5 Μαρ 2019

Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Πρίν συμπληρωθοῦν τά ἐννιάμερα ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου (19/2) ἐχρίσθη ὁ νέος Μητροπολίτης ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο.
Πρόκειται γιά τόν Ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἀντώνιο (Ἀβραμιώτη), γενικό διευθυντή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ) στήν Ἱερά Σύνοδο, τόν «τσάρο» τῶν οἰκονομικῶν της Ἐκκλησίας, ὅπως τόν ἀποκάλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στόν Πρωθυπουργό Ἀλ. Τσίπρα κατά τήν συνάντησή τους τόν Νοέμβριο στό Μέγαρο Μαξίμου.
Ὁ κ. Ἀντώνιος εἶναι στήν οἰκονομική ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἀειμνήστου ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ καί συνεργάσθηκε μέ τόν σημερινό Ἀρχιεπίσκοπο ὅταν αὐτός γιά πολλά ἔτη ἦταν μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΚΥΟ. Ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος τόν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο καί τώρα τόν χρίει ὑποψήφιο σέ Μητρόπολη, πού θεωρεῖται...
«φιλέτο» καί περιλαμβάνει ἐκκλησιαστικές ἐκτάσεις μέ μεγάλο ἐπενδυτικό ἐνδιαφέρον. Μεταξύ αὐτῶν ὅσες βρίσκονται στήν Βουλιαγμένη καί στή Βάρη.

Στίς 26 Φεβρουαρίου ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων δεχόταν στό γραφεῖο του τά συγχαρητήρια τοῦ προσωπικοῦ τῆς ΕΚΥΟ καί γενικότερα κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς νά εἶχε ἤδη ἐκλεγεῖ. Στούς διαδρόμους τοῦ κτιρίου τῆς Μονῆς Πετράκη λεγόταν ὅτι εἶναι βεβαῖα ἡ ἐκλογή του, γιατί ἔχει τό χρίσμα καί τήν ὁλόθερμη συμπαράσταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί γιατί ἔχουν διαμορφωθεῖ ἔτσι τά πράγματα πού δέν ὑπάρχει ἀπέναντί του ἰσχυρός ἀνθυποψήφιος.

Γιά τίς ἐκλογές αὐτοῦ τοῦ τύπου, πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁρίζει οὐσιαστικά τόν Μητροπολίτη καί ἡ Ἱεραρχία ἔρχεται ἁπλῶς νά χειροκροτήσει τήν ἀπόφαση τοῦ Προκαθημένου καί τό Ἅγιον Πνεῦμα φυσικά ἀπουσιάζει πολλοί Μητροπολίτες ἔχουν ἐκφράσει τίς ἀντιρρήσεις τους. Διότι μεταξύ τῶν λίγων ἱκανῶν ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο πρόσωπα πού συνδέονται μαζί του καί δέν ἔχουν μεγάλες δυνατότητες, μέ συνέπεια τήν ὑποβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου τῆς Ἱεραρχίας. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκλέγεται Μητροπολίτης Ἀρχιμανδρίτης γιατί κάνει καλό καφέ στούς Μητροπολίτες, ἤ χωρίς πραγματικό πτυχίο, ἤ μετριότατων δυνατοτήτων, ἀλλά μέ ἱκανότητα νά προσεγγίζει τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί Μητροπολίτες καί νά προσελκύει τήν προσοχή τους μέ τήν ἱκανότητά του στήν κολακεία του καί στήν ἐξυπηρέτηση ἀναγκῶν τους. Νά σημειώσουμε πάντως ὅτι ὡς πρός τά τυπικά προσόντα ὁ νέος Μητροπολίτης Γλυφάδας εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Μεταξύ αὐτῶν πού ἐξέφραζαν ἐπί χρόνια τήν ἀγανάκτηση καί τόν ἀποτροπιασμό τους γιά τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, εἶναι καί ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος! Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καί στήν εἰσήγησή του στήν Ἱεραρχία (στήν ἴδια πού θά κληθεῖ νά ὑπερψηφίσει τόν ἐκλεκτό του) τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2002, πού εἶχε ὡς θέμα: «Καλλιέργεια ἱερατικῶν κλήσεων: Προβλήματα καί προοπτικές» εἶχε τονίσει γιά τίς ἀρχιερατικές ἐκλογές:

