6 Ιουν 2019

Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (Β΄ Μέρος)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἰσέλθει σὲ ἐπικίνδυνη  ἀτραπό ἂν ἐγκρίνει τὴν πρόταση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ἀποφασίσει τὴν ἀναγνώριση τῆς «Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας».
Θὰ ἐμπλακεῖ ἀπὸ μόνη της στὴν ὀξεία διαμάχη τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας καὶ θὰ καταστεῖ ἐκ τῶν ἀρνητικῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ ἐν ἐξελίξει σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Θὰ ἐμπλακεῖ χωρὶς νὰ ἔχει προηγουμένως ἐρωτηθεῖ ἂν ἐγκρίνει τὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ χωρὶς νὰ ἔχει κανένα λόγο καὶ κανένα συμφέρον νὰ συγκρουσθεῖ μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία.
Μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν «Αὐτοκέφαλη...
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ὅπως ὅλες οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἂν τὴν ἀναγνωρίσει θὰ εἶναι ἡ πρώτη καὶ θὰ προκαλέσει σὲ βάρος Της τὴν μῆνιν ὅλων τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν. Ὄχι μόνο θὰ κατηγορηθεῖ ὡς μὴ ἔχουσα ὀντότητα καὶ ἐκκλησιαστικὸ λόγο, ἀλλὰ καὶ θὰ θεωρηθεῖ «ψευδοαυτοκέφαλη Ἐκκλησία». Θὰ συντελέσει ἐπίσης στὸ βάθεμα τοῦ σχίσματος μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Σλάβων Ὀρθοδόξων.

Σοβαρότατο ζήτημα θὰ προκύψει  ἂν, μετὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας προχωρήσει σὲ διακοπὴ τῆς  εκκλησιαστικὴς κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ θὰ ἔχει,  σοβαρότατη ἐπίπτωση στὶς κρατικὲς σχέσεις μεταξὺ Ρωσίας καὶ Ἑλλάδος καὶ στὶς σχέσεις τῶν δύο λαῶν. Ἐπίσης  θά προκαλέσει διακοπὴ τῶν προσκυνημάτων τῶν Ἑλλήνων στὴ Ρωσία καὶ τῶν Ρώσων στὴν Ἑλλάδα. Πιθανότατα νὰ ὑπάρξουν καὶ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ ΥπΕξ ἀνησυχεῖ.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ πράγματα θὰ χειροτερεύσουν ἂν στὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴ Μόσχα, προχωρήσουν καὶ ἄλλες σλαβικὲς Ἐκκλησίες. Ἂν συμβοῦν ὅλα αὐτὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία θὰ γραφτεῖ μὲ μελανὰ γράμματα ὄτι  ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αὐτοκατάργησε τὸ αὐτοκέφαλό της καὶ συνετέλεσε στὸ βάθεμα τοῦ σχίσματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Μητροπολίτης μᾶς ἐξήγησε   ὅτι στὸν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ σὲ ὁρισμένα μέλη τῆς Ἱεραρχίας  Της ἐπικρατεῖ ἡ σκέψη πὼς ἂν ἀναγνωρίσουν τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» θὰ ἑξασφαλίσουν τήν ἡσυχία τους στὴ σχέση τους μὲ τὸ Φανάρι... Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης πιέζει καί τρέχει νὰ προλάβει καταστάσεις, ἀλλὰ οὐδεὶς ἄλλος στὴν Ὀρθοδοξία   ἐπείγεται νὰ τὸν ἀκολουθήσει. Πλήν, τώρα, τοῦ κ. Ἱερώνυμου καὶ μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος...   

Οἱ πολιτικοὶ λόγοι τῆς ἐνέργειας τοῦ Πατριάρχου συνδέονται μὲ τὴν γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν ἐπιδίωξή τους ἡ Οὐκρανία νὰ περάσει στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τους, μὲ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ καὶ ἐκείνου συμφέρον εἶναι νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ του τοὺς πολυπληθεῖς Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους. Μητροπολίτης σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς τῆς χρησιμοποίησης  ἀπό τὶς ΗΠΑ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ λόγους πολιτικοὺς εἶπε στὸν γράφοντα ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ ἔχει μίαν ἐξάρτηση οἰκονομικὴ ἀπὸ τοὺς Ὁμογενεῖς τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ πολιτικὰ δὲν ἔχει προκύψει κανένα ἁπτὸ κέρδος  γι’ αὐτό. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ὀφείλει τίποτε στὶς ΗΠΑ, ἐκτὸς ἂν ἡ ἡγεσία Της ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ τῆς ἀπερχόμενης κυβέρνησης καὶ ἐπηρεάζεται ἡ ἀπόφασή της ἀπὸ τὴν χρηματοδότηση ἀπὸ ἑλληνοαμερικανικὲς ὀργανώσεις τῆς «Ἀποστολῆς»....

