλα...που οτι και να κανουν δεν τον φτανουν...οτι και να κανουν..οτι ξαι βα πουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μέχρι και τον Αρκά μπλόκαραν:
  https://www.pentapostagma.gr/2019/08/%ce%bc%cf%80%ce%bb%cf%8c%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-facebook-%ce%b7-%ce%b1%cf%80.html
  Μιλάμε για πολυ δημοκρατια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.