 «Εἶναι καιρός νά ἀπαλλαγούμε απ’ αὐτό τό ἰδιότυπο <προπατορικό ἁμάρτημα> μέ τό ὁποῖο βαρυνόμεθα ὅλοι σέ αὐτή τήν αἴθουσα καί νά κάνουμε τήν ὑπέρβαση. Εύχομαι οἱ αὐριανές (Σημ. γρ. τοῦ 2002, πρίν ἀπό 17 περίπου χρόνια) ἐκλογές νά εἶναι οἱ τελευταῖες μέ αὐτόν τόν τρόπο. Ἡ ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία, ἡ σύνεσίς μας καί ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἁρμονίας καί ἀποφυγῆς τῆς δυσλειτουργίας αὐτοῦ τοῦ σώματος νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ κάτι καλύτερο.
Δέν πρέπει νά μᾶς φοβίζει ὁ ρεαλισμός καί δέν μποροῦμε ἐμεῖς κυρίως οἱ τῆς γενιᾶς μου νά μήν παραδεχθοῦμε, ὅτι ἐπί σαράντα χρόνια (Σημ. γρ. Τώρα ἔχουν γίνει 57...) ζοῦμε στόν τραγικό ἀπόηχο τέτοιων ἐπιλογῶν καί εἴδαμε τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν μας νά κλονίζεται. Κλονίζεται ἀπό τίς ἴντριγκες καί τίς μεθοδεύσεις μας. Τά ὑποστηριζόμενα ἐκ μέρους μας, ὅτι δῆθεν τό Ἅγιον Πνεῦμα λειτουργεῖ μέσα καί ἀπό αὐτούς τούς τρόπους εἶναι λόγια ἀποενοχοποίησης. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις δέν ἀποστρέφει μόνον ὁ Θεός τό πρόσωπό Του, ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι. Καί τοῦτο ἤδη εἶναι ἐμφανές».

Μένει κανείς ἐνεός μπρός στήν αὐστηρότητα μέ τήν ὁποία ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος μίλησε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν γιά τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν. Τό σύστημα πού ἐπί ἕντεκα χρόνια χρησιμοποιεῖ ὁδηγεῖ σέ δυσλειτουργία τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας, σέ κλονισμό τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τήν Ἐκκλησία τῶν πιστῶν, ἀπό τίς ἴντριγκες καί τίς μεθοδεύσεις, ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι μακριά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ὁ Θεός ἀποστρέφει τό πρόσωπό Του... Στά ἕντεκα χρόνια τῆς Ἀρχιεπισκοπίας τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἔχουν ἐκλεγεῖ, (μέ τούς δύο νέους Σιατίστης καί Γλυφάδας) μέ αὐτό τό ἄθλιο, ὅπως τό περιγράφει, σύστημα ἐκλογῆς 32 (τριάντα δύο) Μητροπολίτες. Ἄν τό 2002 ἔβλεπε δυσλειτουργία τῆς Ἱεραρχίας σήμερα τί θά ἔπρεπε νά βλέπει;...