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, θὰ τὸ πράξει τὴν ὥρα ποὺ στὸ ἐσωτερικό τῆς συγκεκριμένης χώρας ἀλλάζει ἡ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων! Ὁ νέος Οὐκρανὸς Πρόεδρος Βλαδίμηρος Ζελένσκι ἀκολουθεί διαφορετική πολιτικὴ ἀπὸ τὸν προηγούμενο Πρόεδρο Ποροσένκο. Στὶς προγραμματικές του δηλώσεις ΟΥΔΕΝ εἶπε περὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία. Οὔτε περὶ τῆς αὐτοκεφαλίας, οὔτε περὶ ἑνώσεως «ὅλων τῶν κλάδων τῆς Ὀρθοδοξίας», οὔτε ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησίας εἶναι ζήτημα «ἀσφαλείας τοῦ κράτους», ὅπως σὲ ὅλα αὐτὰ εἶχε στηρίξει τὴν ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα του  ὁ Ποροσένκο. Σημειώνεται ὅτι προεκλογικὰ εἶχε προβάλλει ἀφίσες ποὺ παρουσίαζαν τὸν Ζελένσκι μὲ τὰ χαρακτηριστικά  τοῦ Πούτιν...

Ἄλλο σημεῖο ἀλλαγῆς πολιτικῆς ἦταν ἡ ἐπίσκεψή τοῦ Ζελένσκι στὸν Ἐπιφάνιο καὶ στὸν Ὀνούφριο. Στὸν προκαθήμενο τῆς «Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» ἡ ἐπίσκεψη ἦταν λιγόλεπτη καὶ τυπική. Ἀντίθετα, στὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Κανονικῆς Ὀρθόδοξης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἐγκάρδια καὶ ὑπῆρξε μεταξὺ τους  οὐσιαστικὴ συζήτηση διάρκειας περίπου δύο ὡρῶν. Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς Οὐκρανίας ἀνέστειλε τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Ποροσένκο νὰ ἐπιβάλει τή μετονομασία τῆς ὑπὸ τὸν Ὀνούφριο Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ γίνεται ἐμφανὲς ὅτι ἐκκλησιαστικὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας....  Σημειώνεται ὅτι ὁ Ζελένσκι ἐπιχειρεῖ νὰ βελτιώσει τὶς σχέσεις τῆς χώρας του μὲ τὴ Ρωσία καὶ μὲ τοὺς ρωσόφωνους καὶ ρωσόψυχους Οὐκρανούς.

Ὑπάρχει ἀκόμη καὶ μία ἄλλη ἐξέλιξη στὰ ἐκκλησιαστικά τῆς «αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», ποὺ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου δὲν ἔχει ἀκόμη ἑδραιωθεῖ ἐκκλησιαστικὰ στὴν ἴδια τὴν Οὐκρανία! Ο  «Ἐπίτιμος (!!!) Πατριάρχης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» Φιλάρετος ἀπειλεῖ τὸν Ἐπιφάνιο μὲ σχίσμα! Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σχίσμα μεταξὺ τῶν σχισματικῶν! Ὁ Φιλάρετος μὲ δηλώσεις του δὲν δέχεται τὸν Τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας ποὺ συνέταξε τὸ Φανάρι καὶ ἐπέδωσε ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὸν Ἐπιφάνιο τὸν περασμένο Ἰανουάριο, δὲν δέχεται, ὅπως εἶπε, «νὰ φύγουν οἱ Οὐκρανοὶ ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση τῶν Ρώσων καὶ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν ἐξάρτηση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης», δὲν δέχεται ἡ διασπορὰ τῶν Οὐκρανῶν νὰ ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο...

Ἕνα ἄλλο γεγονὸς ἄξιο μνημόνευσης εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ καταπίεση ποὺ ἄσκησε τὰ τελευταία χρόνια ὁ Ποροσένκο στοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ παραδοσιακὰ ἀνήκουν στὴν ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ἔχει συσπειρώσει τοὺς πιστούς Της. Αὐτοὶ μὲ τὴν ὄλη συμπεριφορά τους δείχνουν ὅτι δὲν δέχονται νὰ τοὺς ἐπιβάλουν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ξένοι τὸ σὲ ποιὰ Ἐκκλησία θὰ ἀνήκουν.... Ξύπνησε δηλαδὴ μέσα τους ἡ ψυχὴ καὶ ἡ παράδοση τῶν Ρῶς.

Τὸ πρόβλημα ποὺ ἄνοιξε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν Οὐκρανία εἶναι πολύπλοκο καὶ μία χαίνουσα πληγή γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔχει  ὑπὸ συζήτηση τὴν πρόταση νὰ ἐμπλακεῖ σὲ αὐτό. Περιττὸ εἶναι νὰ τονισθεῖ ὅτι οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη τῆς ἀπόφασής τους. Ἂν ἀποφασίσουν νὰ ἐγκρίνουν τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τίποτε οὐσιαστικὰ δὲν θὰ τὸν ὠφελήσουν, ὅμως θὰ βλάψουν ὁπωσδήποτε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ θὰ ὑπονομεύσουν τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.