Τό θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν καί ἡ ἀσυνέπεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἕνα πολύ σοβαρό γεγονός, πού ἔχει καίρια ἐπίπτωση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀσυνέπεια δέν προέρχεται ἀπό ἕναν πολιτικό, ἤ ἀρχηγό Κόμματος πού λαϊκίζει γιά νά ἀνέβει στήν ἐξουσία καί ὅταν τήν καταλάβει ξεχνᾶ τίς ὑποσχέσεις του καί ρίχνει στή λήθη τά ὅσα κατηγοροῦσε τήν προηγούμενη κυβέρνηση, ἐφαρμόζοντας τά ἴδια μέ ἐκείνην. Ὁ Μητροπολίτης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν εἶναι πολιτικοί, πρέπει νά λένε πάντα καί μόνο αὐτά πού πιστεύουν. Ἄν δέν μποροῦν νά τά ἐφαρμόσουν, προκειμένου νά μήν προδώσουν τή συνείδησή τους καί τήν ἐμπιστοσύνη κλήρου καί λαοῦ  παραιτοῦνται. Τό τονίζει, στά λόγια, καί ὁ κ. Ἱερώνυμος. Δέν μπορεῖ ὡς νά μήν συμβαίνει τίποτε νά ἐξακολουθοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας νά συμπεριφέρονται μέ τό σύστημα «τῆς ἴντριγκας καί τῶν μεθοδεύσεων» στίς ἐκλογές τῶν Ἀρχιερέων.- 

9 σχόλια:

 1. Νίκη Τζαβέλλα, υποψήφια Ευρωβουλευτής ΝΔ: Να καεί η Ελλάδα για το καλό της Ευρώπης!
  Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

  Συνέχισε σήμερα η ΝΔ τις ανακοινώσεις των ονομάτων που θα πλαισιώσουν το ευρωψηφοδέλτιό της.

  Μέσα σε αυτά τα νέα 12 ονόματα, πιστεύουμε πως υπάρχει μία υποψηφιότητα που εκφράζει ΠΛΗΡΩΣ τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, και η οποία μάλιστα έχει συμπυκνώσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε μία και μόνο φράση της στην Ευρωβουλή, όπου είχε παλιότερα εκλεγεί.

  Ο λόγος για τη Νίκη Τζαβέλλα, της οποίας την ομιλία σας παρουσιάζουμε και της προτείνουμε να προβάλλει ως προεκλογικό της σποτ:

  https://youtu.be/y2wYagrNTYE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΜΕΔΕΣ ΣΑΜΟΥ: ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ!
  05/03/2019


  Κάλεσμα για υποδοχή 14 «προσφυγόπουλων» στο σχολείο στο Βαθύ Σάμου, απηύθυναν οι κουκουέδες ινστρούχτορες της τοπικής ΕΛΜΕ, ενώ οι γονείς των Ελληνόπουλων αποφάσισαν να απέχουν τα παιδιά τους από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

  Βέβαια, επειδή είναι πονηροί οι «βλάχοι», στο κάλεσμά τους διευκρινίζουν πως ΔΕΝ εγγυώνται αν τα παιδιά των Σαμιωτών κολλήσουν λοιμώδη νοσήματα από τα προφανώς μη εμβολιασμένα «προσφυγόπουλα»:

  «Σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από τα προσφυγόπουλα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι θεωρούμε τον εαυτό μας αναρμόδιο για να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, όπως αναρμόδιοι είναι και αυτοί που επικαλούνται τέτοιους κινδύνους χωρίς κάποια επιστημονική τεκμηρίωση. Υπάρχουν αρμόδιοι φορείς (υγειονομικές υπηρεσίες, ιατρικός σύλλογος κλπ.) που έχουν χρέος σοβαρά και υπεύθυνα να αποφανθούν και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασκεδαστούν οι τυχόν ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιους γονείς».

  Παίζουν με την υγεία των παιδιών μας, για να κερδίσουν τα εύσημα της αμερικανικής πρεσβείας, που προσπαθεί να επιβάλλει το πρόγραμμα βίαιης ενσωμάτωσης των «προσφύγων» στις κοινωνίες μας, αρχίζοντας από τα «προσφυγόπουλα» στα σχολεία των παιδιών μας, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι μέσα στα hotspots για να «εκπαιδευτούν»! Αυτοί είναι οι κομμουνιστές!

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΑΨΗΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΠΡΑΒΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ»! ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΠΑΙΑΤ ΣΤΟ DEREE!
  05/03/2019


  Παρά το κλίμα σταλινικής τρομοκρατίας που έχουν δημιουργήσει οι ελμέδες ινστρούχτορες του νεοταξίτη Κουτσούμπα, οι μαθητές της Σάμου ξεκίνησαν από σήμερα αποχή από τα μαθήματά τους, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή.

  Αυτό αποφάσισαν σε γενική συνέλευσή τους οι γονείς των μαθητών του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου, λόγω της έναρξης λειτουργίας «Δομής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΔΥΕΠ) με 14 «προσφυγόπουλα» στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο.

  Επιπλέον, γονείς και μαθητές θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 7 Μαρτίου έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, στην οποία καλούν όλους τους συλλόγους γονέων του νησιού.

  Να τα πάρει ο Πάιατ στο Deree, στο αμερικάνικο κολέγιο της Αγίας Παρασκευής (στο οποίο φοίτησε και η κόρη της Παπαρήγα…), όχι στα σχολεία των παιδιών μας!

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τά πάντα μπορεῖ νἀ εἶσαι,ὄχι ὅμως ἀντισημίτης. Ἄ,ὅλα κι᾿ὅλα ...

  Μήν ἐντυπωσιάζεστε ἀπό τήν ἔκφραση φιλίας τοῦ Ἀδωνάϊ πρός τό πρόσωπο τῆς ἐκλεκτῆς τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ,Χάνα Διαμαντοπούλου. Διότι ἔχει προηγηθῆ πολύ ...δουλειά,μέχρι νά φθάσῃ στό σημεῖον αὐτό. Σκληρή δουλειά καί μάλιστα μπουγάδα ...ζόρικη !

  Γιά θυμηθεῖτε τά λεγόμενα Καρατζαφέρη,ὅταν τά «ἐκλεκτά παιδιά» του,τόν χαιρέτισαν γιά νά βρεθοῦν στίς τάξεις τῆς,κεντρο-ἀριστερῆς,πλέον,νουδουλάρας. Ἔλεγε ὁ πικραμένος καί πληγής ἐξ ἀχαριστίας,Καρατζαφέρης :....

  Διαβάστε περισσότερα:

  http://sxolianews.blogspot.com/2019/03/blog-post_5.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Σαλώνων συχνά ιερουργεί στην Ενορία μας και ομολογώ ότι εκπέμπει ιεροπρέπεια και ταπείνωση ενώ το κήρυγμά του απολύτως παραδοσιακό -πατερικό.Μάλιστα αναπέμπει και τις αναφερόμενες στους Κατηχουμένους ευχές οι οποίες συχνά πλέον παραλείπονται.Γενικά δίδει την εικόνα ενός ευσεβούς Κληρικού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τυφλός ή παρατρεχάμενος;

   Διαγραφή
  2. Έγραψα ότι ακριβώς έχω αποκομίσει από τις 5-6 φορές τον χρόνο που ιερουργεί στην Ενορία.Δεν γνωρίζω περί αυτού τίποτε παραπάνω και απλώς τον συγκρίνω με άλλους Αρχιερείς που ιερουργούν στην Ενορία.

   Διαγραφή
  3. Έγραψα ότι ακριβώς έχω αποκομίσει από τις 5-6 φορές τον χρόνο που ιερουργεί στην Ενορία.Δεν γνωρίζω περί αυτού τίποτε παραπάνω και απλώς τον συγκρίνω με άλλους Αρχιερείς που ιερουργούν στην Ενορία.

   Διαγραφή
 6. Σωστά. έχει ιεροπρέπεια και ευσέβεια και ιερατική τάξη, αλλά δεν τον βοηθεί καθόλου η φωνή του,πολλές φορές φαίνεται ότι πνίγεται και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ας το προσέξει κι ας κάνει κάποια θεραπεία , αν γίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.